4. oldal, 922 találat (0,083 másodperc)

Találatok

61. 1889-06-23 / 25. szám
[...] vitatkozás el volna kerülhető Kiss István városi képviselőnek ismetelt írásos bocsánat kérése alapján mely a Békés múlt [...] és pedig azért mert Moldovánvi István tanácsos ettől tette függővé hogy [...] fokozása érdekében műtrágyázá sokkal Zlinszky István pedig a lucernások és is [...] elnök lemondását a közgyűlés egyhangú kérése folytáu visszavonta A békésmegyei gazdasági [...]
62. 1902-10-19 / 42. szám
[...] alap Kisperegi ev ref egyház kérése egyházmegyénk hez csatoltatása tárgyában Szemlaki ev ref egy­ház kérése egyházmegyénkhöz csatoltatása tárgyá ban Vésztői [...] megfeleb bezett ítélete Dr Olosz István egybázi adóügye Pap Antal folyamodványa [...] társai felebbezése egyházi adóügyben Lévai István kéreime Kovács Imre és társai [...]
63. 1884-10-05 / 40. szám
[...] T a t a y István lemondott szarvasi főgymn igazgatónak nyugdíj [...] a szarvasi főgymn tanárainak azon kérése hogy fizetésük fixiroztassék s igy [...] után a többség az államsegély kérése mellett nyilatko zott s igy [...]
64. 1937-05-15 / 21. szám
[...] Orvosi Továbbképző bé késmegyei bizottságának kérése az orvosi továbbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 41 S Paczali István nagyszénási lakos elhullott lova pótlására [...]
65.
[...] 244 Szűcs János 244 Szűcs István 244 Szaucsin László 244 Szaketi [...] létesítéséhez hozzájárulás meg­szavazása és államsegély kérése 423 T Ty 22887 1939 [...]
66. 1938-02-21 / 8. szám
[...] Az Orvosi Továbbképzés Békés­megyei Bizottságának kérése az orvosi to­vábbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 27 V Fazekas István vésztői lakos el­hullott lova pótlására [...] kér 38 Már ifj Szatmári István öcsödi lakos elhullott lova pótlására [...]
67. 1928-09-15 / 37. szám
[...] határozat elfogadása mellett sza­vaztak Beleznai István Csomós István Pol lák Arnold dr Mitlasovszky János Murvai István Fábián Gábor dr Mayor Simon [...] ikt A Nagypénteki Református Társaság kérése az általa fentartott árvaház segélye­zése [...] Ezen határozat mellett szavaztak Be­leznai István Csomós István Pollák Arnold dr Mitlasovszky János [...]
68. 1999-12-11-12 / 289. szám
[...] eredetileg ter­vezte s dr Feld István történész falkutató ré­gész mint korábban [...] Műemlékvé­delmi Hivatal és dr Feld István között egyeztetés kezdődött Azt követően [...] levélben kereste meg dr Feld Istvánt s bejelentette a vitatott építészeti [...] sárvédőből törhetett le A rendőrség kérése aki tud valamit az esetről [...]
69. 1994-01-29-30 / 24. szám
[...] sz KAGYLÓ Zálogház Orosháza Szent István u 53­ Szarvas Béke ltp [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
70. 1921-12-04 / 275. szám
[...] hitünk hogy a kicsik vágya kérése valóra váltja majd hogy minden [...] Lapkiadó R T Békéscsaba Szent István tér 18 szám Eladó ház [...] Gally és Hénich drogériájában Szent István tér 16 MIT HOZZON S [...] pastel kép Littmann fényképé­i szeteSz István tér 12 Megvételre keresek kövesut [...]
71. 1905-12-19 / 51. szám
[...] 21 Az országos párbajellenes szövetség kérése anyagi támogatás iránt 22 A [...] képviselőtestületi vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...]
72. 1911-10-02 / 41. szám
[...] Gá­bor főjegyző ellen fegyelmi eljárás kérése tár­gyában s ez ellen Szathmáry [...] Szarvas község és özv Ribárszki Istvánná és társa szarvasi lakosok között [...] tárgyában s ez ellen Tini István és társai felebbezóse 160 Békés [...]
73. 1926-04-23 / 92. szám
[...] bemutatása és a fel mentveny kérése 3 Az uj pengőértékben fizetendő [...] WENICH LAJOS drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 Sötét kamra jiijtalan [...] Wénich Lajos drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 Bútor ol 6 [...]
74. 1917-06-21 / 17. szám
[...] szolgák fizetésére felhasz­nált összeg megtérítésének kérése azon alapszik hogy a hadbavonult [...] órtesittetnek Kmft Kiadta Dr Berthóty István vármegyei főjegyző Járási főszolgabirák Gyula [...]
75. 1926-06-02 / 122. szám
[...] ut 6 A Zsilip uccaiak kérése Miklya János és társai Zsilip [...] hó 29 én Dr Berthóty István polgármester MŰLÉP minden méretben és [...] és vegyeskereskedésében Békéscsaba grói Tisza István ut és Berényi ut sarok [...]
76. 1924-10-18 / 84. szám
[...] providenciális állam­férfin áll gróf Bethlen István minisz­terelnök személyében aki három év [...] meghiúsultak Próbálták kihasználni Nagyatádi Szabó Istvánnak az Eskütt üggyel kapcsolatos elkedvetlenedését [...] dr Follmann Jáno 3 orvos kérése egy évi szabadság iránt A [...]
77. 2006-09-23 / 224. szám
[...] MEGYEI HÍRLAP HIRDETÉS 7 BALAZS ISTVÁN és MOLNÁR ERZSÉBET Tótkomlóson holnap [...] 37 NAGY ABC Sarkad Szt István tér 2 4 KÖZPONTI ABC [...] címre 073 dm üzlet Cseh Istvánná területi vezető 6722 Szeged Mikszáth [...] a számítógépes rendszerben levelezés árajánlatok kérése beszállítóktól vevői árajánlatok készítése és [...]
78. 2006-12-16 / 294. szám
[...] az elnökségi ülést követően Kisteleki István kijött a tárgya­lóteremből és azt [...] nekem a magyar lab­darúgásban ső kérése az volt Kisteleki Ist­ván felé hogy a tizenkilenc éven [...] eredményes válogatott jelentette ki Kis­teleki István MLSZ elnök A szövetség első [...] a téma szóba került Kisteleki István nyomban visz szakérdezett nem lesz [...]
79. 1899-02-09 / 6. szám
[...] élő állatokat Auszt­riába külön engedély kérése nélkül lehet szállítani Gyulán 1899 [...] 11 fi s e h István b csabai lakos V é [...]
80. 1997-12-15 / 292. szám
[...] a képviselők részvételé­vel az intézmények kérése volt Az intézményvezetők szin­te egységesen [...] út 9 21 Nyomdaigazgató Péter István HU ISSN 12151068