3. oldal, 2970 találat (0,494 másodperc)

Találatok

101. 2013-11-04 / 256. szám
[...] hazaiak rúgtak labdába FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Tiszavasvárl Rakamaz 4 0 0 [...] 1 Szakoly 100 néző v Sándor Cs Szakoly Szobonya G Papp [...] A Edző Tóth János Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Jóni Gy [...] I Róka R Kiss D Szaniszló T Kiss Cs Harbula B [...]
102. 1909-02-18 / 7. szám
[...] Ke­resztúri Borody Dezső Puppenheim Hornyák Sándor Pista polgári rendőr Szabó István [...] Vágó Mihály Székely Imre Székely Sándor 5 id Szaióky József Szaniszló Szeremi Fe rencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...] Lajosné 2 2 K Czégényi Sándor Nagygécz Gönczy Sándor Tyúkod Hadady József Komorőczy Etelka [...]
103. 1911-02-25 / 8. szám
[...] munkaadó utján Budapest VI Hegedűs Sándor u 8 Vármegyénk állategészsége A [...] erdődi Krasznaterebes p nagykárolyi Mezőterem Szaniszló p nagysomkuti Hagymáslápos szatmárnémetii Mikola [...] nagybányai Láposhidegkut nagykárolyi Mezőterem t Szaniszló t nagysomkuti Dánfalva 2 u [...]
104. 2013-09-06 / 208. szám
[...] házasodtak össze Az apagyl Károly Sándor és a vásárosnaményi Károlyné Kovács [...] én keltek egybe A mátészalkai Szaniszló Norbert és Szaniszló Ruszin Csilla 2010 május 22 [...]
105. 1912-03-21 / 14. szám
[...] Kálmán rendes tagok Id Vida Sándor Stromájer Ferencz póttagok Lnkácsovics János [...] ozaniszló rendes tagok Gruber Márton Szaniszló Szabó Dezső Csanálos póttagok Dr [...] 5 40 Csomaköz 7 62 Szaniszló 14 54 Kaplony 9 62 [...]
106. 1903-10-01 / 14. szám
[...] Lapja 265 290 Pálfalva Hodász Szaniszló Mező Petri 1903 pót Keér [...] Hagymás Lápos Kálmánd Börvely Kaplony Szaniszló Iriny Dengeleg Mérk Vállaj Fülesd [...] 425 Makranczi József és Szende Sándor állatorvosi oklevelének kihirdetése 1 426 [...]
107. 1913-01-11 / 2. szám
[...] kir ügyészséghez Börvclyi virtus Molnár Sándor börvelyi földmives panaszt tett a [...] Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők [...] 20 napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a tkvi hatóságnál valamint Szaniszló Mezőpetri és Piskolt köz­ségek elöljáróságainál [...]
108. 2006-05-04 / 103. szám
[...] Polakovszki Gergő Székely Zol­tán Szigeti Sándor Szoboszlai Sándor Varga Árpád 2 10 1 [...] Zoltán Rózsa Ottó Szabó Norbert Szaniszló Gergő Szántó Sándor Szőke Árpád Vass Szabolcs 12 [...] Gergő Nagy István Gergő Óbis Sándor Simon Zoltán Suba Sándor Szondi [...] Czibere Sándor Dudik Attila Gazdag Sándor Gyü gyei Ferenc Lukovics Sándor [...]
109. 1901-06-16 / 24. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 2 3 jegyző 466 [...] járásbíróság Jancsö kir aljbiró Hirdetmény Szaniszló község elöljárósága által köz­hirré tétetik [...] évre haszonbérbe fog adatni Feltételek Szaniszló község jegyzői irodá­jában a hivatalos órák alatt megtekinthetők Szaniszló 1901 junius 10 1 2 [...]
110. 1948-01-14 / 10. szám
[...] u S 6 órakor Bartha Sán­dor Friedmann t ellep Rozsnyó utca [...] bírálóbizottság szállt ki amelyet Vikár Sándor a zeneiskola igaz­gatója vezetett ügy [...] tegnap ítél­te el a biintetőtanács Szaniszló Mária mándo ki leányanyát aki [...] eltemette házasságon kí­vül született kisgyerme­két Szaniszló Mária négyhónapi fogházat ka­pott i [...]
