4. oldal, 2970 találat (0,155 másodperc)

Találatok

301. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
302. 2008-12-01 / 280. szám
[...] és Zsol­dos Tibor Vámosoroszi Medve Szaniszló Á Szaniszló Z Kiss Cs Kádár Hajdú [...] vendégsiker született Szeret­ném megköszönni Szabó Sándor elnök úrnak Jakab Zsig mond [...] Saját magunkat vertük meg Karácsony Sándor A csapat ma nagyon jól [...] Gy Halász Kertész Edző Szilágyi Sándor Gól Mikes G Szar­ka Baráth [...]
303. 1908-10-08 / 45. szám
[...] földbirtokos Szatmár 878 20 Maróthy Sándor földbirtokos Gacsálv 872 25 ifj [...] Nagybánya 797 40 ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén 794 27 Dr [...] Zoltán bérlő Aranyosmegyes 709 Szőke Sándor földbirtokos Udvari 706 67 Gerzon [...] Mátészalka 68670 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 683 80 Mándy A rpád [...]
304. 1906-05-10 / 19. szám
[...] mentek a járási tisztviselők Sepsy Sándor szolgabiróval s a hozzájuk csatlako­zott [...] A fellobogózott reszegei állomáson keresz­tülhaladva Szaniszlóra ért a vonat hol ismét nagyszámú közönség várakozott Szaniszló Dengeleg Iriny Portelek községek lakossága [...] czimzetes kano I nők apát szaniszlói plébános s rövid de igen [...]
305. 1978-03-23 / 70. szám
[...] csa­pata I korcsoport 1 Papp Sán­dor 10 es iskola Csapatban 1 [...] Nagy József összetett honvédelmi verseny Szaniszló Sándor Bácskái László Jámbor Erika Csapatban [...] a tornán Orosz And­rás Kovács Sándor Győri István Angyal Géza Kolozs [...]
306. 2011-06-27 / 148. szám
[...] Farkas József Nagykálló Aranyász Sárga Sándor Karaffa Matejkó Fodor Rubóczki Papp [...] T Köbli Nyavádi Edző Lőrincz Sándor Gól Király I Bodnár R [...] 100 néző v Sinka Vámosoroszl Szaniszló A Szaniszló Z Kiss Cs Józsa l [...] Edző ifj Juhász Ernő Gól Szaniszló Z Szabó Zs Torma I [...]
307. 1901-10-06 / 40. szám
[...] járásbíróság közzé teszi hogy a szaniszlói árvapénztár végrehajtatónak Klein Mihály végrehajtást [...] napján d e 9 órakor Szaniszló községházá­nál megtartandó nyilvános árverésen a [...] kiskorú Gajdics György János és Sándor mint ifj Gajdics János jogutódai [...] kiskorú Gajdics György János és Sándort illető U 4 i 433 [...]
308. 1916-05-01 / 9. szám
[...] József Apa 12 K Szentpétery Sándor Tiszabecs 6 K özv Janiga [...] Nagyecsed 6 K Állami óvo­da Szaniszló 4 K Állami iskola Magyar­berkesz [...] Tanítótestület Szinérváralja 25 K Mandula Sándor Szatmár 10 K Ács Lajos [...] Szamos szerkesztőségének adatott át Tlanőula Sándor h pénztárnok
309. 1918-11-21 / 47. szám
[...] György kismaj tényi Papp Elek szaniszlói esperes Bog­dán András porteleki esperes [...] készek Nikóra Ambrus tanító Szókáa Sándor Bihoreana bank fiókjának pénztárnoka Vanka [...] vezendi Piskorán Ágoston domahidai lakosok Szaniszló és Csomaköz utólagosan fogják megbízotta­ikat [...] Dezső Kaufman Jenő id Matolcsy Sán­dor Norm Gyula Dr Sternberg Géza [...]
310. 1907-10-27 / 43. szám
[...] én Hely Elnök Nagybánya Farkas Sándor nagybányai lakos Mátészalka Szálkái Sándor mátészalkai lakos Nagyecsed Berey József [...] Majtény Domahidy István domahidai lakos Szaniszló Gorzó Imre szaniszlói lakos i Érendréd Stróbencz Péter [...] mint ezen az es­tén Balázsi Sándort kell legelőször megemlítenünk ki Kázmér [...]
311. 1914-12-24 / 68. szám
[...] Nb nva 1138 67 Farkas Sándor gk lelkész 1128 60 leik [...] 98022 orvosi oki Pat aky Sándor ref lelkész Ér körtvélyes 9 [...] 886 44 Szilágyi György földbirt Szaniszló 88543 Dr Ghetie Sándor ügyvéd Zilah 875 56 iigyv [...] földb Fdaróez 844 54 Madarassy Sán­dor földb Gacsály 842 46 Berger [...]
312. 1912-06-14 / 24. szám
[...] elszomorító s egyben fölháboritó esetet Szaniszló község gör kath iskolája ellen [...] bizottsága A jelentés szerint a szaniszlói iskolá­ban a magyar nyelv tanításának [...] virágok miatv Kisar községben Bányász Sándor es Süveg Albert legények a [...] több érdemes pályázó mellőzésével Göncy Sándor ibrányi ref lelkészt ültette a [...]
