5. oldal, 922 találat (0,072 másodperc)

Találatok

81. 1926-07-25 / 166. szám
[...] elnöki tanács utasítja dr Szabó István es Ka­rakas Albert birákat hogy [...] is a földmivelés­ügyi miniszter ezirányu kérése tárgytalan Az özv Széchenyi Antal [...] vasút és a hajó Szent István hetében A Szent István hét sikerének elő­mozdítására nagy előkészületet [...] igazgatósága elhatá­rozta hogy a Szent István hét alkalmából Budapeslre utazók ré­szére [...]
82. 1973-04-17 / 89. szám
[...] és belépett voksát leadni Kiss Ist­ván a Mezőhegyesi Állami Gaz­daság Kossuth [...] tanácsülést tartanak Mezömegyer lakosságának egyöntetű kérése és az érintett tanácsok állásfoglalása [...] Békéscsaba város tanácselnöke Szavaz Kiss István Kossuth díjas tehenég Mezőhegyesen Nagy [...]
83. 1994-02-02 / 27. szám
[...] Békéscsaba Deák u 11 Samu Istvánná Telefon 447 422 Békéscsaba térsége [...] Kétegyháza térsége Gyomaendrőd tárház Illés István Telefon 386 165 Szarvas Kondoros [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
84. 1934-11-25 / 266. szám
[...] végén Délszláviénak még az a kérése sem teljesül hogy Ma­gyarország ellen [...] kevesebb fényértéket jeleznek Rosenbaum Szt István tér 2 antant érdekközösségi tényének [...]
85. 2006-03-31 / 76. szám
[...] A szövetség konkrét és nyoma­tékos kérése a károk legalább Megújult blokktérképek [...] A közgyűlést májusban tartják Fábián István ÚJ SPORTÁRUHÁZ NYÍLIK BÉKÉSCSABÁN A [...]
86. 1966-12-23 / 302. szám
[...] a VI kerületben lakó csabaiak kérése Rádióamatőrök kiállítása Eddig nem volt [...] eddig hanem amint Sze kercés István a beüt fiatal veze­tője elmondta [...]
87. 1970-04-21 / 92. szám
[...] javítottak tár­sadalmi munkában Az óvoda­iak kérése tehát az a Népújság hasábjain [...] a ma­gyar hadak nyomására I István korában kénytelen volt őseink­nek a [...] bizonyult a legjobbnak második Madarász István oros­házi harmadik pedig a békés­csabai Gábriel István lett A színvonalas izgalmakban bővelkedő [...]
88. 1993-09-04-05 / 206. szám
[...] keservei A sikerdarab sorsa Mikó István házalt a többmilliós produkcióval Fél [...] illetva gazda nélkül ma­radt Mikó István és társulata megpróbálta több helyen [...] ha­marabb kerül külföldi szín­padra Mikó István és csapata azonban nem adta [...] az élveboncolásra vállalkozókat Ács Klára kérése roppant szerény volt mindenki írjon [...]
89. 1998-12-24-27 / 301. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír­műsor [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
90. 1926-11-30 / 272. szám
[...] Negyedévre 75000 K Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 Főszerkesztő [...] ára 1000 1 Bef Ien István gróf miniszterelnök Debrecenben Debrecen november [...] miatt Szolnok november 29 Győri Ist­ván 50 éves szolnoki gazda az [...] szóba került a város minden ké­rése s függő kérdése amelyek iránt [...]
91. 2007-07-11 / 160. szám
[...] testület A jelenlegi vezető Kerékgyártó Istvánná a nyugdí­jazását kérte Tarhos FALUNAP [...] népszerű sci fi író Nemere István volt i FÖLDBÉRLET Változ­tatott a [...] illetve külön vízjogi üzemeltetési engedély kérése derült ki a mezőberényi ön [...]
92. 1993-10-06 / 233. szám
[...] fejlesztési költségek előkalkulációja berendezésekre árajánlatok kérése hitelkérelmekhez üzleti tervekhez szakszerű formai [...] Ahol megállt az idő Szőnyi István otthona A házigazda Voith Ági [...]
93. 1924-09-23 / 217. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 függotlon [...] Békéscsaba város közgyűlése Dr Berthoty István polgármester pontban 9 órakor nyitotta [...] Bohnert József és Iritz Aladár kérése amely a vá­rostól bérelt legelő [...]
94. 2005-03-07 / 55. szám
[...] Székely Ádám az újkígyóst Széchenyi István Ál­talános Iskola tanulója győzött Második [...] február 7 éig többszöri határozott kérése el­lenére sem kapta vissza Megkeresve [...]
95. 2007-01-22 / 18. szám
[...] csak vegetál tájékoz­tatta lapunkat Simon István Ta­más Doboz polgármestere Megtudtuk a [...] Kuka János gazdasági miniszternél ám kérése süket fülekre talált Következő állo­másunk [...] illetve családjaik számára nyilatkoz­ta Hatos Istvánná Az Unicon Ruházati és Szolgáltató [...] vevőket hangsúlyozta a vezető Hatos Istvánná a fenn­maradás lehetséges útjairól szólva [...]
96. 1970-09-18 / 219. szám
[...] vendéglátók közül ott volt Jámbor István a párt városi bizottságának el­ső titkára dr Vidó István a városi tanács vb elnöke [...] jogos a gyáriaknak az a kérése hogy a termelőszövet­kezetek és az [...]
97. 1937-07-07 / 151. szám
[...] és végrehajtási eljárással Az a kérése ezzel kapcsolatban hogy a városi [...] állami felsőme­zőgazdasági iskolához baosztoii Sín István dr orosházi állami fel­sőmezőgazdasági iskolához [...] ítélte Kedden délután eltemették Dobos Istvánt A B K tudósítója jelenti A pilólahalált halt Dobos István földi maradványait Budapesten a bonctani [...]
98. 2001-09-14 / 215. szám
[...] a tény hogy az egy­házközség kérése rendszerint meghallgatásra talál M EZŐGYÁN [...] a he­lyi református egyháznak Szabó István polgármester találóan úgy fogalmazott s [...] belül elfogta az elkövetőket Szabó István polgármester ar­ról is beszámolt hogy [...]
99. 1926-10-02 / 223. szám
[...] A Közlöny eredeti tudósítása Berthóthy István dr polgármes­ter budapesti útját ezúttal [...] Kornélia Szinház további meg­tartására irányuló kérése A válesztményben értesülé­sünk szerint Nikelszky [...]
100. 1968-11-30 / 281. szám
[...] belföldi ellátásra A szakemberek észrevétele kéré­se így hát jelzés az ipar [...] tudósítása Méltóan a névadóhoz Brackő István Írása Nyomozás Humoreszk S oldal [...]