20. oldal, 2970 találat (0,199 másodperc)

Találatok

1901. 1966-09-29 / 230. szám
[...] után A fegyelmi bizottság Gergely Sándor Nyírmadai MEDOSZ Ifjúsági labdarúgót a [...] járási MHS el nök Hársfalvi Sándor a megyei modellező klub ve­zetője [...] fogadtatást a megyei szék­házban ahol Szaniszló Já­nos az MHS megyei elnöke [...] 9 10 27 7 Lakatos Sándor Vásárosnamény Kisvárdai járás A járási [...]
1902. 1918-03-10 / 10. szám
[...] kapukat Mipek Szemeli hírek Jékey Sándor főis­pán Nyíregyházán való több napi [...] 8 án tartotta meg jékey Sándor főispán elnöklete alatt Elnöklő i [...] ért A főispán Szatmáron Jékey Sándor főispán ma vasárnap Szalmáira utazik [...] Katalint Dobról Nagykárolyba Bcrey Lászlót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte [...]
1903. 1913-11-26 / 48. szám
[...] Y ÉS VIDÉKE 5 A szaniszlói aljegysc választás A szaniszlói aljegyzői áH nra a választási [...] A király dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánost városunk fiát a nagyváradi [...] tiszt fia László ref Wagner Sándor vas­úti hordár leánya Erzsébet gk [...]
1904. 1955-11-13 / 267. szám
[...] 17 én Baktalórántháza Úttörő Kovács Sándor Levelek Alkotmány Nagy Sándor őr Petőfi Szécsén István Mátészalkai [...] én Nagyecsed Vörös Csillag Szokolai Sándor Kocsord Vörös Csillag Endrédi Endre [...] án Nyírbátor Vörös Csillag Kállai Sándor Nyírgyulaj Petőfi Balogh Bertalan Kisléta [...] Nyíregyházán 1955 november 13 Vasárnap Szaníszló ügyeletes orvosi szolgálat Luther utca [...]
1905. 1998-05-26 / 122. szám
[...] Hídvégi Hatvan Nyeste Sza­bó V Szaniszló Borsodi Vo­lán Boros Gombos Mangel [...] VSC Szatmári Karcag 8 gól Sándor Edelény Siklósi Püspökladány Tanyi Vásárosnamény [...]
1906. 1912-10-09 / 160. szám
[...] Meglopta az apját Jószite Antal szaniszlói gazdálkodó feljelentést tett a csendőrségen [...] Mladen csik János cipész Siks Sándor cipész és Román György házi [...] Betörő napszámosok Halász Mik­lós Nagy Sándor és Halász Sándor nap­számosok betörtek Fried Hermán doma [...]
1907. 1899-11-12 / 46. szám
[...] biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán leendő eszközlésére 1899 [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 2 körjegyző 3 f [...] Megyes 1899 nov 9 Kereskényi Sándor 1 1 körjegyző Kő bányai [...]
1908. 1909-02-18 / 7. szám
[...] Ignácz Leitner János Kirilla Adolf Sándor György Hancsis Illés Ernecz László [...] Ferencz 80 Matesz Pál Tájerling Sándor 50 50 Geng Ferencz Kovács [...] részvénytársaság má­sodik évi rendes közgyűlését Szaniszlón a jövő hó 2 án [...] Darabánt András Hódor Kornél Hornyák Sándor Juhász Ernő Szabó Sándor Tarcsinszky Kázmér Udvari bohócz Mészáros [...]
1909. 1909-04-03 / 14. szám
[...] fiai ifj 4 ttí Matolcsy Sándor Petz János Gyulay János Kerekes [...] Gusztáv Vida jgäf T bl Sándor Stötner Nándor kereskedő uraknál továbbá [...] Faüzletünket is b figyelmébe ajánljuk Szaniszlói álképviselőnk Meíau György kereskedő 4 [...]
1910. 2008-05-19 / 115. szám
[...] Balogh A Játékos edző Sós Sándor Gól Balogh A 3 Tóth [...] helye ebben az osz­tályban Sós Sándor Sportszerű ellenféllel szemben szórakoztató játékkal [...] 0 Dombrád 120 néző v Sándor Cs Domb­rád Virág Tóth Á [...] Vámosoro szi Károly Kiss Cs Szaniszló Hajdú Cser­nyi Végh Kádár Torma [...]
1911. 1912-04-17 / 87. szám
[...] vég ződik Megvert esküdt Pataki Sándor atyai gazdá kodó esküdt felszólította [...] a főkapitánynak Vakmerő tolvaj Hebe Sándor szat márudvarii napszámos az éjjel [...] minden olvasója meggyőződ­hetik hogy Polgár Sándor orvosi műszer kötszer és sérvkötőgyárában [...] Mikulás György és Parisán János szaniszlói legényeket akik Poszot Vendelt megtámadták [...]
