103. oldal, 2970 találat (0,173 másodperc)

Találatok

2041. 2016-08-15 / 191. szám
[...] Z Edző Szimuly Gábor Vámosoroszi Szaniszló Á Márton J Somogyi T [...] Bartha F Já­tékos edző Rozman Sándor Nagydobos Somogyi 1 Almási J [...] is pontot szerzett FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR man S 2 Djacsenko Tar [...] Cs Illetve Szatlószki T Rozman Sándor A felkészülés meghozta az eredményt [...]
2042. 1918-07-25 / 30. szám
[...] Beregszászba Láng József Felsőbányára Haklik Sándor szaniszlói s lelkész Beregszászba Nemes Ist­ván [...]
2043. 1911-03-23 / 12. szám
[...] a kedvezőtlenidő miatt elmaradt Véres Sándor nap Névestét ültek pén­teken Balázs Sándor mátészalkai lakos házá­nál Volt ital [...] Zsukán Júnosne szül Mi­kulás Maria szaniszlói lakos régóta tüdővész­ben szenvedett s [...]
2044. 1910-05-26 / 21. szám
[...] József Spitz Dezső és Fintha Sándor vezetése alatt ugyancsak a múlt [...] az esetről Ba­gosi Ferencz Fekete Sándornak mondta magát és nála ilyen [...] miniszter Komáromy István uradalmi intéző szaniszlói lakost a nagykárolyi járásra nézve [...]
2045. 1909-12-19 / 51. szám
[...] Batthányi Tivadar sőt gróf Károlyi Sándor stb védősége alatt le­folyt országos [...] a Gazdatisztek Országos Egyesülete Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...]
2046. 1907-03-24 / 24. szám
[...] szentvér dűlői telep A Fogarassy Sándor és társainak egyezségi ajánlata folytán [...] a következőleg határozott Folyamodó Fogarassy Sándor és társainak meg­engedi hogy a [...] folytán 46 négyszög öl Fogarassy Sándor és társai telkéhez s ugyanott [...] Nyircs diolyból és Nagykárolyból valamint Szaniszlóról 120 egyén utazott el Amerikába [...]
2047. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
2048. 1910-02-17 / 7. szám
[...] II dijat 500 koronát Herezegh Sándor zombori mér­nök Két koczka jeligéjű [...] takarék és hitelintézet r t Szaniszlón rnárcz t 17 én d [...] 10 én tartott ülésében Némethy Sándor és Hancsis Illés helybeli lakos [...]
2049. 1911-10-22 / 85. szám
[...] Tibo szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apátr plébánost a nagykárolyi kerület [...] specialista orvos Dr Szabó B Sándor honosított meg a mely több [...] forduljanak fel­világosításért Dr Szabó B Sándor orvosi ren­delő intézetéhez Budapest V [...]
2050. 1968-06-02 / 128. szám
[...] pártbizottság első titkára dr Gombás Sándor a megyei pártbizottság tit­kára Budapesten [...] em­lékkiállítás nyílt A kiállí­tást Borka Sándor igazgató helyeles nyitotta meg Ere­deti [...] Gyermek és Ifjúságvédő In­tézet gyermekfelügyelője Szaniszló János a Magyar Honvédelmi Szövetség [...]
2051. 1941-12-24 / 294. szám
[...] községiben öngyilkos­ságot követett el Nagy Sándor 56 éves gazda A délutáni [...] Rakamaz Mátészalka Ungvár Perbenyik Nyir­mada Szaniszló Sepsziszentgyörgy Soroksár Balasagyarmat Győr Ga­lánta [...]
2052. 1913-03-29 / 13. szám
[...] aljegyző válasz­tást Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakost okleveles jegyzőt választották meg [...] 76 lillér volt Esküvő Wasserlauf Sándor birtokos Csapon f hó 30 [...]
2053. 1905-09-28 / 78. szám
[...] főkapitány kép­viselték A kiállítást Domahidy Sán­dor elnök tartalmas szép beszéddel nyitotta [...] Szekeres Szecsődy L Komáromy Istvánné Szaniszló és Jantyik Lajosnó Szamosdob A [...] 100 kor Gróf Dé genfeld Sándor Viharja Lovagolta Báró Blomberg Frigyes [...] voltak A vádhatóságot dr Orosz Sándor kir alügyész látta el a [...]
2054. 1900-11-13 / 46. szám
[...] kályha uJabli 8 8 Polgár Sándor m kir szab nyert orvosi [...] i n e e r Sándor gyógyszertárakban cn N Károlyban Fitos [...] Koritsánszky Károly O N gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­kei X [...]
2055. 2000-05-17 / 114. szám
[...] tudatjuk hogy Ilii I ÖZV SZANISZLÓ LAJOS tiszaadonyi lakos életének 79 [...] akik szeretett halottunk ID AGÓCS SÁNDOR g i temetésén részt vettek [...]
2056. 1912-03-17 / 22. szám
[...] h é vasút segélyesése tár­gyában Szaniszló község határozata állami iskola építésére [...] igen szép alakítást nyúj­tott Szőke Sándorról Harmath Zseniről és Tor day [...]
2057. 1904-12-04 / 49. szám
[...] elnökség Esküvő Nemes étfalvi Bajnóezy Sándor nagybányai gyógyszerész november 28 án [...] szerinti módosítása Ezzel kap­csolatosan Szigeti Sándor és társai kéményseprők ké­relme a [...] Jónás illetőségi ügye 17 Balázs Sándor Mária Katalin Kálmán és Tibor [...] birtokos Nagy­károly Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló Csikós Bálint birtokos Csipkés András [...]
2058. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
2059. 1901-11-16 / 46. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerósz uraknál
2060. 1904-01-07 / 1. szám
[...] preczizitással Végül az estélyt Márton Sándor kir erdő­mester ur szabadon előadott [...] 129 Portelekre 34 Részegére 45 Szaniszlóra 223 Szentmiklósra 108 és Vezendre [...] Póttagok Soós Zsigmond és Csőkör Sándor Végül egy két indítvány és [...] fill Pucser Károly ifj Matolcsy Sándor N N N N N [...]