104. oldal, 2970 találat (0,205 másodperc)

Találatok

2061. 1981-05-30 / 125. szám
[...] és a sport jelentősé­ge vélekedett Szaniszló And rásné a sportbizottság tagja [...] Dicsérő okleve­lét A kérdésre Szőke Sándor a KISZ Nyíregyházi városi Bizott­ságának [...]
2062. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]
2063. 1908-07-22 / 30. szám
[...] 1859 ben sándorfalusi 1861 ben szaniszlói lelkész lett mig végre 1866 [...] miniszter Kövessy Győző és Katona Sándor folyammérnököket főmérnökökké Fé­sűs Albert s [...] fáradozásait Kimpián tőkási lel­kész Brebán Sándort Pokol Elek dr Makray Mihály [...] Pokol Elek Stoll Bélát Brebán Sán­dor Moldován Lászlót Moldován László pe­dig [...]
2064. 1910-05-19 / 20. szám
[...] a közönség Dr Lang György szaniszlói orvost is kívánta hallani aki [...] állás elnyerésére és pedig Kovács Sándor erdődi főszolgabíró és Galgóczy Árpád [...] Dezső mint választottak Gróf Teleky Sándor N Szabó Antal és Kölcsey [...] szerint első j helyen Kovács Sándort második helyen Gal­góczy Árpádot hozták [...]
2065. 1905-08-03 / 31. szám
[...] nyomdász 5 5 kor Kaufman Sándor és Singer Márton 3 3 [...] továbbá 5378 1905 K sz Szaniszló község vásártartásának véleményezése tárgyában hozott [...]
2066. 1913-12-31 / 53. szám
[...] Endre csomaközi plé­bános s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] kiterjedő működési körrel ifj Barak Sándor csizmadia és Stier Ignácz borbély [...] ref Friedmann Béni kereskedő fia Sándor izr Pákey Dezső vasúti kapus [...] béres fii Pál gk Puskás Sándor kondás leánya Ida gk Lengyel [...]
2067. 1908-12-13 / 50. szám
[...] Schnébli Károly Marián Ferencz Toóth Sándor 1 1 K Varga Kornél [...] és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Társszerkesztö POZSONYI GÁBOR [...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent györgy Csnzos [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Készíti Balazsovich Sándor gyógyszerász Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...]
2068. 1994-04-20 / 92. szám
[...] ismerősnek akik drága halottunk SARNEK SZANISZLÓ BÉLA temetésén megjelentek sírjára koszo­rút [...] mindazoknak akik felejthetetlen halottunk GERÁK SÁNDOR temetésén megjelentek sírjára koszo­rút virágot [...] sorozat 19 50 Rendszerváltók Lezsák Sándor Dokumentumfilm 20 40 Em­lékképek Régi [...]
2069. 1899-11-09 / 45. szám
[...] a színtelen avar kez­dett ráborulni Sándor napról napra gyöngébb lett Egyenes [...] lecsukódtak Nővérének úgy tetszett mintha Sán­dor lélekzete elállt volna Arczához ha­jolt [...] s önuralmat mutatva igy felel Sándorban kiszemelt örökösöm veszett el A [...] Gruber Márton szentmiklósi volt jegyzőnek Szaniszlóra tör­tént megválasztatása folytán megüresedett szentmiklósi [...]
2070.
[...] József kiirtott lováért segély 182 Sándor elv m nkig megs 7 [...] Szakács Katalin kör 292 Szakáll Sándor állatorvos oklevele kih 274 Szakállasdombói [...] 278 tölgyesi 416 veresmarti 480 Szaniszlón befogott ló tulajd kör 548 [...]
2071. 1962-09-29 / 228. szám
[...] és élvezetes lész fejezte be Szaniszló János Az MHS részletes sportműsora [...] 90 méteres átlaggal 2 Kosztin Sándor Vas és Fémipari KTSZ 30 [...]
2072. 1902-01-11 / 2. szám
[...] Szatmáron Bossin Jó séf Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károly bon Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál I [...]
2073. 1908-11-15 / 46. szám
[...] 5 Kinevezés A belügyminiszter Kürthy Sándor fizetés nélküli határszéli rendőr­fogalmazót fizetéses [...] született Szőnyi Ilonát dr Szűcs Sándor helybeli ügy­véd képviselte Halálozások Fodor [...] nagy és kissikárlói valamint a szaniszlói szülésznői állásra Amannak határideje folyó [...] Jó­zsef kávé üzletét átvette Benkö Sándor kinek előzékenysége és szakismerete biztosítja [...]
2074. 1868-11-07 / 45. szám
[...] Figyel­mébe ajánljuk a közönségnek Dobay Sándor nyomdáját e napokban Szarvas utczából [...] föloszlása iránt is intézkedni fog Szaniszló Ferencz a jótékony nagyvá­radi püspök [...] A társulat elnöke gr Ilaller Sándor nlcluökci Dezső Szaniszlú és Kubinszky [...]
2075. 1905-01-03 / 1. szám
[...] ik Fülöp Dezsőt és Né­met Sándort a 12 gyalogezredben Spam merberg [...] helyezték át Az igazságiigyminiszter Mihájlovics Sándor dárdai bírósági végre­hajtót saját kérelmére [...] kerületben a jelenlegi képviselő Böszörményi Sándor nem lép fel A szabadelvűek [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...]
2076. 1900-11-27 / 48. szám
[...] női kala­pokra szintén eszközlöm Keresztes Sándor 2 2 Majláth utcza l [...] utcza ÍO SST 5 Polgár Sándor in kir szab nyert orvosi [...] Boss in József és Raj­zinger Sándor gyógyszertáradban N Károlyban Fitos Ferencz [...] János és Koritsánszky Károly gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­maton B [...]
2077. 1909-11-04 / 45. szám
[...] án váltott jegyet dr Jeney Sándor cs és kir ezredorvos budapesti [...] iránta de tet­tekkel is bizonyították Szaniszlón múlt hó 31 én szenteltetett [...] gott az dr Láng György szaniszlói neves körorvos fáradhatatlan buzgalmának eredmé­nye [...]
2078. 1913-12-24 / 52. szám
[...] Kismajtényi Domahidy István domahidai 8 Szaniszlói Zahoránszky István mezőpetrii 9 Érendrédi [...] szóló Em­ber Erzsiké 6 Bugyi Sándor 7 Búcsú 1913 évtől 8 [...] Elő­adja a Zeneegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...] A hóban látszó nyomok Gál Sándor uradalmi béres házáig vezettek hol [...]
2079. 1911-09-28 / 39. szám
[...] nyelv diadala lehet Iskolák bezárása Szaniszlón A ron­csoló toroklób járványszerii fellépése folytán Szaniszlón az iskolákat bezárták USCHONG BUZIÁSFÜRDO [...] továbbá 7783 1911 K Nagy Sándor népszámláló biztos dijainak felemelésére vonatkozólag [...]
2080. 1914-01-25 / 4. szám
[...] kiadó Értesítést szívesen ad Jakó Sándor érszentkirályi lakos m E 16 [...] Kálmán ur drogériájában Szatmáron Brünn Sándor Horvát József Irgalmasrend Kun Aladár Kulin Imre Rajzinger Sándor Szegő Imre gyógyszerész uraknál Bartók [...] költségek erejéig fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós lakásán leendő meg­tartására határidőül [...]