21. oldal, 2970 találat (0,147 másodperc)

Találatok

2001. 1914-10-01 / 79. szám
[...] az udvarhoz hozta két atyafiát Sándort és Pétert nem érdeklődik semmi [...] min­denkor vérbe lettek fojtva Poniatovski Szaniszló lengyel király is kegyence lett [...] dr Mészáros Gzulát dr Pethő Sándort Gremer Jenőt Márkus Lászlót Marco [...]
2002. 1899-01-24 / 4. szám
[...] csak 2 menhelyet tudott szervezni Szaniszlón és Krassón ma már 100 [...] áldana Istenem I D Nagy Sándor Tükör darabok i A mulatság [...]
2003. 1908-01-19 / 3. szám
[...] ünnepek alatt történt hogy Eötvös Sándor cs és kir kamarás főhadnagy [...] kinyomoznia hogy a tettes Bríkinszky Szaniszló galíciai csavargó cipészsegéd akit letartóztatott [...]
2004. 1914-04-29 / 17. szám
[...] sö fokozatába Pász tohy Dénes szaniszlói allomásfőnök a IX fiz oszt [...] szabadságon Szatmárvármegye alispánja bereneei Kováts Sándornak az erdődi járás főszolgabirájának szabadságát [...]
2005. 2015-04-02 / 78. szám
[...] Egy féltett titok maradt Váczi Sándor kisebbfajta csodát tett az elmúlt [...] évben bajnokcsapatot épített fotó pusztai Sándor A nyírbátoriak nagy szívfájdalma a [...] elit játékvezetők kát Megjegyzem Váczi Sán­dor edző kisebb csodát tett az [...] Bornemissza Garda Juhász Szmozsanyica Csere Szaniszló Horváth Orbán E Mandzák Játékos [...]
2006. 1912-06-01 / 22. szám
[...] letette Gratulálunk Eljegyzés Dr Debreceni Sándor fővárosi ügyvéd polgármesterünk fia pünkösd [...] a magyar nyelv tanítását a szaniszlói gör kath iskolában A bizottság [...]
2007. 1954-06-15 / 140. szám
[...] 1954 JUNIUS 15 KE J Szaniszló Mária Cinke Lász lőné Birta [...] végez nö­vényápolást Az ünnepélyen Ignác Sándor traktoros megfo­gadta hogy ezentúl sok­kal [...] faluban az újfajta te­metésnek Mátyás Sándor még mit sem sejtve igyekezett [...]
2008. 1977-02-13 / 37. szám
[...] és Forgalmazó Vállalat dr Sipos Sándor do­cens március 14 Mezőgazdasági Főiskola [...] elnök március 18 Háziipari Szövetkezet Sándor Tamás szövetkezeti elnök már­cius 18 [...] 25 Üjfehértó Lenin Tsz Alexa Sán­dor községi pb titkár március 4 [...] Fehérgyarmati Aszta­los és Vasipari Szövetkezet Szaniszló Ferenc általános isko­lai igazgató február [...]
2009. 1999-02-15 / 38. szám
[...] 150 000 Ft 2 Petőfi Sándor Általános Iskola és óvoda Nagyszekeres [...] 50 000 Ft 12 Petőfi Sándor Általános Iskola Csenger 50 000 [...] 134 000 Ft 20 Petőfi Sándor Általános Iskola Nyírmihálydi 100 000 [...] Petra Nyíregyháza 2500 Ft 957 Szaniszló Balázs Szabolcsbáka 2000 Ft 287 [...]
2010. 1911-08-12 / 183. szám
[...] fogott azonban a szomszédos Csomaköz Szaniszló és Fény községek fecskendőivel sikerült [...] Shik Elemér Felelős szerkesztő Dénes Sándor ft fiatalság ás titHa szfpsfg [...]
2011. 1995-05-05 / 105. szám
[...] Autóklub A teg­napi sajtótájékoztatón Szász Sándor a HB Sza bolcs Szatmár [...] tart­ja a körzet közterületeit Kótai Sándor vállalkozó így beszél a kezdetekről [...] Hi­vatásos Önkormányzati Pa­rancsnokság kiemelt főelő­adóját Szaniszló Lajos törzszászlóst a Kisvárdai Hivatásos [...]
2012. 1905-10-08 / 41. szám
[...] órakor ülést tart Eljegyzés Nagy Sándor vármegyei első al­jegyző tb főjegyző [...] városi tiszti orvos és Toóth Sándor uradalmi intéző a nagykároly mátészalka [...] án esküdött örök hűséget Nagy Sándor helybeli ág evang tanító leányának [...] október 10 én kedden lesz Szaniszlón is e napon tartják meg [...]
2013. 1915-10-24 / 43. szám
[...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K as adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonná [...] Kosztka Mihály Keresztszeghy Hor nyák Sándor Würth Gábor Dapsy Károiyné Kovács [...]
2014. 1913-12-25 / 52. szám
[...] és kir vadászhadnagy festőművész Ziffer Sándor festőművész iskolájának látogatására Münchenbe utazott [...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jor­dán Károly szaniszlói apátplébánosnak kanonoki beiktatása A kinevezési [...] A híresek Nagy Lajos Nádas Sándor Éjjeli muzsika Füst Milán Jászay [...]
2015. 1909-05-10 / 19. szám
[...] Béla tb fő­szolgabíró b Kováts Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...] Papolczy László Domahidy István Szeőke Sándor Világossy Gáspár Járrny And­rás Luby [...] ki­siklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...]
2016. 1911-07-11 / 28. szám
[...] Kőrösmezei Antal főjegyző dr Antal Sán­dor tisztiügyész dr Jéger Kálmán főorvos [...] György kir állatorvos és Jákó Sándor dr Fejes István dr Farkas [...] házfőnök Ünnepi szónokok Lepsy Márton szaniszlói s Láng Pál aknaszlatinui s [...] József városi főjegyző s Ruprecht Sándor kir adó hiv főtiszt szerepeltek [...]
2017. 1912-08-17 / 185. szám
[...] levő fiatal korú Szilvasán János szaniszlói lakos gyúj­togatást ügye 2 L [...] Gutlman Emil tánctanár Bpest Horváth Sándor Bpest Borgida József Szatmár Mandl [...]
2018. 1906-09-08 / 36. szám
[...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor kir alügvész Korányi János ügyvédi [...] Nagy­károly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] Kaufman Adolf gőz­malomtulajdonos Nagykároly Jeney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bádogos [...] nagykárolyi lakos megvette ifj Sternberg Sándor nagykárolyi lakosnak a gencsi 228 [...]
2019. 1906-09-06 / 71. szám
[...] Gotsch János zajtai Kemény Kálmán szaniszlói Jeney Sándor zsa rolyáni Hefler József György [...] istálló és szekérszin épí­tésre Szoboszlai Sándornak Balhás hegyen istálló építésre özv [...] Hunyadi­utca 29 tetőfedésre ifj Diószeghy Sándornak Vörösmarti u 56 épület javilásra [...]
2020. 1914-04-25 / 17. szám
[...] megyéspüspökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] Szabadság Szatmárvármegye alispánja berencei Kováts Sándornak az erdődijárás főszoigabirájának szabadságát f [...] Kál­mán Bekker János és Virág Sándor Hozzájá­rultak a sikerhez Szakács Andor [...]
2021. 1903-05-05 / 18.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyföbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában il 20 20 30 [...]
2022. 1908-10-25 / 86. szám
[...] Nagykárolyban Kán torjánosin Fülpösdarócon Nagybá­nyán Szaniszlón Krasznabélteken Felsőbányán SzinéfVárálján Erdődön Szokondon [...] sör friss ételek kaphatók Márkus Sándor Károlyi ház éttermében és fényesen [...] helyiségek Pon­tos kiszolgálásról gondoskodik Márkus Sándor vendéglős Kifüstölt színészek és közönség [...]
2023. 1906-05-13 / 38. szám
[...] 102137 iSamu 1059941 Sámuel 54436 Sándor 23131 Sári 39416 Sarolta 21506 [...] 91531 Stefánia 90693 Szabolcs 50629 Szaniszló 23109 Szalvátor 8190 jszerafin 21942 [...]
