22. oldal, 481 találat (0,285 másodperc)

Találatok

421. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-205. oldal)
[...] képviselő­ket Hammersberg László és Zlinszky István jegy­zők megszámlálják a jelenlévő képviselőket [...] vonatkozólag az én javaslatomat szemben Bozóky Árpád képviselő ur javaslatával elfogadni [...] folytatóla­gos tárgyalása Ki következik Zlinszky István jegyző Kecskeméti Ferencz Kecskeméti Ferencz [...]
422. Ülésnapok • 1906-136 (1906-VIII-150. oldal)
[...] több a hatalom teljessége is Bozóky Árpád Ott nincs közös hadsereg [...] állam Halljuk Halljuk Gr Bethlen István Abban a mértékben a hogyan [...] van hiába mosolyognak Gr Bethlen István Azt hogy mily eszközök­kel törekszenek [...]
423. Ülésnapok • 1927-228 (1927-XVI-351. oldal)
[...] hogy itt hi­vatkoztam gróf Bethlen István beszédére amelyet 1924 december 5 [...] semmi­nemű szükség nincs Gróf Bethlen István 1924 év december 5 én [...] hullámzásba hozta Méltóztatnak emlékezni Tisza István akciójára az ugrai le­vélre amelynek [...] az előttem szólott képviselő urak Bozóky Árpád valamint Bella Mátyás és [...]
424. Ülésnapok • 1906-325 (1906-XVIII-319. oldal)
[...] virilisták pártján vannak Pop Cs István Mindig Bozóky Árpád Azt mondja Pop C István képviselőtársam hogy mindig Lehet hogv [...]
425. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-291. oldal)
[...] jogán tehát elsősorban szó illeti Bozóky Árpád Kérem Pilisy Istvánt is illeti zárszó Elnök Igen Pilisy István képviselő arat zárszó jogán szintén [...]
426. Ülésnapok • 1906-277 (1906-XVI-64. oldal)
[...] a mire vonatkozólag gr Tisza István miniszterelnök ur becsületbeli kötelessége és [...] Ez nem Bécs sakkhuzása habár Bozóky Árpád t képviselőtársam még a [...] volt annak idején gr Tisza Istvánnak ház­szabályreviziót követelni akkor a mikor [...]
427. Ülésnapok • 1906-462 (1906-XXV-469. oldal)
[...] szavazatokat nyertek még gróf Bethlen István Putnoky Mór Béla Henrik Moskovitz [...] János Vázsonyi Vilmos Pető Sándor Bozóky Árpád Vlád Aurél Hodzsa Milán [...]
428. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-245. oldal)
[...] bejegyzések foglaltatnak olvassa Pop Cs István az oraviczai képviselő válasz­tás alkalmával [...] vallás és közoktatásügyi minister urakhoz Bozóky Árpád az általános választói jog [...]
429. Ülésnapok • 1906-346 (1906-XX-162. oldal)
[...] tétet­hessék A tényállás szerint Grolmusz István Pis Már­ton Pis József Csernik [...] pénzügyminiszter­hez intézett interpellácziójára és végül Bozóky Árpádnak a szófiai követnek az [...]
430. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-477. oldal)
[...] Ezenkívül a legutolsó interpellácziós napon Bozóky Árpád képviselő ur engedélyt kaipott [...] indítványok vannak beje­gyezve Dr Pilisy István Minthogy a világtörténe­lem tanúsága szerint [...]
431. Ülésnapok • 1906-408 (1906-XXIII-272. oldal)
[...] következő ujabb bejegyzések vannak Szabó István nagyatádi a somogymegyei kisbirtokosegyesület alapszabályainak elutasítása tárgyában a földmivelésügyi ministerhez Bozóky Árpád az osztrák ministerelnöknek az [...]
432. Ülésnapok • 1905-22 (1905-I-241. oldal)
[...] tisztelt képviselők Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak ez [...] Kaas Ivor És most Kovacsevics István Mi pedig kik itt e [...]
433. Ülésnapok • 1910-133 (1910-VI-379. oldal)
[...] János akkori képviselő ur és Bozóky Árpád volt képviselő ur adtak [...] Gyula Fel­kiáltások Nincs itt Haller István Felkiáltások Nincs itt Egry Béla [...]
434. Ülésnapok • 1906-423 (1906-XXIV-164. oldal)
[...] még Parkasházy Zsigmond Isagy György Bozóky Árpád Molnár Jenő és Pilisy István képviselő urakat Elsősorban Parkasházy képviselő [...]
435. Ülésnapok • 1906-301 (1906-XVII-235. oldal)
[...] határozatképességet meg kell állapítani Zlinszky István és Szent Királyi Zoltán jegyzők [...] Következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Felkiáltások Nincs itt Lengyel [...]
436. Ülésnapok • 1906-445 (1906-XXV-189. oldal)
[...] tárgyában a honvédelmi és pénzügyministerekhez Bozóky Árpád az általános választói jog [...] millió koronát a pénzügy­ministerhez Szabó István nagyatádi Somogy vármegye Nemeskisfalud és [...]
437. Ülésnapok • 1906-330 (1906-XIX-149. oldal)
[...] Abszurd dolgot mond Pop Cs István Nem igaz Fenyvesi Soma Persze [...] következik Szent Királyi Zoitán jegyző Bozóky Árpád Nincs itt Issekutz Győző [...]
438. Ülésnapok • 1906-267 (1906-XV-316. oldal)
[...] megismertettem Elnök Ki következik Zlinszky István jegyző Hinléder Ernő Hinléder Ernő [...] a bíróság szabad mérlegelésére bizatik Bozóky Árpád De gazdasági dolgokban nem [...]
439. Ülésnapok • 1906-290 (1906-XVI-397. oldal)
[...] hárítom a kik gróf Tisza István házszabálytipró politi­kájával szemben az alkotmány [...] van A koaliczió konspirált velük Bozóky Árpád Van még néhány vers [...]
440. 1943-05-12 / 106. szám
[...] II Vass Tárnoki Páll Csákány Bozóky Kovács IV Bonyhádi Váczi Tol­nai [...] vezeti Welser Jenő határjelzők Sipos István és Gábor Fe­renc Vasárnap május [...] órakor Pos­tás KMTE vezeti Sipos István határjelzők Adorján Viktor és Deák [...] Viimos tiszti ügyészeket dr Dohai Ist­ván László dr Ebergényi Gyula Balogh [...]