313. 1902-10-05 / 40. szám
[...] 11 94 Pellet Lajos fellebbezése Szaniszló község képviselő testületének borfogyasztási adó [...] István 5545 88 gr Dégenfeld Sándor 5033 34 Incze Sándor 4 l 56 38 Pa [...] Zoltán 1737 94 gr Teleky Sándor 1642 16 br Uray Sándor 1630 93 Réti Adolf 1625 [...]
314. 1969-07-08 / 155. szám
[...] Nyírbátor 12 2 6 Oláh Sándor Nyírbátor 12 4 7 Molnár [...] 2 18 0 4 Oláh Sándor Nyír­bátor 2 23 0 5 [...] 2 perc 18 mp 2 Szaniszló Lajos Nyírlövő 2 perc 23 [...] István Nyír bógdány 2 Németh Sán­dor Baktalórántháza 3 Turucz Sándor Nagykálló ATLÉTIKA NŐK 100 mé­teres [...]
315. 1913-05-03 / 18. szám
[...] korona kikiáltási árban b a szaniszlói 1178 sz tkvi betétben A [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Reszege Mezőpetri községek elöljáróságánál tekinthetők [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
316. 1914-12-03 / 63. szám
[...] 22 orvosi oki Patak y Sán­dor ref leik Erkörtvélyes 964 12 léik oki Böszörményi Sándor földb Pettyén 96389 Dr Herczinger [...] 940 52 Dr Rákóc y Sándor ügyvéd Szatmár 934 62 iigyv [...] 86 44 Szilágyi György földb Szaniszló 885 13 Dr Ghetie Sándor ügy­véd Zil ah 8 5 [...]
317. 1914-02-11 / 6. szám
[...] alkalmazásban 1909 évben a két szaniszlói Brien fiú Alajos cs István [...] mely szerint Brein Alajos ki szaniszló születésű jelenleg húsz éves az [...] tanyán és Brein István ki sza­niszlói születésű jelenleg 18 éves a [...] az ő önrajzolta bálványához Kisded Sándor fűszer kereskedésében Nagykároly A borvásárló [...]
318. 1907-01-18 / 4. szám
[...] 2000 1 11 11 Steinberger Sándor aljegyző VI középisk o 1904 [...] 2 800 70 Nagyecsed Fintha Sándor k jegyző jegyzői oki 1891 [...] decz 6 77 1200 88 Szaniszló nagyközs Gruber Márton k jegyző [...]
319. 1903-04-26 / 17. szám
[...] tár­gyában kelt határozata 11 64 Szaniszló község módosított szervezési sza­bályai 11 65 Szaniszló község képviselő testületének ha­tározata az [...] fényi n IV 75 A szaniszlói ii IV 76 A mezőpetrii [...] ilyen önző volt Károlynak hivták Sándor ne folytasd tovább hisz úgyis [...]
320. 2007-08-22 / 195. szám
[...] Isk 1 o Biró László Sándor Szamoskér Általános Iskola 4 o [...] o Ferenczi Ágnes Vásárosnamény Petőfi Sándor Ált Isk 2 o Szepesi [...] Lili Ált Isk 4 b Szaniszló Réka Vámosorosz Körzeti Ált Isk [...] a Kiss Attila Tunyogmatolcs Petőfi Sándor Ált Isk 4 a Kokas [...]
321. 2013-04-22 / 93. szám
[...] közölte Simon Gábor elnökhelyettes és Szaniszló Sándor fővárosi önkormány­zati képviselő szombaton mti [...]
322. 1906-09-27 / 39. szám
[...] Illés 1 8650 C Széles Sándor 1 i 87459 Jánoska István [...] Varga Miklós 1 1 12903 Szaniszló Lajos 1 í 27788 Gargya [...] 1 i 26492 Cz Szabó Sándor 1 1 38241 Csákvári István [...] Gergely 1 1 76336 Darvassy Sándor 1 í 94268 Medán Aurél [...]
323. 1939-06-14 / 132. szám
[...] Városiak I csoport 1 Stcvanyik Sándor 2 Gál Sándor 3 Zentai István I I [...] 1 Bálint Pál 2 Szatke Sándor 3 Major József III csoport [...] István 2 Veréb Péter 3 Szaniszló Bertalan Tanyaiak 1 Garai Sándor Rozs­rét b 2 Márkus András [...]
324. 2015-03-09 / 57. szám
[...] Majláth S Szatlószki Edző Majláth Sándor Nyíribrony Nagy A Jóni I [...] esből lfl 8 2 Majláth Sándor Kevesen voltunk de a jóból [...] Máté G Kántor T Sós Sándor kapusnak és az elnyűhetetlen Szatke [...] Edző id Garda Endre Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Csernyi A [...]
325. 1907-03-21 / 13. szám
[...] János b Pintye Erzsébet Szabó Sándor n n 11 a Janka [...] 11 n i 1 a Sándor b Kozák Eszter Babies Miklós Szaniszló oo oo gk a János [...]
326. 1906-09-27 / 39. szám
[...] Pecanuc Illés 1 86500 Széles Sándor i 1 87459 Jánoska István [...] Varga Miklós 1 1 12903 Szaniszló Lajos i 1 27788 Gargya [...] 1 1 26492 Cz Szabó Sándor 1 1 38241 Csákvári István [...] Gergely­ 1 1 76336 Darvassy Sándor í 1 94268 Medán Aurél [...]
