104. oldal, 2970 találat (0,173 másodperc)

Találatok

2061. 1903-03-25 / 84. szám
[...] és tagjainál Esküvő Dr Róth Sándor erdődi kórházi és járásorvos hol­nap [...] a nem rég elhunyt Fűzy Szaniszló tartományi rend­főnök helyébe egyhangúlag Thuró [...]
2062. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
2063. 1924-01-23 / 19. szám
[...] Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak aki hosszas töpren­gés után el [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya báró Palocsay [...]
2064. 1902-12-09 / 49. szám
[...] 1 n g e r Sándor gyógyszertáraikban N Károlyban F i [...] z k y Károly gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar maion [...]
2065. 2017-03-06 / 55. szám
[...] G Bárány T Márton R Sándor L Kóka K Pap M [...] Berta M Edző id Majláth Sándor Gól Szi geti V illetve [...] megnyerte a mérkőzést Id Majláth Sándor Nagyon vártuk az első mérkőzésünket [...] edző Volkán Roland Vámosoro szl Szaniszló A Tisza S Márton J [...]
2066. 1904-01-19 / 3. szám
[...] ját­szotta sikerrel A többiek Nagy Sándor Papír Lányi Imre Reviczki Tábori [...] csak Benkő Miksát és Füredi Sándort emeli ki s a másik [...] a szamosdobi anyakönyvi kerületbe Nugy Sán­dort a nagy máj tény ha [...] a nagykárolyi őrsön 8 a szaniszlóin 5 a nagymujtényin 5 az [...]
2067. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
2068. 1991-07-23 / 171. szám
[...] Köszönetét mondunk mindazok­nak akik ÖZV SZANISZLÓ JÓZSEFNÉ temetésén megjelentek sírjára koszorút [...] volt tiszaberceli majd Nyíregyhá­za Fürst Sándor utca 14 szám alatti NAGY ARNOLD volt mozdonyvezető Fürst Sándor úti lakos hamvaikat exhumálás után [...]
2069. 1894-08-19 / 33. szám
[...] tudomásul vévén hogy egyelőre Kálnay Sándor számtiszt fogja az adópénztári ellenőri [...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mántlokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...]
2070. 1907-10-17 / 42. szám
[...] kettős gyorssajtója Preizler sajtója Balázs Sándor halfogó csap­dája Cselleng Gyula állítható [...] szentgyörgyi Jordán Károly apát plébános Szaniszlóról 10 koronát Perényi János fítanitóképző [...] bányamunkás önakasztás okt 13 Varga Sándor róm kath 43 éves kőmivessegéd [...]
2071. 2014-08-13 / 188. szám
[...] 1909 október 4 én Szalay Sándor magyar fizikus aka­démikus a magyarországi [...] érdeklődőket Bemutatkozik többek között a Szaniszlói Néptánccsoport az Érpataki Asszonykórus V [...]
2072. 2014-10-27 / 250. szám
[...] a termesztők erre a bizonyta­lanra SZANISZLÓ BÁLINT balint szanlszlo eszak hu [...] városban Honnan lenne pénz Fazekas Sándor földművelés­ügyi miniszter az idei csokifesz­tivál [...]
2073. 1912-06-16 / 134. szám
[...] ápolnak A kis csavargó A szaniszlói vasúti állomáson a csendőrök tegnap [...] Szarni Margit Márkus Er­zsébet Bertók Sándor Gold Ilona Kum József Meghaltak [...]
2074. 1913-02-19 / 8. szám
[...] Fejes Jolánka Kubinyi Mariska Kubinyi Sán­dor Kubinyi Béla unokái gyászolják Áthelyezett [...] Róza börvelyi lakos férjét Vakarcs Sándort súlyos testi sértés miatt fel­jelentette [...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...]
2075. 1913-02-15 / 7. szám
[...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós üzletében leendő megtartására az [...]
2076. 1972-03-21 / 68. szám
[...] László Jeremiás György és Stelin Sándor a KISZ mun káért Bakos [...] Ma­gyar Katalin Milei Lajosné Tóth Sándor és Vass János 15 éves [...] Bürget Laiosné Fekete Pálné File Sándor File Sándorné Gönczi Ba lázsné [...] Lászlómé Páll Zoltán Sebők András Szaniszló Já­nos Szepesi Emil Szilágyi József [...]
2077. 1913-05-30 / 22. szám
[...] unokaöecsei Fogarassy József és Fogarassv Sándor ápolták odaadóftn kikre még éjeiében [...] ügyvéd városunk szülötte Dr Csató Sándor közbecsülésben álló járás orvos fia [...] A Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Herman Verőn [...]
2078. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Nagykárolyi főraktár ngf Ifj MATOLCSI SÁNDORNÁL Nagykárolyi főraktár utal arra hogy [...] körorvosi állásra Dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után Dr Scheiner [...]
2079. 1971-04-18 / 91. szám
[...] Építők Szakszervezete megyei titkárának Marozsán Sándor rendőrhadna ynak Cs Nagy Ist­vánnak [...] Tanács V B elnökhelyet­tesének Kosztin Sándornak a KIOSZ megyei titkárának Kovács [...] megyei bizottsága poli­tikai munkatársának Kun Sán­dornak a 7 MSZMP fehérgyar­mati járási [...] Lajosnak a TÜZÉP Válla­lat telepvezetőjének Szaniszló Ferencnek a csegöld császlói Termelőszövetkezet [...]
2080. 1913-04-17 / 7. szám
[...] Bottyán Boriska Bottyán Jancsika Báthy Sándor Báthy Gyön­gyike unokái Szoboszlay Sándor testvére ne­jével gyermekeivel Báthy Szeréna [...] helynököt Részegén Piskolton Csen gerben Szaniszlón de főképen Kismajtényban majdnem inzultálták [...]