1912. 1907-10-01 / 84. szám
[...] Körtvélyesi Tóbiás oki gyógyszerésznek A szaniszlói gyógyszertárban a laborató­rium raktár és [...] Tánczos regiment ti adták Krémer Sándor igazgató jóizlésére vall hogy az [...] lássuk mint buja teljében Rátkai Sándor Lambrecht gyáros és Ba­lázsi Sándor Nippes gyáros vitték megint a [...] Az Ipám uram dr Major Sándor írói és zenei alkotása nem [...]
1913. 1981-07-23 / 171. szám
[...] akik eljöttek a discora Szöveg Szaniszló Ferenc Fotó Császár Csaba Valaki [...] lelkére Csakhogy végre meglesz Angyal Sándor
1914. 1892-09-29 / 39. szám
[...] Horváth fyula főszerkesztő és Fenyő Sándor felelős szerkesztő vezérlete alatt a [...] szegény hitelező Elbeszélés Írta Tímár Szaniszló Bűvészek és szemfény­vesztők Történeti epithetonok A viz Bácz Sándortól A kölni dóm legendája Képekkel [...]
1915. 1911-10-07 / 41. szám
[...] Mezei tolvajlás Bulyáki Károly Torma Sándor és Nagy Dániel nagyecsedi lakosok [...] ápolás céljából Megőrült Kádár István szaniszlói lakos a múlt évben Amerikába [...] A társaság tagjai id Varga Sándor Varga Samu Koszonyi Mihály Varga [...] és törhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fele­lős szerkesztő Hacsak Géza Munkatársai [...]
1916. 1913-06-28 / 26. szám
[...] közönséges un­dorító üzlet Eljegyzés Kovács Sándor helybeli kály­hás iparos szombaton d u tartotta eljegy­zését Lusztig Sándor polgártársunk kedves és bájos leányával [...] négy heti szabadságát Helyettese Baumann Sándor ál­latorvos gyakornok Halálozás Özv Cservenyák [...] bocsátott férje haza vitte falujába Szaniszlóra Öreg szülőinek 60 éves anyjának [...]
1917. 1914-03-14 / 11. szám
[...] nagykárolyi járásbírósághoz Meglopott lelkész A szaniszlói csendőrség teljelentést lett a szatmári [...] gyermek ellen a kik Pataky Sándor ref lelkésztől nagyobb me j [...] a bírósághoz ifj Fekete György szaniszlói lakos ellen aló özv Farkas [...]
1918. 1992-03-16 / 64. szám
[...] Tel Fax 178 6147 1330 SÁNDOR JOZSEF NAPI BALT RENDEZ A [...] volt munkatársaknak bará­toknak ismerősöknek akik SZANISZLÓ FERENC temetésén megjelentek sírjára virá­got [...]
1919. 1998-01-14 / 11. szám
[...] hogy a MOSZ elnöke Csötönyi Sándor gondolko­dik elvállalja e a jelöltséget [...] és Karakó Ferenc pro­dukciója tetszett Szaniszló Szabolcs a Fehér gyarmat edzője [...]
1920. 1910-06-15 / 24. szám
[...] javadalmába szentgyörgyi Jordán Károly dr szaniszlói apátplebános iktatta be Előléptetések a [...] tisza ujhelyi gk lelkészeibe Dudinszky Sándor volt amerikai lelkészt kinevezte Házasság [...] templomban A polgári esketést Szabó Sándor alispán végezte Az esküvőn a [...] Jelesen értek Bállá Mór Bárdóly Sándor Kepecs Jenő Kis Miklós Kis [...]
1921. 1904-02-11 / 6. szám
[...] Budaházy Erzsiké kisasz szonynyal Budaházy Sándor ügyvéd és neje leányával Mátészalkán [...] Különböző alakokat imitálva előadja Püspöky Sándor 6 A férjvadász Magánjelenet Élőadja [...] Gruber Márton községi jegyző sógornőjével Szaniszlón Boldogság kisérje a kötendő frigyet [...] Luczay Mihály Gajdi Pál Lovas Sándor Szepesi Sándor 40 40 fill Zágonyi Károly [...]
1922. 2009-02-14 / 38. szám
[...] Feleséged Mónika 30 432 0570 Szaniszló Csabának Vámosorosziba Virágos legyen életed [...] a dolgokat Tisztelt vezetőink Nevelös Sándor Nyíregyháza Belefáradtunk Szeretnénk az illetékesek [...]
1923. 1967-10-10 / 239. szám
[...] 500 néző v Ma­gyar Kisvárda Sándor Regőczi Sum Kozma Jerkus Bakai [...] cm Távolugrás A 1 Csekő Sándor Mátészalka 524 cm 2 Balogh [...] kitüntetést az országos el­nökség nevében Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] 3 helyet sze­rezték meg Molnár Sándor testnevelő tanár
1924. 1902-03-18 / 12. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Fcsed M Szalka [...] feltűnő olcsó árban elárusitandók Klein Sándornál Szatmár Bercsényi utcza 2 ik [...]
1925. 1984-06-23 / 146. szám
[...] Ko­ván Éva Jeszenszkl Éva Lippal Sándor Mezei Mária Papp La josné [...] Rent kó Zsuzsanna Rózsást Erika Sándor Erzsébet Sárga Mária Spákné Papp [...] Katona Atti­la Kántor Zoltán Kovács Sán­dor Lehóczki Laura Magyi Ist­ván Nagy [...] OROSZ SZAK Hopkáné Mező Márta Szaniszlő Viktória FÖLDRAJZ TESTNEVELÉS SZAK Bartók [...]
1926. 2007-11-05 / 257. szám
[...] Nyírlugos Tö­rök Sz Illés Kaszás Sándor Cs Sinka L Horváth J [...] Haga I Játékos edző Sós Sándor Anarcs Trzybytek Bálint Feigel Mandácskó [...] Sós Ifi 3 1 Sós Sándor Kitűnő játékkal magabiztos győzelem Szántó [...] v Vascsák Vá­mosoroszi Tóth A Szaniszló Csernyi A Torma I Borbély [...]
1927. 2001-09-28 / 227. szám
[...] Ma reggel 8 35 Panoráma Szaniszló Ferenccel 9 00 Iskola utca [...] hírek 12 10 Vers Sík Sándor A mát­rai temető 12 20 [...] Napraforgó Műsorvezetők Bara­nya Magda Pető Sándor 10 00 14 00 Juventus [...]
1928. 2009-04-14 / 87. szám
[...] 0 Dombrád 130 néző v Sándor Cs Dombrád Timku Csá­ki Tóth [...] Kan­tár L Gyulai Edző Császár Sándor Gól Sira Tamás Ifi 3 [...] játékvezetés gra­tulálok a fiúknak Császár Sándor A csapat nem azt nyújtja [...] Tömöri L Vámosoroszi Medve S Szaniszló Gaz­da L Kádár Hajdú T [...]
1929. 1918-03-14 / 11. szám
[...] Demkő Jánosné a fiát Demkő Sándor tb városi tanácsos és Demkő [...] jelesen érettek Béres Péter Dunay Sán­dor Sípos Tibor jól érettek Dobrovoezky [...] Dobról Nagykárolyba Berey Lá zót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte [...] Ladányi Károly Szabados Árpád Papp Sándor Szappanos Zoitau Reszter János Szabó [...]
1930. 1899-06-27 / 26. szám
[...] erdőmesteri állásra mint hírlik Márton Sándor s a újhelyi kincstári főerdész [...] Az állomás főnök regénye Besztróczy Szaniszló állomásfőnök reménytelenül szerette a gazdag [...]
1931. 1910-07-09 / 148. szám
[...] Biró Lajos Mónus Lajos Borgida Sándor Rosenfeld Mór és Boros Adolf [...] állami is­kolák is A nagykárolyi szaniszlói áll is­kolák építése az ex [...] az adó­behajtás kedvezőtlen Dr Jákó Sándor kir ügyész jelenti hogy az [...] Mór Bacsó Jenő dr Visky Sándor Lükő Sándor Tóth Mór Horváth József T [...]
1932. 1959-09-11 / 216. szám
[...] a szép zász­lóra Megkérdeztük Szckolai Sándor elvtársat a vállalat igazgatóját milyen [...] szervezete amely felkarolta a dalárdát Szaniszló elvtárs aki szívén viseli az [...]
1933. 2014-11-21 / 271. szám
[...] nem szeretne alulmaradni fotó pusztai Sándor Az őszi zárófordulóban izgalmas küldetés [...] A mándoki csapattal a Bohács Sándor emléktornán a döntőben döntetlent játszottunk [...] Tarpa Mihályné Bornemisza Tóthné Mandzák Szaniszló Garda Szmozsanyíca Horváth Sarnyai Játékos [...]
1934. 1900-03-15 / 11. szám
[...] Samu Reich Sámuel itj Sternberg Sándor Sternberg Lipót és Schiff József [...] az újakat köszönjük Üdvözlet Kaligula Szaniszló Nem közölhető H YILT TÉR [...]
1935. 1902-01-25 / 4. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossín József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlybun Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál á [...]
1936. 1998-01-28 / 23. szám
[...] K Köszönetét mondunk mindazoknak akik SZANISZLÓ ZOLTÁN temetésén részt vettek gyászunkban [...] 11 50 Móricz Zsigmond Rózsa Sándor Tévéfilm sorozat VII 3 1979 [...] 35 Fúvósmuzsika 21 52 Petőfi Sándor minden verse 13 22 00 [...]
1937. 1912-03-17 / 11. szám
[...] szerencsére kárt semmi­ben sem tett Szaniszlón már áldozatot követelt amennyiben Angyal [...] utcát összekössék Hirtelen halál Papp Sándor napszá­mos f hó 11 én [...] as mm Eladó szőlőföldek A szaniszlói ál­lomástól 1 kilomé­ternyire levő tagomban [...]