2024. 1902-02-18 / 7. szám
[...] jnat Sternberg Anna Weisz Irma Szaniszló A Kath Legényegyesület évi rendes [...] nyárdy József Bilakovícs Mihály Ruprecht Sándor Nagy József Tóth Albert Tóth [...] Kiss Árpád Stréber Endre Nagy Sándor Pászkán Lajos Láday József Daróczy [...] Máltás Olga Bartók Bél Luby Sándor Hej Ocskay brigudéros czimü költeményt [...]
2025. 1901-03-10 / 10. szám
[...] László alispán Nagy Béla Domahidy Sándor Szuhányi Ödön Luby Géza Böször­ményi Sándor biz tagok Kemény Alajos Kováts [...] a sorozás miatt és Nagy Sándor aljegyző súlyos betegsége miatt nem [...] hozzá csatolnák még Részegét és Szaniszlót a mely most Mihályfalvához tartozik [...]
2026. 1907-03-07 / 10. szám
[...] mint kereske­delmi bíróság mely a Szaniszlón megalakult Arina czimü pénzintézet czégének [...] debreczeni zenedei h tanár Füredi Sándor a szatmári zenede tanára Benkő [...] Kossnib Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógy­szerész urnák Sepsiszentgyörgy Csúzos bántalmaknál [...] közönséges sósbor szeszszel Készíti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...]
2027. 1979-03-10 / 58. szám
[...] a tudományos technikai úttörő szemlére Szaniszló Ferencné könyvtáros tájékoztatott arról hogy [...] körbe A kör betűiben Petőfi Sándor egyik versének címét rejtettük el [...] Ura Czinke Gabriella Vasmegyer Bene Sándor Mátészalka Hamupipőke o Romhányi József [...]
2028. 1995-11-13 / 266. szám
[...] meg Mendele Ferenc munkás­ságát Erdész Sándor ny múze­umigazgató méltatja Közre­működnek a [...] a szén árát Válaszol Csatlós Sándor Tüzép vezető Mátészalka Mielőtt erre [...] Jenő Kilény Kilián Megyer Miklós Szaniszló S SZILVIA Szólón Mai évfordulóink [...]
2029. 1901-12-31 / 53. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál j [...]
2030. 1909-03-03 / 10. szám
[...] tempore közkedvelt burleszk komikusnak Papír Sándornak Én hajlandó vagyok az utóbbi [...] legelőször dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát­plébános a Kath Tanügyi Tanács [...]
2031. 1902-08-12 / 33. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló F ábiánháza N Ecsed M [...] egyedül a készítőnél UNGER ULLMANN SÁNDOR Szt Háromságához czimzett gyógyszertárában SZATMÁRON [...]
2032. 1981-05-14 / 111. szám
[...] Szabó testvére is segített Dán Sándor a helyi rendőr körzeti megbízott [...] sapka a fejé­ről Ezután Dán Sándor könny­gáz sprayt használt s a [...] élnek 1710 ben sáskajárás pusztí­tott Szaniszló Zsigmond Pát rohán írt naplójában [...]
2033. 1913-06-14 / 24. szám
[...] képviselt Bőhm Dávid és Fia szaniszlói cég 55 K Í 5 [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
2034. 1912-04-14 / 85. szám
[...] A ezaniszlói hitelszövetkezet köz­gyűlése A szaniszlói hitelszövetkezet amely igen kedve ő [...] pedig Szabó Ágoston gyógvszerósít Madarász Sándor és Mayer Mihály gazdálkodókat Kifogóit [...]
2035. 1913-02-09 / 33. szám
[...] újból megkezdette Tolvaj napszámom A szaniszlói c end őrőrs elfogta Kerezsi [...] legolcsóbb napi árakban eszközöltetnek Wertheimer Sándornál Szatmáron Raktár telefon­száma 272 iroda [...]
2036. 1981-03-26 / 72. szám
[...] is eladó Érdek­lődni Nyírtura Pe­tőfi Sándor utca 43 52263 Mátészalkán két [...] és 1 db kesztyűtartót ven­nék Szaniszló Ist­ván Baktalóránthá za Vasvári Pál [...] Alkat­részeket roncsot hiányosat is Bernáth Sándor Budapest Wesselényi u 4 3 [...] darabon alul nem szállítok Joó Sándor 2941 Ács Toldi út 6 [...]
