96 találat (0,290 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1935-203 (1935-XII-305. oldal)
[...] szerint bonyolódik le Gróf Festetics Sándorné Gádoros és Nagy­szénás községek határában [...] és ellenmondások jobbfelől Tessék cáfolni vitéz Sebestyén Kálmán Bi­zonyítani kell Mózes [...] és az ő sérelmükre Far­kasfalvi Farkas Géza A dömpingsajtó kapjon valamivel [...]
2. Ülésnapok • 1939-82 (1939-III-349. oldal)
[...] 38 66 özv Gyorffy Bengyel Sándorné és a m kir miniszterelnök [...] 81 Szinyei Mérse István 68 vitéz Horthy István 70 Szmreesányi Lajos [...] elnöki megemlékezés 335 81 Zsindely Sándorné köszönete a felsőház részvétéért 81 [...] Ertl János írom 360 81 Farkas Géza írom 360 81 Feilitzsch [...]
3. 1940-01-03 / 1. szám
[...] 30 lejt adott Gulya Sándor Vitéz Rezső 20 lejt adót Huszár [...] Ándrásné Koncza Béla özv Papolczi Sándorné 4 liter buzat adott Kopándi [...] lejt adott id Pál Sámuel Far­kas Izsák Nánási István Tamás Mihály [...]
4. 1940-04-21 / 92. szám
[...] Dénes 10 Partha Endre 20 Vitéz András 20 Bariba Jolán 20 [...] 5 Nagy József 5 Mihner Sándorné 5 Dónátb Dénes 10 Vitéz Dani 5 Kiss Ádám 5 özv Puj Ignác né 10 Farkas József 30 Bakó Lajos 20 [...] 50 Ü 2 V Fothy Sándorné 100 Takáts István 20 Kugel [...]
5. 1940-09-19 / 214. szám
[...] főz B é nyesy Vilma Farkas utca 6 Ko 359 NŐI [...] Magyar német nyelvórákat gákra előkészítek Farkas u 6 GYERMEKTELEN házaspár házmesternek [...] Buza utca 17 szám Kerekes Sándorné K 241 i K G [...] budapesti körök is felfigyeltek János vitéz Az idei évadnyitó díszelőadást ismétli [...]
6. 1940-12-14 / 287. szám
[...] Julia Palló Imre de és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...] Minisztérium rádióelőadás sorozata 3 30 Farkas Béla és cigányzenekara muzsi j [...] árak élelmiszer árak 3 0 Farkas Sándor és cigányzenekara O 40 [...] a Nemzeti Szalonból Beszél Geeső Sándorné 4 15 Diákfélóra Amit otthon [...]
7. 1941-01-19 / 15. szám
[...] Lukáts Imréné Lohinszky Józsefné Leitersdorfer Sándorné vitéz Mó­zes Mihályiiné dr Mátyás Mátyásné [...] Jeriöné Platsinlár Andrásáé dr Rudas Sán­dorné Radó Andráíné Radó Sándorné Ren­ner Frigyesné dr Rostál Sándorné Re tezár Menyliártné dr Szabó [...] kétfátt f mníec Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata [...]
8. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Bálint Margit Mi kóla Margit Farkas Jolán Steinhübel Ju­ci Kómis Sárika [...] Qu tárt Károlyné dr Nagy Sándorné Nagy Ernöné Suáh Andorne Csűrös Istvánné dr Gardó Emiimé Pelényi Sándorné Szabó Sándorné Bruckné Ir Pallos Ma­rianne Német [...] Lász lónél Pásztory Pálné Losonezv Sándor­né Kapitány Lászlódé dr vitéz Biró Gyű láné Cseke Domokosáé [...]
9. 1941-03-15 / 62. szám
[...] solni a csütörtöki előadási Péfkeken VITÉZ LÉLEK Tamási Áron nagysikerű szteiótéka [...] Hí­rek 8 10 clr Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik 8 30 [...] árukban Széchenyi tér 17 emeleten Far­kasnál F MODERN ebédlő eladó Álegtekintbető [...] 60 100 liter tehén bivalytejet Far­kas utca 6 emelet 12 ajtó [...]
10. 1941-05-31 / 124. szám
[...] A Népművelés rendezése Be­szélő Gecső Sándorné 18 30 Cavour és a [...] 8 A FÜLEMÜLE Szabados Árpád Farkas Ferenc zenés szinjátéka Főszereplők Fényes [...] FÜLEMÜLE Ház EU 1 ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA [...] illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor a kiváló operaénekes Vitéz Welser Ti­bor régi kolozsvári családból [...]
11. 1941-07-08 / 154. szám
[...] minőségű pénzügyi főtaná­csosokká kinevezte dr vitéz Nyerges Gyula pénzügyi tanácsosnak a [...] Nagyvárad Vadász Ferencet Nagyvárad és Farkas Sándort Máramarossziget II osz­tályú postatisztté [...] Tóth Maróéinál Nagyvárad özv Pál Sándornét Kézdivásárhely Galigóczy Ilonát Kolozsvár és [...] Bcnki I Bélánét Kolozs­vár Pop Sándornét Kolozsvár Zászló Her I minát [...]
12. 1941-07-16 / 161. szám
[...] széről választott Széli Kálmánné és Farkas István titkár mellé bizottságot kiidenek [...] a nemeslelkii ado­mányt özv Nagy Sándorné 10 özv Szar iuári Fercncné [...] légiraj a német hadsereg egyik legvitézebb alakulata Már jelszavá­ban benne van [...]
13. 1941-07-29 / 172. szám
[...] I chfet étiből jelentik Öze Farkas Kál ménné zsáltui lakos elhunyt [...] fíudá károly kereskedő és Ke­lemen Sándorné mezőbándi háztartásbeli a z szony [...] oroszok élénk füzében elakadt raját vitéz és bátor személyes példájával magával [...]