111. 2011-11-04 / 258. szám
[...] hirdeti 1909 ben született Szalay Sándor a gimnázium volt diákja Kossuth [...] egyetemi tanár intézetalapító A Szalay Sándor Emlékna­pon az iskolában egész napot [...] Vass Imre A Nyíregyháza orosi Szaniszló Balázs Nor­bert 2010 november 4 [...] született Anyja Ruszin Csilla apja Szaniszló Norbert A nyírbogdányi Csengeri Dávid [...]
112. 2013-09-02 / 204. szám
[...] R Klenik S Edző Szabó Sándor Levelek Tuza L Sipos J [...] J Majláth S Edző Majláth Sándor Gól Sivadó R Szilágyi G [...] Zs Edző Tóth Zoltán Vámosoroszl Szaniszló A Szaniszló Z Bezzegh I Botos V [...] D Kiss D Róka R Szaniszló Bakk I Harbula B Edző [...]
113. 2013-11-18 / 268. szám
[...] S Milák A Edző Szabó Sándor Gól Pécsi G Balogh L [...] Svelta Z Játékos edző Majláth Sándor Gól Sándor G illetve Hatházi M Ifi [...] Tatai Ónya 4 Popenko 2 Sándort i 4 Básti 3 Edző [...] N Edző Kári Kálmán Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Csernyi A Jóni Gy [...]
114. 1947-09-11 / 205. szám
[...] Megölte és elásta újszülött csecsemőjét Szaniszló Mária 22 éves mán doki [...] községben megindult a sut­togás hogy Szaniszló Mária el­tüntette gyermekét A rendőrség [...] a nyomozást és meg­állapította hogy Szaniszló Mária gyermekét születése nepján ölte [...] adnak A tanfolyam vezetője Bársony Sándor áll taní tóképzőintézeíi tanár xj [...]
115. 1899-05-14 / 20. szám
[...] bej czég vég­rehajtatnak Farkas Ferencz szaniszlói lakos végre­hajtást szenvedő elleni 90 [...] nagykárolyi kir jbiróság területén levő Szaniszló község határában fekvő a szaniszlói 104 sz tjkvben irt f [...] napján d e 10 órakor Szaniszló község házá­nál megtartandó nyilvános árverésen [...] Klein Adolf osztályorvos Szabadkán Bacarcicb Sándor altábornagy Nagy Écs Soos Elemér [...]
116. 2014-03-31 / 75. szám
[...] Z Kerekes M Edző Lőrincz Sándor Gól Nagy l Lakatos B [...] úgy gondolom teljesen megérdemelten Lőrincz Sándor Megérdemelt hazai győ­zelem született Gratulálok [...] v Sinka Z Vá mosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Csernyi A [...] Jóni Gy Riskó Torma I Szaniszló Kiss Cs Edző Orosz András [...]
117. 1913-11-08 / 45. szám
[...] a Szilágyi György érvasadi lakos szaniszlói 350 sz tlkvi betétben A [...] napjának déle ötti 9 óráját Szaniszló községházához kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Reszege és Pe­nészlek községek elöljáróságainál [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
118. 1997-04-11 / 84. szám
[...] mely oroszlánt jelent Egyéb névna­pok Szaniszló Ariel Ariella Gemma Gló­ria Laura Leon Teó I Szaniszló püspök T 1030 35 1079 [...] patrónusa nemesi család sarja volt Sza­niszló kiközösítette a királyt aki a [...] éve halt meg Körösi Csorna Sándor nyelvtudós akadémi­kus a tibeti filológia [...]
119. 2013-08-26 / 198. szám
[...] L Balogh N Balogh L Sándor Cs Török Sz Horváth J [...] küzdelem döntetlennel Leveleken FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR T Galambosi G Játékos edző [...] néző v Tóth M Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Do­bos Z Bezzegh I [...] R Harbula B Bihari D Szaniszló T BakT Edző Orosz András [...]
120. 2017-07-12 / 160. szám
[...] a Szatmárcsekén rendezett helyesen Jávor Sándor emléktornáról beszámoló írásunk A hibáért [...] dönt hasonló helyzetben fotó pusztai Sándor Csank János szakmai tanácsadó mellett [...] Az ifjúsági gárdát eddigi irányító Szaniszló Tamás Gerzson a jö­vőben a [...] igazolták át Az utánpótlásból felkerült Szaniszló Tamás nem véletlenül elvégre ifi [...]
121. 1907-05-01 / 18. szám
[...] pénztáros Schäfer Jakab házfőnök An­tal Sándor dr főügyész Haraszthy Béla dr [...] leányok 68 an voltak Búcsú Szaniszlón A templom a plé­bánia feketébe [...] húsvéti hajnala 2 hét után Szaniszló bánatát is felcseréli az öröm [...] kóruson a mezőteremi és a szaniszlói egyesitett dalárda foglalt helyet Schwegler [...]
