3. oldal, 160 találat (0,250 másodperc)

Találatok

41. 1988-03-29 / 88. szám
[...] dr Lá rencz László Priszter Szaniszló megemlékezett a Diószegi Fazekas féle [...] Krapp Szilvia Tucai Tamás Verbulecz Sán­dor Almásy Lászlóné valamint Benkő Antal [...] Do­bó István utcának o Fürst Sándor és a Kocsis István ut­ca [...]
42. 1965-03-20 / 67. szám
[...] Emil és Becker Éva Kundár Szaniszló és Nein hardt Mária Gász [...] Antal és Szabó Éva Skóza Sándor és An­gyal Anna Kozma István [...] Béla és Pau lovics Éva Sándor Imre és Má­tyás Éva MEGHALTAK [...] Köz­ponti Bizottságának titkára és Rónai Sándor a Politikai Bi­zottság tagjai Kisházi [...]
43. 1960-01-04 / 2. szám
[...] án a KP VE Petőfi Sándor Művelődési Ottti ban József u [...] Hermann tánctanár vezetésével KPVDSZ Petőfi Sándor Művi dési Otthonban József u [...] mérkőzé­sek A versenyt a Doktor Sándor Művelődési Házban rendezték on­nét azonban [...] 0 II csoport 1 Előd Szaniszló 7 2 Szilárd Miklós 6 [...]
44. 2000-04-15 / 104. szám
[...] Gimnáziumban éb­redt a rokonszenve Kühn Szaniszló igazgató és fiatal taná­rai adtak [...] olyan egyéniségek tanítottak mint Szalai Sándor aki a bori tá­borból menekülve [...] A ti zenegyedikesek korosztályában Vitális Sándor Nagy Mózes El­méleti Líceum Kézdivásárhely [...]
45. 1981-06-04 / 151. szám
[...] Czigány György Papp Lajos Erdélyi Sándor Benke László Simon Ottó Grain [...] mind a Silladrit Mindkettő Tímár Sándor ko­reográfiája Fél éve dolgozik együtt [...] szekere Molnár István Oskóné Sajti Sándor immáron klasszikusnak számító műveit láttuk [...] a pécsi Délszláv Iskola Lukács Szaniszló által vezetett táncegyüttesének Mo mácsko [...]
46. 1998-11-08 / 306. szám
[...] az elmúlt héten Ezt Bérczy Szaniszló az ELTE profesz szora hozta [...] arra az előadásra melynek Hegyi Sándoron a JPTE docensén kívül volt [...]
47. 1987-04-16 / 105. szám
[...] tanulói egyéni versenyben pedig Török Sándor Széche­nyi Gimnázium nyerte az el­ső Uherkovics Szaniszló Leő wey Gimnázium a második [...] Koppenhágában tartandó XXVIII kongresszusán Gáspár Sándornak az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának [...] az MSZMP főtitkára köszöntötte Gáspár Sándort A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Gáspár Sándort 70 születésnapja al­kalmából a Magyar [...]
48. 1961-07-01 / 153. szám
[...] olcsón eladók Vásár­kor nyitva Doktor Sándor u 57 Bútor­üzlet A 478 [...] Daindol 30 Schmidt Születtek Orsós Sándor Már ez Györgyi Ig nácz [...] Koch Ró­bert Kalányos Irma Illyés Sán­dor Varga Gyöngyi Rigó Gyön­gyi Nagy [...] éves Magics Éva 1 napos Szaniszló Zoltán 2 hetes Cslbor György [...]
49. 1973-04-02 / 82. szám
[...] harmadik győzelmét aratta Győztesek dr Sándor Szilárd Mufics Karso Jávor Döntetlent [...] 8 22 2 Dr Kovács Sándor Tanár­képző 37 é 8 25 [...] 62 év Fiú tör 1 Sándor István Salgótarján 8 gy 2 [...] Mária Szombath 4 gy 6 Szaniszló Góbi Sal­gótarján 3 qy Ili [...]
50. 1983-09-28 / 268. szám
[...] és a könyvtárt továbbá Kígyós Sándor műtermét Látogatásé nak befejező állomása [...] ötös Wagner operarészletek Sólyom Nagy Sándor Berzsenyi Dániel versei Bessenyei Ferenc [...] nyási aknaüzemében A vágatban tartózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár istenmezejei [...]