14. 1941-08-14 / 186. szám
[...] cselt László Pétert ezen elszán­tan vitézül és kiváló katonai érzékkel végrehajtott haditettéért az arany vitéz ségi éremmel tüntették ki ü [...] Cser László Bámészkodás Pekingben Gecső Sándorné Korok és diva­tok Bevilaqua Borsody [...] a következő cimre Diákvédő Hivatal Farkas utca 3 Telefon 15 43 [...]
15. 1941-11-06 / 254. szám
[...] álláspontját A villában felmerül észrevételekre vitéz Molnár Géza alezredes a közélelmezési [...] be a közélelmezési hivatalhoz i Farkas utca 4 sz I em [...] József Veress Lajos és Bara Sándorné Nép huszárok cigányok Törté­nik Tölgyesen [...] az Er­délyi Párt kolozsvári tagozatánál Farkas utca 7 szám emelet reggel [...]
16. 1942-03-20 / 65. szám
[...] eljárás végett átadták az ügyészségnek Farkas Berta kolozsvári lakos csütörtökön feljelentést [...] elkö­vetett bűnök hazaárulás címen dr vitéz Berde Károly pedig Mitől óvakodjunk [...] a Mátyás Király Díákházbapi lesz vitéz nagybányai Horthy Istvásaé jeleu létébea [...] első filmszer epe ár Nagy Sándorné az ismert kolozsvári uriasszony aki [...]
17. 1942-04-23 / 91. szám
[...] és annak édesanyját özv Csá­nyi Sándornét A gyilkos tettének elkövetése után [...] San tinelli utóda Duronelly egyébként vitéz Béldy Alajosnak az Országos Sport [...] Gecző Pullry Boga és j Farkas csatárok A fenti összes jáleko [...] 10 Nemzetközi vizjelzószolgálat 11 20 Vitéz Galánthay Jer dr hegedül li [...]
18. 1942-05-01 / 98. szám
[...] ecskev Kírolyné Egyed Lajosáé bisztrai Far­kas Imréné Finzler Sándornc özv Fodor [...] Miklósné Gyarmathy Miklósné dr Györfi Sándorné Ilajdu Gyuláné Kövér Rózsa dr Keledy Tibomé vitéz Kékessy Lő rincné Kompanek Jánosné [...] utca 11 a hadigondozó iroda Farkas utca 4 szám alatt földszint [...]
19. 1942-06-05 / 125. szám
[...] 6 80 fűzve 4 80 Farkas István A levegő titánjai Köt­ve [...] kozott szinre kerűinek Ludas Matyi Vitéz László kaland­jai é s Paprika [...] vették a műsort ás Gecső Sándorné kisérőszövenét Első számként az ezertanu [...]
20. 1942-08-29 / 195. szám
[...] Ború Bo­torul Böhm Károly Bölöni Farkas Brétfii Bu­zogány Cukorgyári Cigány telep [...] Hóry Béla Horthy Miklós János vitéz Libucgáti sétaút Linczeg Lorántffy Ma­gyar [...] és elütötte Faz a kas Sándorné kolozsvári asszonyt aki sé­rülése következtében [...] autó meg­csúszott és elgázolta Fazakas Sándornét A bíróság tanúként kihallgatta a [...]
21. 1942-09-30 / 221. szám
[...] és ne adfeaiik hitek rémhíreknek Vitéz Nagy Vilmos honvédelmi minisz­ter nyilatkozott [...] dr Fisch Kál­iján Borgoprund dr Farkas Tibor Kolozsvár dr Farkas László Kolozsvár dr Friedmann Adolf [...] Tasnád dr Poilák Mária Kar­dos Sándorné H dalmás dr Keller Ernő [...] az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatánál Far­kas utca 7 I em d [...]
22. 1942-10-07 / 226. szám
[...] misél n i i a Farkas utcai református templomban Nagy Géza [...] 1 El­nöki megnyitó mondja dr vitéz Berdn Károly 2 Dr György [...] az után Izsák Sarol­ta Bell Sándorné Nagy Mihály é S Nagy [...] Mihály négyhónapi Nemes Lajos Bell Sándorné Nagy Aíihályné és Izsák Sarolta [...]
23. 1942-11-03 / 248. szám
[...] temetik a műegyetem előcsarnokából a Farkas réti temetőbe ELMARAD TAMÁSI ÁRON [...] november 5 én lesz mlkorls vitéz Raithy Tivadar egyete pvl professzor [...] Csapó Józseíné Deák Pálné Dobos Sándorné Fehérváry Gézáné Ferenczy Gyuláné Hikkel [...] dr Meskó An dorné Pálffy Sándorné dr Rozgonyi Istvánná Schindler Gusztávné [...]
24. 1942-11-23 / 265. szám
[...] napján lép hatályba KŐTELEZŐ a FARKASOK irtása a hiva­talos lap vasárnapi [...] a vadászatra jogosultakat hogy a farkasokat lőfegyverrel csapdával és méreg­gel pusztítsák [...] jogosult vadőr alkalmazottjának minden el­pusztított farkas után 50 pengőt tartozik kifi­zetni [...] kit állami gépipari középiskolába Ggyarmathy Sándorné Dénes Ibolya maiosvásárhelyi lakost a [...]
25. 1943-03-25 / 68. szám
[...] Makk s Nándonüt dr Imreh Sándornét Var­sányi Ferencnét Elekes Andrásnét és [...] Jenőné Kárpáthy Karolyné Makira Elekné vitéz Vargha István­ná Sala Jáncsné Gyarmati [...] Kalmár Tiborné Ferencz Árpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné Vincze [...] Mátyás király á tál alapítót Farkas utcai templomban lesz háőaadó református [...]