327. 1967-03-23 / 70. szám
[...] apa és nagyapa idő TÓTH SÁNDOR 77 éves korában hosszú szen­vedés [...] Beszélgetés az MHS Idei műsoráról Szaniszló János megyei elnökkel Ez évben [...] sportok népszerűsítését Az idei programról Szaniszló János­sal az MHS megy elnö­kével [...] fiuk 3000 ra 1 Géczi Sándor 2 Kírnyák András 3 Mészáros Sándor mindhárom Mándoki Gimnázium Csapat ban [...]
328. 1908-12-10 / 40. szám (50. szám)
[...] Andor beregszászi alügyészt ügyésznek Grodzki Szaniszló ökörmezői dr Krucsin Honor felsővisói [...] tiszabogdányi jegyző leányával Annával Lindenmeyer Sándor cs és kir huszárhadnagy e [...] és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra áthelyezte Kongregáczió avató ünnepség a [...] Láng Lajos Lang Tibor Papp Sándor Starnberger Elemér Szabó János ré­szint [...]
329. 1903-03-19 / 78. szám
[...] honvédség felett szemlét tartandó Füzy Szaniszló az Irgalmas rend köztiszteletb n [...] főnöke nagyságos és fő­tisztelendő Füzy Szaniszló kir tanácsos a Vaskoroua és [...] csak egy pályázó jelentkezett Demkö Sándor b rendőrfogai mázó szemé­lyében kinek [...]
330. 1905-01-26 / 4. szám
[...] Hetey Ábrahám Vetzák Ede Sternberg Sándor Ezalatt óriási néptömeg gyűlt össze [...] án életének 66 ik évében Szaniszlón el­hunyt Temetése e hó 22 [...] mellett ment végbe Garzó Imre szaniszlói uradalmi tiszttartó apósát gyászolja j [...] kath templomban a Mindenhatónak beinutattatni Szaniszló 1905 január 20 án Béke [...]
331. 1906-07-19 / 26. szám
[...] 25 2000 11 M öteinberger Sándor aljegyző VI közép isk o [...] 800 70 Nagy Ecsed Fintha Sándor k jegyző jegyzői oki 1891 [...] 1890 decz 6 1200 85 Szaniszló nagyközség Gruber Márton k jegyző [...]
332. 1907-10-03 / 45. szám
[...] 25 2000 11 11 Steinberger Sándor aljegyző Vi uszéptsk o 1904 [...] 2 800 75 Nagyecsed Fintha Sándor k jegyző jegyzői oki 1891 [...] jan 25 559 58 95 Szaniszló Gruber Márton jegyzői oki 1899 [...]
333. 2009-03-16 / 63. szám
[...] MINDENFELŐL 2 JEGYZET Szabadság Biztonság Szaniszló Bálint balint szaniszlo inform hu Húsz esztendővel a [...] fehér festékkel öntötték le Petőfi Sándor szobrát Az Ukrajnai Magya­rok Demokratikus [...] Középülettervezési Tanszék egye­temi docense Gáspár Sándor az Új Szín­házjászai Mari díjas [...] Tanszéke egyetemi taná­rának Dr Peisch Sándornak a Magyar Köztársaság rendkívüli és [...]
334. 1916-02-01 / 6. szám
[...] nyugtázás Tagsági dijat fizettek Papp Sándor Kapnikbánya 6 K Uray Erzsébet [...] Péter Avasujfalu 12 K Szentpétery Sándor Tiszabecs 6 K Steiger Erzsébet [...] Kapnikbánya 4 K Skrabatovics Endre Szaniszló 4 korona Jancsó Janka Felsőbánya [...] György Mózes Csur­gó László Mandula Sándor Szatmár 8 8 K Kótay [...]
335. 1900-04-29 / 17. szám
[...] következtében Drossier Károly javára Földváry Sándor ellen 50 korona s járulékai [...] nagykárolyi kir járásbiróság területén levő Szaniszló községi 711 sz tkvi A [...] foglalt ingatlan 8 korona a szaniszlói 712 sz tkvi A kereszt [...] kikiáltási árának és pedig a szaniszlói 711 sz tszkvi ingatlan kikiál­tási [...]
336. 1913-11-20 / 56. szám
[...] Szatmárzsadány 102892 Szilágyi György birtokos Szaniszló 1020 70 Tarpay Lajos birtokos [...] Dorna hida 964 61 Böszörményi Sándor birtokos Pettyén 963 89 Rácz [...] birtokos Aranyosmegyes 857 60 Madarassy Sándor birtokos Gaesály 84246 Schvaitzer Bernát [...] birtokos Nagyecsed 754 56 Budaházy Sándor ügyvéd Mátészalka 75396 ügyvédi oki [...]
337. 1913-03-01 / 3. szám
[...] évről 4 kor György Teréz Szaniszló 1913 évi 4 kor Benedek [...] 1912 évről 4 kor Hajdú Sándor Nbánya 1911 évi 4 és [...] évi kiég 2 kor Irinyi Sándor Szváralja 1911 évi 4 kor [...] 1911 évi 4 kor Papp Sándor 1912 évre és Lányi K [...]
