2. oldal, 2970 találat (0,360 másodperc)

Találatok

101. 2013-11-04 / 256. szám
[...] hazaiak rúgtak labdába FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Tiszavasvárl Rakamaz 4 0 0 [...] 1 Szakoly 100 néző v Sándor Cs Szakoly Szobonya G Papp [...] A Edző Tóth János Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Jóni Gy [...] I Róka R Kiss D Szaniszló T Kiss Cs Harbula B [...]
102. 1909-02-18 / 7. szám
[...] Ke­resztúri Borody Dezső Puppenheim Hornyák Sándor Pista polgári rendőr Szabó István [...] Vágó Mihály Székely Imre Székely Sándor 5 id Szaióky József Szaniszló Szeremi Fe rencz Szaniszló Szendrei Jenő Debreczeni József ifj [...] Lajosné 2 2 K Czégényi Sándor Nagygécz Gönczy Sándor Tyúkod Hadady József Komorőczy Etelka [...]
103. 1911-02-25 / 8. szám
[...] munkaadó utján Budapest VI Hegedűs Sándor u 8 Vármegyénk állategészsége A [...] erdődi Krasznaterebes p nagykárolyi Mezőterem Szaniszló p nagysomkuti Hagymáslápos szatmárnémetii Mikola [...] nagybányai Láposhidegkut nagykárolyi Mezőterem t Szaniszló t nagysomkuti Dánfalva 2 u [...]
104. 2013-09-06 / 208. szám
[...] házasodtak össze Az apagyl Károly Sándor és a vásárosnaményi Károlyné Kovács [...] én keltek egybe A mátészalkai Szaniszló Norbert és Szaniszló Ruszin Csilla 2010 május 22 [...]
105. 1912-03-21 / 14. szám
[...] Kálmán rendes tagok Id Vida Sándor Stromájer Ferencz póttagok Lnkácsovics János [...] ozaniszló rendes tagok Gruber Márton Szaniszló Szabó Dezső Csanálos póttagok Dr [...] 5 40 Csomaköz 7 62 Szaniszló 14 54 Kaplony 9 62 [...]
106. 1903-10-01 / 14. szám
[...] Lapja 265 290 Pálfalva Hodász Szaniszló Mező Petri 1903 pót Keér [...] Hagymás Lápos Kálmánd Börvely Kaplony Szaniszló Iriny Dengeleg Mérk Vállaj Fülesd [...] 425 Makranczi József és Szende Sándor állatorvosi oklevelének kihirdetése 1 426 [...]
107. 1913-01-11 / 2. szám
[...] kir ügyészséghez Börvclyi virtus Molnár Sándor börvelyi földmives panaszt tett a [...] Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők [...] 20 napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a tkvi hatóságnál valamint Szaniszló Mezőpetri és Piskolt köz­ségek elöljáróságainál [...]
108. 2006-05-04 / 103. szám
[...] Polakovszki Gergő Székely Zol­tán Szigeti Sándor Szoboszlai Sándor Varga Árpád 2 10 1 [...] Zoltán Rózsa Ottó Szabó Norbert Szaniszló Gergő Szántó Sándor Szőke Árpád Vass Szabolcs 12 [...] Gergő Nagy István Gergő Óbis Sándor Simon Zoltán Suba Sándor Szondi [...] Czibere Sándor Dudik Attila Gazdag Sándor Gyü gyei Ferenc Lukovics Sándor [...]
109. 1901-06-16 / 24. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 2 3 jegyző 466 [...] járásbíróság Jancsö kir aljbiró Hirdetmény Szaniszló község elöljárósága által köz­hirré tétetik [...] évre haszonbérbe fog adatni Feltételek Szaniszló község jegyzői irodá­jában a hivatalos órák alatt megtekinthetők Szaniszló 1901 junius 10 1 2 [...]
110. 1948-01-14 / 10. szám
[...] u S 6 órakor Bartha Sán­dor Friedmann t ellep Rozsnyó utca [...] bírálóbizottság szállt ki amelyet Vikár Sándor a zeneiskola igaz­gatója vezetett ügy [...] tegnap ítél­te el a biintetőtanács Szaniszló Mária mándo ki leányanyát aki [...] eltemette házasságon kí­vül született kisgyerme­két Szaniszló Mária négyhónapi fogházat ka­pott i [...]
111. 2011-11-04 / 258. szám
[...] hirdeti 1909 ben született Szalay Sándor a gimnázium volt diákja Kossuth [...] egyetemi tanár intézetalapító A Szalay Sándor Emlékna­pon az iskolában egész napot [...] Vass Imre A Nyíregyháza orosi Szaniszló Balázs Nor­bert 2010 november 4 [...] született Anyja Ruszin Csilla apja Szaniszló Norbert A nyírbogdányi Csengeri Dávid [...]
112. 2013-09-02 / 204. szám
[...] R Klenik S Edző Szabó Sándor Levelek Tuza L Sipos J [...] J Majláth S Edző Majláth Sándor Gól Sivadó R Szilágyi G [...] Zs Edző Tóth Zoltán Vámosoroszl Szaniszló A Szaniszló Z Bezzegh I Botos V [...] D Kiss D Róka R Szaniszló Bakk I Harbula B Edző [...]
113. 2013-11-18 / 268. szám
[...] S Milák A Edző Szabó Sándor Gól Pécsi G Balogh L [...] Svelta Z Játékos edző Majláth Sándor Gól Sándor G illetve Hatházi M Ifi [...] Tatai Ónya 4 Popenko 2 Sándort i 4 Básti 3 Edző [...] N Edző Kári Kálmán Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Csernyi A Jóni Gy [...]
