2. oldal, 1323 találat (0,042 másodperc)

Találatok

51. 1918-06-29 / 145. szám
[...] A főispán Bereg ben Csuha István főispán pár napra Beregszászba uta­zott [...] egyesület tag­jait tisztelettel meghívja Csu­ha István főispán ügyv el­nök A gyűlés [...] év előké­szítése költségvetése és ál­lamsegély kérése 6 Az in­tézet épülete 7 Indítványok Csuha István s k főispán ügy elnök [...]
52. 1905-01-29 / 5. szám
[...] Török Bertalan Nagy Enyed Tisza István Budapest IV Vészi József Budapest III Vietorisz Miklós Vágujhely Vojnich István báró Uj Verbász Werner Gyula [...] Guidó Kis Várda Dr IJuszka István Nemesócsa Illyés Bálint Báránd Jeszenszky [...] Kelemen Samu Szatmár Dr Keller István Alsódabas Kerese György Sásd Kmety Károly Esztergom [...]
53. 1913-09-04 / 41. szám
[...] építési czéljaira 4000 K államsegély kérése tárgyában K 106 Krasznaterebes község [...] s körjegyzői nyugdijválasztmány javaslata Szántay Ist­ván avasfelsőfalusi aljegyző korengedélye tárgyában K [...]
54. 1970-05-06 / 104. szám
[...] házi olvasóinknak levélben válaszoltunk Mándi István­ná hodászi Molnár Jánosná helei lakosok [...] Mihály piricsei és öze Nagy Istvánná ópályi lakosokat a TársadalombiztosKási Igaz­gatóság [...] Kiss András baktaló rántházi olvasónk kérése nem volt jogos úgyszintén Bogyo [...] megrongálták Az itt lakó emberek kérése az lenne hogy amíg ez [...]
55. 1904-03-25 / 13. szám
[...] a községi elöljáróságoknak Az engedély kérése és an­nak megadhatósága azzal lett [...] Albert Kacsó Albert Ar gyelán István ifj Kiss Lajos Kádár György [...] Weinberger Ignácz Könyvelő B Máthé István Pénztárnok Kacsó Albert Az Érkává [...] kinevezett Tagok Heletea János Mayenthall István és Veress Gyula Könyvelő Mátéfi [...]
56. 2006-06-03 / 129. szám
[...] a meg­felelő ismereteket bir­tokolja Palicz István istvan palicz kelet szon hu Nyíregyháza [...] vállak megrázása megszólítás 2 Segítség kérése 3 A légutak szabaddá tétele [...] arcunkkal a száj előtt Gaga István ügyes élet­mentőnek bizonyult Fotó Palicz István tával egészült ki az 1960 [...]
57. 1940-02-24 / 45. szám
[...] elrendelte az áldozat felboncolását Vernes István dr ügyészségi ale nök személyesen [...] ember halálát kívánta áldozatul Huszti István a kemecsei vadász társul at [...] egyre fenyege­tőbben lépett fel Huszti István többszöri felhívása majd kérése csak pusztába hangzó szó volt [...] s vele megy dr Vernes István a nyíregyházi kir ügyészség alelnöke [...]
58. 1933-10-15 / 187. szám
[...] lesz Nyíregyházán A Nytve elnöksé­gének kérése folytán ezúton hoz­zuk a közönség [...] A gyanú a házigazdájára Kruy István borbélyra terelő dött aki a [...] valósággal könnyelmű életmódot folytatott Kruy István ellen a felmerült Minőségben formában [...] Helyszíni közvetítés 4 30 Weiss István előadása 500 Petris Jenő cigányzenekara [...]
59. 1948-04-02 / 76. szám
[...] mert ez a városnak régi kérése A Kertészeti Középis­kola sikeres tető [...] 1 Gána Mihály nénak Gyulai István 198 7 Rendes Bertalan­nal Hatvani [...] Lajos 7 237 2 Badics István nénak Müller János 7 371 [...] 168 16 Sári Bertalannénak Sza­bó István 182 2 Szabó Istvánnak Suhajda Al­bert J 7 148 [...]