338. 2006-07-31 / 177. szám
[...] a Rinkács Péter Varga Zoltán Sándor Turcsán Tibor Palsák Angelika Kovács [...] Általános Iskola Általános Iskola Petőfi Sándor Ált és Általános Művészeti Móra [...] Isk és Gimn 6 o Szaniszló Lívia Vásárosnamény Eötvös József Ált [...] c Sólymos Fanni Nyíregyháza Petőfi Sándor Ált Isk 3 a Sólymos [...]
339. 1906-06-14 / 24. szám
[...] gyermeke Meghaltak jun 4 Görög Sándor gör kath egy hónapos bányász [...] ÉGLY MIHÁLY Hirdetmény A Borpataki Szaniszló bá­nyatársulat 1906 évi julius hó [...] hozatal 3 Határozat hozatal a Szaniszló bányatársulat feloszlatása felett Nagybánya 1906 [...]
340. 1912-02-03 / 5. szám
[...] szintén kö­zölt programm szerint Bujanovics Sándor O M G E alelnök [...] kielégítően Másnap folytatták és Bujanovics Sándor elnöklésével be is fejezték az [...] kimeriitetvén az előadások sora Bujanovics Sándor elnök mondott köszönetét az elő­adóknak [...] Vitka Nagybányai Lá pesnánya nagyárolyi Szaniszló szatmárnémetii Dvb rácsapáti Mikola t [...]
341. 1900-06-24 / 26. szám
[...] Lajosné Nyir Megyes Takács Ferenczné Szaniszló özv Teleky Sándorné Pályi özv [...] Debreczeni István Gotlieb Ferencz Makoldy Sándor és Vodicska Sándor jól érett van négy Korányi [...] tanítónak Ítélte oda Soltész Ist­ván szaniszlói kántor tanitó felolvasást tartott mely­ben [...] lakosok adománya 200 kor Dessewffy Sán­dor Csanádi püspök adománya 100 kor [...]
342. 1900-06-03 / 23. szám
[...] nagykárolyi kir Járásbíróság területén levő Szaniszló községi 335 sz tjkv A [...] án d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona [...]
343. 1912-11-14 / 52. szám
[...] N károly 1162 65 Veisz Sándor bérlő Nagykároly 116006 ifj Grün [...] bérlő Ópályi 1155 08 Jékey Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 115485 Feldman Márk [...] Szatmárzsadány 102892 Szilágyi György birtokos Szaniszló 102070 Gerber Béla gyógyszerész Szinérváralja [...] birtokos Domahida 964 61 Böszörményi Sándor bir­tokos Pettyén 963 89 Rácz [...]
344. 2005-08-22 / 195. szám
[...] Nyírtelek Általános Iskola 2 a Szaniszló Zsófia Kisvárda Várday István Át [...] Kovács Flóra Nagykálló Körösi Csorna Sándor Át Isk 7 b Bárány [...] Ecsedi Norbert Csen ger Petőfi Sándor Ált Isk 2 b Hengsperger [...] b Korponai Barbara Tunyogmatolcs Petőfi Sándor Ált Isk 4 oszt Kiss [...]
345. 1941-11-12 / 259. szám
[...] Novemb 13 csütörtök Róm kat Szaniszló GOr kat János Prot Sza­niszló A nap kél 6 óra [...] kiemeléséről Haingklépek 18 20 Sziegedy Sándor hegedűi zongorakísérettel 18 40 iKa­ [...]
346. 1895-06-02 / 22. szám
[...] lános Faragó András Dénai József Szaniszló András Heim­iich Jakab Schvarcz Ignácz [...] 895 K sz Körözvény Simon Sándor balkányi lakos Balkány község elöl­járói [...] Ferenczik Ferencz Juhász János Nagy Sándor Szlipló József Pál József Balog [...] Kaszku János Erdei Miklós Bencze Sándor Csány Lajos Kövér Károly Csizik [...]
347. 1899-03-05 / 10. szám
[...] Jenő Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában [...] szervezési szabályrendeleteinek módosítása i 62 Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása I [...] Csomaköz Bere Vállaj Mérk Penészlek Sza­niszló Er Endréd Er Körtvélyes és [...]
348. 1907-10-31 / 50. szám
[...] nagybányai vál kér elnökül Farkas Sándor nagybányai h elnökül Mol­dován László [...] István domahidai h elnökül Doma­hidy Sándor domahidai nov 6 10 szaniszlói vál kér elnökül Garzó Imre szaniszlói h elnökül Gruber Márton szaniszlói nov 6 11 érdendrédi vál [...] mátészalkai vál kér elnökül Szalkay Sándor mátészalkai h elnökül Kincses István [...]
349. 1909-04-15 / 8. szám
[...] Ferencz és neje Dézsi Johanna szaniszlói lakosok ellen folytatott végre­hajtási ügyében [...] törvényszék terülelén fekvő s a szaniszlói 234 sz betétben A I [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló községházát tűzi ki 3 Ár [...] és pontos kiszolgálás Czim Szűcs Sándor Fia szólótelepe Bihardiószeg Kiváló gyógyhatású [...]