114. 1947-09-11 / 205. szám
[...] Megölte és elásta újszülött csecsemőjét Szaniszló Mária 22 éves mán doki [...] községben megindult a sut­togás hogy Szaniszló Mária el­tüntette gyermekét A rendőrség [...] a nyomozást és meg­állapította hogy Szaniszló Mária gyermekét születése nepján ölte [...] adnak A tanfolyam vezetője Bársony Sándor áll taní tóképzőintézeíi tanár xj [...]
115. 1899-05-14 / 20. szám
[...] bej czég vég­rehajtatnak Farkas Ferencz szaniszlói lakos végre­hajtást szenvedő elleni 90 [...] nagykárolyi kir jbiróság területén levő Szaniszló község határában fekvő a szaniszlói 104 sz tjkvben irt f [...] napján d e 10 órakor Szaniszló község házá­nál megtartandó nyilvános árverésen [...] Klein Adolf osztályorvos Szabadkán Bacarcicb Sándor altábornagy Nagy Écs Soos Elemér [...]
116. 2014-03-31 / 75. szám
[...] Z Kerekes M Edző Lőrincz Sándor Gól Nagy l Lakatos B [...] úgy gondolom teljesen megérdemelten Lőrincz Sándor Megérdemelt hazai győ­zelem született Gratulálok [...] v Sinka Z Vá mosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Csernyi A [...] Jóni Gy Riskó Torma I Szaniszló Kiss Cs Edző Orosz András [...]
117. 1913-11-08 / 45. szám
[...] a Szilágyi György érvasadi lakos szaniszlói 350 sz tlkvi betétben A [...] napjának déle ötti 9 óráját Szaniszló községházához kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Reszege és Pe­nészlek községek elöljáróságainál [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
118. 1997-04-11 / 84. szám
[...] mely oroszlánt jelent Egyéb névna­pok Szaniszló Ariel Ariella Gemma Gló­ria Laura Leon Teó I Szaniszló püspök T 1030 35 1079 [...] patrónusa nemesi család sarja volt Sza­niszló kiközösítette a királyt aki a [...] éve halt meg Körösi Csorna Sándor nyelvtudós akadémi­kus a tibeti filológia [...]
119. 2017-07-12 / 160. szám
[...] a Szatmárcsekén rendezett helyesen Jávor Sándor emléktornáról beszámoló írásunk A hibáért [...] dönt hasonló helyzetben fotó pusztai Sándor Csank János szakmai tanácsadó mellett [...] Az ifjúsági gárdát eddigi irányító Szaniszló Tamás Gerzson a jö­vőben a [...] igazolták át Az utánpótlásból felkerült Szaniszló Tamás nem véletlenül elvégre ifi [...]
120. 2013-08-26 / 198. szám
[...] L Balogh N Balogh L Sándor Cs Török Sz Horváth J [...] küzdelem döntetlennel Leveleken FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR T Galambosi G Játékos edző [...] néző v Tóth M Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Do­bos Z Bezzegh I [...] R Harbula B Bihari D Szaniszló T BakT Edző Orosz András [...]
121. 1907-05-01 / 18. szám
[...] pénztáros Schäfer Jakab házfőnök An­tal Sándor dr főügyész Haraszthy Béla dr [...] leányok 68 an voltak Búcsú Szaniszlón A templom a plé­bánia feketébe [...] húsvéti hajnala 2 hét után Szaniszló bánatát is felcseréli az öröm [...] kóruson a mezőteremi és a szaniszlói egyesitett dalárda foglalt helyet Schwegler [...]
122.
[...] anyakönyvvezető h felni 490 Rézmák Sándor kör 380 Román Illés munk [...] 316 Sáfrány Ignác 212 Sámuel Sándor 33 Sándor Erzsébet 126 József 364 Sándorné [...] 518 korcsma bérbead 27 525 Szaniszlói aljegyzői áll ra pály 472 [...] vadászati jog bérbead 187 220 Szaniszló felé induló vonaton talált bőrtarea [...]
123. 1931-11-13 / 257. szám
[...] November 13 Péntek Róm kath Szaniszló Gör kath Ar sz Ján Prot Szaniszló Izr Kislev 3 Egész héten [...] külügyi negyedórája 9 50 Bura Sándor és cigányze­nekarának zenéje az Emke [...] Kovács Gyula 10 P Juhász Sándor 5 P Kondor Sándor 5 P Jager János 10 [...]
124. 1900-01-04 / 1. szám
[...] Károly 1899 deczember 29 Domahidy Sándor s k társulati alelnök Árverési [...] nagykárolyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községben fekvő a szaniszlói 307 sz tjkvben A 1 [...] illető részre 214 frt a szaniszlói 383 sz tjkvben A I [...] sö napján délelőtt 10 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen [...]
125. 1916-03-02 / 13. szám
[...] i szavazókörre Elnök Garzó Imre Szaniszló h elnök Zahoránszky István Mezőpetri [...] helye Csomaköz Erkörtvélyes Mezőpetri Penésziek Szaniszló 3 Mezőteremi szavazókörre Elnök Csighy [...] 1 Kapnikbányai szavazókörre El­nök Papp Sándor Kapnikbánya h elnök Komoróczy Péter [...]
126. 1915-11-20 / 21. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kan­del Ignátz Lakatos Lajos Melinda [...] Adolf Rósz véig Mór Sternberg Sándor ifj id Stern­berg Sándor Sternberg Géza dr Sternberg Zoltán [...] Simon Grosz Jó zséf Böhm Szaniszló Lebovits Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schawatz Reszege hogy [...]
127. 1904-12-04 / 49. szám
[...] Nagy­károly Kiss József nyug gazdatiszt Szaniszló Klie László kereskedő Nagykároly Komáromi István ura­dalmi ispán Szaniszló Dr Kovács Dezső ügyvéd Nagy­károly [...] Ákos gazdatiszt Penészlek ifj Némethy Sándor iparos Nyusz tay Antal iparos [...] Kocsord Torner Béla iparos Toóth Sándor urad intéző Dr Váradi János [...]
