1386 találat (0,356 másodperc)

Találatok

1. 1947-03-09 / 57. szám
[...] Pál 6 óra Kert­város Dr Kerese István 6 óra Sörgyár I Dr [...] József AA óra Közüzemek Laczkó István 4 óra Filmszín­ház Csordos Jenő [...] 5 óra Vasút Révész Gy István 6 óra Rendőrség Borsodi Béla [...] 6 óra Vasas falu Dr Kerese István 6 óra Vasas telep Nádasdi [...]
2. 1947-05-18 / 111. szám
[...] okozta uretersziikületek Gyógyszertudományi elő­adás Dr Kérésé István egyetemi tanársegéd a Péosf Tudomány­egyetem [...] Pál 7 óra Sörgyár Nemes István KEDD Milyen a nyár divatja [...] 6 óra Péosbánya dr Boros István 6 óra Rendőrség dr Kerese Ist­ván 6 óra Gyárváros Horváth János [...]
3. 1949-04-20 / 90. szám
[...] Pécsi Bőrgyárban így indokoljx meg Kérésé István tlvíirs valóban tudományos szak szerűséggel [...] amikor 1941 ben felvételét kérte Kerese elvtárs mert a gyár kori [...] nyertek vele Előfordult nemrég folytat­ja Kerese elvíárs hogy egyik vlvtáraunk a [...] Ha munkánkról beszélek r ki Kerese elvtárs feltétle ü említenem kell [...]
4. 1948-05-30 / 121. szám
[...] HÉTFŐ reggel 8 Vágóhíd Dr Kerese István d 11 4 Erdő igazgatóság [...] 5 Zsolnay 5 vár Pajzs István 5 Fém és Lakatosáru gyár [...]
5. 1948-04-18 / 89. szám
[...] Ferenc Boldog Veronika HÁZASSÁG Monoezlei István Meszhárt J tvieelő és Iszaeva [...] és No Sk Anna Fodor István cipós z yhiier és Szelni [...] 2 h kér pság dr Kerese István 6 óra Közigazgatás Barlai József [...] Jó­zsefi 7 Somogy falu Riszter Ist­ván 3 Hird kenderionógyár Aszmann Jenő [...]
6. 1948-03-14 / 61. szám
[...] 6 Budai külváros I Dr Kerese István 6 Szigeti külváros Szigony József [...] MosonyiJenő 6 Mecsekszabolcs telep Pajzs István és Ekamp Sári A Szakszervezeti [...] XII tudományos ülését Előadás Andik István és Don hoffer Szilárd Thyouracyl [...]
7. 1946-07-28 / 168. szám
[...] külváros 7 órakor Dr Boros István Szigeti külváros 6 óra­kor Benedek [...] Sza­badság nyomda 2 órakor Dr Ké­résé István Filmszínház 2 óra­kor Karczag Ferenc [...] órakor Banya igazgatóság Dr Boros István Dél­után 7 órakor Erzsétoettelep Dr [...] szigorral hajtjuk végre Dr Boros István tó ispán e vtárs nyilatkoznia [...]
8. 1947-09-28 / 220. szám
[...] és Buzási Má­ria Magdolna Gadár István gép­kocsivezető és Hederics Hona Ju­lianna [...] Pataki I o na Takács István József bőrgyári lakatos és Csordás [...] és Meith Mária Regina Áradván István városi üzemi tisztviselő és Galgóczi [...] i 3 óra OTI Dr Kéré­sé István 5 óra Klein Cipőüzem Dr [...]
9. 1947-07-27 / 169. szám
[...] tb Tibor Jakab Józseféé Kő­vágó István Helec Gyuláné Gál József Szeauesi [...] Rrukti József KáHó Árpád Burge Ist­ván Rosta Sándor Csákány Szű­ri Sdhwarazkopl [...] 7 óra Sziget külváros fT Kérésé István 7 óra Sörgyár Borsod Béla [...] 500 forint juta­lomban részesül Szttpánovics Istvánná Kökény E rovatban Kőzöltakért nem [...]
10. 1947-07-29 / 170. szám
[...] Kommunista példát mutatott K öcsit István előtárnunk bc rcrnendi pártszervezetünk titkára [...] Levente 3 óra Bányaigazgatóság Farkas István l 4 óra Sörgyár II [...] Imre Í 47 Közigazgatás dr Kerese István 7 ÓTa Pécsibánya dr Szabó [...] szíveskedjenek Jámbor Károly ifj Csepesz Ist­ván Jakab Károy Szobi Márta Dombai [...]
