104. oldal, 2074 találat (0,083 másodperc)

Találatok

2061. 1902-09-23 / 38. szám
[...] Segély színigazgatónknak A belügyminiszter Kréméi Sándornak a szat­mári szinház igazgatójának 600 [...] Adler Piroska kisasszonynak víz­aknai Adler Sándor nyug honvédezredes s neje Gáspár [...] közokt ügyi miniszter Bodnár Mária szaniszlói áll óvónőt Bodnár Gáspár tanítóképző [...]
2062. 1905-03-26 / 13. szám
[...] Nyírbátorba és helyére jön a szaniszlói főnök König Sándor akinek szintén lelkiismeretes tisztviselői hire [...]
2063. 1901-08-25 / 34. szám
[...] ezer magyart tarthat­nának meg Nagy Sándor HÍREK A király születésnapja Ő [...] pápai káplán zsinati vizsgáló és szaniszlói plébános tartotta mint a kit [...]
2064. 1901-05-05 / 18. szám
[...] Újlaki Gábor Lővey Pál Földváry Sándor rendes Uray József Dienes Lajos [...] kisérje vállalkozásukat Gyászeset Kozma János szaniszlói birtokos ápril 29 én élte [...]
2065. 1906-03-11 / 10. szám
[...] dr Jordán Károly c apát szaniszlói plébános ki a jegyzőkönyvet is [...] Krisztusban leg­kisebb íia Dr Mikita Sándor s k munkácsi székesegyházi örkanonok [...]
2066. 1899-05-11 / 19. szám
[...] 13 án Gsanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] Géza Luby Béla Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József [...]
2067. 1905-06-15 / 24. szám
[...] o j t szavalta Decseri Sándor A kis vén í asszonyok [...] nyerték meg Esküvő Szilágyi György szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
2068. 1903-05-07 / 19. szám
[...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...] állásra Rába László szinyérváraljai Sepsy Sándor nagykárolyi szolgabirák valamint Kozma Ger [...]
2069. 1904-10-06 / 40. szám
[...] tűz volt szeptember 30 ikán Szaniszlón Leégett a Nagy utczán öt [...] A földmivelés ügyi miniszter Toóth Sándor uradalmi intéző helybeli lakost városunk [...]
2070. 1906-11-29 / 48. szám
[...] községbe szállíttatták ahol Dr Lang szaniszlói orvos látta el őket orvosi [...] tartotta rendes évi közgyű­lését Domahídy Sándor elnöklete alatt Posz vék Nándor [...]
2071. 1909-07-18 / 29. szám
[...] meglepetés érte tegnap reggel a szaniszlói postamestert amint a hi­vatal ajtaját [...] Mária 285 Jul 5 Sztán Sándornak József 286 Jul 1 Tyfra [...]
2072. 1902-11-02 / 44. szám
[...] járási m kir állatorvossá Szende Sándort nevezte ki Kinevezés A vallás [...] Szűcs Józsefet Eljegyzés Földvári Farkas szaniszlói lakos gazdálkodó eljegyezte Fleischmann Mór [...]
2073. 1905-04-30 / 18. szám
[...] készségesen azonnal válaszol Gyászeset Kölcsey Sándort a debreczeni kir Ítélőtábla biráját [...] Folyó hó 24 én a szaniszlói uradalomhoz tartozó Ménes akol nevű [...]
2074. 1899-03-21 / 12. szám
[...] mily határtalan távol áll egymástól Szaníszló Színház Legutóbb sziiííekerűitek Keresd a [...] Két napon keresztül mindig a Sándort tar ottuk s mire észrevettem [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind