103. oldal, 2074 találat (0,093 másodperc)

Találatok

2041. 1903-11-29 / 48. szám
[...] Deb reczeni István polgármester Krémer Sándor a szatmári színikerület igaz­gatója kibocsátotta [...] hó 26 án ment végbe Szaniszlón nagy részvét mellet hol férje [...]
2042. 1905-04-01 / 14. szám
[...] át Verbovszky helyére pedig a szaniszlói állomás főnöke König Sándor helyeztetett át Anyakönyvvezetöi kinevezés A [...]
2043. 1902-04-24 / 17. szám
[...] legnagyobb buzgó Sággal támogassák iSérti Sándor tr HÍREK kat képző intézet [...] Imre irinyi és Takács Ferencz szaniszlói lelkészek ügyes talpraesett tósztokkal fűszerezték [...] sokáig az a nyulmama Fazekas Sándor nyaláson vármegyénk képviseletében Nagy László [...]
2044. 1907-01-31 / 5. szám
[...] szám hj 26 Ifj Farkas Sándor Árpád utczai telkéből utczaterülethez csatolt [...] törvényszéki bírákat valamint Bre zanóczy Sándor szolnoki és Bakos István zilahi [...] tanácsos a menyasszony Soltész István szaniszlói lakos a vőlegény részéről Uj [...]
2045. 1913-04-18 / 16. szám
[...] A botrányok egymást érték Részegén Szaniszlón Genesen Kismajtényban Szamosdobon Leg­durvább volt [...] számában hogy a csendőrség Preku Sándort és Jánost letartóztatta Mint ér­tesülünk [...]
2046. 1903-11-12 / 46. szám
[...] Nyikita L és neje Püspök Sándor és neje 10 10 K [...] fizet illetéket Vissza Amerikából A Szaniszlóról Amerikába kivándorlottak kezdenek vissza száilingózni [...]
2047. 1906-08-12 / 47. szám
[...] ne­vében dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános tol­mácsolta a kerület szeretetét [...] már érintkezésbe is lépett Wekerle Sándor miniszterelnökkel mint pénz­ügyminiszterrel A pénzügyigazgatóságok [...]
2048. 1914-09-15 / 37. szám
[...] Jéger Kálmánná Elfogott kém A szaniszlói csen­dőrség kémkedés gyanúja miatt letartóztatta [...] Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és kiadó Morva János [...]
2049. 1904-07-07 / 27. szám
[...] a Király dij at Püspöki Sándor városunk fia nyerte el Állatorvosi [...] birtokot 12 évre Földvári Farkas szaniszlói birtokos bak 7000 korona évi [...]
2050. 1912-11-13 / 46. szám
[...] a ma­gyar drámairodalom fejlődéséről Kisfaludy Sán­dorig Örvendetes jelenségként említjük fel hogy [...] Szilágyi Györgyné szül Buttyán Terézia szaniszlói lakos f hó 6 ikán [...]
2051. 1901-03-31 / 13. szám
[...] Ara nyos Megyesen Patóházán Dengelegen Szaniszlón Apahegyen Vámfaluban Nagy Kolcson az [...] határozatot hozzon A választmány Benedek Sándor debreczeni vivó mester ajánlata mel­lett [...]
2052. 1906-08-26 / 49. szám
[...] kísérletezést a legmelegebben aján­lom Kurucz Sándor ev ref lelkész Rádfalva Baranya [...] Müller Száli nagykárolyi Heinrich János szaniszlói Rencz Mária nagykárolyi lakosok Birtok [...]
2053. 1903-05-10 / 19. szám
[...] Ferenczy Imre Mártha József Szeőke Sándor Do mahidy Viktor Tóth Kálmán [...] A Nagykároly érendrédi Nagykároly fény szaniszlói nagykároly kálmánd börvelyi viczinális uti [...]
2054. 1908-06-14 / 24. szám
[...] rövid szenvedés után elhunyt Holttestét Szaniszlón tették örök nyu­galomra Szatmár város [...] némák maradnak Színigazgató válásztás Krémer Sándort a szatmári szinikerülot volt igazgatóját [...]
2055. 1901-07-04 / 27. szám
[...] vált meg pipájától Seydlitz Nagy Sándor lovas csapatjainak hires vezetője a [...] különösen a fáradhatatlan vivómestert Benedek Sándort ki az egyesületet a vívásban [...] dr Jordán Károly ez apát szaniszlói plébánost kérte fel Uj gazdasági [...]
2056. 1901-05-12 / 19. szám
[...] Hám József Vetzák Ede Tóth Sándor Nonn Gyula 2 2 kor [...] köszönet Dr Lang György ur Szaniszlóról a f hó 4 én [...]
2057. 1908-05-12 / 20. szám
[...] István nagybányai és Szé­kely Gyula szaniszlói segédlelkészek Kataszteri mérnökök nyári állomáshelyei [...] Ipar bank végre hajtatÓDak Botos Sándor és neje Boros Erzsébet végrehajtást [...]
2058. 1907-08-01 / 31. szám
[...] szívvel emlékezett meg gróf Dégenfeld Sán­dor nagybirtokosról aki az újonnan építendő [...] Elitéit kivándorlási ügynök Hepp József szaniszlói napszámost Madarassy Ist­ván központi főszolgabíró [...]
2059. 1899-09-19 / 38. szám
[...] Kaszinó nyári színkörében Taitja Csóka Sán­dor színtársulata A műsor később fog [...] hir Dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói r cath plébánosnak a király [...]
2060. 1903-12-03 / 49. szám
[...] hó 26 án ment végbe Szaniszlón nagy részvét mellett hol férje [...] leányával Etelkával Halálozás Id Csőkör Sándor váro­sunk köztiszteletben álló polgára múlt [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind