2970 találat (0,170 másodperc)

Találatok

1. 1946-09-11 / 163. szám
[...] u 8 fel 7 Egy Sándor Máv füiőhaz Máv pályafenntartás Máv [...] szervezet vezetősége Felrobbant a fegyver Szaniszló Ferenc 11 éves sza bolcsbákai [...] meg sebesitettek közöttük a kis Szaniszló Ferencet is Szaniszlót súlyos sérülé­sével beszállították a kórházba [...]
2. 1947-04-06 / 78. szám
[...] órákban meg jelent a rendőrségen Szaniszló And­rás tiszaberceli lakos és elmondta [...] elmulatta és ezért kereste fel Szaniszlót és Varga Erzsébetét akiktől pénzt [...] követett el Egy ízben feltörte Sándor József kovácsmester műhelyét és értékes [...]
3. 1947-09-11 / 205. szám
[...] Megölte és elásta újszülött csecsemőjét Szaniszló Mária 22 éves mán doki [...] községben megindult a sut­togás hogy Szaniszló Mária el­tüntette gyermekét A rendőrség [...] a nyomozást és meg­állapította hogy Szaniszló Mária gyermekét születése nepján ölte [...] adnak A tanfolyam vezetője Bársony Sándor áll taní tóképzőintézeíi tanár xj [...]
4. 1947-10-23 / 241. szám
[...] Kincses János Ko­los György Molnár Sándor Oláh Albert Papp II János Sarkadi István és Szerencsés Sándor i Jelesen végeztek Balogh Já [...] Mik lós Nátor János Palkó Sán­dor Papp I János Papp San [...] 1 st Van Rácz I Sándor Rácz II Sándor Szabó Béla és Szaniszló István Jól végezitek Bírt Ferenc [...]
5. 1948-01-14 / 10. szám
[...] u S 6 órakor Bartha Sán­dor Friedmann t ellep Rozsnyó utca [...] bírálóbizottság szállt ki amelyet Vikár Sándor a zeneiskola igaz­gatója vezetett ügy [...] tegnap ítél­te el a biintetőtanács Szaniszló Mária mándo ki leányanyát aki [...] eltemette házasságon kí­vül született kisgyerme­két Szaniszló Mária négyhónapi fogházat ka­pott i [...]
6. 1948-05-21 / 115. szám
[...] Bán Mihály Polgár F Bíró Sándor Apagv Balogh József Tiszadada Csorna [...] y Kusznovszki Lász­ló Pusztadobos Nagy Sán­dor Tiszakarád Némedi László Nagyecsed Németh [...] hálydi Rankovszki József Nagy kalló Szaniszló Sán­dor Nyírlövő Tóth István Szakoly Veress [...] Mihál V Tisza lök Bodzás Sándor Vasmegyei Barna Bálint Csenger Cserepes [...]
7. 1948-07-14 / 159. szám
[...] Oncsa telep 6 óra Egri Sándor OTI fél 7 óra Tenigli [...] Magánalk Ko­vács Kórház Csengő Magánalk Szaniszló VAOSz Zenes Iparo­sok Fried Kereskedők [...]
8. 1948-11-28 / 275. szám
[...] nyíregyházi hadifoglyok érkeztek meg kós Sándor és Balogh Bá­lint Büdszenímihály Veleczki [...] István és Mórái Jó­zsef Nyíregyháza Szaniszló Józ ef Di mecser Szegedi Ist­ván Nyírjüké Bátori Sándor Nyírbátor Bihari Ferenc Nyírgelse Salamon [...]
9. 1948-12-05 / 281. szám
[...] nagycsaládos nincstelen földmunkásnak Banga Jclzsef Szaniszló Fe­renc Juhász György Bácskái István [...] Telepe Rétköz Üzemi Bizottsága Béreis Sándor ü b elnök Rádiók fotz [...]