1938. 1991-02-27 / 49. szám
[...] 4 es főúthoz közel Fürst Sándor út 2 alatt kétszobás családi [...] 4966 Vämoßoroszi Balatoni út 12 Szaniszló Károlyné 088204 NYÍRBÁTOR Napsugár út [...] 1 vagy 2 emeletig Nagy Sándor Budapest Szentkirályi u 23 fe [...] utánfutó magasítóval el adó Kiss Sándor Tiszavasvári Kisfaludi üt 6 a [...]
1939. 1905-03-15 / 45. szám
[...] kedvencz darabjában fog fellépni Szőke Sándor csütörtöki jutalomjátékát szintén nagy ér­deklődés [...] biztos telt ház várható Poterdy Sándor a társulat egyedüli igazi drámai [...] Erzsiké kisasszonyt Nagykárolyban Szi­lágyi György szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...] Szamos a választá­sokból kifolyólag Balassa Sándor lapunk felelős szerkesztője ellen sikertelenül [...]
1940. 1912-04-30 / 18. szám
[...] séf kávés üzletét átvette Benkö Sándor kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja [...] a már Nemetibe Láng Pált Szaniszlóra Kul ffuy Mihályt Bereg szászra [...] József s mérnökök s Jakab Sándor Zadr inszki Ferenc gyakorn okok [...] János cf M y u Sándor Nagy Lajos Szi­lágyi Mii ily [...]
1941. 2000-08-15 / 190. szám
[...] Molnár Pál Potyók Pé­ter Tóth Sándor Szabados István Szeifried Zoltán Magyar [...] bűnügyi filmsorozat 21 00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 21 30 Európai arcok [...] 15 30 Kíváncsiskodó Vendég Berkesi Sándor karnagy 16 00 Hírek Időjárás [...]
1942. 1995-02-09 / 34. szám
[...] Test­nevelés Tagozatos Általános Iskola Edző Szaniszló Szabolcs 2 Hajdúszoboszló Olasz Focisuli [...] egy éve an­nak amikor Donka Sándor szakosz­tályvezető megkeresett és érdeklődött mit [...]
1943. 2006-11-14 / 266. szám
[...] Maries I Timó Játékos­edző Sós Sándor Komoró Mészáros Fü­lei Révész Zs [...] Torna Ifi 3 1 Sós Sándor Három kapussal a csapatban a [...] Szabó G Kiss T Batár Szaniszló Z Botos P Edző Orosz [...] Sz Edző Jónás Zsigmond Gere Sándor Nyírmeggyes Kissgyörgy P Piros Koncz [...]
1944. 1914-01-14 / 2. szám
[...] Szentgyörgyi Jor­dán Károly apát kanonok szaniszlói plébános január 4 én vasárnap [...] Debreceni i polgármester erdőör fia Sándor gk Popovits János cipész­segéd leánya [...] S irnuel hivatal szolga íia Sándor ref Ráksi Imre dohányos fia Sándor ref Farkuly János vonatfékező leánya [...] Brugós István földmi vés fia Sándor rk Sinka József kőműves leánya [...]
1945. 2016-05-30 / 125. szám
[...] elleni győzelem után fotó pusztai Sándor Lippa J Kiss A Pallai [...] Zs Pekk T Edző Majláth Sándor KótaJ Czenki P Kovács P [...] G Edző Ragányi Mihály Gól Sán­dor A Kiss Attila 11 esből [...] R Edző Oroszi István Vámosoroszi Szaniszló Á Márton J Kerekes Sz [...]
1946. 1972-05-31 / 126. szám
[...] 4 Darkó 3 Ju­hász Palánki Szaniszló 1 1 illetve Németi 4 [...] József Nyíregy­háza 40 másodperc Hársfalvi Sándor Mindig szívesen jött Nyír­egyházára Most [...]
1947. 1916-02-27 / 9. szám
[...] hívjanak lámpák elé mint tették Sándor Júliával a nagy kifejező erővel [...] jól érvényesül ilyen szerepekben A Sándor Julia alakítása magával ragadó hatású [...] Endrödy érdekes alakítása jó volt Sándor Julia elegáus ügyvédnője Szabó Irma [...] Láng Gyula vállaji Török Lajos szaniszlói dr Sei­ler János szatmári lelkészek [...]
1948. 1912-11-13 / 46. szám
[...] nép vetség céljairól Dr Ernszt Sándor A nép szövetség gazdasági feladatairól [...] Terézia életének 58 ik évében Szaniszlón Rásky Kálmán nyug városi pénztári [...] József gróf 2737 hold Degenfeld Sándor gróf 4306 hold De Gerando [...] Mi­hály gróf 3280 hold Károlyi Sándor gróf 11755 hold Kende Béláné [...]
1949. 1907-04-07 / 28. szám
[...] Lucay János Nagy Antal Németi Sándor Péchy István dr Roóz Samu [...] Reök Gyula Somosi Miklós Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc dr Nemestóthi [...] Henrik Politzer Ignácz ifj Matolcsy Sán­dor Rottenstein 1 Sámuel ifj Vida Sándor Róz ner Dezső 1 1 [...] lelkészre esett 15 Takács Ferencz szaniszlói lelkészre 6 Király István ópályi [...]