128. 2017-06-19 / 140. szám
[...] Nagyecsed 54 gól Gólkirály Haga Szaniszló Mérk Vállaj 70 gól és [...] a rábízott küldetést FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Mindig jó nosztalgiázni Tiszavasváriban folyta­tódott [...] az időközben elhunyt csapat­társaikra Bohács Sándorra az Ambrusz testvérekre és Kala­pos [...] bizalmát is élvezi közölte Filep Sán­dor egyesületi elnök Si­került megegyeznünk így [...]
129. 2012-06-18 / 141. szám
[...] R Haburcsák D Csobán B Sándor L Kovács B Haburcsák K [...] 90 néző v Homonai Vámosoroszi Szaniszló Á Csernyi A Szaniszló Z Kiss Cs Bezzeg 1 [...] Mikes Ferenc Gratulálunk a Tiszta­Pásztor Sándor Fiatal csapatunknak Szaniszló Tamás személyében ifjúsági csapatnak a [...]
130. 1904-01-17 / 3. szám
[...] a harmadik szakasznál a hol Szaniszló Ér Körtvélyes Érendréd Penészlek Csoma [...] Szerdahelyi Jenő Jékey Zsigmond és Sándor Szuhányi Ferencz Domahidy Sándor István Viktor és Pál Lónyay [...] Ferecz Dr Böszörményi Emil Szeőke Sándor ifj Péchy László berenczei Kováts Jenő Miklós és Sándor Csaba Adorján Maróthy Sándor Cholnoky Imre Bay Mihály Stróbentz [...]
131. 1904-05-22 / 21. szám
[...] N 1 K Kovács Kálmán Szaniszló 1 K Jaczkovics Béla Szaniszló 1 K Lebovics Sándor Szaniszló 5 K Makranczy József Nagykároly 2 K Bartha István Szaniszló 2 K Schwarcz Károly Nagy­károly [...]
132. 1907-01-31 / 6. szám
[...] sz Hirdetmény Szimuj Demeter részére Szaniszlón 1899 február 18 án 16 [...] szükséges községi bizonyítványát elvesztette megsemmisittetik Szaniszló 1907 január 20 Gruber Márton [...] 1907 k sz Hirdetmény Földi Sándor gőzmalmi munkás nagykárolyi lakosnak Nagykároly [...] vádolt és ismeretlen tartózkodásu Varga Sándor sárközi lakost körözöm Feltalálás esetén [...]
133. 1974-05-16 / 112. szám
[...] Marinkás Kálmán ri és Lakatos Sándor Ti­sza vasvári Csapatbajnok lett Tisza [...] Szakács Irén Gé berjén Szender Sándor Nagydobos Szabó Erzsébet Csenger Szender Sándor Nagydobos Sós Katalin Öpályi és [...] számban ifi Formészter József Dombrád Szaniszló Sándor Nyírlövő és RóKa Zsuzsa Dombrád [...]
134. 1909-04-29 / 20. szám
[...] 991 1909 sz Hirdetmény A szaniszlói vasúti állomásnál Lebovies Sándor bérelt rakodóján már hosszabb idő [...] nyilvános árverésen fog eladatni a szaniszlói vasúti állomásnál Szaniszló 1909 április 20 án Elöljáróság [...]
135. 1913-11-29 / 48. szám
[...] szemben a járvány terjedt A szaniszlói aljegyzői választás A szaniszlói aljegyzői állásra a választást e [...] Az egyik Csendőrőrs S zatmármegye Szaniszló Ki rályhi da Drótválaszt Reszler [...] lőtt Kiirtja a családot Tóth Sándor már régebbi idő óta foglal­kozott [...] meghalt A súlyosan megsebesült Zsigmond Sán­dor a veje a nagykárolyi kórházban [...]
136. 1995-04-11 / 86. szám
[...] Gló­ria Godiva Laura Le­on Leona Szaniszló Teó Szaniszló püspök 1030 35 1079 Krak­kó [...] patrónusa 1072 ben püspökké szentelték Szaniszló kiközösítette a királyt aki a [...] szentté Kilencvenöt éve szü­letett Márai Sándor posztumusz Kossuth dí jas író [...]
137. 1916-04-20 / 20. szám
[...] 1916 sz KÖrÖZéS Kk Krauza Sándor ill kerestetvén a tárgyalás folyamán [...] 7844 916 sz Körözés Kk Szaniszló Károly ill kerestetvén a tárgyalás [...] Rákosterebesen Szatmárm sz ref vall Szaniszló Mária tajadonnak atyja sz Pál [...]
138. 2015-03-16 / 63. szám
[...] 0 Nyírmeggyes 100 néző v Sándor Cs Nyírmeggyes Angyal L Sivadó [...] Cs Edző Baracsi Endre Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Dobos Z Csernyi A [...] K illetve Riskó T 2 Szaniszló Z Ifi 8 3 Baracsi [...] Á Bagi Z Edző Sós Sándor Gól Lakatos Z 11 esből [...]
139. 1913-08-24 / 68. szám
[...] Beleznai János r kath Tripsánszki Sándor r kath hsak Irén izr [...] Glúck Edit izr Házasság Ujfalussy Sándor ref Szelovies Mária Vilma Jozefa [...] Nyilathoiaf Tudomásomra jutott hogy Lórencz Szaniszló volt segédem kályháit melyeket más [...] gyártású kályháimmal Minthogy továbbá Lórencz Szaniszló építészek és más egyének előtt [...]