10. 1950-12-21 / 296. szám
[...] meg alakítsátok formáljátok fejlesszé­tek tovább Szaniszló esküdni merne rá hogy Makszimenkó [...] a páros verseny elsője Simon Sándor Asvánvolatln ri Vállalat levelezője Béke [...]
11. 1951-09-09 / 210. szám
[...] módszerben Ár­vái István és Kuripla Sándor fű­tők mentek a művezetőhöz Kövesdi [...] Papi László Demecser Gránátdobás 1 Szaniszló József Gégén v 2 Korpái [...] Kemc cs e 3 Hajnal Sándor Demecser 1000 síkfutás 1 Pásztir [...]
12. 1952-04-01 / 77. szám
[...] külö­nösen jő munkát végeznek Békési Sándor és Szaniszlő András A be­adási kötelezettségünkről sem [...]
13. 1952-09-06 / 209. szám
[...] jó termelőszövetkezet A fényeslitkei Fürst Sándor termelőszövetkezet már teljesítette az 1953 [...] munkaegységet teljesítenek egy hónapban de Szaniszló András sertésgondozó sém panaszkodik minden [...] al­mán kívül is a Fürst Sándor ter­melöszö vet kezeiben Elmondhat ják [...] Máté tsz A fényeslitkei Fürst Sán­dor termelőszövetkezet gazdagságát az utóbbi hónapokban [...]
14. 1952-12-24 / 301. szám
[...] politikai iskolán résztvevő népnevelők Kádár Sándor kemecsei propagandist kezdeményezésére kisgyűiéseket tartanak [...] békeharc jelen­tőségével foglalkozott Másnap öz­vegy Szaniszlő Tózsefné és Scmse űák László [...] 14 mázsa alma jutott Béres Sándor akinek 82 munkaegysége volt 1 [...] még készpénzben De nemcsak Béres Sándor hanem a többi 77 család [...]
15. 1953-02-01 / 27. szám
[...] megyei választmány egyes tag­jai Halász Sándor elvtárs a Ti szalöki Erőmű [...] Alkaloida ve­gyészet gyár dolgozója Busman Sándor elvlái s és Szaniszló János elvtárs Máv dolgozók is [...] bal kányi gépállomás dolgozója Ki Sándor elv társ a megyei tanács dolgozója Burkus Sándor a kék csei földművesszövetkezet dolgo­zója [...]
16. 1953-08-27 / 200. szám
[...] a csoport szét­bomlasztására mint Kondor Sán­dor akinek sógora kulák Szegedi 1 [...] az ellenséget a kulákbarát Kondor Sándort és Szegedi Lajost s azokat [...] 000 fo­rinttal húzták ki Szabados Sándor és Tóth Gáspár mátészalkai szabó [...] 0189 d sz kötvényét Bercncsi Sándor kékesei lakos és Szaniszló András Szabolcs bakai lakosok 1202 [...]
17. 1953-11-05 / 261. szám
[...] gyűlésre készültek Fé­nyeslitkén a Fürst Sándor terme­lőszövetkezet tagjai Nemcsak a ritkán [...] megvolt az oka Ifjú Molnár Sándor például már előre tudta hogy [...] 31 223 forintot kaptak De Szaniszló András is 17 283 forintot [...] Ilyen volt többek kö­zött Onda Sándor is Az igaz most már [...]
18. 1954-06-15 / 140. szám
[...] 1954 JUNIUS 15 KE J Szaniszló Mária Cinke Lász lőné Birta [...] végez nö­vényápolást Az ünnepélyen Ignác Sándor traktoros megfo­gadta hogy ezentúl sok­kal [...] faluban az újfajta te­metésnek Mátyás Sándor még mit sem sejtve igyekezett [...]
19. 1955-07-05 / 156. szám
[...] A felszólalók között volt Szőczei Sándor Kossuth di jas kovács aki [...] országos választmány beszámolója í hoz Szaniszló János a MÖHOSZ Szabolcs megyei [...] Pót­tagok Réti Antal Fülöt Árpádné Szaniszló János Domonkos József Hatvan 1 [...]