1950. 1950-12-21 / 296. szám
[...] meg alakítsátok formáljátok fejlesszé­tek tovább Szaniszló esküdni merne rá hogy Makszimenkó [...] a páros verseny elsője Simon Sándor Asvánvolatln ri Vállalat levelezője Béke [...]
1951. 1916-02-26 / 9. szám
[...] hívjanak lámpák elé mint tették Sándor Júliával a nagy kifejező erővel [...] jól érvényesül ilyen szerepekben A Sándor Julia alakítása magával ragadó hatású [...] Endrődy érdekes alakítása jó volt Sándor Julia eiegáus ügyvédnője Szabó Irma [...] Láng Gyula vállaji Török Lajos szaniszlói dr Sei­ler János szatmári lelkészek [...]
1952. 1911-12-02 / 48. szám
[...] részvényesek külön hirdetményileg értesit tetnek Szaniszlói virtuskodás Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban él­nek Bereczky Sándorral A derék és drabális termetű [...] ut 59 több lakosa van Szaniszlónak 5450 Utána Vállaj 2655 Mérk [...]
1953. 1937-06-10 / 128. szám
[...] Rém kat Margit Gór kaU Sándor Prof Margit Izr Thamusz 1 [...] Balog Erzsébet r kat Bar­na Sándor g kat Gerda Anna ág [...] ág h ev 7 hó­napos Szaniszlő Erzsébet r kat 2 éves [...] a helyes nyári étkezésről Hu­nyadi Sándor a júniusi hetekről ír érdekes [...]
1954. 2013-10-08 / 235. szám
[...] Sz Tarpa Nagy J Túrricse Szaniszló T Vámosoroszi Kormos Á Vitka [...] Jávor M 2 Edző Váczi Sándor NYFSE Nylrsull Fodor T Hatcsák [...] arattak Junior 23 29 Váczi Sándor Ezen a mérkőzésen mindenki játéklehetőséget [...]
1955. 1912-02-10 / 32. szám
[...] nevű gyermeke Mese a hegedűsökről Szaniszlón a múltkoriban Erdei János vasúti [...] nagy nép­szerűségnek örvend a Dénes Sándor és tár­nái által alapítandó Uj [...] konyhá­jába a 19 éves Lánczki Sándor egy jókora darab fával végig [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkö Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u lő [...]
1956. 1972-11-29 / 281. szám
[...] 2 Kovács Ferenc Pap 3 Szaniszlö Sándor Nyírlövő Csapat 1 Berkeszi Gyér [...]
1957. 1908-05-31 / 44. szám
[...] képviselők Gyapay Pál főis­pán Jakab Sándor párttitkár Uhlarik Vilmos debre­ceni MÁV [...] Spitzer József Kótai Lajos Károlyi Sán­dor Marosán János Asztalos József Vargha [...] Adorján Vi lágossy Gáspár Szőke Sándor Szász János Makay Sándor Bodnár György stb akik vagy [...] a kerü­letben Szombaton Vállajon vasárnap Szaniszlón volt ahol Falnssy Árpád főispánnal [...]
1958. 1980-12-30 / 304. szám
[...] Nyh 2 es gyakorló 2 Szaniszló Ist­ván Nyh 17 es iskola [...] úszósport újabb érmét nyerő Wladár Sándor a nagy esé­lyesek kiesése után [...]
1959. 2014-10-16 / 242. szám
[...] az első leckét FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Három nemzet három korosztály két [...] Orbán E Garda Horváth Erdei Szaniszló Zsoldosné Juhász Szmozsanyíca Nagy Csere [...]
1960. 1899-06-27 / 26. szám
[...] Szatmár I f j Böször­ményi Sándor csoportvezető A Custozzai csata érfordulóján [...] Zsigmond alelnök helyére megválasztották Domahidy Sándort választmányi tagnak pe­dig Balogh Pált [...] Eszter fiatal asszony apósát Darabánt Sándort a kivel állandóan ro Z [...] sz Az állomásfönök regénye Besztróczy Szaniszló állomásfőnök reményte­lenül szerette a gazdag [...]
1961. 1909-12-07 / 49. szám
[...] páratlan Szerdán délután Tatár­járás Biró Sándor felléptével este Bál­királynő páros Csütörtökön [...] léghajója Szimay aki Szatmár inegye Szaniszló nagyközségben született életének legnagyobb részét [...]
1962. 1973-02-28 / 49. szám
[...] megindult a szervezett munka Mind­ezekről Szaniszló Jánossal beszélgettünk aki maga is [...] léptek a nyilvánosság elé Nemes Sándort aki a mo­torsportban Rozma Gyulát [...] a repülősport­ban lett válogatott Hársfalvi Sándort Balogh Józsefet Pécsik Józsefet akik [...] és poll ikai munka Marik Sándor A DH tekintélye Sorompó a [...]