60. 1928-08-11 / 182. szám
[...] által épitett házak vannak Starcsek István 44 éves fütő ra­biátus megrögzött [...] apátságon megindulnak az ásatások Szent István nyolcszáz évvelezelott titokzatos módon eltűnt [...] csuklóig tartalmazza Mi történt Szent István felső jobb­ÜL SZENT ISTVÁN HET legtanulságosabb látványossága lesz az [...] hiába volt a magyarok minden kérése fenyege­tőzése á raguzaiak nem akarták [...]
61. 1910-06-12 / 24. szám
[...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 dr Mészáros Ferenc r tanárnak nyugdí­jaztatása iránti kérése 5 Jelentés az 1908 9 [...] lelkesedést okozott mikor dr Fejes István választási elnök 7 óra tájban [...] az utolsót pedig dr Fejes István ügyvéd vá­lasztási elnök adta A [...]
62. 1919-01-05 / 1. szám
[...] folyamatban van Egy tartály petróleum kérése A Néptanacs a németkatonák leszerelése [...] Gold berger Sámuel 20 Pap István 20 Szabó Bözsiko 20 Kupíerstein [...] kdzélt e mely szerint Újhelyi István einládi okok miatt iiletvs kaiéi [...] megbízatásáról lemondott sajnos ugyan Újhelyi István mig moghinva is volt ő [...]
63. 2016-03-22 / 68. szám
[...] ismerték és szerették hogy MOLNÁR ISTVÁN a Vásárosnaményi Takarékszövetkezet volt elnökének [...] félj édesapa és nagyapa ROHÁLY ISTVÁN nyíregyházi lakos fáradt szíve 2016 [...] lesz a tiszavasvári köztemetőben Család kérése hogy kegyeletüket 1 szál virággal [...] ISTVÁNNÉ 1 évfordulóján Édesapánk AUX ISTVÁN 8 évfordulóján Köszönet mindazoknak akik [...]
64. 2002-03-22 / 68. szám
[...] Leverkusen öröm EPA felvétel Pók István maradt az NYVSC elnöke A [...] elnöke IYVSC vezérkara Elnök Pők István Szakmai elnökhelyettes Sziklai Lászlő Elnökségi [...] Ökölvívás Érdemrendjét adta át Pók Istvánnak Ezt követően jött a választás [...] megyei szövet­ség titkára A szövetség kéré­se volt az hogy a korábbi [...]
65. 1917-02-18 / 7. szám
[...] Róth Károly banki igazgatók Unger István Lőrinc József főköny­velők Kovács Lajos ref lelkész Zahoránszky István Czier Ferenc Rónai István és Láng Gyula rk lelkészeit Illés Károly Debreceni Ist­ván Makray István Farkas Jenő polgármeste­rek Bay Lajos [...] Bárdos Aliz Csata Gerzonné Rublctzky Istvánná Sarkady Sándor Simonka Gergelyné dr [...]
66. 1915-07-03 / 27. szám
[...] Emil dr Bartha Kálmán Domahidy István Choinoky Imre Pethő György Szatmár [...] költségei Ez volt a szerény kérése az Országos Magyar Gaz­dasági Egyesületnek [...]
67. 1918-10-31 / 247. szám
[...] r jtm Miről beszélt Szabó István a királlyal iz audiencia kfilsísépi [...] mondott a koronás királynak Szabó István a somogy megyei Nagyatád egyszerű [...] többször vállára tette kezét Szabó István­nak és a dolgos magyar kezet [...] összegben állapítsa meg A gaz­dák kérése a következőkép szól Vármegyénk ártéri [...]
68. 1940-03-23 / 67. szám
[...] és likörgyáráből fisánlln i Szent István utca 4 sz Balczár ház [...] jelentés 4 Fel ment vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...] elsejére végleges helyre hozzák Kardos István tetemeit sir a felel álfáéi [...] húszéves találkozója alkal­mából létesített Kardos István emlék alapít vány állaga 1939 [...]
69. 1914-01-31 / 9. szám
[...] erdődi lesz belőle Gr Bethlen István interpellációt in­tézett a miniszterelnökhöz gr [...] Kathona Géza Mándy Géza Domahidy István dr öarthos Mihály Péchy László Ko moróczy Jenő És Tisza István meg Khuen Héderváry most már [...] állást hogy a két igaz­gató kérése teljesítessék főként Heves Bélára tekintettel [...]