51. 1960-07-27-01 / 176. szám
[...] Péter Holtai Jenő és László Sándor Kongresszusi küldött Fehér­vári Béla és [...] István Edzők Gramek István Geile Sándor és Söptei Róbert Kongresszusi küldött [...] Szentmihályi és Mészöly Csapatvezető Barcs Sándor Edzők Baráti Lajos és Vo [...] és Németh A negyedik helyre Szaniszló és Szabó esélyes Csapatvezető Ungur [...]
52. 1963-06-02 / 127. szám
[...] van a kőedények mögött Gerő Sándor rajza Ezreket pusztított el a [...] Nyári Gergely Hajnal Attila Polics Szaniszló Zólyomi Tibor Szuhanyik Csilla Keszler [...] és Kovács Margit ápoló­nő Dominó Sándor nyomdász és Pozsonyi Erzsébet nyomdai [...] Könyök Orsolya Katalin Erzsébet és Sándor ut­cákban Június 7 én pénteken [...]
53. 1964-11-17 / 269. szám
[...] gólyává az egyik elsőéves Molnár Szaniszló Vizsga a Városi Művelődési Házban [...] ankétot rendeznek Pécs város Doktor Sándor Művelődé Házában Déryné u 18 [...] klubestet tartanak Pécs város Doktor Sándor Műve­lődési Háza Ifjúsági Klubja he­lyiségében [...]
54. 1953-11-11 / 264. szám
[...] Jancsó 2 w 3 Nagy Szaniszló 10 44 5 Ke sK [...] Nagy Bp Haladás 30 4 Szaniszló Bp KÉZILABDA Vasárnap került sor [...] 94 12 sz gvógyszertár Doktor Sándor utca 47 Telefon 13 53 [...] 0 f A Dak tor Sándor kultúrotthonban tov utca 18 ma [...]
55. 1960-01-20 / 16. szám
[...] bizonyítvánnyal a mozdonyvezetői tanfolyamot Dóra Sándor kifogástalanul végzi mun­KÖSZÖNET NYILVÄNITÄS Ezúton [...] Scheffer Albert Szilárd Miklós dr Sándor György Stranzniczkl Károly Danyi Pál [...] László Sánta István Palatínus József Sándor László Előd Szaniszló Szöllöst Károly Mühiili István Szöílösi [...] hízott sertés beszámítható Megte­kinthető Fürjt Sándor út 7 m Horváth 13308 [...]
56. 1975-09-30 / 268. szám
[...] a 40 es Dr Molnár Sándor felnőtt körzet egésze és a [...] József zongoramű­vész és N Szabó Sándor színművész A Mecseki Szénbá­nyák igazgatója [...] or­szágos hírnevet szerzett óvodájának Uherko­vics Szaniszló harmadik és Németh László máso­dik [...] eszten­dőn keresztül biztosították Vége Szerényi Sándort a párt és a munkásmoz­galom [...]
57. 1990-09-26 / 174. szám
[...] Köveshegy u Kültelek Latin ca Sándor u Pázsit u Pór Bertalan [...] Béke akna Botond u Bródy Sán­dor u Csertető Dobó Katalin u [...] 18 24 szavazókor Fü rst Sándor u Gyár u Hengermalom Magtár [...] Milévau Misina tető Pus­kin u Szaníszló út Szh SZOT Üdülő Könyvtár [...]
58. 1986-12-21 / 350. szám
[...] meg Hangverseny Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ­ban holnap este 7 [...] Egri Terem­ben Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállí­tótermében december 31 [...] évfolyam Miskolczi Nor­bert és Uherkovich Szaniszló megosztva Harmadik helye­zett Szűcs Gábor [...]
59. 1977-11-05 / 305. szám
[...] minden természet­kedvelő csatlakozhat Útvonal Tettye Szaniszló út Mi léva út Ilona [...] bronz emlék­plakettet kapták dr Dalmadi Sán­dor a járási atlétikai szövetség titkára Krajczár Sándor a járási labdarúgó szövetség titkára [...]
60. 1986-03-10 / 68. szám
[...] az 1843 as szabadság­harcban Kollár Szaniszló előadása március 10 én 19 [...] úimecsekaljai lakóterületi klubjában Körösi Csorna Sándor u Pege Aladár és együttese [...] halt meg Budapesten Czizma dia Sándor szociáldemok­rata vezető költő és újság­író [...]