140. 1907-03-21 / 13. szám
[...] Kaszonyi Mihály 77 77 a Sándor b Lázár Mária Szabó Péter [...] b Preiszler Fáni Orály György Szaniszló gk a Mihály b Orosz [...] Adolf b Farkas Teréz Máté Sándor gk a Sándor b Pintér Róza Szabó Sándor 77 ev ref a Sándor b Vincze Karolin Fusen Lajos [...]
141. 2016-04-28 / 99. szám
[...] Emese Ivett Bojza Patrícia Dudás Sándor Horváth Tímea Lakatos Csaba Zoltán [...] Zsolt Molnár Máté Nemes Máté Sándor Dénes Sándor Zoltán Serdült Tamás Torma Csaba [...] Erik Attila Kajati Klaudia Kiss Sándor Kői Sándor Kopcsik Erik Renátó Kozma Ágnes [...] Zsolt Papik Ádám Papp Csilla Szaniszló Szabina Szanyi Attila Tóth Csaba [...]
142. 1935-11-13 / 259. szám
[...] November 13 Szerda Róm kat Szaniszló Gór kat Ar sz J [...] híd kö­zelébea egy autóbusz elgázolta Sán­dor Józsefné 35 éves miskolci asz­síonyt [...] és Karasz Ilona ev Nagy Sándor ref és Veres Anna rk [...] előrántotta zsebkését és agyonszúrta Kiss Sándort A gyil­kost letartóztatták Felgyújtotta az [...]
143. 1966-07-03 / 156. szám
[...] következtében Százezer szabolcsi sportklubja Beszélgetés Szaniszló Jánossal az MHS megyei elnökével [...] a jövő várható változásairól beszél­gettünk Szaniszló Jánossal az MHS megyei elnökével [...] váloga­tott keretbe Modellező ok­tatónk Hársfalvi Sándor a magyar modellező váloga­tott kapitánya [...] elisme­réseket szereznek majd me­gyénk színeinek Szaniszló János elmon­dott néhány érdekességet a [...]
144. 1998-03-02 / 51. szám
[...] Kulacsik 63 p Edző Ottlik Sándor Demecser Szőr Horváth Drobni Szűcs [...] hazaiak ka­pusa mindent hárított Ottlik Sándor A küz­dőszellemmel elégedett va­gyok a [...] p Drótos Nyeste Kundrák Simkó Szaniszló Lója Boros 65 p Koszta [...] az 55 percben 42 p Szaniszló tört be a tizenhatoson belülre [...]
145. 1991-06-15 / 139. szám
[...] József Rókáné Gulyás Anikó Simon Sán­dor Spisákné Demeter Julianna Szabó Lászlóné [...] Széles Ildikó Szilágyi Ildikó Ve­nyige Sándor Zorgel Enikő Zsám boki Andrea [...] Eleonóra Silye Beáta Szabó Csil­la Szaniszló Valéria Szenes Kata­lin Tapiska Éva [...] Zsu­zsanna Sólyom Enikő Szabó And­rea Szaniszló Ágnes Szarka Csil­la Szilágyi Gyula [...]
146. 1932-11-17 / 260. szám
[...] Erre az alkalomra le­utazott Czirany Sándor szakaltiszt országos eb ök is [...] a három ünnepeltet névSze­rint Meggyesi Sándor II o Szakai­tisztet Boross J 3 éla és Szaniszló András I o a tiszteket [...] feledhetetlen nap szépségének A felköszöntő­ket Szaniszló András keresetlen szép szavai zárták [...]
147. 2011-04-11 / 84. szám
[...] A Varga Z Edző Majláth Sándor Gól Csekk A 2 Kozma [...] bízunk egy jobb folytatásban Majláth Sándor Ezt a meccset felajánljuk Hajdú [...] néző v Frindik J Vámosoroszi Szaniszló Á Jóni Gy Csernyi A Bezzeg I Szaniszló Z Kiss Cs Róka R [...]
148. 2014-09-16 / 216. szám
[...] és a Romániában található testvértelepülés Szaniszló önkormányzata 2009 ben döntött arról [...] az Insect együttes Ömböly és Szaniszló önkor­mányzata 2009 ben közösen nyújtotta [...] 5 kilométer hosszú onnan pedig Szaniszlóig 10 kilométer hosszú utat kellett [...] Tár­saságot A beszédek sorát Vida Sándor a Történelmi Szent Lázár Katonai [...]
149. 1914-06-30 / 26. szám
[...] nevezte ki Eljegyzés Dr Jeney Sándor ez­redorvos özvegyét ez Vallon Ella [...] A ban Ratkovszki Pál főigazgató Sándor Vencel oszt főnök Krompászky Béla [...] Stuck János Szemerédy Béla Szombrutovich Szaniszló Szurdukán János Tima Lipót Négy [...] Nagyeosed 4665 Nagy somkut 3013 Szaniszló 4822 40 219 Felelős szerkesztő [...]
150. 1924-11-13 / 260. szám
[...] Ottó könyvtárnok be­tegsége miatt Kabay Sándor pénztárnok pedig nagymérvű hivatalos elfoglaltsága [...] süt őrt ök R kath Szaniszló G kath Ar sz János főp Prot Sza­niszló Városi Színház A nagyhercegnő pincér [...]
151. 1909-03-25 / 3. szám
24 TANÜGYI ÉRTESISO Mózsa Sándor Ilobabánya 1906 8 évről 9 [...] Nagybánya 1909 3 ff Domnica Sándor Iloba 1909 3 Szabó József [...] 1909 3 ff Szeőke József Szaniszló 1909 3 ff Németh Sándor Királydarócz 1909 3 ff Spán [...] 4 kor i nn ti Sándor egyes pénztáros HIRDETÉSEK J Budapest [...]
152. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jön valaki Négyszáz Mii a szaniszlói állomáson Mikor a fonok papucshös [...] sora óta békés egyetértés­ben élt Szaniszló község kereskedő osztálya a mindenkori [...] élénken illusztrálja azt a Lebovits Sándor fakereskedő esete Lányi Imréné szül [...] alig kel el peronjegy a szanisz­lói állomáson És csodálatos Őnagysága nagyon [...]
153. 1907-02-07 / 7. szám
[...] Szabó Flóra Kaszonyi Mihály a Sándor b Lázár Mária Szabó Péter [...] b Keiszler Fáni Orály György Szaniszló ii gk a Mihály b [...] Adolf b Farkas Teréz Máté Sándor gk a Sándor b Pintér Róza Szabó Sándor ev ref a Sándor b Vineze Karolina Fuseh Lajos [...]
154. 1905-01-26 / 5. szám
[...] hely Vallás Szüleinek neve Bodnár Sándor Mérk gör kath a b [...] b Pap Juliánná Zsunyák György Szaniszló róm kath a János b [...] b Kovási Francziska B Szabó Sándor n a Imre b Morvái [...] András b Gyulai Ida Orosz Sándor Mikola gör kath a Sándor b Csizma Juliánná Rostás József [...]
155. 1979-08-22 / 195. szám
[...] a pedagógusok erőfeszítéseit mondja Cserepes Sándor de emellett állást foglalt például [...] Gimnázium Hamar Péter a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója és Cserepes Sándor a városi­járási pártbizottság munka­társa vállalkozott [...] az új épületet is mondja Szaniszló Ferenc Két műszakban tanítunk tárgyi [...] míto­szát el kell vetni így Sza­niszló és Molnár Mert kide­rült hogy [...]
156. 2013-10-07 / 234. szám
[...] tó pedig nyert fotó pusztai Sándor Tiszavasvári Terem 3 0 0 [...] Svelta Z Edző id Majláth Sándor Gól Ponczók T Bárdos A [...] Szabó Gy Játékos edző Gombkötő Sán­dor Gól Mezei B illetve Sebők [...] J Edző Patádi István Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Bezzegh I Kiss D [...]
157. 1906-05-13 / 34. szám
[...] díszes méltóságban a melyben Ujfalussy Sándor óta mindég idegen ült A [...] a küldöttség tagjai is felszállottak Szaniszlón szintén igen sokan gyűltek össze [...] Károly dr czimzetes kano­nok apát Szaniszló plébánosa üdvözölte lendületes sza­vakkal mire [...] uelén kedves ismerőseim üdvözölnek engem Szaniszló község határában Folytonos éljenzések között [...]
158. 2017-08-14 / 188. szám
[...] P Szabó A Riskó T Szaniszló I Szilágyi L Baráth G [...] A ll esből Szilágyi L Szaniszló I illetve Ács G Kiállítva [...] Zs Juhász M Edző Szilágyi Sándor Gól Császár T illetve Osváth [...] bemutatta az évszázad védését Szilágyi Sándor Magyarázkodhatnék de felesleges csúnyán felsültünk [...]
159. 1996-04-11 / 85. szám
[...] A füstölőben tartósította magát F Sándor 30 kis várdai férfi A [...] közönyt szül Apuleius LEÓ és SZÁNISZLÖ napja A Leó görög név [...] terjesztették el szerte Európában A Szaniszló a szláv Stanislawból származik s [...] is köszöntsük Ma van Szent Szaniszló emlék­napja Krakkói püspök volt aki [...]
160. 1901-06-09 / 23. szám
[...] 3 án Hadady Gábor Kondor Sándor biró 1 3 jegyző 2936 [...] járásbíróság közzé teszi hogy a szaniszlói árvapénztárnak Kovács János késedelmes vevő [...] károlyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községi 1214 sztjkvi A I [...] napján d e II óra­kor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvá­nos árverésen [...]
161. 2012-05-04 / 104. szám
[...] Erzsébet Szabó Erika Szabolcsi István Szaniszló László Székely Nikolett Szűcs Krisztián [...] István Mihók Krisz­tián Páter József Sándor Magdolna Sarka Norbert Szabó László [...] Baranyi János Dojcsák István Gáti Sándor Gáti Szabolcs Juhász Ádám Juhász [...] Gábor Pálóczi József Páskuly Ákos Szaniszló Ádám Szilágyi István Takács Tamás [...]
162. 1912-09-01 / 7. szám
[...] Juliánná szatmárudvari áll tanítónőt a szaniszlói Lohán János gyökeresi áll tanítót [...] isk tanárt a besztercei Sarkadi Sándor polg isk tanárt a nagykárolyi [...] én Jeder Résztelek Tyúkod Szamosborhid Szaniszló Nagybánya Feketepaíak és Kismajtény köz­ségekben [...] János polg isk tanár Németi Sán­dor Román József és Neubauer Elemér [...]
163.
[...] felállítása 94 ellenőrzése 489 Köhönbe Sándor körözése 607 Kővárhosszufalui korcsma bérbeadása [...] 614 Krecsuny N 494 Krécz Sándor 423 Krisztián Francziska körözése 64 [...] Mihályné Molnár Mária körözése 608 Sándor munkásigazolványának meg­semmisítése 301 Laphegyi volt [...] József mnnkásigazolványának meg­semmisítése 514 János Szaniszló körözése 559 Sándor munkásigazolványának meg­semmisítése 372 Lázári iskola [...]
164. 1911-08-10 / 32. szám
[...] Jo Ián U Öak Kiss Sándor Völgyi József Nóg rády Sándor Faragó Sándor Kiss Lajos Szép Gyula Rajnai [...] azonban a szomszédos Csoma köz Szaniszló és Fény községek fecskendőivel sikerült [...] Szerencsétlenség a buzahordásnál Fekete László szaniszlói vagyonos gazdálkodó buzahordás közben leesett [...]