11. 1947-05-20 / 112. szám
[...] László Berki Fülöp dr Boross István Borsodi Béla dr Cser Gyula [...] József Izsáki Imre Kéri Rezső Kerese István Ki­rály Lajos Molnár Károly B [...] Mihály Polonyi Lajos Révész Gy Ist­ván Söllef István dr Simor Pál Sásdt Nándor [...] 56 Felelős szerkesztő Révész Gy István Felelős kiadó és nyomdavezető Acs [...]
12. 1945-06-21 / 138. szám
[...] pénteken ülés fart ti ros István főispán Pécs város Iq Múlásét [...] író Szombaton ugyanebben az dobon Kerese István di beszél a Szovjetu nó [...] meg arról hogy a kifüggesztés kérése jo­gos e vagy sem hanem [...]
13. 1947-08-05 / 176. szám
[...] alábbi üzlethelyiségekre pályáza­tot hirdet Makay István u 21 szám határidő augusztus [...] A óra Közüzemek Dr Boros István A 5 óra Filmszínház Csizmadia [...] 6 óra Húsipari Szövetkezet Dr Kerese István 7 óra Egyetem Révész Gy Ist­ván 7 óra Erzsébettelep Asz mann [...]
14. 1947-05-21 / 113. szám
[...] László Berki Fülöp dr Boros István Borsodi Béla dr Cser Gyula [...] József Izsáki Imre Kéri Rezső Kerese István Ki­rály Lajos Molnár Károly B [...] Mihály Polonyi Lajos Révész Gy Ist­ván Söllei István dr Simor Pál Sásdi Nándor [...] 50 Felelős szerkesztő Révész Gy István Felelős kiadó és nyomdavezető Ács [...]
15. 1948-03-18 / 63. szám
[...] Danyi Dezső Vér­tes József Darvasi István Szigony József Szűcs József Nádasdi Jó­zsef dr Kerese István Lukács László Bernáth János Kiss [...] Szeles László András Ecsedi László István Ta­lár István Solymár Éva Janka Tmrő László Nagy László Pál Schner István Házasság Nagy József dohány­gyári munkás [...]
16. 1947-01-15 / 11. szám
[...] 12 45 Paul Valéry Szegszárdi István előadása 13 00 A Házi [...] következő elvtársak megjelenése kőtelező dr Kerese István Szétesik Imréné Lakács László Csémy [...] Sárid ómé Schubert Roosfl Sölley István dr Valter Oszkár Szigeti Pál [...] Mt 6 Kóvd s Ny István P 1 1 ás kiadó [...]
17. 1948-01-25 / 20. szám
[...] Béky Júlia 6 Belváros dr Kerese István fi Budai külváros I B Nagy Ist­ván ti Szigeti külváros dr Ta­más [...] án é 4 közüzem Söllcy István Í 4 Filmszínhár Seregi Sándor [...] Deák Lívia 3 Bőrgyár Pajzs István 4 Sörgyár II Siilley István 4 Tttrr malom Szigony József [...]
18. 1948-10-07 / 230. szám
[...] Tűzoltóság Paj Imre Közigazgatás Polgár István Köz igazgatás Polgár István Kőzigaz igazgatás Ortai Jolán Haladó [...] Zoltán Hamerli Szűcs József MÁLLERD Kerese István MÁV Gellért Brúnó MÁV dr Sásdl hőre Közigazga­tás Pajzs István Posta Darvast István Zsolnay gyár Gábor Sán­dor Háztartási [...]
19. 1948-11-07 / 256. szám
[...] fereocrendi zárda 47 holdjából Kovács István 22 és Ko­vács Lajos 25 [...] Rendőrségi eljárás indul ellene Kovács István kisbodolyai nagy­gazda földjéből még egy [...] Alajos 6 Siklósi pártszerv Darvas István 7 Kertvárosi párt­szerv Pleskó Kálmán [...] Este 7 órakor Bányaiskola dr Kerese István 7 40 Fémipari Osztián Dezső [...]