1963. 1980-08-16 / 192. szám
[...] nem tudtak elszakadni a bábtól Szaniszló Szabolcs úgy beszél Kemény Henrikről [...] Szamosszeg Vattamány Sza­bolcs Fényeslitke Bakó Sándor Mezőla dány Czinkóczi Zoltán Záhony [...]
1964. 1905-01-01 / 1. szám
[...] zsarolyániban Szegedy Antal és Jeney Sándor uj a nagybányaiban Torday Imre és dr Miskolczy Sándor a brassóiban Peleskey Pál uj [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...] Staudinger József Szegedy Antal Szoboszlai Sándor Torday Sándor Elmaradt előadás Lapunk múlt számában [...]
1965. 1912-11-30 / 48. szám
[...] 10 10 koronát ado­mányoztak Szalkay Sándor a mátészalkai ke­rület országgyűlési képviselője [...] Nemes Ferenc ellen Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő A [...]
1966. 1914-08-01 / 31. szám
[...] bőrkereskedö Fatolvajlás Gróf Károlyi József szaniszlói erdejéből a mely jelenleg Ganz [...] loptak el ismeretlen tettesek A szaniszlói csendőr­ségnek hosszas és fáradságos nyomozás [...] tetteseket Vásárhelyi József és So­mogyi Sándor piricsei lakosok személyében kideríteni a [...]
1967. 1899-10-29 / 44. szám
[...] Nagy kolcs községekben 3 Hökhurut Szaniszló Fény Penészlek és Cso maköz [...] Lendvay szoborbizottság tevékeny elnöke Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszterhez az iránt fordult [...]
1968. 1915-06-16 / 47. szám
[...] melletti kereki czimzetes apátságot zalay Sándor beregszászi főesperes plebános nak a [...] nélkül teljesiti lelkipásztori kötelességeit Szalay Sándor a másik kitüntetett 1852 esztendőben [...] bemutatni első szentmiseáldoza­tát Manuduktora Ludeser Sándor mezőtár kányi plébános lesz az [...] szintén jun 20 án primicziázik Szaniszlón Dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...]
1969. 1902-01-18 / 3. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Egy [...]
1970. 1980-10-29 / 254. szám
[...] vásárosnamé nyi Tarosa Károlyné nagyecsedi Szaniszló Jó­zsef vajai Németh Fe­rencné mátészalkai [...] Mándi Ár­pád mátészalkai és Ba­logh Sándor tiszavidi le­vélírónk ügyében az illeté­kesek [...]
1971. 1910-03-02 / 8. szám (9. szám)
[...] nevelt leányának Máramarosszigeten Dr Szőke Sándor ügyvédjelölt fehérgyar­mati lakos eljegyezte Fehérgyarmaton [...] Imre polgártársunk leányának Rozi­kának Mónus Sándor a Szatmári Központi Takarékpénztár s [...] Lajos ügyvédet jegyzőnek dr Szűcs Sándor ügyvédet választották meg Prokla málták [...] negyed Íz­ben adja kezünkbe a szaniszlói apát plébános ur e kis [...]
1972. 1912-04-04 / 77. szám
[...] ti megírtuk hogy Székely Dani szaniszlói csordás fiút egy megvadult bika [...] sem lehetett már rajta segiteni Szaniszlói tudósítónk most még egy szomorúbb [...] Pálma Tusi Fehér Gyula Szőke Sándor Roos Jenő P Szepessy Sz [...]
1973. 1997-04-10 / 83. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püspö­ke 1330 Tanúim [...] 00 Hírek 16 05 Szokolay Sándor műveiből 16 30 Szöktetés a [...]
1974. 2008-03-25 / 70. szám
[...] a győzelmet a Józsefeknek a Sándoroknak és lelkes közönségünknek ajánljuk Id [...] Barna Sós Játékos edző Sós Sándor Gól Folytán Paráda 11 esből [...] Zoltán újszülött gyermekének ajánljuk Sós Sándor Az első félidőben meg kellett [...] Kiss Cs Kádár Bor­bély Csernyi Szaniszló Torma Szarka Gyöngyösi Kiss T [...]
1975. 1904-06-07 / 23. szám
[...] bízta meg a főispán Krémer Sándor színtársulata május 29 én kezdette [...] való közreműködéssel is megbízta A szaniszlói kerületbe Majercsik Sándor oklev jegyzőt a géresi kerületbe [...] az iskolán kívül Majd Károlyi Sándor egyesületi I jegyző az elmúlt [...] beszéd kíséretében adta át Károlyi Sán­dor udvari i és Ghezie Miklós [...]
1976. 1903-11-29 / 96. szám
[...] Rusz Mária Orosz Mihály Morgen Sándor Mayer Károly Gacsályi Irma Szilágyi [...] izraelita 6 éves vörheny Braun Sán­dor izraelita 2 éves vörheny Neufeld [...] 1 tanyán a nagy károlyiban Szaniszlón 1 Vállajon 2 ta­nyán Magyarország [...] Losonczy Giziké Un­ger Ibolyka Fogarasy Sándor es József Fejes János Radlinszky [...]