2037. 1998-04-07 / 82. szám
[...] kerete 1982 es születésűek Szilágyi Sándor KSE Mátyás János Tiszabercel Nagy [...] tis Máté András Tarpa Vagy Sándor Kótaj Takács Tamás Rakamaz Pócsik [...] Popovics Újfe hértó Edző Nemes Sándor Kulcsár Anita újra a Bujtosiban [...] Tóth L Hajdúná­nás Boros Drótos Szaniszló Tábo­ri Borsodi Volán Lente Mérész [...]
2038. 1903-02-19 / 8. szám
[...] János Gyurovits Gyula Szatmári Rajzinger Sándor Bosszin József Szaniszlón Straub Antal gyógyszertárában Nyomatott Sarkadi [...]
2039. 1911-11-04 / 45. szám
[...] a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni aki majd [...] meg­indították A megtévedt magtáros Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben [...]
2040. 2004-01-05 / 3. szám
[...] Nyíregyháza Ligeti Óvoda Tagóvodája Bo­tos Sándor Vastag Rajmund Szekeres Zsa­nett Krochta [...] Balázs Szőlőskerti Általános Iskola Varga Sándor Nyírjákó Papp Anikó Nyírkárász Király [...] Kovács Viki Szanisz ló Márton Szaniszló Zsófia Makiári Ágnes Nagy Szilvia [...]
2041. 2016-08-15 / 191. szám
[...] Z Edző Szimuly Gábor Vámosoroszi Szaniszló Á Márton J Somogyi T [...] Bartha F Já­tékos edző Rozman Sándor Nagydobos Somogyi 1 Almási J [...] is pontot szerzett FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR man S 2 Djacsenko Tar [...] Cs Illetve Szatlószki T Rozman Sándor A felkészülés meghozta az eredményt [...]
2042. 1918-07-25 / 30. szám
[...] Beregszászba Láng József Felsőbányára Haklik Sándor szaniszlói s lelkész Beregszászba Nemes Ist­ván [...]
2043. 1911-03-23 / 12. szám
[...] a kedvezőtlenidő miatt elmaradt Véres Sándor nap Névestét ültek pén­teken Balázs Sándor mátészalkai lakos házá­nál Volt ital [...] Zsukán Júnosne szül Mi­kulás Maria szaniszlói lakos régóta tüdővész­ben szenvedett s [...]
2044. 1910-05-26 / 21. szám
[...] József Spitz Dezső és Fintha Sándor vezetése alatt ugyancsak a múlt [...] az esetről Ba­gosi Ferencz Fekete Sándornak mondta magát és nála ilyen [...] miniszter Komáromy István uradalmi intéző szaniszlói lakost a nagykárolyi járásra nézve [...]
2045. 1909-12-19 / 51. szám
[...] Batthányi Tivadar sőt gróf Károlyi Sándor stb védősége alatt le­folyt országos [...] a Gazdatisztek Országos Egyesülete Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...]
2046. 1907-03-24 / 24. szám
[...] szentvér dűlői telep A Fogarassy Sándor és társainak egyezségi ajánlata folytán [...] a következőleg határozott Folyamodó Fogarassy Sándor és társainak meg­engedi hogy a [...] folytán 46 négyszög öl Fogarassy Sándor és társai telkéhez s ugyanott [...] Nyircs diolyból és Nagykárolyból valamint Szaniszlóról 120 egyén utazott el Amerikába [...]
2047. 1911-04-29 / 18. szám
[...] templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott multu csavargó személyében kinyomozta [...] Javíthatatlan ifjú lelenc VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot kinek romlott lelkű letét [...]
2048. 1910-02-17 / 7. szám
[...] II dijat 500 koronát Herezegh Sándor zombori mér­nök Két koczka jeligéjű [...] takarék és hitelintézet r t Szaniszlón rnárcz t 17 én d [...] 10 én tartott ülésében Némethy Sándor és Hancsis Illés helybeli lakos [...]
2049. 1911-10-22 / 85. szám
[...] Tibo szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apátr plébánost a nagykárolyi kerület [...] specialista orvos Dr Szabó B Sándor honosított meg a mely több [...] forduljanak fel­világosításért Dr Szabó B Sándor orvosi ren­delő intézetéhez Budapest V [...]