20. 1947-09-23 / 215. szám
[...] Pécsre érkezett ván Siklós Lörincz István Mohács SlÄ LS Í Ka [...] óra 11 kér honvédség Dr Kerese István 6 óra Rendőr­ség I Balázs [...]
21. 1947-10-17 / 236. szám
[...] év kará­csonyára ismét megjelenik Várady István szerkesztésében Az album ban a [...] József dr Tamás György Szűcs István Pász­tói Ödön Szigeti Pák Csordos [...] ley Gyula Erdei Lajos dr Kerese István Peldl Ferencné Pozsgal Ist­ván Ruzsonyi Jenő Előadó Révész Gy István Ma délután 5 órakor a [...]
22. 1947-05-04 / 100. szám
[...] tanuló Ének Ciszterci gim­názium Boros István főispán be­széde Szavalat Sass Mária [...] Piusz gimnázium Szavalat Sa amon István III polg iskolai tanuló Szózat [...] Tibor 6 óra Kertváros Dr Kerese István 6 óra Sörgyár B Nagy [...] Pál 7 óra üszög puszta Ist­ván János SZERDA Délután 2 órakor [...]
23. 1946-07-14 / 156. szám
[...] A MÉLTÓBA GOS NYILAS VEISS ISTVÁN egyetemi tanár a Felvidéki mi­nisztérium [...] felesküdt el­lensége Ez a Veiss István aki ndre és Jaroaa a [...] a Pécsbányatelepi MaDISz zenekar Szlovik István vezénylé­sével A műsor sikerét emelte [...] délután 5 ófakor Városház Dr Kérésé Istvánt délután 6 órakor Posta Dr [...]
24. 1948-10-06 / 229. szám
[...] úl T 17 85 Szent István Zsolnay uca 2 T 12 [...] Antal Bazárban A törvényszék Kernyák Ist­ván 43 éves pécsi lakost a [...] Zoltán Hameri Szóics József MÁLLERD Kerese István MÁV Gellér Brúnó MÁV dr [...] összegeket fize­tett n vádlottnak Remsehherger Istvánná tüO százalékos hadirok­kant felesége szintén [...]
25. 1948-07-10 / 155. szám
[...] bolgár követet elnökké pedig Kossá Istvánt választották meg Kossá István újonnan meg­választott elnök székfoglaló be­szédében [...] dó Imre Balázs Adorján Darva István Dallos Kovács József Bei náífa [...] Brúnó Gábc Sándor dr Gárdos István Gye vay János Gyetvay Jánosné Ka kó István dr Kerese István Ke vács János Kovács Ferenc [...]
26. 1948-03-24 / 68. szám
[...] mossv Imre Sándor Böske Papp István A szánház pénztáránál nyert értesüléseink [...] szíveseit Zenekari művek Dr Boros István volt főispán külügyi an ácsos [...] spor báií rendez SZÜLETÉS Sárics István Hídvégi György Kqcsís Mária Erzsébet [...] dr Gye vai János dr Kérésé István dr Simor Pál Koppány Jenő [...]
27. 1947-08-10 / 181. szám
[...] nőgyógyász szakorvos he­lyett dr Bajtay István orvos vég zi lakásán Pécs [...] 5 óra Zsolmay gyár Dr Kerese Ist­ván 7 óra Belváros Révész Gy István 7 óra Budai külváros I [...] bó László Magyarmecske dr Bo­ros István Sellye Szűcs István ezredes Gilvánfa Csórni Károly Besence [...]
28. 1948-09-26 / 221. szám
[...] Kovács László Közellá­tási felügyelőség Polgár István OMTK Kozma István Posta Var­ga Béla MÁV Mezej [...] Jolán HALADÓ SZEMINÁRIUMOK Belváros Pajzs István Gyárvá­ros Darvasj István Bőrgyár Bán­kul Zoltán Hamerli kész vűgyár Szűcs József MÁLLERD dr Ké­résé István MÁV Geflér B Mik lős [...]
29. 1948-10-26 / 246. szám
[...] szerv Molnár Károly 7 Kert­város Kerese István SZERDA Este 7 órakoT Budai [...] 7 Budai II dr Huszár István 7 Gyárváros Papp Imre Felhívják [...] hétfőn dél­előtt az államügyészségen Holik István élőt 1 kihirdette a jogerősnek [...] ke dé séér t Holik Istvánt kötétáltali halálra táré át Apazeítex [...]