165. 1907-06-16 / 48. szám
[...] tisztelgett Koósnál akiknek nevében Füredi Sándor elnök mondott köszönetét az igazgatónak [...] segéd Nagyváradon a másikat pedig Sándornak hívják és 19 éves szűcs [...] m kir miniszter Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló állomásra nézve ugyanaznap d e [...]
166. 1994-07-13 / 95. szám
[...] 7 Nyelvtudó aknász mint haditudósító Szaniszló Szatmárból Péntek esténként talán nem [...] a fiatal szimpatikus délszláv haditudósító Szaniszló Ferenc Szűkebb hazájától Szat­máriéi eltekintve [...] a Televíziót és nem igaz Szaniszló Ferenc bent van mi több [...] 10 15 fiunk van Friderikusz Sándor tette igazán közis­mertté a ZIG [...]
167. 2013-10-21 / 246. szám
[...] kivette a részét fotó pusztai Sándor Pátroha Záhony 1 6 0 [...] Majláth S Edző id Majláth Sándor Gól Pólik T Guszti L [...] M Edző Bákonyi György Vámosoroszi Szaniszló A Szaniszló Z Dobos Z Bezzeg L [...] J Sóss S Edző Szabó Sándor Gól Sándor Cs Horváth J il­letve Szilágyi [...]
168. 2013-11-11 / 262. szám
[...] T Miták A Edző Szabó Sándor Szakoly Szobonya G Kevert 5 [...] I Ifi 1 2 Szabó Sándor Megérdemelten nyert a vendégcsapat a [...] Pé­ternek és csapattársunknak Juhász Jugó Sándornak ajánlja Isten éltesse őket Veress [...] Ó néző v Rajzinger Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Csernyi A [...]
169. 1946-09-11 / 163. szám
[...] u 8 fel 7 Egy Sándor Máv füiőhaz Máv pályafenntartás Máv [...] szervezet vezetősége Felrobbant a fegyver Szaniszló Ferenc 11 éves sza bolcsbákai [...] meg sebesitettek közöttük a kis Szaniszló Ferencet is Szaniszlót súlyos sérülé­sével beszállították a kórházba [...]
170. 1937-11-13 / 257. szám
[...] November 13 Szombat Róm hat Szaniszló Gór kát János Prof Szaniszló Izr Vajeze A nap kél [...] j a értesíti tagijait hogy Sándor Dezső volt ügy v igazgató [...] való tekintettel tisztségéiről lemondott Midőn Sán­dor Dezső távozásakor eredményes munkásságáért úgy [...] 30 Előadás 7 00 Orbán Sándor magyar nótákat énekel kíséri Csorba [...]
171. 1914-04-11 / 15. szám
[...] szerkesz­tője és tulajdonosa dr Nagy Sándor ügyvéd lesz főmunkatársai pedig Kóródi [...] mint a vádlott fellebbeztek Tüzek Szaniszlón Barota László és Ko­vács Ferenc [...] Mezőpetri Mezőterem Penészlek Portelek Reszege Szaniszló és Vezend vagyis városunk 21 [...] Szerkesztői üzenet R Y O Szaniszló Névtelen levelekre nem válaszolunk sem [...]
172. 2013-05-03 / 102. szám
[...] Osztályfőnök Melkó Ervin Péter Ágij Sándor Barabás Ágnes Bedő Márk Ecsedi [...] Károly Dániel Batta Máté Berta Sán­dor Böszörményi Márton János Dajka Dávid [...] Attila Sík Dávid Simon Gábor Szaniszló Márton Szanyi István Szikszay Ákos [...] Beáta Sima Andrea Szabó Adám Szaniszló Csilla Villás Bence Vincze Renáta [...]
173. 1970-08-25 / 198. szám
[...] Föld Tsz együttese A díjakat Szaniszló János az MHSZ megyei tit­kára [...] II KORCSO­PORT 1 Ópályi Szabad Sándor Erdélyi József Szen der Mihály [...] KORCSO­PORT 1 Nyíregyházi MÁV Kassai Sándor Suszter Mi­hály Liskány József 9 [...] részesültek A díjakat és jutalmakat Sza­niszló János az MHSZ me­gyei titkára [...]
174. 2014-04-22 / 93. szám
[...] D Balogh D Edző Szabó Sándor Apagy Kovács I Tar F [...] R Ifi 4 3 Szabó Sándor Továbbra is a fegyelmi bizottság [...] SzaniszlóÁ Koncz T Kiss Cs Szaniszló Z Csernyi A Ács A [...] J Riskó T Varga B Szaniszló T Garda K Edző Orosz [...]
175. 1915-09-01 / 1. szám
[...] Szent jobi János Nagyar Szilvássy Sándor Sár közujlak Szőke József Szaniszló Szőllősi János Tiszaberek Tóth Imre [...] krassó Tréger Béla Erdőszáda Viski Sán­dor Ilk Kunk László Alsóboldád Sulyok [...] Szinérváralja Vig Jó­zsef Csenger Bria Sándor Magosfalu Mikié Ágoston Rákosterebes Csoltya [...] Jakab Emil Remetemező Te rebesi Sándor Buság Fischer János Cso maköz [...]
176. 1910-12-15 / 10. szám
[...] 8 év­ről 6 kor Petráskó Sándor Porcsalma 1910 és 1911 évről 6 kor Movrik Sándor Sárköz 1910 évről 3 kor [...] évre 4 kor Állami óvoda Szaniszló 1910 évről 4 kor Áll [...] 1910 december 10 én Németi Sándor tan egyes pénztáros SZERKESZTŐI ÜZENETEK [...]