20. 1955-08-30 / 203. szám
[...] között ifjú Juhász Jenő Fóri Sán­dor és Tóth Ilona mutattak jó [...] belépők a szabolcsbákai termelőszövetkezetben mint Szaniszló Ferenc Sza niszló Sándor beléptek a termelőszövetkezetbe Nyeste András [...]
21. 1955-11-13 / 267. szám
[...] 17 én Baktalórántháza Úttörő Kovács Sándor Levelek Alkotmány Nagy Sándor őr Petőfi Szécsén István Mátészalkai [...] én Nagyecsed Vörös Csillag Szokolai Sándor Kocsord Vörös Csillag Endrédi Endre [...] án Nyírbátor Vörös Csillag Kállai Sándor Nyírgyulaj Petőfi Balogh Bertalan Kisléta [...] Nyíregyházán 1955 november 13 Vasárnap Szaníszló ügyeletes orvosi szolgálat Luther utca [...]
22. 1956-02-07 / 32. szám
[...] Géza eg ete­tni docens Egerszegi Sán­dor a tala 1 erő azdálkodás [...] nyírségi homok fontos Ezután Egerszegi Sándor tudományos kutató szó alt fel [...] Bököny Jakab Ferenc Kállósemjén Palkó Sándor Balkány Kocsány Gyula Nyírbátori járás [...] Antal Pátyod Szatmári Gábor Rozsály Szaniszló János Tisztaberek Tóth János Nyíregyházi [...]
23. 1956-03-18 / 67. szám
[...] részt vesznek e nagyszerű mozgalomban Szaniszló Imre 8 holdas középparaszt már [...] Suska Ferenc üb el­nök Rüll Sándor elvtárs a Kisvárdai Vulkán igazga­tója [...] 5 szá­zalékát ajánlották fel Gégény Sándor elvtárs a Nyírbogdányi Kőolajipari Vállalat [...]
24. 1956-04-03 / 80. szám
[...] este 6 óra Murczkó Károly Szaniszló János Szigetvári Lajos este 6 [...] Sipos Béla Mokánszki József Kállai Sándor 10 óra Kovács János Szarvas [...] Bertalan 10 óra s Palkó Sándor Laczkóvszki József Gönczi Balázs 10 [...] rasztsága felszabadulásunk ünnepére írja Jakab Sán­dor a községi MDP vezető­ség titkára [...]
25. 1956-04-11 / 86. szám
[...] 18 én csütörtökön Csengéé Kállai Sándor Pátyod Szokólai Sándor Csengerújfalu Kocsis László 13 án [...] Kék Tóth János Kcmeese Hegedűs Sándor П akarna z Oláh Sándor Ibrány Végh György Vencsellő Branovics [...] László Vámosoroszi Szigetvári Lajos Nagyszekeres Szaniszló János 13 án pénteken Botpalád [...]
26. 1956-04-24 / 97. szám
[...] helye­zett el vörösszekfűs ko­szorút Varga Sándor elv­társ a pártbizottság első titkára [...] megyei tit­kár a MÖHOSZ ne­vében Szaniszló János elv­társ megyei elnök a [...]
27. 1956-04-30 / 103. szám
[...] május 3 án Gombás Lajos Szaniszló János Szécsén István Csengeri járás [...] Kocsis László Molnár Jenő Szokolai Sándor Tiszalöki járás május 4 én Tiszavasvári Kovács Sándor Tiszalök Hajdú Sándor Fehérgyarmati járás május 4 én [...] Nagyszekeres Koncz Károly Csaholc Kállai Sándor Vásárosnaményi járás május 4 én [...]
28. 1956-05-05 / 105. szám
[...] növelé­séért folytatott harcot A zászlót Szaniszló elv­társ ezekkel a szavakkal vette [...] Nagyitok el A többi traktorosok Sándor 60 Torna István 50 is [...]