30. 1945-01-25 / 20. szám
[...] sikerülne Anyakönyvi hírek Házasság­kötések Lukács István napszámos és Makk Teréz Gál [...] An­tal Pécs Társelnök Dr Auber István Mohé Alelnök Besxtercxev István Pécs Böry István Németbóly Gaál Géza Pécs Pénztáros [...] Gajda Pál Siklós Titkárok Dr Ké­résé István Pécs Ivity Mihály Pécs Kiküldött [...]
31. 1948-11-03 / 252. szám
[...] i 3 óra Koksz­mű Paizs István 3 Bőrgyár Rostás József s [...] 6 j Bu­dai I Darvast István 7 Egye­lem Ruzsits Endre 6 [...] IL 7 Budai II dr Kerese István 6 Gyár város Klotz Aalajos [...] drága jó édesanyánk özv Vásárftelyi Istvánná elhányta afcÉaáwl koszorúk küldésével és [...]
32. 1977-12-18 / 347. szám
[...] ered­ményekkel alátámasztva szögezi le Molnár István erdő­mérnök Egy másik előadó Nagy [...] rend­szert Alkotó szellemben A zárszó Kerese Istváné Hiba volna azonban azt hin­ni [...]
33. 1948-01-11 / 8. szám
[...] 6 ónai iketidertel dr Törő István ÜTI b főorvos tart elő­adást [...] S 3 45 éves Schwemm Istvánná 64 eves Trunkó Jenő eves [...] 6 óra Hús­ipari szövetkezet dr Kerese Ist­ván 6 óra Budai külváros II [...] honvéd kerületi pártszervezet Javaslatára Mosóért Istvánt pártellenes maga­tartás miatt BöróczJit Sándort [...]
34. 1946-09-22 / 214. szám
[...] 6 órakor Szigeti külv Dr Kerese István 7 órakor Budai kulv Karczag [...] 6 órakor Rend­őrség Dr Boros István 6 órakor Posta Szigeti Pál [...] György t órakor Bányatelep Erdősi Ist­ván 6 órakor Meszes Dr Hajdú [...] 3 óra­kor Bányaigazgatósáig Révész Gv István Szerda délután 7 órakor Erzsé [...]
35. 1948-08-03 / 175. szám
[...] 18 34 Névnapok Róm kát István prof Hermina idő­járás Mérsékel déli [...] Imre 4 Erdőigazga tóság Kafkó István 4 Kesz­tyűgyár Abeiovszky József 7 Belváros Pajzs István 7 Sík lósj külváros dr Húszát István 7 Budai I Lantos Tibor 7 Kertváros dr Kerese István 1 Gyapjúíonó Szabó Sándor 4 [...]
36. 1948-06-18 / 137. szám
[...] Bodó Imre Balázs Adorján Darvas Ist­ván Dallos Kovács József Berr áth [...] Gyetvay János Gyetvay Jánosaié dr Kérésé Ist­ván Kovács Ferenc Király József Koder Jánosné Kiss István Kop­pány Jenő Kiss Istvánná Király Lajos Hucker János Huszár [...] üdülőtelepen vasárnap úgy leles Szabó István Fchérlúti vén kunyhónál ügyeletes Deutsch [...]
37. 1948-05-27 / 119. szám
[...] Tárnoky Teréz Üszög és Szűcs István aszla losmes er Magyaregregy folyó [...] Geller Brúnó Bernáth János Darvasi Ist­ván Lukács László Katkó István Vajda József Benedek András Papp [...] B Nagy Gusz­táv dr Kcrese István Láng György Bán Ödön Pásztói [...] nos dr Gyetvai Jánosné dr Ké­résé István Czetf József Mészá­ros DezsGné Révész [...]
38. 1947-09-14 / 208. szám
[...] Zoltán 7 óra Bel­város Laczkó István 7 óra Budai külváros I [...] Leventéné 7 óra Szőlőhegy dr Kérésé István 7 óra Komló Csizmadia Ferenc [...] 6 óra Húripari Szövetkezet Osztermáyer István 6 óra Rendló reég n [...] Paíotabo Koller Jánosaié Szebóny Laczkó István Máriakéménd Do OC 3 Kálmán [...]