26. 1943-04-22 / 91. szám
[...] részéről Szenik György Hor­nyát Mihály vitéz Gorgényi Tivadar és Szabó Imre [...] Az operaegyüttes egyébként szerdán este Farkas Ferenc Bűvös szekrényét a balett [...] Rökk Marika NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELETEK A FAR­KAS UTCAI REF TEMPLOMBAN Ncgypén e [...] is hozzájárult A darabot Várady Sándorné és a táncokat Heves Györgyné [...]
27. 1943-05-05 / 100. szám
[...] lehetett hallgatni Kiderült hogy Pirkés Sándornénak hív­ják a férje fuvaros és [...] parotis nyirok­csomók gümőkóros megbetegedéseiről Előadások vitéz Derde Botond Kisérle tes vizsgálatok [...] hosszú időn keresztül úgynevezett bőr farkas betegségben szenvedett Betegsé­gét annakidején olyan [...]
28. 1943-05-21 / 114. szám
[...] az egyesület számított Erről beszélgettünk vitéz V aradi József zászlóssal hadtest [...] Bokor Ilonka Bokor Kató Bara Sándorné K Fábián Margit Horatek Irén [...] az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata Farkas u 7 sz irodájában és [...]
29. 1943-06-04 / 125. szám
[...] ÁG özv bözbduj falusi Ko­vács Sándorné szül Kápolnai Takáts Bo­ri ska [...] a HONSz kolozsvári csoportjának ajánlatára vitéz Ozoray Lajos a IX ik [...] és az evangélikus templomban A Farkas utcai templomban D Bodonhelyi József [...] lelkipLztor az evargé ikus templomban vi­téz Sréter Ferenc lelkipásztor szolgál A [...]
30. 1943-06-25 / 141. szám
[...] báró Bánffy Lászlóné Beck Albertné vitéz Bojtár Ferencné dr Boni s [...] dr Deák Gyu láné bisztrai Farkas Imréné Ginzery Jó zsefné dalnoki [...] Pápai Zoltánná Pla tsintár Lukácsné vitéz Somfay Lajosn Szentiványi Döméné Szopós Sándorné fel vmei dr Takács Zoltánná [...] Paine dr Tusa Jenőmé dr vitéz kibédi Varga La josné dr [...]
31. 1943-07-21 / 162. szám
[...] középiskolai és ipariskolai tanszemélyzet létszámában vitéz László A Árpád márosvásárhelyi a [...] ta narokat rendes tanárrá Ács Sándorné Gazdag Ilona baróti állami polgári [...] szász régeni Stétz Gyula alsókosáíyi Farkas Sán­dor mezőszakadáti Gozár Demeter számos [...]
32. 1943-11-10 / 254. szám
[...] tudományos szakülést tart Ülés­elnök dr vitéz Ilaynal Imre Tárgysoro­zat Előadások 1 [...] kereskedő Szent györgyi Ferenc és Farkas János gazdál­kodók árdrágítás és a [...] egy borjut vágatott le Csutak­kal Farkas ellen hasonló volt a vád [...] Kálmán utcai lakost munkaadójával Ágoston Sándorné kávé­mérés tulajdonosával együtt vád alá [...]
33. 1943-11-26 / 268. szám
[...] AZONNALI belépésre ügyes elárusitónőt keresek Vitéz Fekete üv güzlet Wesselényi Miklós [...] MÚZEUMOK EGYETEMI ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTANI INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] íróvá 1 beszélget Ge cső Sándorné 21 20 Oláh Kálmán cigány­zenekara [...]
34. 1944-02-16 / 37. szám
[...] a Vöröskeresz kolozsvári fiók helyiségében Farkas utca 6 folyó február hó [...] rövid hangverseny műsora 1 Dalok farkas Ferenciül Énekli P I rdőssy [...] ELŐADÁST RENDEZETT SZOLNOK DOBOKA VÁRMEGYEI VITÉZEK TÁRSADALMI BIZOTTSÁGA A S olnok [...] következők Appán Gvuláné dr Asz­talos Sándorné br Banffy Lászlóné dr Ba­logh [...]
35. 1944-02-22 / 42. szám
[...] valósággal lehetetlen a gya­logközlekedés a farkasok miatt Borsa és Bor sabánya között több bányászt 40 farkasból áiló csorda támadott meg A [...] gázolt el a farkascsordából több farkast A MAI MAGYAR TÁRSADALOM AZ [...] értesült arról hogy szőkefalvi Nagy Sándorné üzletében nagymennyiségű vászonárut lehet kapni [...]
36. 1944-02-29 / 48. szám
[...] hirdette az igét Ezután Bagoly Sándorné Laki Ernőné és Szeréna nővér [...] ame­lyen a miniszteri vizsgabiztosi tisztséget vitéz Szász István az EMGE ügyvezető [...] tanár­nővel együtt oktatták a leányokat Vitéz Szász István miniszteri vizsgabiztos kér­déseire [...] este fél 7 órakor a Farkas utca 21 szám alatti ta­nácsteremben [...]
37. 1944-03-07 / 54. szám
[...] hályfhi Bélával Vaszy Viktorral és Vi­téz Tiborral a legnagyobb előzékenysé­get tanúsította [...] dr az Országos Nemzeti Filmbizottság vitéz Haász Aladár ta­nácsos a kultuszminisztérium [...] Zsuzsanna Györíi Sándor Koppány Gyula Farkas István Kertész István Bene­dek Attila Biró Adáin B zra Sándorné Kude lász Gyöngyi Mufh Aranka [...]