350. 1912-01-15 / 1. szám
[...] 3 kor Soltészné A Te­réz Szaniszló 1907 9 ről 9 kor [...] Szatmár 1912 jam 7 én­Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
351. 2016-11-19 / 272. szám
[...] hotelben öltöttek testet FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Iában sajátította el a szakma [...] Fenyves hotel Göngyölt hús szalonnaköntösben Szaniszló Lászlóné Gyömbéres tonhalas tészta Nagy [...] Szabó Lajos Szűzérmék tejszínes burgonyaágyon Szaniszló Kitti Desszertek Almás fahéjas muffin [...]
352. 1901-02-17 / 7. szám
[...] Gyula egyetértés Blanár Lajos szerénység Szaniszló Lajos s a hit remény [...] egyleti ifjak Székószky Blanár Estók Szaniszló fejükön babérkoszorúval ideális öltözékükkel és [...] János 6 kor dr Mikita Sándor 5 k Jäger Bertalan 5 [...] kor Kende Péter dr Fibiger Sándor Gulácsy Ig nácz Románecz Mihály [...]
353. 2009-10-30 / 254. szám
[...] testvérpárt JEGYZET Az újabb gumicsont Szaniszló Bálint balint szaniszlo inform hu Eló re bocsátom [...] volt a döntés kimenetele Fekete Sándor Mennyire tekinthetjük a dön­tést politikainak és mennyire szakmainak kérdeztük Feke­te Sándor politológustól Miskol­ci Egyetem Mint fogalmazott [...] a közbizalom forog kockán Fekete Sándor úgy véli valószínűleg a színfalak [...]
354. 1916-01-20 / 5. szám
[...] Báj székhellyel Tiszaladány községből Nagy Sándor Tíszatardos községből ifj Szabó János [...] Tömös Ferenc Báj községből Bényei Sándor Prügy községből ifj Szabó József [...] mindegyiknek a járási főszolga­bírót szakértőül Szaniszló Gyula mándoki la­kost küldöm ki [...] Mihály Nyirábrány községből P Tark Sándor Nyirmártonfalva községből Steinhort Sándor Szakértőül ifj Babók János nyiracsádi [...]
355. 1901-09-15 / 37. szám
[...] 3 gazdatiszt Zsuzsannamajor u p Szaniszló ad 3543 1901 sz Pályázati [...] Megyesen 3 3 ELADÓ a szaniszlói nagy szőlőskertben egy jó karban [...] mellé az eddig ifj Némethy Sándor ur által czukrászüzletnek bírt helyiségbe [...]
356. 2017-03-11 / 60. szám
[...] az Ömböly Horea Károlypusz ta Szaniszló közötti határát­kelőhelyet Az elmúlt három [...] bekap­csolódtak Külön köszönet illeti Bagdi Sándor nyírbél teki és Orosz László [...] a határon túlról Kardosi Zol­tán szaniszlói polgármester szervezőmunkáját Szintén köszönet és [...] mándoki záhonyi térségben dr Angyal Sándor telefonszám 06 30 289 5771 [...]
357. 1914-01-11 / 2. szám
[...] Lauritz József Középhotnoród Dr Nagy Sándor és Klintók Ágoston Felsőboldád Cseke [...] Kismajtény Bodoky István Srek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] Bay Miklós Mátészalka Dr Csapó Sándor Alin er Béla Nagyecsed Glatter [...] János Szilágyi Lajos Csenger Bélteky Sándor Mol­nár László Tyúkod Dr Uray [...]
358. 1970-09-13 / 215. szám
[...] Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatát kapták Szaniszló János Fe­kete Miklós Bacskó Sándor Bernát Gyula és Bacskó Já­nos [...] s az ezekkel járó pénzjutalmakat Szaniszló János az MHSZ megyei titkára [...] ötéves terv időszakában címmel Körtély Sándor közgazdász az MSZMP megyei bizottságá­nak [...] Befejezetlen szimfónia 17 20 Kónya Sándor operafelvételeiből 17 40 Párbeszéd a [...]
359. 1908-01-16 / 3. szám
[...] saját mint néhai atyja Adler Sándor illetőségi viszonyaira vonatkozólag tüzetesen hallgassák [...] éjelen a nagykárolyi határban Ács Sándor földbirtokosnak felügyelet nélkül hagyott házának [...] rendőrkapitány 73 1908 sz Körözés Szaniszló községben 1 darab 8 hónapos [...]
360. 1903-05-03 / 18. szám
[...] a nyári szín­körben Névnapos jubileum Szaniszlóról Írják lapunk­nak hogy április 24 [...] van 20 éve annak hogy Szaniszlón körorvos Ezután méltatva a jelen [...] társaság a melyben ott volt Szaniszló és vidékének egész intelligencziája igy [...] dr Papp József Km Papp Sándor Szeőke Bálint Szeőke Sándor gróf Teleki Géza ifj dr [...]
361. 1911-09-30 / 202. szám
[...] Estók Károly Nyíregyháza Hol ló Sándor Koron Viktor Sárköz Kis János [...] Rudolf Budapest Pázmány sajtó Ragróczr Sándor Rubin Kornél Nagyszőlős Vecser­nyés testvérek [...] Kölese Jósika Amália Komáromy Ist­vánná Szaniszló Nagy Gyula Erdöszáda Osváth Ilona [...] 8 u lyáki Lajos Torma Sándor nagyecsedi le gények az est [...]