29. 1958-01-16 / 13. szám
[...] erejének nagy és szent ügyéhez Szaniszló János MHS megyei elnök Pardon [...] A magyar irodalom története Petőfi Sándor Előadás 18 00 Müvészlemczck 19 [...]
30. 1958-02-18 / 41. szám
[...] feltétlenül hagyja nak meg Marik Sándor a Szabolcs Szatmár megyei kézilabda [...] út 30 30 34 Starusz Sándor Zsdánov u 6 30 36 [...] u 6 13 51 Súszta Sándor Békeház 37 06 Sütőipari Vállalat [...] Tűzoltó u 21 36 27 Szaniszló János Szabadság tér 14 30 [...]
31. 1958-02-27 / 49. szám
[...] KÖTÖTTEK Bakos Géza Kurucz Ilona Szaniszló József Tóth Erzsébet Simkó János [...] Kostyál István Erzsébet Ko­vács József Sándor Székciy őndrás Zsuzsanna Veronika Tóth [...] Kovács Zeleny József József Űjváry Sándor Sándor Stefán Mihály Mi­hály Seregi János [...] Ágnes Térjék László Katalin Vass Sándor Sándor Kovács József Jolán Buhajlu Béla [...]
32. 1958-03-23 / 70. szám
[...] megyei bizottságának első titkára Is Szaniszló Jánosnak a Magyar Honvédelmi Sportszövet­ség [...] Julianna 3 holdam és Nagy Sándor 6 holdas dolgozó parasztok akik [...] a további munkához 0 Nagy Sándor Q oDDaxiDcoaDaDDDDDaacoGaoDDcxinaDDCxxjCjDOConi d
33. 1958-04-23 / 95. szám
[...] teszik Bodnár László és Nagy Sán­dor szintén két cséplőgép javí­tását vállalta [...] titkárát cs a megjelent akti­vistákat Szaniszló János elvtárs az MHS megyei [...]
34. 1958-05-08 / 107. szám
[...] el­len A tsz ta Pataki Sándor a vállaji Kos­suth TSz tagja [...] munká­ból és példát mutatnak Mint Szaniszló Imre Pallagi Béla Stefan Erzsébet [...]
35. 1958-06-18 / 142. szám
[...] húzódnak A kerék­gyártó műhelyben Molnár Sándor bácsit találtuk Egy készülő ke­rékagyat [...] alapítója volt a fényeslitkei Fürst Sándor TSZ nek Köszönésünkre a tőkébe [...] fe­lénk Hatvanon felül van már Sándor bácsi Hatvannégy ötven éve for­gatom [...] Honvédelmi Nap ün­nepi nagygyűlésének előadója Szaniszló János a Magyar Hon­védelmi Sportszövetség [...]
36. 1958-07-10 / 161. szám
[...] dégek A nagygyűlésen beszédet mond Szaniszló János elvtárs a Hon­védelmi Sportszövetség [...] takarórétegünk morzsákból tevődik össze Vaskó Sándor agronómus A szalmacsomók elindulnak
37. 1958-08-17 / 194. szám
[...] Una tenszki Pál Mándok Hegedűs Sándor Fényeslitke Palkó Sándor Dombrád Szilágyi Gyula Tásárosnamény Mandzák [...] Tiszátok Fekszi István Tiszavasvári Hajdú Sándor Nyirbogdány Szűcs La­jos Demecser Szaniszló János Ibrány Gere Ferenc Nagyhalász [...] Gáva Lábas Meny­hért Búj Kovács Sándor Vencsellő Nagy Sándor Balsa Kokas Ferenc A nyíregyházi [...]
38. 1958-08-19 / 195. szám
[...] Pál h ales Mándok egedüs Sándor pártmunkás Fényeslítke aikó Sándor vállalati igazgató Dombrád Szilágyi Gyula [...] Szűcs Lajos SZMT titkár Demecser Szaniszló János MHS megyei elnöke Ibrány [...] Menyhért TIT titkára Búj Kovács Sándor országgyűlési képviselő Vencsellő Nagy Sándor M B osztályvezető Balsa Kokas [...]