177. 1903-10-29 / 18. szám
[...] 5688 903 sz Hermann György Szaniszló községi születésű s illetőségű 1893 [...] 1903 deczember 15 Tárgy Nagy Sándor munkavezető körözése Valamennyi törvényhatóság első [...] épült vashid felszerelésénél mint Nagy Sándor hidfelszerelő munkássá részt vett Azonban [...] az ebbeli mulasz­tás csakis Nagy Sándort mint munkaadót terheli és a [...]
178. 2013-06-01 / 126. szám
[...] néző v Tóth I Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Kiss Cs Csernyi A [...] Köszönet a város önkormány­zatának Gömze Sándor pol­gármester úrnak a megfelelő feltételek [...] Kemecse Nylrmada Balkány Nagykálló V Sándor Cs Tömöri Fehér Á V [...] Piskóczi Kozma J V Lövei Sándor M Rocska A Vámosoroszi Tarpa [...]
179. 1904-01-15 / 1. szám
[...] Mór Nyisz tor Endre Németi Sándor Papp János Pályi Lajos Spiri Endre Saja Sándor Saja Viktor Varga Benő Aladár [...] Konta Viktória Nagysomkut Székely Mária Szaniszló Andriska Teréz Szatmár Németi özv [...] iskolai tanítók ta­nítónők Ilebabánya Múzsa Sándor Mikola Vásárhelyi Sándor Misztótfalu Moldován György Nagybánya Veinberger [...]
180. 2013-10-28 / 251. szám
[...] Gombkötő Z Játékos edző Gombkötő Sándor Újdombrád Sinka Gy Batta J [...] perc Ifi 1 5 Gombkötő Sándor Jó játékvezetés mellett közönségszórakoztató mérkőzésen [...] v Bendik J Vámo soroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Csernyi A [...] X Róka R Riskó X Szaniszló X Kiss Cs Szabó A [...]
181. 2016-10-20 / 247. szám
[...] drága gyermekeinkre férjre és édesapára SZANISZLÓ FERENC l éves évfordulójára és testvérére SZANISZLÓ ATTILA 30 éves évfordulójára Hiányotokat [...] 30 93 57 830 Jáger Sándor temetkezési vállalkozó Csenger Tisza u [...] Ladomérszki temetkezés 4461 Nyírtelek Petőfi Sándor u 25 3670 239 2485 [...]
182. 1902-09-14 / 37. szám
[...] kir törvényszék terü­letén fekvő a szaniszlói 685 sz tjkvben A I [...] e 9 órája helyéül pedig Szaniszló községháza tűzetik ki mikor a [...] augusztus 21 Fábián Bertalan Kovács Sándor h körjegyző 2 2 községi [...] Magyar György és Buth Anna szaniszlói lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében [...]
183. 2013-11-25 / 274. szám
[...] I Pethő Á Edző Gere Sándor Gól Deskó D 11 Illés [...] sportszerűen küzdő vendégcsapat ellen Gere Sándor Erre a meccsre teljesen szétestünk [...] v Nagy F Vámo soroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Csernyi A Dobos Z [...] I Szabó A Botos V Szaniszló T KissT Edző Orosz András [...]
184. 2014-04-28 / 98. szám
[...] Mátészalka elleni csoportrangadón FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Gól Petrohai M Rézműves F [...] Edző ifj Juhász Ernő Vámosoroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Ács A Dobos Z [...] I Horváth L Kiss D Szaniszló T Riskó T Edző Orosz [...] D Balogh D Edző Szabó Sándor Gól Csernák L Künstler illetve [...]
185. 2014-03-24 / 69. szám
[...] ügyeskedett a Pazony FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Gávavencsellő Kék 2 1 1 [...] Nyírlugos Fehér G Török Sz Sándor Cs Illés Á Horváth J [...] kívánunk a szakolyi csapatnak A Sándoroknak Józsefeknek Gáboroknak boldog névnapot Encsencs [...] Edző Simon Csaba Vámo soroszi Szaniszló Á Szaniszló Z Kiss Cs Szaniszló 1 Csernyi A Dobos Z [...]
186. 2008-05-02 / 102. szám
[...] Gróza Gábor Kiss Krisztina Kiszály Sán­dor Kosa Anita Kozma Bettina Ködö [...] Kapin Péter Málik Zsolt Markot Sándor Richárd Mihók Roland Nyíri Zoltán [...] Szabina Pintér Imola Spanyol Gergő Szaniszló Tibor Szanyi Gergő Szé­les Gábor [...] Magyar Dávid Major Ákos Milák Sán­dor Molnár Zoltán Orosz Sándor Rácz Gábor Szanics Rita Soltész
187. 1904-11-06 / 45. szám
[...] nyomozza Az uj telekkönyvi betétek Szaniszló községre nézve elkészülvén az idevonatkozó [...] Ferencz A bátor ember Etirődi Sándor Alkony órán Porzó Amit a [...] hoz Brezeviczy Albert Aforizma Hegedűs Sándor Afo­rizma Darányi lgnácz Aforizma Lyka [...] Fordulat Kereszty István Aforizma Tímár Szaniszló A festett világból Balla Miklós [...]
188. 1915-11-07 / 45. szám
[...] munkaszünet és a me­zőgazdasági munka Sándor János belügy­miniszter most rendeletet bocsátott [...] X Y Feigi Terézia Tájerling Sándor Ámán György Horn János Weibü [...] Vidákovich Dániel 50 K mely Szaniszló a Vörös Keresztért Szaniszló község lelkes közönsége ismét tanujelét [...] Antal 2 véka krumpli Kovács Sándor 3 zsák krumpli Czumbel János [...]
189. 2013-09-09 / 210. szám
[...] a napkoriak legyűrték ellenfe­FOTÓ PUSZTAI SÁNDOR Tlszavasvárl Nylrlbrony 9 0 4 [...] S Pekk T Edző Majláth Sándor Terem Szegedi G Pető G [...] Bíró Cs Vámosomszi Sztároszta Gy Szaniszló I Bezzeg I Csernyi A [...] Z Harbula B Bakk T Szaniszló T Edző Orosz András Kölese [...]