2050. 1968-06-02 / 128. szám
[...] pártbizottság első titkára dr Gombás Sándor a megyei pártbizottság tit­kára Budapesten [...] em­lékkiállítás nyílt A kiállí­tást Borka Sándor igazgató helyeles nyitotta meg Ere­deti [...] Gyermek és Ifjúságvédő In­tézet gyermekfelügyelője Szaniszló János a Magyar Honvédelmi Szövetség [...]
2051. 1941-12-24 / 294. szám
[...] községiben öngyilkos­ságot követett el Nagy Sándor 56 éves gazda A délutáni [...] Rakamaz Mátészalka Ungvár Perbenyik Nyir­mada Szaniszló Sepsziszentgyörgy Soroksár Balasagyarmat Győr Ga­lánta [...]
2052. 1913-03-29 / 13. szám
[...] aljegyző válasz­tást Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakost okleveles jegyzőt választották meg [...] 76 lillér volt Esküvő Wasserlauf Sándor birtokos Csapon f hó 30 [...]
2053. 1905-09-28 / 78. szám
[...] főkapitány kép­viselték A kiállítást Domahidy Sán­dor elnök tartalmas szép beszéddel nyitotta [...] Szekeres Szecsődy L Komáromy Istvánné Szaniszló és Jantyik Lajosnó Szamosdob A [...] 100 kor Gróf Dé genfeld Sándor Viharja Lovagolta Báró Blomberg Frigyes [...] voltak A vádhatóságot dr Orosz Sándor kir alügyész látta el a [...]
2054. 1900-11-13 / 46. szám
[...] kályha uJabli 8 8 Polgár Sándor m kir szab nyert orvosi [...] i n e e r Sándor gyógyszertárakban cn N Károlyban Fitos [...] Koritsánszky Károly O N gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­kei X [...]
2055. 2000-05-17 / 114. szám
[...] tudatjuk hogy Ilii I ÖZV SZANISZLÓ LAJOS tiszaadonyi lakos életének 79 [...] akik szeretett halottunk ID AGÓCS SÁNDOR g i temetésén részt vettek [...]
2056. 1912-03-17 / 22. szám
[...] h é vasút segélyesése tár­gyában Szaniszló község határozata állami iskola építésére [...] igen szép alakítást nyúj­tott Szőke Sándorról Harmath Zseniről és Tor day [...]
2057. 1904-12-04 / 49. szám
[...] elnökség Esküvő Nemes étfalvi Bajnóezy Sándor nagybányai gyógyszerész november 28 án [...] szerinti módosítása Ezzel kap­csolatosan Szigeti Sándor és társai kéményseprők ké­relme a [...] Jónás illetőségi ügye 17 Balázs Sándor Mária Katalin Kálmán és Tibor [...] birtokos Nagy­károly Czeppel Béla gazdatiszt Szaniszló Csikós Bálint birtokos Csipkés András [...]
2058. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
2059. 1901-11-16 / 46. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Fe renez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerósz uraknál
2060. 1904-01-07 / 1. szám
[...] preczizitással Végül az estélyt Márton Sándor kir erdő­mester ur szabadon előadott [...] 129 Portelekre 34 Részegére 45 Szaniszlóra 223 Szentmiklósra 108 és Vezendre [...] Póttagok Soós Zsigmond és Csőkör Sándor Végül egy két indítvány és [...] fill Pucser Károly ifj Matolcsy Sándor N N N N N [...]
2061. 1903-03-25 / 84. szám
[...] és tagjainál Esküvő Dr Róth Sándor erdődi kórházi és járásorvos hol­nap [...] a nem rég elhunyt Fűzy Szaniszló tartományi rend­főnök helyébe egyhangúlag Thuró [...]
2062. 1912-01-27 / 4. szám
[...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át A katonai [...] számú végzése következtében dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Királydaróczi Hi­telszövetkezet [...]
2063. 1924-01-23 / 19. szám
[...] Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak aki hosszas töpren­gés után el [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya báró Palocsay [...]
2064. 1902-12-09 / 49. szám
[...] 1 n g e r Sándor gyógyszertáraikban N Károlyban F i [...] z k y Károly gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar maion [...]
