104. oldal, 2074 találat (0,095 másodperc)

Találatok

2061. 1901-08-25 / 34. szám
[...] ezer magyart tarthat­nának meg Nagy Sándor HÍREK A király születésnapja Ő [...] pápai káplán zsinati vizsgáló és szaniszlói plébános tartotta mint a kit [...]
2062. 1996-04-11 / 85. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püs­pöke 13 30 [...] Angol nyelv­leckesorozat 0 30 Márai Sán­dor Halotti Beszéd HB 0 TV [...]
2063. 1901-05-05 / 18. szám
[...] Újlaki Gábor Lővey Pál Földváry Sándor rendes Uray József Dienes Lajos [...] kisérje vállalkozásukat Gyászeset Kozma János szaniszlói birtokos ápril 29 én élte [...]
2064. 1906-03-11 / 10. szám
[...] dr Jordán Károly c apát szaniszlói plébános ki a jegyzőkönyvet is [...] Krisztusban leg­kisebb íia Dr Mikita Sándor s k munkácsi székesegyházi örkanonok [...]
2065. 1899-05-11 / 19. szám
[...] 13 án Gsanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] Géza Luby Béla Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József [...]
2066. 1905-06-15 / 24. szám
[...] o j t szavalta Decseri Sándor A kis vén í asszonyok [...] nyerték meg Esküvő Szilágyi György szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
2067. 1903-05-07 / 19. szám
[...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...] állásra Rába László szinyérváraljai Sepsy Sándor nagykárolyi szolgabirák valamint Kozma Ger [...]
2068. 1904-10-06 / 40. szám
[...] tűz volt szeptember 30 ikán Szaniszlón Leégett a Nagy utczán öt [...] A földmivelés ügyi miniszter Toóth Sándor uradalmi intéző helybeli lakost városunk [...]
2069. 1906-11-29 / 48. szám
[...] községbe szállíttatták ahol Dr Lang szaniszlói orvos látta el őket orvosi [...] tartotta rendes évi közgyű­lését Domahídy Sándor elnöklete alatt Posz vék Nándor [...]
2070. 1899-03-21 / 12. szám
[...] mily határtalan távol áll egymástól Szaníszló Színház Legutóbb sziiííekerűitek Keresd a [...] Két napon keresztül mindig a Sándort tar ottuk s mire észrevettem [...]
2071. 1906-04-19 / 16. szám
[...] án való beiktatásnál közreműködő Nagy Sándor vármegyei I ső aljegyző ellen [...] Fény Mező terem Mezőpetri Mérk Szaniszló és Vállaj község sváb lakossai [...]
2072. 1868-11-07 / 45. szám
[...] Figyel­mébe ajánljuk a közönségnek Dobay Sándor nyomdáját e napokban Szarvas utczából [...] föloszlása iránt is intézkedni fog Szaniszló Ferencz a jótékony nagyvá­radi püspök [...] A társulat elnöke gr Ilaller Sándor nlcluökci Dezső Szaniszlú és Kubinszky [...]
2073. 1908-02-23 / 8. szám
[...] fogyasztási adók levélele Öinböly PuíZta Szaniszló 1908 jan 31 Murányi Ödön [...] A Magyar Gazdaszövetség melyet Károlyi Sándor gróf a nagy ga d [...]
2074. 1869-02-01 / 5. szám
[...] lap fűzve 50 kr Imre Sándor Magyar mondattan az irály és [...] is több emberélet esett áldozattuk Szaniszló Ferencz nagyváradi püspök csakugyan visszatér [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind