27 találat (0,045 másodperc)

Találatok

1. 1940-04-08 / 56. szám
[...] ér A viz alá került távoli tanyákon több család várta a segítséget [...]
2. 1921-04-28 / 95. szám
[...] a ma­roknyi maradék magyar társadalmat tá­voli tanyákon falun és városon annak vezetői [...]
3. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
4. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyer­meket váró nők látogatásá­ban [...]
5. 1959-02-22 / 45. szám
[...] jelölni a házhelyeket hogy a távoli tanyákon lakók is beköltözzenek a központba [...]
6. 1962-10-21 / 247. szám
[...] mint a szubtrópusi hőségben elnyúló távoli folyam testvére Sovány a szelíd [...] ré­sze az embereknek a szétszórt tanyákon él Fajger Lajost a negyvenöt [...] és tisztelik a faluban a tanyákon s a hortobágyi gazdaságokban iis [...]
7. 1987-03-07 / 56. szám
[...] eleganciát hirdető stílusnak mintha csak távoli fénye érintette volna Kátai Mi­hályt [...] megélt Amikor még az al­földi tanyákon évszázados szokások szerint tették a [...] a látvány közepébe nem is távoli emlék a mun­ka hisz a [...]
8. 1969-06-15 / 136. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis falu­ban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli tele­püléseken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
9. 1979-09-12 / 213. szám
[...] olykor távol a világtól erdőkben tanyákon apró őrhelyein a munkának vizek [...] röpke beszámolók mert be­pillantást nyújtanak távoli világok és társadalmak kul­turális szellemi [...] Gyárfás Miklós és Karinthy Ferenc Távoli vi­lág és igénytelennek tűnő szellemi [...]
10. 1975-01-16 / 13. szám
[...] Rákóczi u 249 A világ távoli demográfiai egyensúlya SZOVJET DEMOGRAF 1 [...] az életmódjuk mint a fal­vakban tanyákon élőké Az ipari országokban erősen [...]
11. 1942-08-07 / 124. szám
[...] szeretetének külső megnyilvánulása amikor a távoli harctereken küzdő magyar honvé­dek részére [...] minden városá­ban falujában sót a tanyákon is a gyűjtők Fogadjuk jó [...]
12. 2013-01-26 / 22. szám
[...] megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő Az idős lakosok néhány [...] indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági [...]
13. 1997-10-08 / 235. szám
[...] a román határ menti fal­vakban tanyákon Közben megérkezik a főor­vos úr [...] dolgozott negyven évvel ezelőtt a távoli végeken az egészség őre Megszállottan [...]
14. 1962-07-20 / 168. szám
[...] járják a falvakat és a távoli lakóterületeket ahol fölveszik a rendeléseket [...] nyílik arra hogy a legtávolabbi tanyákon is méret után modem ruhákat [...]
15. 1961-02-25 / 48. szám
[...] be a villanyt Falvakban és tanyákon új fények gyúlnak ki Süvít [...] tartják és szám­ba veszik olyan távoli rokona­it is akikkel soha két [...]
16. 1994-03-31 / 76. szám
[...] legkisebb falu­ban sokszor még a tanyákon is a parabolaantennák segítségé­vel fogható [...] egy­séges zárt terület több egy­mástól távoli részből tevődött össze Hivatalos feljegyzés [...]
17. 1970-01-01 / 1. szám
[...] az ország­ban Háromszázezerrel csök­kent a tanyákon külterüle­teken élők száma közei 400 [...] stb szá­molhatunk a közeli es távoli terveinkben SOKAT TUDUNK ma te [...]
18. 1981-09-06 / 209. szám
[...] aktív kollégák A faluban a tanyákon minden kit ismert apra iát [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutya­ugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
19. 1987-10-14 / 242. szám
[...] mediter­rán táj növényzetének illa­ta a távoli halászhajók fé­nyei emitt a kastély [...] fátyol­fényű kapualjakban a lom­pos vakkantású tanyákon s a templomterek piaci nyüzsgésében [...]
20. 1961-07-06 / 157. szám
[...] új vezetékeket épí­tenek falvakban és tanyákon Az ÉMÁSZ dolgozói becsület­tel helyt [...] fellendítette a kocsma forgal­mát mert távoli vidékekről is jönnek emberek csak [...]
21. 1982-11-09 / 263. szám
[...] szert tehetne Jön is válasz Távoli fal­vakban vagy tanyákon tar­tott író olvasó találkozók után [...]
22. 1967-11-12 / 268. szám
[...] hogy agitációs körúton járt a tanyá­kon Egy este hiába várták Hajnal [...] a nagy ha­lom kabáttal egy távoli sarok felé ahol a ruhatár [...]
23. 1958-02-09 / 16. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létrejön A né­pek békéje [...] Békegyűléseket tartunk most városokban falvakon tanyá­kon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]
24. 1965-06-10 / 135. szám
[...] az izzadás is jó sorban tanyákon élő emberek faluba való betelepülése [...] nőtt a szürke homály A távoli gémes kút birkahodály de a [...]
25. 1991-05-28 / 123. szám
[...] és közéleti pünkösd saj­nos még távoli sóvárgás csupán A vértelen forradalom [...] korú férfiak nők városokban falvakban tanyákon nagy számmal és nemcsak Júdeá­bán [...]
26. 1972-12-03 / 285. szám
[...] Egyik műszak a gyárban a távoli üzemben vagy bányában másik pedig [...] valósulnak meg A külterületeken a tanyá­kon élő gyerekek ma még gyalogosan [...]
27. 1963-12-24 / 301. szám
[...] amerikai énekes vasárnap este ötévi távoliét után visszaérke­zett az Fgyesüit Államokba [...] be­tegeket részesíthették a falvak­ban a tanyákon orvosi ellátás­ban addig m a [...]