38. 1944-04-21 / 89. szám
[...] A Magyar Távirali Iroda jelenti Vitéz Jn ross Andor belügyminiszter csütörtökön [...] A belügyminiszterrel együtt utazott Győrbe vitéz Vörös Géza ve­zérőrnagy országos légoltalmi [...] nejét 2000 pengő pénzbüntetésre Bcrkovív Sándorné kereskedő nejét 1200 pengő Jakab [...] bőröndös segédet 500 pengő Nussbecher Farkas rak tárnokot 1200 pengő Salamon [...]
39. 1944-07-07 / 151. szám
[...] MÚZEUMOK EGYETEMI ALTALANOS NÖVÉNYTANT INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] telt hordóba és belefulladt TIZENÖT VITÉZT AVATNAK DÉSEN Désről jelentik A [...] Déren most tmfolyamot tártéit me­lyem vitéz BáméLy Kálmán főhadnagy vi­tézi elnök [...] rendőrség nyomára jött hogy Rosenberg Sándorné Lerchneí Irén 33 éves gettóból [...]
40. 1944-07-15 / 158. szám
[...] u 6 sz 8 Angyal Sándorné Állomás u 5 sz 9 Farkas Péter Irinyi u 32 sz [...] lakosok HÁZASSÁG Kocsg Márta és vitéz Ridély Alfonz 7944 julius hó [...] amíg megfelelő üzlethelyiséget kapok a Farkas utca 6 szám alatt Tisztelettel [...]
41. 1944-07-20 / 162. szám
[...] sits a Puszta kécccel megfojtotta far­kast Mállóiról jW etnUik lakwucs Zwárkó [...] les felvette a har­cot a farkassal és hosszabb v iaistko dás után sikerült neki megfojtania a farkast amelyet diadallal vilit el századpara [...] János Királ v Pilné bartha Sándorné 50 napi elzárás vagv c [...]
42. 1944-08-21 / 188. szám
[...] tettet jelentett az egyén hadműveletének vitéz és helytálló cselekedetét ellenséges pergőtűz [...] püspöki helynek mondott beszédet a Farkas utcai ref templomiban pedig László [...] a hétgyermekes Ferenczi Lajosnénakr Kilin Sándornénak Köpeci Ár pádnénak László Jánosnénak Szabó Sándor­nénak és Szováti Petemének a hatgyermekes [...]
43. 1930-08-11 / 175. szám
[...] Beteg­séggel jár 92 Vissza kemény vitéz volt 94 Ez az igazi [...] Két egyforma mással­hangzó SMl Eetürcjtvcnyck Farkasáé Tarnól Eta Lagos 67 sz [...] Tódor Mihály Szabó Józsefné Zudor Sándorné Karácsonyi Gerö Jászai Boriska Kolozsvár [...] denféle gyümölcsöt hullottat is vesz FARKAS LAJOS ÉS FIA CÉG gyümölcs [...]
44. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Baross est 1 I Bölényt Sándorné ífagy sikerrel zajlott je szombat [...] Közgazdi ági Akadémia tanári karát vitéz dr Bíró Gyula mezőgazdasági akadémia [...] rövi debb beszédet Ezt követte Farkas István hatásos felszólalása és Adorján [...] Bálint Margit Mikola Margit J Farkas Jolán Slfiubibel Juci Komis Sáriba [...]
45. 1941-03-08 / 56. szám
[...] János Déli rózsák keringő 3 vitéz Náray Antal Erdély induló 4 [...] és francia nyelven 23 25 Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál Min dszenti [...] Nem tudom a boldogságom Kalmár Sándorné verse Már minálunk babám népdal [...] piros almának László Imre énekszámai vi­téz Kókav István Hiába süt a [...]
46. 1941-03-19 / 64. szám
[...] is volt Az első jelentkező vitéz Horváth Ferenc ve­zérkari ezredes felesége [...] venni jelentkezzenek a Szociális Szervezet Farkas utea 4 szám alatti iroda [...] Miklósné Brmihályfaiva 5 Özv Erkedi Sándorné 5 Keresztessyné Kálmán Julia Kádár [...] Anna L Orbán Anna 1 Farkas Juliska 1 Balog Mária L [...]
47. 1941-05-03 / 100. szám
[...] 40 Harc nagy gazdasági élettérért vitéz Guothfalvy Dorner Zoltán dr egye [...] szolgálat közleménye Felolvasás 17 30 Farkas Jenő cigányzenekara muzsikál Csepregi Gyula [...] a Nemzetközi Vá­sárból Beszél Gecső Sándorné és Lo­rn u zkv Gyula [...] Közvetítés az EMKE kávéMz ból Farkas Béla cigányzenekara muzsi­kál Kalmár Pá [...]
48. 1941-05-13 / 108. szám
[...] munkájáról az egyházközség volt lelkészéről vitéz dr Ken déh Kirehknopf Gusztávról [...] P Szabó Imre özv Szathmáry Sándorné Átvitel 342 90 í Î [...] Gycűámé Szenkovite Miklós Mi­hályi Kálmán Farkas Erik Szép Béla Pál István [...] Rezső Kozma Gyula özv Ádám Sándorné Szabó István Bartkovszky Sándor Bálint [...]
49. 1941-08-06 / 178. szám
[...] Erdélyi Párt kolozsvári tar gozatánál Farkas utca 7 szám emelet d [...] újabb titokzatos eltű­nésit jelentettek Czibre Sándorné jelentei te hogy 42 éves [...] István a szé­kely határőrség szerepét vitéz Móricz Kál­mán az európai ujjárendezés [...]