362. 1905-03-10 / 10. szám
[...] 2 2 85 Szilágyi György Szaniszló 6 6 86 Markovits Ignác [...] Szatmár 6 6 95 Fogarassy Sándor Szatmár 6 6 96 Gyapay [...] Szatmár 6 6 100 Jákó Sándor Szatmár 6 6 101 Ináncsy [...] Szatmár 6 6 109 Papp Sándor Szatmár 2 2 110 Radó [...]
363. 1990-11-22 / 274. szám
[...] he­lyezik magukat a feljegyzé­sek úgyhogy Szaniszló had­nagy széles körű mindenre kiterjedő [...] ujjra A pártfogóm azonban nem Szaniszló István rendőr had­nagy Zűrös reggelt [...] zeneszerzőink Párizs­ban Kurtág és Balassa Sándor műveinek előadá­sát kérik a magyar [...]
364. 1906-03-18 / 22. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor és Bartók László drog Mátészalka [...] Ember Elek Vass Lajos Bajnáczy Sándor Csenger Katona Ágoston Éljen Egger [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Eesed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá muel Unger Ullman [...]
365. 2015-03-30 / 75. szám
[...] Gávavencsellő Terem mérkőzé­sen FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Nyírpazony Napkor 3 0 0 [...] G Csákányos T Pallai G Sándor L Gilányi Jakab J Kóka [...] nehezebb dolga lesz fotó pusztai sAndor Tabella l Vásárosnaménv 20 16 [...] Játé­kos edző Bulyáki Zoltán Vámosoroszl Szaniszló Á Szaniszló Z Dobos Z Csernyi A [...]
366. 1906-03-09 / 10. szám
[...] Rezső fbirtokos Ernőd 218 Sváby Sándor íhirtokos Kökönyesd pl 9 Svaiczer [...] Erdőszáda III pp 5 Szalkay Sándor földbirt M Szalka II 226 [...] V 2 p 8 Szeőke Sándor földbirt Udvari IV V 229 [...] 1 232 Szilágyi György földbirt Szaniszló 1905 233 Sz Tréger Albert [...]
367. 1908-10-28 / 87. szám
[...] dr Fabró Henrik és Rákosi Sándor A bevonulás A fogadtatás után [...] püspöki titkár szentgyörgyi Jordán Károly szaniszló esperes Az országgyü ési képviselők [...] kir kamarás berencei Kováts Jenő Sándor és Miklós fiaival Jékey Zsigmond [...] Gyula dr Fechtel János Bőd Sándor Demjén Sán­dor Rédl Károly dr Haraszthy Béla [...]
368. 1912-08-07 / 32. szám
[...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Budó Ré musz [...] Réztelekre Haluván János krasznahor váti Szaniszlóba Vörös Juliánná szatmáruj vári Vámfalura [...] Anna Beregszászból Kaposvárra és Szabó Sándor Nagy dobrony bél Kisvárdára Ungmegye [...]
369. 2013-06-10 / 133. szám
[...] J Horváth G Szabó D Sándor L Somogyi Cs Kovács R [...] Majláth S Játékos edző Majláth Sándor Gól Horváth G Gégény Zs [...] utolsó fordulóra a döntést Majláth Sándor Gratulálok a Sényőnek a bajnoki [...] v Tóth I Vámos orosz Szaniszló A Szaniszló Z Bezzeg A kölesei védelem [...]
370. 2000-07-18 / 166. szám
[...] Dáni­el DSI 440 Gerely Nagy Sándor DSI 57 15 Diszkosz Tóth [...] 21 68 400 m Gombos Sándor Hódiák 48 28 800 m [...] Kaposvár 53 54 3 Holló Sándor NYVSC 51 79 Súly Nagy [...] 68 67 Nők 100 m Szaniszló Eszter SZVSE 12 19 200 [...]
371. 1905-06-24 / 26. szám
[...] de vesztére mert a Gyarmati Sándor háza előtt oly sze­rencsétlenül bukott [...] 18 án alakult meg a Szaniszlói hitelszövetkezet 90 taggal és 10 [...] fillé­res befizetéssel Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki Igazgatósági elnök [...] Pataky József Bartha István Kosa Sándor Hauler Pál és Heinrich Jakab [...]
372. 1911-10-14 / 41. szám
[...] s lelkészre 81 s Szilágyi Sán­dor gyönki ref lelkészre 53 szavazat [...] a cég kötelékeiből kilépett Járvány Szaniszlón Szaniszlón a rotT csoló toroklob járványványszerüen [...] ügy­véd a váltójogot dr Vetzák Sándor ügyvéd a kereskedelmi számtant Balabán [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
373. 1907-09-19 / 42. szám
[...] 704 20 Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 696 66 Budaházy Sáneor ügy­véd [...] földbirtokos Nagygécz 623 20 Kulin Sándor földbirtokos Jánk 621 80 Kupferstein [...] 605 22 ügyvédi oklevél Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén 60471 Papolczy László [...]
374. 2016-07-20 / 169. szám
[...] győzelem született a hagyományos Nagy Sándor emléktornán Vámosorosziban A megye kettes [...] Richárd Fehérgyarmat SC Legjobb kapus Szaniszló Ádám Vámosoroszi KSE Legjobb hazai [...] Ádám Szobonya Gábor mindkettő Rakamaz Sándor Dávid Szathmári Sándor mindkettő Mátészalkai MTK Érkezett Fábrl [...] Tunyogmatolcs Franku Attila Tyúkod Lakatos Sándor Szatmárcseke Della Sándor Vámosoroszi Márton János Vásárosnamény Mándi [...]