2065. 2017-03-06 / 55. szám
[...] G Bárány T Márton R Sándor L Kóka K Pap M [...] Berta M Edző id Majláth Sándor Gól Szi geti V illetve [...] megnyerte a mérkőzést Id Majláth Sándor Nagyon vártuk az első mérkőzésünket [...] edző Volkán Roland Vámosoro szl Szaniszló A Tisza S Márton J [...]
2066. 1904-01-19 / 3. szám
[...] ját­szotta sikerrel A többiek Nagy Sándor Papír Lányi Imre Reviczki Tábori [...] csak Benkő Miksát és Füredi Sándort emeli ki s a másik [...] a szamosdobi anyakönyvi kerületbe Nugy Sán­dort a nagy máj tény ha [...] a nagykárolyi őrsön 8 a szaniszlóin 5 a nagymujtényin 5 az [...]
2067. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
2068. 1991-07-23 / 171. szám
[...] Köszönetét mondunk mindazok­nak akik ÖZV SZANISZLÓ JÓZSEFNÉ temetésén megjelentek sírjára koszorút [...] volt tiszaberceli majd Nyíregyhá­za Fürst Sándor utca 14 szám alatti NAGY ARNOLD volt mozdonyvezető Fürst Sándor úti lakos hamvaikat exhumálás után [...]
2069. 1894-08-19 / 33. szám
[...] tudomásul vévén hogy egyelőre Kálnay Sándor számtiszt fogja az adópénztári ellenőri [...] Makiári János csizmadia 18 Rozipál Sándor kalapos 19 Hatszai János kalapos [...] György kötélverő 4 Mántlokon 1 Szaniszló István kádár 2 Pócsik József gépész 3 Lóresz Sándor asztalos 4 Vind Bernát bádogos [...]
2070. 1907-10-17 / 42. szám
[...] kettős gyorssajtója Preizler sajtója Balázs Sándor halfogó csap­dája Cselleng Gyula állítható [...] szentgyörgyi Jordán Károly apát plébános Szaniszlóról 10 koronát Perényi János fítanitóképző [...] bányamunkás önakasztás okt 13 Varga Sándor róm kath 43 éves kőmivessegéd [...]
2071. 2014-08-13 / 188. szám
[...] 1909 október 4 én Szalay Sándor magyar fizikus aka­démikus a magyarországi [...] érdeklődőket Bemutatkozik többek között a Szaniszlói Néptánccsoport az Érpataki Asszonykórus V [...]
2072. 2014-10-27 / 250. szám
[...] a termesztők erre a bizonyta­lanra SZANISZLÓ BÁLINT balint szanlszlo eszak hu [...] városban Honnan lenne pénz Fazekas Sándor földművelés­ügyi miniszter az idei csokifesz­tivál [...]
2073. 1912-06-16 / 134. szám
[...] ápolnak A kis csavargó A szaniszlói vasúti állomáson a csendőrök tegnap [...] Szarni Margit Márkus Er­zsébet Bertók Sándor Gold Ilona Kum József Meghaltak [...]
2074. 1913-02-19 / 8. szám
[...] Fejes Jolánka Kubinyi Mariska Kubinyi Sán­dor Kubinyi Béla unokái gyászolják Áthelyezett [...] Róza börvelyi lakos férjét Vakarcs Sándort súlyos testi sértés miatt fel­jelentette [...] lakos a Debrecen Nagy­károlyi vonatról Szaniszló és Dégenfeld 50 sz őrház [...]
2075. 1913-02-15 / 7. szám
[...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós üzletében leendő megtartására az [...]
2076. 1972-03-21 / 68. szám
[...] László Jeremiás György és Stelin Sándor a KISZ mun káért Bakos [...] Ma­gyar Katalin Milei Lajosné Tóth Sándor és Vass János 15 éves [...] Bürget Laiosné Fekete Pálné File Sándor File Sándorné Gönczi Ba lázsné [...] Lászlómé Páll Zoltán Sebők András Szaniszló Já­nos Szepesi Emil Szilágyi József [...]