50. 1942-02-04 / 27. szám
[...] közönségnek igényléseivel ezután nem a Farkas utca 4 szám alatt müködö [...] Hösök tere Ipar Jancsó János vi­téz János Zs Kakas I Kályhás [...] Andomé dr Nagy József­né Jeremiás Sándorné Venezel Ilona Pauer Ödönné Lohinszky [...] Halmay Dezsöné Lacz kovits Ernőné Vitéz Tiborné dr Vékás La jósné [...]
51. 1942-02-19 / 40. szám
[...] Varga Jenöné Bokor Agostonné dr vitéz Berde Károlyné Kádul Lajosné dr [...] Pál ué Sándor Éva Alriser Sándorné Nyirő Józsefné Lukács Béláné Kiss [...] Gri­gori Anna Lápossy Ferencné dr Farkas Béláné Toţii Katalin Dániel Gyuláné [...] Mildósné Diőssy Ernőné Székely Béláné Farkas Béláné Pap Istvánná Salamon ASajosnő [...]
52. 1942-04-21 / 89. szám
[...] csoportja adományozta A Kor­mányzó Ürat vitéz Lakatos Géza altábor­nagy képviselte Ott [...] űrlapok a Mérnöki Hivatal­ban Kolozsvár Farkas utca 4 sz I cm [...] Kolozsvár április 20 Gailds ein Sándorné Moskovits Szeréna Pata utca ül [...] Hendel Ferenc dr városi főjegyző vitéz Jávor Ernő dr vár­megyei főjegyző [...]
53. 1942-05-02 / 99. szám
[...] életében cimmel tart előadást a Farkas utcai református templom ban Mágnás [...] rolyné Egyed Lajosné Bi sztrai Farkas Im réné Finaler Sándorné özv Fodor Antalné Forgács Miklósi [...] Templomi ünnepélyt rendeznek vasár­nap a Farkas uteai református templomban A Farkas utcai református templomban má­jus 3 [...]
54. 1942-06-09 / 128. szám
[...] vallás és közoktatásügyi miniszter képviseletében vitéz dr Haász Aladár miniszteri osztály­főnök [...] közéleti és társadalmi előkelőség Gecsö Sándorné a rádió népszerű be­mondónője lépett [...] Laurisin Miklós zongorakiaére­tével Liszt Ferenc Farkas Ödön Csxky Já­nos és Laurisin [...] Gyula ezredes Összekötő tiszt és vitéz Bar­csi ezky százada járási leventeparancsnok [...]
55. 1942-07-28 / 169. szám
[...] SORS NAPIPARANCSA Nem azoktól a vitéz magyaroktól származtunk e mi akik [...] Erdély Párt kolozsvári ta­gozata irodájában Farkas u 7 I em dél­előtt [...] hogy véres szemét bekötözze Deák Sándorné akt az eset után érkezett [...]
56. 1942-08-09 / 180. szám
[...] délután 4 órakor lesz a Farkas réti temetőben LEGÚJABB SPORTHÍREK MINDEN [...] BUDAPEST aug 8 MTI Nagybányai vitéz Horthy Miklósáé a Kormány­zó ur [...] foglalt le a rendőrség Lobstein Sándorné Berde utcai lakosnál Kolozsvár aug [...] egyik máso­dikemeleti lakásban amelyet Lobstein Sán­dorné szül Fischhof Margit bérelt A [...]
57. 1942-08-22 / 189. szám
[...] Nemes Jánosné Petri And­rásné Szegedi Sándorné özv Szekeres Já­Kolo s vár [...] ünneplé­sének napja is Azzá avatta vitéz nagybá­nyai Horthy Miklósné Kormányzó Urunk [...] községben ahova az alispánt elkísérte Far­kas Kálmán föszolgabiró és i ueségc [...] az egyszerű falusi em­berek leikéből Farkas Kálmánná átadta a kitüntetést Czendi [...]
58. 1942-09-11 / 205. szám
[...] Kamara elnöksége Istentisztelet a kolozsvári Farkas ut­cai templomban Pénteken szeptember li­án [...] Margit dr Gajári Ist­vánná Pogány Sándorné Csergő Györgytté Szucsigan Lajosné Füzesi [...] Tábor elnöknője Budapest szeptember 10 Vitéz Keresztes Fischer Ferencné a belügyminiszter [...] ünnepélyesen búcsúz­tatták A búcsúztatáson megjelentek vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter vitéz Kárpdthy Karailló m kir gyalogsági [...]
59. 1942-10-06 / 226. szám
[...] Izsák Sarol tán kívül Bell Sándorné Nagy Mihály és Nagy Mibálvné [...] sújtották a vád­lottak közül Monori Sándornét Téglás Dezső­nek Mezei Istvánnét és [...] Mihály Nagy Mihályné és Bell Sán­dorné esetében az ügyész súlyosbításért az [...] szám aló a napokban a Farkas utca 6 II emelet slá [...]
60. 1942-11-07 / 252. szám
[...] Eürdögh Jáno 3 12 15 Farkas Sándor cigányzeneka­ra játszik 2 I [...] Szervánszky Péter hegedül Zon­gorán Máday Sándorné 5 45 Középiskolások a Vöröskereszt­ért [...] Vezényel Eördögit János 1 Pa­ddler vitéz Pávai Mátyás induló 2 Sichrer [...] Richard Magyar virtus induló 6 vitéz Náray Antal A 17 honvéd [...]
61. 1942-11-07 / 252. szám
[...] nóták Halmos István éne­kel kiséri Farkas Béla cigányzeneka­ra Dalok Népdal Beszegödtem [...] akkor is ha nem jössz Farkas Imre verse Nép­dalok Végigmentem az [...] Magyar Művelődés Házából Be­vezetőt mond vitéz Somogyváry Gyula Közreműködik Bilicsi Tivadar [...] 6 Imrus rendőrnek készül Sárkány Sándorné elbeszélése 6 15 Bagossy Judit [...]
