46. oldal, 922 találat (0,657 másodperc)

Találatok

901. 1894-06-03 / 22. szám
[...] Boßmann Mi­hály Léderer Lajos Beliczey István Szalay József Kollár János Horváth [...] előlé­pett a küldöttség köréből Beliczey István s igazi úri gavallériával a [...] hogy a földmivelési miniszter Mester István és társai bé­kési úgyszintén Ludvig [...] vonja vissza s elnök eme kérése viszhangra talált a jelenvoltak­nál is [...]
902. 1886-12-12 / 50. szám
[...] levéltárnok leányát Esztert eljegyezte Atyiraovits István közigazgatási dijnok Az aradi ügyvédi [...] az akkori ország gyűlésen Asztalos István volt Megválasztatott 1861 márcz 21 [...] éltem hogy kapitány ur engedetem kérése által az ügy befő jezést [...] czárn télire Nizzába költöznek Károly István Mária Terézia főherczegi pár leánya [...]
903. 1996-04-15 / 88. szám
[...] mondani szokták borítékolta is le­mondását Kérése az volt csak akkor közöljük [...] viadalon szombaton lépett dobogóra Püski István a Békéscsabai Előre Súlyemelő Egyesület [...] AC 18 59 2 Varga István Békéscsabai AC 19 01 3 [...]
904. 1887-01-30 / 5. szám
[...] a helv hitv templomban Atyimovics István m dijnok Szívből gratulálunk e [...] Pál alispán és Dr Kovács István m főorvos Szarvason Csabán és [...] frt Honleány 1 frt Karassiay Istvánná 5 frt Beliczey Józsefné 2 [...] bizott­ságnak önhöz e y további kérése lenne bátor vagyok a bizottság [...]
905. 1994-02-24 / 46. szám
[...] Hírek 2 30 A rollerboyok kérése 4 00 Hirek 4 10 [...] Péter McNeil Dan Frazer Pathó István Crocker Kevin Dob­son Rosta Sándor [...]
906. 1894-09-30 / 39. szám
[...] a következő Tiszteletbeli elnök Bánhegyi István elnök Németh Lajos al k [...] László Dombi Lajos Dr Hajnal István arzó Gyula Illyés Endre lettek [...] kir tan u ilügyelőjét Bánhegyi Istvánt az egyházmegyei 11 özgyülés esperes [...] vo­natkozó ajánlatok mind magas felülfizetés kérésé vei tétettek Ily körülmények között [...]
907. 1897-03-28 / 13. szám
[...] melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe Mutatványszám kérése által kiadóhivatal Budapest V Hold [...] pedig Ábrányi Emil Robin Gergely István Lyk Károly Márkus József Papp [...] Pékár Gyula Thury Zoltán Tömörkény István Feszi Géza Szánthó Kálmán Munkácsy [...]
908. 1897-09-26 / 39. szám
[...] Bodoky Zoltán Csánki Jenő Berthóty István Kiss László Deimel Lajos Kiss Gyula Schmidt Iván dr Haj­nal István Oláh György Terényi Lajos Horváth [...] tagjai sorába pedig dr Hajni Istvánt választották be Előkelő szerep jutott [...] használta töl hanem az ő kérése foly­tán az egyházfi lakásának újra [...]
909. 1895-07-28 / 30. szám
[...] Sándor szertárnok 2 segéddel Keleti István ruhatárnok 1 segéddel Műsor Szókimondó [...] kiszolgál Hasztalan volt a borbély kérése fe­nyegetése Ekkor megfogamzott agyában hogy [...]
910. 1997-05-15 / 112. szám
[...] I es tudósítást készí­tette Fábián István Gyur kó Mihály Jávor Péter [...] magát máshová Szentesi Szabolcs édesapjának kérése az volt ha Kovács Ottó [...]
911. 1894-07-29 / 30. szám
[...] valamire kér­jelek Egy boldog férj kérése ez melyet nem lehet levélre [...] gazdát változtatja Belenta Gábor Késői Istvánra ruházta ezen gyógyszer tár jogát kitől most Lacsny István vette át A gyulai polgári [...]
912. 2001-07-09 / 158. szám
[...] komolyan veszik egy egyszerű utas kérésé De jú­nius 27 én reggel [...] Esti mese 19 40 Széchenyi István végnapjai 20 04 Élő népzene [...]
913. 1892-07-10 / 29. szám
[...] a képviselőt Aszalay Gyula Farkas István Kéry Elek köszöntötték fel Barabas [...] oly méliányos a csend őrség kérése és hisszük hogy ennek szükségét [...]
914. 1891-06-07 / 23. szám
[...] a környék falvaiban van Mikolay István Yangyelnál sokkal aggasztóbbnak tartja a [...] szo czialisztikus lapok által s kérése az hogy bo­csásson ki a [...] Gallacz János ki­léptek dr Kovács István Sál József Nagy Károly Szénási [...] József Szőke Péter és Hegyi István kiléptek Mondák György Petik Ambrus [...]
915. 2001-11-02 / 255. szám
[...] adta érdeklődésünkre Részvénytársaságunk az utasok kérése alapján október 1 jétől módosította [...] Etelka fia Dávid Geszt Vincze István és Székely Ágnes fia Dávid István Mezőberény Fábián Ferenc és Nagy [...] leánya Zita Lökösháza Halálesetek Lehoczki Istvánná Lestyan Anna Zsuzsanna 1944 Tótkom­lós [...]
916. 1895-09-29 / 39. szám
[...] hasonmása Szép költeményt irt Balogh István Faluhelyen czim alatt Igen érdekes [...] különösen a három százalékos pótadó kérése fogja képezni Részünkről elmondottuk több [...]
917. 1891-05-03 / 18. szám
[...] képest a kö­vetkezőkben közöljük Fürdők István alezredes ezredessé eddigi minőségében meghagyatv [...] minden községéből fi közgyűlésen Beliczey István elnök beszámolt f gazdasági egylet [...] megrendelést kapnak A munkásmozga­lomról Székács István urod igazgató referált ak résztvett [...] nem habozunk kijelenteni hogy ormánybiztos kérése felesleges mert czéltalan dolog Hét [...]
918. 1875-10-17 / 42. szám
[...] közönség jelenlété ben isten áldásának kérése és segedelemre hívása után nt [...] kifejtett köztetszés nyil­vánítása után Bihari István ez idei igazgató nr üdvözölte [...]
919. 1897-06-27 / 26. szám
[...] elnök Székely Lajos jegyző Moldoványi István Cs Demkó József és Gerlein [...] megbizattak Székely Lajos és Moldovány István A névjegyzék közszem lére fog [...] elején értésére adta Nagyváradnak hogy kérése következtében megengedi s ehez képest [...] alapitó tagoknak Nagy Gyárfásné Berthóty Istvánná Ehrenfeld Sománé Hoffmann Vijstorné Sveitzer [...]
920. 1993-10-09-10 / 236. szám
[...] is érdekel Gyula Szegedi K István u 30 A Békéscsaba Bulcs [...] Telefon 66 442 630 Ne kérésé jöjjön el hozzánk mi megoldjuk [...] 250 Ft db áron Debreceni István Sarkad Ady E u 35 [...] keresek áras ajánlatot kérek Takács István Dévaványa Szeghal­mi út 114 Eladó [...]