2077. 1913-05-30 / 22. szám
[...] unokaöecsei Fogarassy József és Fogarassv Sándor ápolták odaadóftn kikre még éjeiében [...] ügyvéd városunk szülötte Dr Csató Sándor közbecsülésben álló járás orvos fia [...] A Hűtlen cseléd Szőke József szaniszlói ref tanító cselédje Herman Verőn [...]
2078. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Nagykárolyi főraktár ngf Ifj MATOLCSI SÁNDORNÁL Nagykárolyi főraktár utal arra hogy [...] körorvosi állásra Dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után Dr Scheiner [...]
2079. 1971-04-18 / 91. szám
[...] Építők Szakszervezete megyei titkárának Marozsán Sándor rendőrhadna ynak Cs Nagy Ist­vánnak [...] Tanács V B elnökhelyet­tesének Kosztin Sándornak a KIOSZ megyei titkárának Kovács [...] megyei bizottsága poli­tikai munkatársának Kun Sán­dornak a 7 MSZMP fehérgyar­mati járási [...] Lajosnak a TÜZÉP Válla­lat telepvezetőjének Szaniszló Ferencnek a csegöld császlói Termelőszövetkezet [...]
2080. 1913-04-17 / 7. szám
[...] Bottyán Boriska Bottyán Jancsika Báthy Sándor Báthy Gyön­gyike unokái Szoboszlay Sándor testvére ne­jével gyermekeivel Báthy Szeréna [...] helynököt Részegén Piskolton Csen gerben Szaniszlón de főképen Kismajtényban majdnem inzultálták [...]
2081. 1904-05-12 / 38. szám
[...] hatóságnál 1904 márczius 8 Kuezly Sándor kir albiró Klimatikus gyógyfürdő Hidegvizgyógyintézet [...] Sz Somlyó Ér Mibályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
2082. 1913-12-21 / 52. szám
[...] dec 31 i és a szaniszlói plébániára 1914 jan 31 iki [...] Lemondott az ipartestületi elnök Hericz Sándor az újhelyi ipartestület elnöke be­adta [...] ezen értékes akciót SZrOBHZ Krémer Sándor társulata MŰSOR Ma D u [...]
2083. 2015-11-02 / 256. szám
[...] hátrányból mentett pontot fotó pusztai Sándor Napkor Nyfrpazony 2 2 0 [...] Lingurár Révész Kóka Horváth Géczi Sándor Szabó S Karasz G Edző [...] Szatlószki Majláth Edző id Majtáth Sán­dor Gól Hornyák Cseh Anderka Deme [...] 1 Vámosoraszi 200 néző v Sándor Cs Vá mosoroszi Szaniszló Á Márton Ács Ke­rekes Somogyi [...]
2084. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
2085. 1905-06-22 / 25. szám
[...] Reich Ádám Hivatalvizsgálat Dr Várady Sándor szatmári kir ügyész a múlt [...] Corbeille des Roses Előadják Balázs Sándor és Balázs Katicza 8 Erney [...] Scharf Roeoco Gavotti Zongorán Balázs Sándor 14 Hess Qu vos tu [...] megálla­pított költség és járulékai erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására 1905 [...]
2086. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor Nagykárolyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál T [...]
2087. 1907-09-21 / 38. szám
[...] Aljegyzői kinevezés Az igazságügymi­niszter Bretán Sándor halmi i kir járásbirókági joggyakornokot [...] fő­ispán Serényi Jenő jegyzősegédet a szaniszlói kerü­letbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető helyettessé [...] alkalma a könnyű pénzszerzésre Anderkó Sándor vetési gazdál­kodó kedden estefelé bejött [...]
2088. 1912-09-29 / 39. szám
[...] elnöklete mellett Budepesten a Főherczeg Sándor utcai régi képviselőház üléstermé­ben A [...] kinevezte tanítónak az októberbdn megnyíló szaniszlói állami is­kolához Ebből pedig á [...]
2089. 2013-10-01 / 229. szám
[...] 1 Aranyos R Edző Váczi Sándor Kiállítások 2 illetve 4 perc [...] győzelemért Junior 30 33 Váczi Sándor Kovács Ákos sérülése mellett további [...] a vendégek kapuját FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Lefejelték a játékvezetőt Csaholyban A [...] Sz Tarpa Na J Túrricse Szaniszló T Vámosoroszi
2090. 1913-02-01 / 5. szám
[...] legutóbbi szabadliceá lis előadását Sarkady Sándor polg isk tanár tartotta Az [...] A legközelebbi előadást is Sarkady Sándor polg isk tanár tartja Származás [...] 10 én történt hogy a Szaniszló és Reszege vasúti állomás között [...]