39. 1958-12-13 / 300. (291.) szám
[...] tele­fonon vagy Szabadság tér 7 szaniszlónál Császárszállás Kislá­nya dűlőben szoba konyhás [...] kávéház törzs­vendégei 19 00 Járóka Sándor és ze­nekara játszik 19 15 [...]
40. 1958-12-14 / 301. szám
[...] tele­fonon vagy Szabadság tér 7 Szaniszlónál Ünnepi választék Ünnepi ajándékvásár a [...] kávéház törzs­vendégei 19 00 Járóka Sándor és ze­nekara játszik 19 15 [...]
41. 1959-01-10 / 8. szám
[...] segíti a pártszervezet is Petri Sándor párttitkár két pár galambot ajándékozott [...] társam r is felszóiait Emlékszem Szaniszló 1 Kálmán Kis Miklós és [...] az ünnepi iT tagkönyvkiosztó taggyűlés Sándor Ilona titkár elvtársnő szá­molt be [...]
42. 1959-02-25 / 47. szám
[...] berekesz­I tették az ülést Angyal Sándor Minden üzemrészben mar na­pokkal előbb [...] vonatkozólag a következő felvilágosítást kaptuk Szaniszló János elvtársi ól az MHS [...]
43. 1959-09-11 / 216. szám
[...] a szép zász­lóra Megkérdeztük Szckolai Sándor elvtársat a vállalat igazgatóját milyen [...] szervezete amely felkarolta a dalárdát Szaniszló elvtárs aki szívén viseli az [...]
44. 1959-09-12 / 217. szám
[...] külföldi látogatások adiák Külföldön járt Szaniszló János elvtárs az MHS megyei [...] távirányítású re pülőmodellek Hérsfa vi Sán­dor országosan első díjat nyert modellje [...]
45. 1961-01-20 / 17. szám
[...] közül Miről is volt szó Szaniszló János me­gyei elnök két év [...] mint a szövetkezet el­nöke Oláh Sándor mondja ez csak terv Ugyanis [...]
46. 1961-11-12 / 266. szám
[...] 12 vasárnap Névnap JÓNÁS Hétfőn SZANISZLÓ A NAP ESEMÉNYE Jacques Charles [...] képes ke­resztülvinni Azt mondják Nagy Sándor az ókor nagy hadvezére sírt [...]
47. 1962-09-29 / 228. szám
[...] és élvezetes lész fejezte be Szaniszló János Az MHS részletes sportműsora [...] 90 méteres átlaggal 2 Kosztin Sándor Vas és Fémipari KTSZ 30 [...]
48. 1963-09-29 / 228. szám
[...] Pál alezre­des Pálinkás Ferenc alezre­des Szaniszló János az MHS megyei elnöke [...] tagjainak jelenlé­vő képviselői nevében Hajdú Sándor a Nyíregyházi Do­hánygyár igazgatója üdvözöl­te [...]
49. 1964-06-20 / 143. szám
[...] Balogh Magdolna leánya Magdolna Gyurecska Sándor és Hornyák Mária József és [...] István László Aranyi András és Szaniszló Julianna fia István Anka István [...] Az elveszett cirkáló Rajzolta Kovács Sándor Kéziratokat nem őrztlnk meg és [...] halaié személygép­kocsi vezetője Mikhár di Sándor debreceni lakos hogy elkerülje az [...]
50. 1964-07-26 / 174. szám
[...] István Halász Imre Ve­res István Szaniszló Pál és Czabina István mindmeg­annyi [...] ne repedjen a cső kiáltja Szaniszló Pál T annak beszédtémák amelyek [...] Elsődíjas pályamű makettje Szerző Darnyik Sándor Koren Pál Meiszter Irén Várostervező [...]