62. 1942-11-08 / 253. szám
[...] volt Katholiku s Kör héivisegcbeu Farkas u 7 I euiedefü Kinevezés [...] kir gazdasági akadémiák tanszemélyze­tének létszámába Vitéz Mózes István szigorló állatorvost Kolozsvár [...] év márciusá­ban prőbamintát vettek Kilin Sándorné hős­táti asszony eladásra hozott tejszállitmányá [...] Fe­renc József Tudományegyetem filzikai elő­adótermében Farkas u 1 II em ren­des [...]
63. 1942-12-10 / 279. szám
[...] történt Retteg községben özvegy Papp Sándorné rettegi lakost meggyilkolta mostohafia Papp [...] addig ütötte amig özvegy Papp Sándorné kiszenvedett Az el­vetemült gyilkos mostohaanyja [...] 1 Mthlschmidt Gyula u óda vitéz Felér András Flnombörgyára Tatrtóvárcs­Legmagasabb napióron [...] őz szarvas dámvad vaddi znó farkas róka borz vadmacska vidra nye [...]
64. 1942-12-16 / 284. szám
[...] órakor az Unitárius Kol­légium dísztermében Vitéz Kibédi Varga Lajos dr egyetemi [...] előtt Kolozsvár december 15 Salamon Farkas hidalmási zsidó napszámos ezév februárjában [...] dr ügyész vádbeszédére bíróság Salamon Farkast jogerősen három havi fogházbüntetésre és [...] 7 szám alatt lakó Kiss Sándorné kolozsvári asszony januárban SO fillérért [...]
65. 1942-12-18 / 286. szám
[...] lem jogi karának tanácstermében f Farkas utca 1 H emelet múzeumok [...] rendez Az ünnep­ségen kisbaeoni Benedek Sándorné a ko­lozsvári MAV mühely főnökének [...] hír szerint részt fog venni vitéz József királyi her­ceg tábornagy is [...]
66. 1942-12-19 / 287. szám
[...] Pongrácz Géza Szent kará­csony 3 vitéz Náray Antal Ave Maria 4 [...] Rendező Volly István Beszélő Csecső Sándorné Hangfelvétel 10 15 Nagyzenekari müvek [...] hemben Rösler és énekkar 6 Farkas Ferenc a Karácsonyt pastoral b [...] Júlia és Cselényi József Kisér Farkas Béla cigányzene kara Az összekötőszöveget [...]
67. 1942-12-20 / 288. szám
[...] templom fölött aztán végig a Farkas utca fölött Csodálatos in­nen 300 [...] akart A biróság tanúként kihallgatta vitéz Sd rosy Sándor Gál Lajos [...] ifj Kovács Dénes Kodorján Sándor Farkas István Pató Já­nos Balogh Ernő [...] Bányai István panaszosokat és Vas Sándorné Bojku Annát aki Vrábeltől a [...]
68. 1943-01-28 / 22. szám
[...] l Mehlschnrdt Gyula u ótla vitéz FlnombSrqvára TaftAváros legmagasabb napiáron veszek őz szarvas dámvad vaddi znő farkas róka borz vadmacska vidra nve [...] megnyitáson megjelent József királyi her­ceg vitéz nagybaezoni Nagy Vilmos honvé­delmi miniszter [...] t műtétet hajtottak végre Sütő Sándorné ko­lozsvári gyárimunkásnőn Áldozatuk rosszul lett [...]
69. 1943-02-06 / 29. szám
[...] Három levele va­gyon a herének Farkas Jenő Eltörött az ezüsthangu tilinkóm [...] Ottó 1 Kacsó Pongrác János vitéz induló 2 Losonczy Dezső Rapszó­dia [...] Nippon 4 Tubán József Hé vitézeink i 5 Pcpiljev Bevonulás huzai [...] 10 Máday kamarahármas Tag­jai Máday Sándorné zongora ióiper novszky Fülöpke és [...]
70. 1943-02-16 / 37. szám
[...] alel nöknője Szilveszter Elekné alelnöknő Far­kas Sándoraé Rátz Péterné Gebefügi Ist­ván [...] A szeretetcsoma­gok anyagát Rátz Péterné Farkas Sándor né Szabó Andrásné I [...] Miklósné Szabó An­drásné II Demeter Sándorné és Tőkés Bé nlné tevékenykedtek [...] vívott liar cokban tűnt ki vitéz magatartásával és ki­váló katonai rátermettségével [...]
71. 1943-03-07 / 54. szám
[...] Március 9 én Bástya Báthory Farkas u 1 11 számig Majális [...] tere Már­cius 17 én János vitéz János Zsigmond Ipar Krizbai utcák [...] br Blomberg Ká rolyné Hujj Sándorné Tizesszeryezet II kér vezetője Ravai [...] Globus Ferenczi Károly Major Ilona Far­kas N Villamos Müvek All leánygimná­zium [...]
72. 1943-03-09 / 55. szám
[...] a római katolikus főgimnázium dísz­termében Farkas utca 2 sz H emelet [...] vagy amint ők nevezik falugyűlését Vitéz primőr pávai Vájná Viktor ny [...] után főbíróvá közfel­kiáltással továbbra Is vitéz pávai Vájná Viktort majd ugyancsak [...] közigazgatási bírósági tanácselnök dr Cseh Sándorné Rt lgazgatóné Cstky Gábor dr [...]
73. 1943-03-09 / 55. szám
[...] megválasztot­ták az uj tisztikart Diszelnökké vitéz Póka Györgyöt ügyvezető alelnökké Kibédl [...] meg a nagyszerű előadást Szilágyi Sándorné mély átél zéssel köleményt adott [...] megérkezett Kolozsvárra mig 8 diósgyőri Farkas Gizi és Sirló érkezését má­ra [...]