1977. 2014-09-23 / 222. szám
[...] ami Om­bolyt és a romániai Szaniszlót köti össze A nagy boldogságot [...] egy hétig látható fotó pusztai Sándor Életveszélyesgombák Sóstón MK X LA [...] a piros kékek fotó pusztai Sándor Átvágtak egy gázvezetéket kölcse Több [...] lendültek a bringák FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Szociális tűzifaprogram milliárdos növekedés Sokan [...]
1978. 1905-08-02 / 32. szám
[...] felállítása E czélból Se lley Sándor min tanácsos orsz rendőrfőnök Beregszászba [...] elren­delte Az ügyvédi kamarából Sereghy Sán­dor idősb ügyvéd töröltette magát az [...] m kir adóhivatalhoz pedig Lörincz Sándor nagy­szőllősi adótisztet adóhivatali segéddé ne­vezte [...] kerü­letbe Róth Samu segédjegyzőt a szaniszlóiba Molnár József segódjegyzőt anyakönyvezető helyetteseknek [...]
1979. 1906-05-03 / 18. szám
[...] Lebourg Charles báró szerepét Peterdi Sándor játszotta Látszott játékán hogy gon­dot [...] bizottsághoz Papp Ist­ván és Vida Sándor nagykárolyi lakosokat j nevezzük meg [...] Albert Janitzky Albert ifjú Sternberg Sándor Strohmájer Ferencz Kun István id [...] lesz az első fogadtatás a szaniszlói állomásnál zeneszóval fogadják a helybeli [...]
1980. 1910-07-10 / 28. szám
[...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...] több helyen fellépett Dr Jákó Sándor kir ügyész jelentése szerint múlt [...] emlékéért ürített poha­rat Dr Makoldy Sándor a meg nem jelent Csóti [...] István községi jegyző Dr Makoldy Sándor tanár tisztek Dr Radeczky István [...]
1981. 1907-04-28 / 34. szám
[...] A főszolgabírói állásra eddig Sepsy Sándor nagykárolyi és Gulácsy Tibor fehér [...] Károly helyére zálogházi pénztárnokul Papolczy Sán­dor kereskedőt választotta meg Legközelebbi országos [...] má­tészalkai járásra nézve Takács Ferenc szaniszlói la kost Lénárd Jenő márki [...] Balogh Margit ev ref Biró Sándor g kath Varga Lajos er [...]
1982. 1907-11-12 / 46. szám
[...] Szabó Albert és Marosán György Szaniszlón Dr Láng György Becsky György [...] és Király László Kispaládon Pinkóczy Sándor és An gyalossy Ferenc Erdődön Rébny Dezső és Dániel Sándor Kraaznabélteken Fugel István Ombodon Székely [...] Moskovits Samu A vasfelsőfaluban Papp Sándor és Dr Ember Elemér Nagy [...]
1983. 1905-01-05 / 2. szám
[...] Tordai Imre és dr Miskolczy Sándor a felsőbányá­iban Baumerth Károly Dióshalmon [...] Weisz Jenő Fekete falun Kováts Sándor Misztótfalun Szimon Béla és Fülöp [...] Ignácz uj a gencsiben Elekes Sán­dor uj Néma Lajos Srádi Márton [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...]
1984. 1908-04-05 / 14. szám
[...] helybeli indóháznál a mikor a szaniszlói legények sorozás után várták a [...] semmi játékban nem vettek részt Sándor Lajos és Dániel Sán­dor járásbirák sohasem találtak ezen kifogásolni [...] játékok után épen a Dániel Sándor elnöksége alatt Sándor Lajos választmányi tag hozzájárulásával állapít­tattak [...]
1985. 1980-03-21 / 68. szám
[...] elismeré­se mellett felmentette Kör tély Sándort a megyei tanács tervosztályának vezetőjét [...] nyugdíjba helyezte A honvédelmi miniszter Szaniszló Istvánt nevezte ki a polgári [...]
1986. Érmellék, 1912-12-14 / 50. szám
[...] Lász­lónál és Kovács Józsefnél betöréseket Sán­dor Salamon és Szilvasán Juliánná kárára [...] csekély díjért kölcsön kaphatók Rablótámadás Szaniszlón Pénzt vagy életet Póruljárt haramiák Weisz Ferenc szaniszlói lakosnál kedden esküvőt tartottak Az [...]
1987. 1908-11-19 / 47. szám
[...] István Spitz Antal és Vida Sándor képviselőtestületi tagokat felkérte s a [...] újonnan kinevezett egyik tag­ját Toóth Sándor uradalmi pénztárnokot ki is valamint [...] romissza Tibor megyéspüspök Szűcs János szaniszlói segédielkészt Szatmárra Vilmos András segédlelkészt [...] Béla országgyűlési képviselő és Bálint Sán­dor zilahi lakos szerepeltek A róm [...]