375. 1885-12-27 / 52. szám
[...] elöljáróság rendőr kapitányi hivatal Antal Sándor községi főbiró Nagy Sándor Lajos rendőr kapitány Elöljáróság Kerekes [...] kr napszám és ellátás Szigethi Sándor polgár­mester és Velits Ödön községi [...] Tóvölgyi Titusz Csomaköz u p Szaniszló Gr Kornis Viktor 1 Szatmár [...]
376. 1913-02-22 / 8. szám
[...] István Lakatos Mihály és Nagy Sándort akik beismerték a tettet sőt [...] í hó 13 án Vakarcs Sándor börvelyi gazdálkodó aki feleségét nyelveskedés [...] Krenkó Mihály I kláramajori lakos Szaniszló és a Degenfeld tanya között [...] akart a ta­nyára jutni Járványok Szaniszlón a vörheny Mezőpet riben a [...]
377. 2015-04-20 / 92. szám
[...] v Oláh G Vámos oroszl Szaniszló Á Kiss Cs Szaniszló Z Dobos Z Csernyi A [...] az orosiak kapuját FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Vasmegyer 50 néző v Fürjes [...] Cs Szabó L Edző Lőrincz Sándor Apagy Károly G Támba T [...] perc Ifi 13 0 Lőrincz Sándor Változatos iramú fordu­latokban gazdag jó [...]
378. 1910-01-22 / 4. szám
[...] társaság Szatmár 227 Garzó Imre Szaniszló 228 Joó Kálmán Szárazberek 229 [...] Nagymajtény 6 6 233 Biró Sándor Érkörtvélyes 2 2 234 Gazdakör [...] Béla 6 6 249 Jákó Sándor 6 6 250 Jablonszky György [...] Imre 6 6 264 Papp Sándor 2 2 265 Radó Bertalan [...]
379. 1994-10-25 / 252. szám
[...] igényelni lehetett a fonotéka szolgáltatásait Szaniszló Ferenc balra és Fábián Béla [...] ünnepséget tartottak a jubiláló intézményben Szaniszló Fe­renc a városi önkormányzat művelődési [...] kínálja az olvasónak a Molnár Sándor múzeumigaz­gató összeállította 30 éves a [...]
380. 1994-05-02 / 34. szám
[...] Turcsik Szentindai Szűcs Rá­kos Szlifka Szaniszló Bósa Simkó Kótaji Fazekas Edző [...] oldalába 3 0 75 p Szaniszló szépített 3 1 Nagykálló megérdemelten [...] Vásárosnamény Sántha Túróczy Varga Koskovics Sándor Hornyák Be rettyán Tivadar Szécsi [...] 0 200 néző V Nagy Sándor Keniecsc llegyes Korsoviezki Müller Kolozsi [...]
381. 1947-10-23 / 241. szám
[...] Kincses János Ko­los György Molnár Sándor Oláh Albert Papp II János Sarkadi István és Szerencsés Sándor i Jelesen végeztek Balogh Já [...] Mik lós Nátor János Palkó Sán­dor Papp I János Papp San [...] 1 st Van Rácz I Sándor Rácz II Sándor Szabó Béla és Szaniszló István Jól végezitek Bírt Ferenc [...]
382. 2015-05-18 / 115. szám
[...] az apagyi kapus fotó pusztai Sándor Vasmegyer Útfehértó 1 5 0 [...] Lakatos Zsolt Apagy Nagy A Sándor L Csákányos I Ország Zs [...] Zs Lakatos T Edző Cslre Sándor Encsencs Sivadó R Szilágyi G [...] levonva Vámosoroszi 150 néző v Sándor Cs Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Dobos Z Molnár P [...]
383. 1905-11-16 / 46. szám
[...] és Váradi Jánosné Esküvő Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző folyó hó [...] Zoltán hely­beli ügyvéd Komáromi István szaniszlói uradalmi ispán és Mellau Lőrincz [...] 000 koronáért Megszurta Turgyán József szaniszlói születésű 21 éves vasúti munkás [...] esteli 8 9 óra között Szaniszló községében a mellén egy zsebkés­sel [...]
384. 1909-12-09 / 58. szám
[...] Kaakszent márton Szatmárudvari Szinérváralja Mezőpetri Szaniszló Nagypeleske Rápolt Egri Szatmárököritó Csegöld [...] számadása ügyében VI 353 Jeszenszky Sándor gondnokság alá helyezése ügyében felmerült [...]
385. 1911-10-14 / 42. szám
[...] szófiai nemzetközi kiállítás vezetobizottsá­gához Szófiában Sándor tér Alexander platz 5 szám [...] megközelíthető Igazán bá­mulatos gyorsaság Járvány Szaniszlón Szaniszlón a ron­csoló toroklob járyányványszerüen lépett [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
386. 1907-06-12 / 47. szám
[...] állami végrehajtó eljegyezte Fehérgyarmatról Brilla Sándor leányát Jolánkát Könyvelő választás Az [...] m kir minister Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló ál­lomásra nézve ugyanaznap d e [...]