190. 1900-06-17 / 25. szám
[...] tartották meg Tanúként szerepeltek Jékey Sándor és gr Teleki János Boldogságot [...] kezdődött melynek győz­tesei voltak Pilcz Sándor I Jeney Viktor II Lude [...] hívei B Vasvári 4 kor Szaniszló Mihály biró gyűjtése V Oroszi [...] Fehérgyarmati lakos 1 köböl búza Szaniszló Mihály V Oroszi biró gyűjtése [...]
191. 1966-04-13 / 86. szám
[...] László ózdi Kohász 2 Tamási Sándor Eger 3 Halász Géza Gyöngyös [...] László D GÖCS 3 Grapp Sándor Özdi Ko­hász Harmatsúlyban bajnok Telek [...] Kókai Attila Hat­van 3 Szedlár Sándor Nyíregyházi ITSK Klsváltósúlyban bajnok Szaniszló Sándor Gyön­gyös 2 Papp Miklós DVSC [...] Károly Miskolci VSC 3 Bosó Sándor Hat­van Nehézsúlyban bajnok Orvos Ki [...]
192. 2001-09-03 / 205. szám
[...] találkozó szom­baton ünnepelte szúlinapját Mesterszemmel Sándor István Könnyen vet­tük a mérkőzést [...] Bárdi 82 Ko­csis I Edző Sándor István ESMTK Frank Czakó Túri [...] Pallai Simon Salló Farkas A Szaniszló Sípos L Lehoczki 89 Pachinger [...] bombázott 2 0 35 p Szaniszló jobb oldali beadásába Ricsei balszerencsés [...]
193. 2009-07-21 / 169. szám
[...] török miniszterelnök helyettes Nyelvügyben egységben Szaniszló Bálint balint szaniszlo inform hu Kégen látott egységet [...] MNB KillT MINDENFELŐL 2 Labore Sándor távozott Labore Sándor becsukta maga után az ajtót [...] nyomozást lezá­ró határozat ellen Labore Sán­dor panaszt tett utóbbit a Fővá­rosi [...] emberileg is alkalmatlannak találták Labore Sándort az NBH veze­tésére Az idő [...]
194. 1905-03-05 / 10. szám
[...] Serly Ferencz Póttagok id Vida Sándor és Reök Gyula 2 ik össze­irási szakaszába Elnök Garzó Imre Szaniszlo Rendes tagok Moldován Endre Fény Gruber Márton Sza­niszlo Póttagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos 3 ik [...] Av Ujfalu Póttagok R Nagy Sándor Bikszád Mirisián Sándor Terep A nagybányai VII választókerület [...]
195. 1966-05-08 / 108. szám
[...] Balázs Napkor 11 én Hornyai Sándor Ujfehértó 11 én Novák Sándor Nyírtura 11 én Omajtényi Lász­ló [...] István Magy 13 án Kosa Sándor Nyíribrony 11 én Szabó Sándor Nyírjákó 12 én Antal Lajos [...] József Nyírcsaholy 19 én Konczili Sándor Nyírmeggyes 19 én Gulácsi Sándor Tiborszál lás 19 én Gariscsák [...]
196. 1910-03-03 / 10. szám
[...] József b Fehér Eszter Zoltán Sándor Szaniszló a Sándor b Tarosa Julia Czele István [...] Imre b Hosszú Teréz Kónya Sán­dor Vállaj a László b Birtok Klára Molnár Sándor Vállaj a György b Omicsák [...] 1896 évben házasságon kívül született Sándor nevű gyermeke anjm könyvezve Nemleges [...]
197. 2001-09-24 / 223. szám
[...] ez csak egy pontot ért Sándor István Az első félidőben elszórakoztuk [...] Ko­csis I Gubacsi 71 Edző Sándor István Gól Csernijenko 25 Filó [...] 82 perc Salló Far­kas A Szaniszló Farkas K Drótos 65 Nagy [...] kell vonnia kon­zekvenciát Jó Salló Szaniszló Kulcsár illetve Bodnár Gdovin Tudósító [...]
198. 1914-10-29 / 56. szám
[...] Staub Dávid Képiró Andiás Erdei Sándor Nagymajtény község Pap János Feeser [...] Merker János Mózer Pál Buli Sándor Elehlinger Jenő Merk János Reiz [...] János Opre János Ilonka József Szaniszló község Szűcs György Majos György [...] János Szűcs Sz György Herman Sándor Kovács István Vastag Sándor II Szilágyi György Dustyinea Miklós [...]
199. 1996-05-06 / 105. szám
[...] nos ezúttal Cse­pelen szenvedtek vereséget Sándor István tanítványai A Zalaegerszegen az [...] Kazincbar­cika Fülöp Földeák Szta hon Szaniszló Pribék Har nócz Szabó Mbemba [...] után Szűcs X ragyogó fejesét Szaniszló a gólvonalról stukkóba ki Ezzel [...] a döntetlennel felé a hazaiak Szaniszló és Mbemba távoli lövéseivel ve­szélyeztettek [...]
200. 1904-09-11 / 37. szám
[...] József főispán Cholnoky Imre Dotnahidy Sándor Domahidy Elemér főispán Kende Zsigtnoud [...] rénezné Ungay Józsefné K Szabó Sándor Tóth György Meicher János Csuturós [...] 2 K Kalmár József Boros Sándor Kalmár Gedeon Bárth István Bárth [...] Jordán Károly apátplébános 1 K Szaniszló Kursinszky Dániel s lelkész Szaniszló 1 K Schwartz N bérlő [...]