1988. 1909-06-16 / 48. szám
[...] nyomdász Sorbán Géza ács Tarsoly Sándor szabó és Bozsó Dániel lakatos [...] közt a jutalmat mire Tarsoly Sándor növendék köszönte meg az igaz­gatónak [...] beléletben változás történt amennyiben Ruprecht Sándor kir adóhiv főtiszt f hó [...] főkapitány Uj pénzintézet Nagykárolyban A szaniszlói Arina takarék és hitelegylel mely [...]
1989. 2003-04-17 / 90. szám
[...] 42 52 014 NAGYHALÁSZ Petőfi Sándor Művelődési Ház Arany J u [...] reg­geli magazin helyi hírekkel Rendes Sándorral 10 00 Music factory 13 [...] NAP KELTE 9 05 Panoráma Szaniszló Ferenccel 9 35 az én [...]
1990. 1919-02-26 / 9. szám
[...] fize­tésrendezésig függőben tartani rendeltetett Paray Sándor városi tűzoltónak a városi közellátási [...] Sámuel bor és terménykeres­kedő volt szaniszlói lakos a város kötelékébe felvétetett Mikolásy Sándor és családja valamint Buday Sándor és családja nagykárolyi illető­ségét a [...] Mihály Lukácsovits Já­nos ifjú Matolcsy Sándor és Tóth Gusztáv néptanács tagokat [...]
1991. 2002-04-11 / 84. szám
[...] Ernő Bürget Lajos majd Ésik Sándor ké­sőbb az akkor pályakezdő Csonka [...] egyaránt jól érvényesült NÉVNAP LEÓ SZANISZLÓ A görögök Leo kezdetű személyneveiket [...]
1992. 1902-08-24 / 34. szám
[...] gróf a főren­diház elnöke Károlyi Sándor gróf és Zichy Jenő gróf [...] házasságot kötöttek a következők Trzcianski Szaniszló és Michnej Marianna Páhy Ignácz [...]
1993. 1918-01-27 / 24. szám
[...] Uj városi tb számvevő Jékey Sándor főispán Kdldor Lajos városi adóhi­vatali [...] szereztetett A szervezés munkálataival Dnuay Sándor igaz­gatót bizta meg a tanács [...] s az egyik lövedéktől Äingha Sándor a bal halántékán megsebesült Az [...] Sárközi 32 50 Szakaszi 50 Szaniszlói 58 Szatmári 160 Szatmárcsekei 17 [...]
1994. 1903-08-13 / 33. szám
[...] VIDÉKE Színészeink érkezése Színigazgatónk Krémer Sándor társulatával e hó 22 én [...] vígjáték 3 felvonásban Igazgató Krémer Sándor Rendezők Bátosi Endre Tábori Emil [...] j tenor siheder szinész Nagy Sándor lyrai szerelmes színész Krémer Sándor kedélyes j apaszinész Arnold Antal [...] jelen A gyűlésen Pataky József szaniszlói tanító neveléstani felolvasást tartott és [...]
1995. 1910-01-27 / 4. szám
[...] Schiff József és ifj Sternberg Sándor az alapítványi bizottság tagjaivá Kauf­mann [...] Rooz Samu és ifj Sternberg Sándor megválaszttatván a választ­mány magát megaiakultnak [...] következő helybeli orvosok Dr Aáron Sándor Dr Cservenyák Károly Dr Cukor [...] bejelentési határidó febr 19 A szaniszlói polgári olvasókör f hó 15 [...]
1996. 2013-09-17 / 217. szám
[...] Zs Nyírcsaholy Simon Sz Tarpa Szaniszló T Vámosoroszi 4 gólos Varga [...] szerzett Szilágyi Krisztián FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR percekben gólt szerzett Nagy élmény [...]
1997. 1909-07-25 / 30. szám
[...] kinevezés Ő felsége Szo boszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bí­rót a [...] Uj orvos Dr Láng György szaniszlói orvos fiát Zoltánt a múlt [...] búcsúzott el testületileg B Kováts Sándor erdődi főszolgabíró volt nagybányai tb [...] to asztban ünnepelték B Kováts Sándort Felköszön­tőket mondottak Damokos Ferencz nagybányai [...]
1998. 1913-05-10 / 19. szám
[...] Annuska Gyurka fia K Nagy Sándor Rab Prezsmer Bálintffi Ferenc Mag­dolna [...] börvelyi aljegyző és Fetser János szaniszlói okleveles jegyző Az altiszti tanfolyamra [...] Elnöki megnyitó Tartja berencei Ko­vács Sándor 3 Bartók Lajos költeményeiből szaval [...] Endre 4 Emlékbeszéd Felolvassa Somló Sándor a Petőfi Társaság tagja 5 [...]
1999. 1910-10-30 / 242. szám
[...] mélyhegedű Markos Imre gordonka és Sándor Vence gordon 2 Liszt Es [...] most alighanem befütnek Marólúg véletlenségböl Szaniszlóról táviratozzak lapunknak Krérner Károly szaniszlói lakos hosonnevü 2 éves fiacskája [...]
2000. 1901-12-21 / 51. szám
[...] nk Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károly o n Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándirgy g vszerész uraknál [...]