74. 1943-03-17 / 61. szám
[...] A Magyar Távirati Iroda jelenti Vitéz Lukács Béla miniszter a Magyar [...] napot a német Biro­dalomban töltött Vitéz Lukács Béla minisztert a salzburgi [...] szászfeneSl Ilea Jánosné és Pintea Sándorné szamos szentmihályi továbbá Plotone Gheraszimné [...] szer­da délután 5 órakor a Farkas utca 21 sz alatti tanácstermében [...]
75. 1943-03-27 / 69. szám
[...] emléke­zik meg a nagy bölöni Farkas Sándor hires amerikai utazó és [...] működését Tagjai Abrudbányai Ede dr vitéz Kozma Ferenc dr felügyelő gondnokok [...] Elekes An­drásnál és dr Rácz Sándornét választották Főtitkár dr Sigmond Endréné [...] Kalmár Tiborné Ferencz Arpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné VIncze [...]
76. 1943-06-02 / 124. szám
[...] Egyetemi Általános Növénytani Intézet Múzeumai Farkas utca 1 Közp Egyetem I [...] kikérdezés és ünnepély a kolozsvári Farkas utcai templomban A bel­városi gyülekezet [...] a következő Kacsóh Pécsi János vitéz induló Kéler Ma­gyar vigjáték nyitány [...] Bo­kor Ibolya Bokor Kató Bsra Sándorné Kiss László Kletz Béla Király [...]
77. 1943-06-24 / 141. szám
[...] tagjai is Az ünnepi értekezle­ten vitéz Lukács Béla országos pártel­nök bejelentette [...] báró Bánffy Lászlóné Bcck Albertné vitéz Bojtár Jmrencné dr Bonis Györgyné [...] Domoksné dr Deák Gyuláné bisztrai Farkas Imréné Ginzery Józsefné dalnoki Gaál [...] dr Pápai Zoltánná Platsintár Lukáesné vitéz Somfav Lajosné Szentiványi Döméné Szopós Sándorné felvinczi dr Takács Zoltán­ná dr [...]
78. 1943-06-26 / 142. szám
[...] Egyetemi Általános Növénytani Intézet Múzeumai Farkas utca 1 Közp Egyetem I [...] külön értesítés helyett Özv Szo­boszlay Sándorné Nagybánya Gazdag vas és érc [...] polgári hatóságok veze­tői A hadtestparancsnokot vitéz Mind szenthy János vezérőrnagy képviselte [...]
79. 1943-07-03 / 147. szám
[...] Egyetemi Általános Növénytani Intézet Múzeumai Farkas utca 1 Közp Egyetem I [...] hölgy­lövészek különösen Pécsi Erzsébet Demeter Sándorné és Bonta Ica Az eredmények [...] tartja a volt Katolikus Kör Farkas u 7 I e helyiségében Lehetőleg teljes számú meg­jelenést kérek Vitéz Szentpéteri ezredes s k vm [...]
80. 1943-07-09 / 152. szám
[...] Egyetemi Általános Növénytani Intézet Múzeumai Farkas utca 1 Közp Egyetem I [...] íté­lőtábla kerületébe bírósági joggyakornokká Szeghy Sándorné irodafötiszti kolozsvári járásbirósági irodatisztet jelenlegi alkalma­zása helyén irodafötisztté kinevezte Megerősítették vitéz Biró Gyula dr dé­kánná történt [...] Távirati Iroda A földmű­velésügyi miniszter vitéz Bíró Gyula dr me­zőgazdasági főiskolai [...]
81. 1943-10-02 / 223. szám
[...] könyvtárszobában A közvetítést vezeti Gecső Sándorné 7 10 Oláh Kálmán cigányzenekara [...] Fe­renc Hunyadi induló hanglemez 2 Vitéz Béldy Alajos az Ifjúság Honvé­delmi [...] vidám műsora Irta és összeál­lította Farkas Gyula 5 üzenetek S Jakó [...] Ladiladilom 4 Pongrácz Géza Magyar vitézek 5 Széperdősi Bélái Vitéz Csatáry induló 6 Figedy Sándor [...]
82. 1943-10-08 / 227. szám
[...] pénzügyminiszter Szász Lajos közellátási miniszter vitéz Lukács Béla tárcanélkiili miniszter Vitéz Jaross Andor napirend előtti felszólalása [...] o közreműködésével sikerült kézrekerHeni a Farkas utca sarkán az egérutat kereső [...] felkereste Szmolkát lakásadönéjá nál Martin Sándornénál Társalgás közben Túrós azzal igyekezett [...]
83. 1943-10-30 / 246. szám
[...] Nádfedeles kis házikóm b Édesanyám Farkas Jenő cigányzenekara 12 Dankő Pista [...] Gőzhajóval a pesti Nagy körúton Farkas László dr várostör ténetl előadása [...] Hu­nyadi László Gyászinduló lemez 2 Vitéz Somogyváry Gyula A boldog Szunnyadókhoz [...] Máday együttes Tagjai Má day Sándorné zongora Zipper novszky Fülöpke I [...]
84. 1943-11-03 / 248. szám
[...] törvényszék lopás miatt Kcszo rán Sándornét jogerősen 4 hónapi fogházra Ítélte [...] meg Délelőtt 10 órakor a Farkas utcai re­formátus temp ómban László [...] le MTI UJ ORVOSI KÖNYVEK Vitéz Berde Károly Bőr és nemibetegségek [...] a magyar katona hős szelle­mének Farkas Ferenc somkeréki reformá­tus lelkész szavai [...]