122.
[...] anyakönyvvezető h felni 490 Rézmák Sándor kör 380 Román Illés munk [...] 316 Sáfrány Ignác 212 Sámuel Sándor 33 Sándor Erzsébet 126 József 364 Sándorné [...] 518 korcsma bérbead 27 525 Szaniszlói aljegyzői áll ra pály 472 [...] vadászati jog bérbead 187 220 Szaniszló felé induló vonaton talált bőrtarea [...]
123. 1931-11-13 / 257. szám
[...] November 13 Péntek Róm kath Szaniszló Gör kath Ar sz Ján Prot Szaniszló Izr Kislev 3 Egész héten [...] külügyi negyedórája 9 50 Bura Sándor és cigányze­nekarának zenéje az Emke [...] Kovács Gyula 10 P Juhász Sándor 5 P Kondor Sándor 5 P Jager János 10 [...]
124. 1900-01-04 / 1. szám
[...] Károly 1899 deczember 29 Domahidy Sándor s k társulati alelnök Árverési [...] nagykárolyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községben fekvő a szaniszlói 307 sz tjkvben A 1 [...] illető részre 214 frt a szaniszlói 383 sz tjkvben A I [...] sö napján délelőtt 10 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen [...]
125. 1916-03-02 / 13. szám
[...] i szavazókörre Elnök Garzó Imre Szaniszló h elnök Zahoránszky István Mezőpetri [...] helye Csomaköz Erkörtvélyes Mezőpetri Penésziek Szaniszló 3 Mezőteremi szavazókörre Elnök Csighy [...] 1 Kapnikbányai szavazókörre El­nök Papp Sándor Kapnikbánya h elnök Komoróczy Péter [...]
126. 1915-11-20 / 21. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kan­del Ignátz Lakatos Lajos Melinda [...] Adolf Rósz véig Mór Sternberg Sándor ifj id Stern­berg Sándor Sternberg Géza dr Sternberg Zoltán [...] Simon Grosz Jó zséf Böhm Szaniszló Lebovits Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schawatz Reszege hogy [...]
127. 1904-12-04 / 49. szám
[...] Nagy­károly Kiss József nyug gazdatiszt Szaniszló Klie László kereskedő Nagykároly Komáromi István ura­dalmi ispán Szaniszló Dr Kovács Dezső ügyvéd Nagy­károly [...] Ákos gazdatiszt Penészlek ifj Némethy Sándor iparos Nyusz tay Antal iparos [...] Kocsord Torner Béla iparos Toóth Sándor urad intéző Dr Váradi János [...]
128. 2017-06-19 / 140. szám
[...] Nagyecsed 54 gól Gólkirály Haga Szaniszló Mérk Vállaj 70 gól és [...] a rábízott küldetést FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Mindig jó nosztalgiázni Tiszavasváriban folyta­tódott [...] az időközben elhunyt csapat­társaikra Bohács Sándorra az Ambrusz testvérekre és Kala­pos [...] bizalmát is élvezi közölte Filep Sán­dor egyesületi elnök Si­került megegyeznünk így [...]
129. 2012-06-18 / 141. szám
[...] R Haburcsák D Csobán B Sándor L Kovács B Haburcsák K [...] 90 néző v Homonai Vámosoroszi Szaniszló Á Csernyi A Szaniszló Z Kiss Cs Bezzeg 1 [...] Mikes Ferenc Gratulálunk a Tiszta­Pásztor Sándor Fiatal csapatunknak Szaniszló Tamás személyében ifjúsági csapatnak a [...]
130. 1904-01-17 / 3. szám
[...] a harmadik szakasznál a hol Szaniszló Ér Körtvélyes Érendréd Penészlek Csoma [...] Szerdahelyi Jenő Jékey Zsigmond és Sándor Szuhányi Ferencz Domahidy Sándor István Viktor és Pál Lónyay [...] Ferecz Dr Böszörményi Emil Szeőke Sándor ifj Péchy László berenczei Kováts Jenő Miklós és Sándor Csaba Adorján Maróthy Sándor Cholnoky Imre Bay Mihály Stróbentz [...]
131. 1904-05-22 / 21. szám
[...] N 1 K Kovács Kálmán Szaniszló 1 K Jaczkovics Béla Szaniszló 1 K Lebovics Sándor Szaniszló 5 K Makranczy József Nagykároly 2 K Bartha István Szaniszló 2 K Schwarcz Károly Nagy­károly [...]
132. 1907-01-31 / 6. szám
[...] sz Hirdetmény Szimuj Demeter részére Szaniszlón 1899 február 18 án 16 [...] szükséges községi bizonyítványát elvesztette megsemmisittetik Szaniszló 1907 január 20 Gruber Márton [...] 1907 k sz Hirdetmény Földi Sándor gőzmalmi munkás nagykárolyi lakosnak Nagykároly [...] vádolt és ismeretlen tartózkodásu Varga Sándor sárközi lakost körözöm Feltalálás esetén [...]
133. 1974-05-16 / 112. szám
[...] Marinkás Kálmán ri és Lakatos Sándor Ti­sza vasvári Csapatbajnok lett Tisza [...] Szakács Irén Gé berjén Szender Sándor Nagydobos Szabó Erzsébet Csenger Szender Sándor Nagydobos Sós Katalin Öpályi és [...] számban ifi Formészter József Dombrád Szaniszló Sándor Nyírlövő és RóKa Zsuzsa Dombrád [...]
134. 1909-04-29 / 20. szám
[...] 991 1909 sz Hirdetmény A szaniszlói vasúti állomásnál Lebovies Sándor bérelt rakodóján már hosszabb idő [...] nyilvános árverésen fog eladatni a szaniszlói vasúti állomásnál Szaniszló 1909 április 20 án Elöljáróság [...]
135. 1913-11-29 / 48. szám
[...] szemben a járvány terjedt A szaniszlói aljegyzői választás A szaniszlói aljegyzői állásra a választást e [...] Az egyik Csendőrőrs S zatmármegye Szaniszló Ki rályhi da Drótválaszt Reszler [...] lőtt Kiirtja a családot Tóth Sándor már régebbi idő óta foglal­kozott [...] meghalt A súlyosan megsebesült Zsigmond Sán­dor a veje a nagykárolyi kórházban [...]
136. 1995-04-11 / 86. szám
[...] Gló­ria Godiva Laura Le­on Leona Szaniszló Teó Szaniszló püspök 1030 35 1079 Krak­kó [...] patrónusa 1072 ben püspökké szentelték Szaniszló kiközösítette a királyt aki a [...] szentté Kilencvenöt éve szü­letett Márai Sándor posztumusz Kossuth dí jas író [...]
137. 1916-04-20 / 20. szám
[...] 1916 sz KÖrÖZéS Kk Krauza Sándor ill kerestetvén a tárgyalás folyamán [...] 7844 916 sz Körözés Kk Szaniszló Károly ill kerestetvén a tárgyalás [...] Rákosterebesen Szatmárm sz ref vall Szaniszló Mária tajadonnak atyja sz Pál [...]
138. 2015-03-16 / 63. szám
[...] 0 Nyírmeggyes 100 néző v Sándor Cs Nyírmeggyes Angyal L Sivadó [...] Cs Edző Baracsi Endre Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Dobos Z Csernyi A [...] K illetve Riskó T 2 Szaniszló Z Ifi 8 3 Baracsi [...] Á Bagi Z Edző Sós Sándor Gól Lakatos Z 11 esből [...]
139. 1913-08-24 / 68. szám
[...] Beleznai János r kath Tripsánszki Sándor r kath hsak Irén izr [...] Glúck Edit izr Házasság Ujfalussy Sándor ref Szelovies Mária Vilma Jozefa [...] Nyilathoiaf Tudomásomra jutott hogy Lórencz Szaniszló volt segédem kályháit melyeket más [...] gyártású kályháimmal Minthogy továbbá Lórencz Szaniszló építészek és más egyének előtt [...]
140. 1907-03-21 / 13. szám
[...] Kaszonyi Mihály 77 77 a Sándor b Lázár Mária Szabó Péter [...] b Preiszler Fáni Orály György Szaniszló gk a Mihály b Orosz [...] Adolf b Farkas Teréz Máté Sándor gk a Sándor b Pintér Róza Szabó Sándor 77 ev ref a Sándor b Vincze Karolin Fusen Lajos [...]
141. 2016-04-28 / 99. szám
[...] Emese Ivett Bojza Patrícia Dudás Sándor Horváth Tímea Lakatos Csaba Zoltán [...] Zsolt Molnár Máté Nemes Máté Sándor Dénes Sándor Zoltán Serdült Tamás Torma Csaba [...] Erik Attila Kajati Klaudia Kiss Sándor Kői Sándor Kopcsik Erik Renátó Kozma Ágnes [...] Zsolt Papik Ádám Papp Csilla Szaniszló Szabina Szanyi Attila Tóth Csaba [...]