2091. 1908-10-28 / 44. szám
[...] Nagykárolyban Kántorjánosin Fül pösdaróczon Nagybányán Szaniszlón Krasz nabélteken Felsőbányán Szinérváralján Er­dődön [...] Lajos Józsei kávéüzletét átvette Benkő Sándor kinek előzékenysége és szakképzettsége bistositja [...]
2092. 1998-05-19 / 116. szám
[...] fel magát az apagyi Nagy Sándor kitartásának köszönhe­tően eggyel tovább tudott [...] apagyi nyírtéti vegyes páros Nagy Sándor és Soós Tamás alkotta duó [...] Oravecz Hatvan Nyeste Sza­bó V Szaniszló Borsodi Vo­lán Boros Gombos Mangel [...] Püspökladány Krasznai Vá­sárosnamény Makrai Ózd Sándor Edelény 6 gól Marcsek Szekrényes [...]
2093. 1918-05-24 / 18. szám
[...] Búdoki Kálmán k nagymajtényi Becski Sándor vállaji D ozsi Mihály kisavasi [...] István j n apai Szentiványi Sándor aranyosmeggyosi és t Becsky Géza [...] Béla nagyecsedi Gruber Márton n szaniszlói dr Hauermann István szatmar i [...]
2094. 1909-03-28 / 13. szám
[...] Erdőssy Vilmos Lóránt hadnagy Hornyák Sándor Bilitzki Maróth here hadapród Szabó [...] Vásárhelyi Mihályné leányát Anikát Blau Sándor füszerkereskedő vasárnap váltolt jegyet Hers [...] Bocska László Portelek Siket János Szaniszló Heinrich Jakab Vállaj Schvegler Krisztián [...]
2095. 1915-06-01 / 22. szám
[...] osztalék Az igazgatótanácsba gróf Hoyos Szaniszló újra beválasztatott Kit tekint a [...] ezredesről Klapkáról Kossuth La­josról Teleki Sándorról Cavourról Gari­baldiról a marsallai ezerről [...]
2096. 1999-10-02 / 230. szám
[...] Kilencvenöt éves a székesegyház Marik SAndor A fehérgyarmati diákpoliti­kusból bő egy [...] oda járt a szintén fehérgyarma­ti Szaniszló Feri így megpá­lyáztam én is [...] Samassa József egri érsek Párvy Sándor szepesi püspök segédleté­vel felszentelhette A [...]
2097. 1953-11-05 / 261. szám
[...] gyűlésre készültek Fé­nyeslitkén a Fürst Sándor terme­lőszövetkezet tagjai Nemcsak a ritkán [...] megvolt az oka Ifjú Molnár Sándor például már előre tudta hogy [...] 31 223 forintot kaptak De Szaniszló András is 17 283 forintot [...] Ilyen volt többek kö­zött Onda Sándor is Az igaz most már [...]
2098. 1906-05-09 / 37. szám
[...] részesítette A küldöttség nevében Jékey Sándor főszolgabíró üdvö­zölte Falussy Árpád főispánt [...] mondott köszönetét a lelkes fogadtatásért Szaniszlón Jordán apátplebános vezetésével szintén nagy [...] orsz képviselő Domahidy István és Sándor jékei Jékey Zsigmond stb Megjelentek [...]
2099. 1912-05-21 / 114. szám
[...] ügyészséget hogy letartóz­tatták ifjabb Varga Sándort és nyolc társát 4 kik [...] ártották szép gyászbe­szédet Betöré ek Szaniszlóban tegnap éjjel két helyen is [...]
2100. 1994-07-13 / 95. szám
[...] be sem tudnak indulni Lőkös Sándor nyugdíjas munkás Jobbat várok a [...] teljesülnek akkor másképpen gondolkozunk Id Szaniszló József nyugdíjas gaz­dálkodó Mindegyik sok [...]