85. 1943-11-10 / 254. szám
[...] tudo­mányos szakülést tart Üléselnök dr vitéz Haynal Imre Tárgysorozat Előadások dr [...] lábú borjújával Más alkalommal meg Far­kas János adott át egy hizódisznót [...] be Távóllétében üzletét édesanyja Sehöhn Sándorné vezette akinek menye Rosenfeld Piroska [...] eljárás indult valamennyiük ellen Schöhn Sán­dorné közben elhalálozott s igy a [...]
86. 1943-12-05 / 276. szám
[...] 47 FUHRMANN KÉRŐM ötvös­mester Kolozsvár Farkas u 8 1 een 9 [...] ki a ko­lozsvári mentőket Persa Sándorné 37 éves asszonyt a lakásán [...] öfÖméltósága nevenapjáról 1 A kalotaszegieknek vitéz Hutiray István főhadnagy beszél Horthy dalokat verseket szavalnak Farkas utca 7 sz 2 A székely alkalmazottaknál vitéz Kun Iván tb esperes vk [...]
87. 1943-12-11 / 280. szám
[...] József Magyar dalok egyve­leg 4 Vitéz Pongrácz István Honvéd toborző 5 [...] dobogóján Közreműködik Tutsek Piroska ének Farkas Márta hegedű Weixelgärt ner Egon [...] könyvtárszobában Az íróval beszélget GeesÖ Sándorné 21 30 Liszt IX magyar [...] 20 45 Krisztus Pilátus előtt Farkas Zoltán előadása Munkácsy képéről 21 [...]
88. 1943-12-14 / 282. szám
[...] P Csiha Ernő 50 P Farkas Albert 10 P Mák János [...] Sándor 10 P özv Csiri Sándorné 50 P Kelsz Ferencné 10 [...] Halni agyi László 10 P vitéz Sólyom Fekete István dr 10 [...] finn testvérnép meghatóan áldozatos hazaszere­tetét Vitéz József Ferenc királyi herceg látogatása [...]
89. 1943-12-14 / 282. szám
[...] cár emléke­zetére Az ünnepélyen megjelent vitéz Szom­bathelyi Ferenc vezérezredes a honvéd [...] 7 órakor tartja össze­jövetelét a Farkas utca 21 sz alatti tanács­teremben [...] után Czenk Erzsébet Mik lósy Sándorné stílusos tangóharmónika kí­séretével művészi énekszámmal [...]
90. 1944-01-08 / 5. szám
[...] 50 Akiket mindig szivesen hall­gatunk Vitéz Benkő Gyula csevegése 18 Müvészlemezek [...] Az Íróval be szélget Gecső Sándorné 21 15 Magyar vonósnégyes Tagjai [...] Muskátli virág Mindszenti István 2 vitéz Kókay István Hiába süt a [...] Piros bort ittam az este Farkas Jenő cigányzenekara 23 45 HÍREK [...]
91. 1944-01-09 / 6. szám
[...] király tér 11 HALÁLOZÁS Rózsa Sándorné szül Szakács Ilona f hó [...] és Wünscher Frigyes felsőházi tagok vitéz Náray Antal a Magyar Távirati [...] órakor tartja az Erdélyi Párt Farkas u 7 I em a helyiségében Az ér­tekezleten vitéz Kékessy Lőrinc ezredes ur tart [...]
92. 1944-01-23 / 18. szám
[...] alkalmazott majd utóbb elbocsá­tott Molnár Sándorné óvadéksikkasztás miatt bűnvádi feljelentést tett [...] pompás vigjátéka zárja be amelyben Farkas Piroska Zsigmond Miklós és Nagy [...] meg­nyitásán Szinyei Merse Jenő kultuszminisztert vitéz Haász Aladár dr miniszteri osztályfőnök [...]
93. 1944-02-04 / 27. szám
[...] György volt Haj­dani virágkorát azonban Farkas Ödön igazgatása alatt érte s [...] épületében s mai hely­zetéről beszélgettünk Farkas Ferenc igazgatóval a kitűnő fiatal [...] Béláné dr Mikó Löri nczné vitéz dr Nyircdy Gézáné dr óváry [...] dr Tamási Józsefné dr Tavaszy Sándorné dr Török Imrené Vásárhelyi Jánosné [...]
94. 1944-04-26 / 93. szám
[...] SalBTC Gamma mérkő­zés kerül eldöntésre Vitéz Öze Gyula 8 KISOK kerületi [...] vivők pompás felkészültségét A bajnokságot vitéz őze Gyula kolozs­vári állami gimnázium [...] esetleg helyesbítése végett a hivatal Farkas u 4 fsz 8 Terményosztály [...] min­denest jó fizetéssel felve­szek Végh Sándorné Ko­lozsvár Hunyadi tér 17 1536 [...]
95. 1944-06-04 / 125. szám
KtimüJSXG 2 1944 JUNIUS 4 Vitéz Ricsoi Uiilarik Béla kormánybiztos Kolozsváron [...] Georg Fülöp Sándor Fábián János Farkas Póterné Friede Hendricb Fielich Vil­mos [...] 7 éves Grosa János Gáli Sándorné Győré Tstván Gyökér Gyula Horváth [...] Nagy László Olá Gábor Ölá Sándorné szül Bo csai Olá Lászlóné [...]
96. 1944-06-04 / 125. szám
[...] Eötvös Sándor 26 éves fül Farkas Miklós 38 éves seb Fodor Imréné 31 éves Farkas Sándor seb Fogarasi Ferenc 44 [...] Szatmári József 18 éves seb vitéz Szegedi Sándor 55 éves seb vitéz Szegedi Sándor 55 éves seb [...] Ferenc 29 éves seb Szellő Sándorné 52 éves seb Szilágyi István [...]