39. 1949-02-08 / 32. szám
[...] Serényi látván 8 Siklósi külvi Kérésé István dr 7 Kertvárosi Mol­nár Károly [...] János 0 t Nyomdák Cárdos István dr z 8 Közigazgatási Szél Cyula S Sopiana Kalmusz István 4 Színház Cyimesi Ernő U [...] j 6 Sörgyár dr Huszár István 8 BaJ osy laktanya Cellér [...]
40. 1948-10-17 / 239. szám
[...] lr 9 kor Nyomdák Polgár István I Erdöigazaatóság Papp Imre I KesztyWPár Kérésé István Színház B Nagy Gusztáv lj [...] Vs 4 Köz üzem Katkó István 6 Hús­ipari szövetkezet Szabó Nándor [...] Dencsháza Szentdienest hívta ki Szabó István és Császár Józ sef lovászhetényi [...]
41. 1948-08-10 / 181. szám
[...] Tamás a rádióban ismertetni Papp István vései Somogy m felelős malömveze [...] Imre 7 Bel város Darvasi István 7 Sik­lósi kerület Baranyai Zoltán [...] 5 Első Pécsi Gőztéglagyár dr Kerese István 5 Zsolnay gyár Sebők Sándorné [...] Imre 6 Posta dr Huszár István 7 Egyetem dr Wolf Ferenc [...]
42. 1948-02-01 / 26. szám
[...] Iván zongorázik 15 43 Békés István vasárnapi krónikája 6 00 Ma­gyar [...] Vértes Ferenc 6 Bel­város dr Kerese István 6 Budai külváros I Szabó [...] 2 óra Kokszmfi vek Pajzs István 3 Bőrgyár Balázs Adorján D [...]
43. 1948-03-21 / 66. szám
[...] köztársaság elnöke dr Bo ros István volt főispánt a kül­ügyminisztériumba miniszteri [...] íj vegyenek részt Dr Bajtai István orvos an­nak közlését kéri hogy [...] 6 órakor Szige külváros dr Kerese István Siklósi külváros Kovács Jáno VA [...]
44. 1948-04-15 / 86. szám
[...] pártszerv Alajos u 2 dr Kerese István Ipartestületi hírek Rendkívüli tisztújító közgyülé [...] ú 2 17 85 Szent István Zsolnay Vilmos utca 2 Szent [...]
45. 1945-01-05 / 4. szám
[...] titkárok Ivity Mátyás és dr Kerese István pénztáros Hudák Vilmosné Papp Margit [...]
46. 1947-06-01 / 122. szám
[...] 5 óra Közigazgatás dr Boros István 5 óira Zsolnay gyár Androvlcs [...] 6 óra Budiai külváros dr Ké­résé István 7 óra Sörgyár I Soós [...] 6 óra Rendőrség I Koltai István és Barabási pezső 7 óra [...] Lívia 3 óra Bőrgyár Tégla István és Szűcs József 4 óra [...]
47. 1948-07-21 / 164. szám
[...] indult a Szovjétúnió ba Rím István három éve igaz ságögyramlszler Az [...] meleg ünneplésben íészesitetje dr Ries István igazság iigymimwtér abból az alkalomból [...] 3 kor Udüllő száltó Kiss Istvánná 4 kor Türr malom Schuber [...] tózsef 6 kor Posta dr Kerese István 7 kor Egyetem Gábor Sándor [...]
48. 1947-05-11 / 106. szám
[...] Ünnep beszédet mond P Borbély István S J tartományfőnök Belépődíj nincs [...] óra Budai külváros Dr Arató István Hirte­len vakság 6 óra Kertváros [...] 6 óra Sörgyár Dr Germann Ist­ván Az érrendszer betegsége KEDD Az [...] Délután 2 óra Gyapjúfonó Dr Kerese István Vegyi ártalmak 3 óra Bányaigazgatóság [...]
49. 1949-01-20 / 16. szám
[...] egyhangú határozattal távolítot­ták el vigh István volt Hangya Igaz gat ósági [...] szód a Hamuihoz vezet Dr Kérésé István Pál görög király ismét Szo [...]
50. 1947-07-06 / 151. szám
[...] 4 óra ílörgyár II dr Kérése István fel 4 óra Közüzemek Beenedeik [...] óra OT 1 Révész Gy István Pártnap 7 óra Budai külváros [...]