142. 1935-11-13 / 259. szám
[...] November 13 Szerda Róm kat Szaniszló Gór kat Ar sz J [...] híd kö­zelébea egy autóbusz elgázolta Sán­dor Józsefné 35 éves miskolci asz­síonyt [...] és Karasz Ilona ev Nagy Sándor ref és Veres Anna rk [...] előrántotta zsebkését és agyonszúrta Kiss Sándort A gyil­kost letartóztatták Felgyújtotta az [...]
143. 1966-07-03 / 156. szám
[...] következtében Százezer szabolcsi sportklubja Beszélgetés Szaniszló Jánossal az MHS megyei elnökével [...] a jövő várható változásairól beszél­gettünk Szaniszló Jánossal az MHS megyei elnökével [...] váloga­tott keretbe Modellező ok­tatónk Hársfalvi Sándor a magyar modellező váloga­tott kapitánya [...] elisme­réseket szereznek majd me­gyénk színeinek Szaniszló János elmon­dott néhány érdekességet a [...]
144. 1998-03-02 / 51. szám
[...] Kulacsik 63 p Edző Ottlik Sándor Demecser Szőr Horváth Drobni Szűcs [...] hazaiak ka­pusa mindent hárított Ottlik Sándor A küz­dőszellemmel elégedett va­gyok a [...] p Drótos Nyeste Kundrák Simkó Szaniszló Lója Boros 65 p Koszta [...] az 55 percben 42 p Szaniszló tört be a tizenhatoson belülre [...]
145. 1991-06-15 / 139. szám
[...] József Rókáné Gulyás Anikó Simon Sán­dor Spisákné Demeter Julianna Szabó Lászlóné [...] Széles Ildikó Szilágyi Ildikó Ve­nyige Sándor Zorgel Enikő Zsám boki Andrea [...] Eleonóra Silye Beáta Szabó Csil­la Szaniszló Valéria Szenes Kata­lin Tapiska Éva [...] Zsu­zsanna Sólyom Enikő Szabó And­rea Szaniszló Ágnes Szarka Csil­la Szilágyi Gyula [...]
146. 1932-11-17 / 260. szám
[...] Erre az alkalomra le­utazott Czirany Sándor szakaltiszt országos eb ök is [...] a három ünnepeltet névSze­rint Meggyesi Sándor II o Szakai­tisztet Boross J 3 éla és Szaniszló András I o a tiszteket [...] feledhetetlen nap szépségének A felköszöntő­ket Szaniszló András keresetlen szép szavai zárták [...]
147. 2011-04-11 / 84. szám
[...] A Varga Z Edző Majláth Sándor Gól Csekk A 2 Kozma [...] bízunk egy jobb folytatásban Majláth Sándor Ezt a meccset felajánljuk Hajdú [...] néző v Frindik J Vámosoroszi Szaniszló Á Jóni Gy Csernyi A Bezzeg I Szaniszló Z Kiss Cs Róka R [...]
148. 2014-09-16 / 216. szám
[...] és a Romániában található testvértelepülés Szaniszló önkormányzata 2009 ben döntött arról [...] az Insect együttes Ömböly és Szaniszló önkor­mányzata 2009 ben közösen nyújtotta [...] 5 kilométer hosszú onnan pedig Szaniszlóig 10 kilométer hosszú utat kellett [...] Tár­saságot A beszédek sorát Vida Sándor a Történelmi Szent Lázár Katonai [...]
149. 1914-06-30 / 26. szám
[...] nevezte ki Eljegyzés Dr Jeney Sándor ez­redorvos özvegyét ez Vallon Ella [...] A ban Ratkovszki Pál főigazgató Sándor Vencel oszt főnök Krompászky Béla [...] Stuck János Szemerédy Béla Szombrutovich Szaniszló Szurdukán János Tima Lipót Négy [...] Nagyeosed 4665 Nagy somkut 3013 Szaniszló 4822 40 219 Felelős szerkesztő [...]
150. 1924-11-13 / 260. szám
[...] Ottó könyvtárnok be­tegsége miatt Kabay Sándor pénztárnok pedig nagymérvű hivatalos elfoglaltsága [...] süt őrt ök R kath Szaniszló G kath Ar sz János főp Prot Sza­niszló Városi Színház A nagyhercegnő pincér [...]