387. 1914-06-28 / 52. szám
[...] Harisnyák Keztyük és mhadíszekben STERN SÁNDOR uri és női divat üzletében [...] Grossmann Ervin gyógyszertárakban 251 Lórencz Szaniszló ajánlja cserép kályharaktárát Nyíregyháza iszoi [...]
388. 1918-03-27 / 74. szám
[...] Andréka László Bükszál dobágy Bakó Sándor Tyúkod Bagó Albert Nagypalád Boros [...] Csegöld Kóródi István Mátészalka Kádár Sándor Nagybánya Kriezte Dávid I Kapnikbánya [...] Dobrácsapáti Lengyel András Naszákfalva Lakatos Sándor Felsőbánya Luczás György Zsadány Lucz [...] Seibli János Vállaj Szim Já­nos Szaniszló Szabó László Felsőboldád Szűcs János [...]
389. 1913-03-29 / 13. szám
[...] és neje Lindenl eld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők [...] Izsák és neje Lindenfeld Hanni szaniszlói 700 sz tkvi betétben a [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbire A [...]
390. 1911-11-23 / 47. szám
[...] Állami iskolák engedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek 1 Szamosborhid Kányaháza Kismajtény [...] Alby Gyula Kanten János Braun Sándor 1 1 K Mande Simon [...] Kocsis Jenő Ficher Márton Kőrössy Sán­dor 2 2 K Patonán Lajos [...] Kocsordon Kékesoroszfaluban Nagy somkuton Nagykárolyban Szaniszlón Nagy­bányán és Felsőbányán melyek tovaterjedésé­nek
391. 1907-04-02 / 14. szám
[...] Nyircsuholy ból és Nagykárolyból valamint Szaniszló ról 120 egyén utazott el [...] és Hoff­mann Lóba kereskedőknek Szabó Sándor asztalos Vedres József lakatos Bátori [...] Sza niszló községházánál Weisz Adolf szaniszlói születésű csavargó f hó 17 [...] állomáson zsebtolvajlás miatt illetőségi helyére Szaniszlóra szállí­tották Alig hozta őt 2 [...]
392. 2013-04-08 / 81. szám
[...] Kertész K Játékos edző Gombkötő Sándor Tiszamenti SE Papp S Varga [...] esből Ifi 9 0 Gombkötő Sándor Köszönjük a lelkes szurkolónknak a [...] F Edző Nagy Ferenc Vámosorosz Szaniszló A Szaniszló Z Csernyi A Kádár L [...] G Balogh A Edző Algács Sándor Szatmárcseke Molnár Zs Papp K [...]
393. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
394. 1917-07-21 / 29. szám
[...] kara nevében búcsúztatta el Jékey Sándort a főszolgabírói széktől melyben 22 [...] meieg szavakkal emléke­zett meg Jékey Sándor pártatlan emberszere tetéről Bárány József [...] Ur áldását rája Végül Tóth Sándor turistvándii ref lel­kész szónoki virtuozitással [...] vasárnap pedig Mező­terem Érendréd és Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...]
395. 1910-02-15 / 2. szám
[...] Karánsebes 1910 február hó Biró Sándor áll tanító szlöjd tanfolyam vezető [...] Erdőd 25 kor Szeőke József Szaniszló 20 kor Kimpán Gábor Feketefalu [...]
396. 2015-03-16 / 63. szám
[...] Júlia Orbán Irén Pázmány Vik­tória Szaniszló Katalin Tóthné Szabolcsi Zsuzsa Judit [...] dr Szép Tibor dr Vágvölgyi Sándor Juhász Erika Papp Istvánná Pugymer [...] Jánosné Botos Andrea dr Dráviczki Sándor dr Jenei Teréz dr Karádi [...]
397. 1914-01-03 / 1. szám
[...] Lauritz József Középhomoród dr Nagy Sándor és Kiintók Ágoston Felső bolcíád [...] Nagykároly I kerület dr Vetzák Sán­dor Lukácsovics János II kerület Asztalos [...] Kismajtény Bodoky István Schnek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] Mátészalkai járásban Mátészalka dr Csató Sándor Allner Béla Nagyecsed Glatter Béla [...]
398. 2006-01-19 / 16. szám
[...] hogy ÖZV VEDRES ANDRÁSNÉ szül Szaniszló Irén lövőpetri lakos 80 éves [...] ismerték és szerették hogy PRÁMER SÁNDOR 2006 január 16 án elhunyt [...] Sirassatok csöndben szívetekben élek SZEGEDI SÁNDOR Kisléta Hajnal u 17 sz [...] fájdalommal tudatjuk hogy édesapánk KISS SÁNDOR Őr Bethlen G utcai lakos [...]
399. 1909-12-12 / 50. szám
[...] kir löld mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] Ottót a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg Miután [...]
400. 2014-09-16 / 216. szám
[...] egyik ilyen út Ömböly és Szaniszló között épült meg és szomba­ton [...] Borsod Chemnek is mti Kosztin Sándor az előadása közben FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Tanévkezdés Hétfőn a Nyíregyházi Főiskolán [...] szemmel címmel tartott előadást Kosztin Sándor Korábban versmondóként már aratott sok [...] a fiatalok örömére fotó pusztai Sándor