70. 2013-06-29 / 150. szám
[...] kell végeznie Siska Attila külön kérése volt hogy együttműködve Virovecz Pál­lal [...] Ibrány OKozma József Baktalórántháza DLakatos István Baktalórántháza QLipcsei Márk Ibrány Batizi [...] Rakamaz DGéczi Péter Szakoly DKovács István Nagykátló DLakatos Barna Tiszavasvári DLévai [...] Vállaj DBakó Gábor Szatmárcseke DBalogh István Pátroha DBalogh István Újfehértó DBakró Attila Apagy DBatta [...]
71.
[...] áll pály 411 416 Érni Istvánná által eladott tehén vevőjének kör [...] területeire való utazáshoz szükséges engedélyek kérése 442 Északamerikai Egyesült Államok consulátusai [...] Jenő téritményének törlése 344 Filep István vm irodáig illetményeinek megállapít 212 [...]
72. 1966-10-19 / 247. szám
Ujdombrád két kérése Fiatalok Vietnamért éSOO forint a [...] újdombrádiak két véleményem szerint telje­síthető kérése melyekre ezúton szeretném felhívni az [...] Jó alapokat adott Aztán Pap István Tőle is sokat tanultam És [...]
73. 2003-03-14 / 62. szám
[...] a takarékszövetkezetekre az unióban Csillag István egy mátrafüredi szakmai tanácskozáson arra [...] ünnepi megemlékezést A szerve­ző városvédők kérése mindenki hozzon magával egy szál [...] számláikat A megtakarítások kifizetéséről Makai Istvánt a Nyírtávhő Kft ügyvezető igazgatóját [...] postai úton teljesíthetik mondta Makai István Kétarcú esztendő volt a tavalyi [...]
74. 2005-07-29 / 176. szám
[...] sajtónak a rendőrség lehető leghatározottabb kérése ellenére Üveg és szeg A [...] keresztül további más kihívá­sokig Hiller István Fotó Archív Hiller elmenne Budapest [...] később a másik alelnököt Gőblyös Ist­vánt ruházta fel a tulajdonosi megbízotti [...] visszavonva döntöttek úgy hogy Szijártó Istvánt nevezi ki tulajdonosi megbízottnak forum [...]
75. 2016-11-16 / 269. szám
[...] ma­rosvásárhelyi Művészeti Kö­zépiskolában kezdte Barabás István Piskolti Gábor és Nagy Pál [...] a középiskola peda­gógusainak jelenlétében Fa­zekas Istvánnak az oktatási intézmény vezetőjének A [...] A férjnek az volt a kérése hogy ez az emlék örök [...] pá­pai prelátus címzetes apát Szenes István római katoli­kus plébános Orosz István Máriapócs parókusa kegy helyigazgató valamint [...]
76. 1912-03-13 / 11. szám
[...] áldozatra is késznek mutatkozott Debreceni István polgármester ismer­tette az előzményeket s [...] volt a pápaszemes bölcs professzo­rok kérése intelme bizony üresen maradtak nemsokára [...] zászlóaljnak s az hangulatot Debreczeni István enyhítette egy másik sürgöny felolvasásával [...] N Szabó Antal ajánlatára Debreczeni István pol­gármestert hogy még a mai [...]
77. 1914-06-07 / 23. szám
[...] w iiiT mf IRODALOM Berzeviczy István könyve Berzeviczy Istvánnak szétszórtan megjelent vagy kéziratban levő [...] Barátai és tisztelői kik Berzeviczy István irodalmi és közéleti szereplésének müvei [...] irodalmat Ilyen ösztönök motoszkálnak Berzeviczy Ist­vánban Szerencsére nem él már abban [...] a jelzett címre M Z Kérését nem áll módunkban teljesíteni Tüske [...]
78. 1917-02-17 / 7. szám
[...] Róth Károly banki igazgatók Unger István Lőrinc József főköny­velők Kovács Lajos ref lelkész Zahoránszky István Czier Ferenc Rónai István és Láng Gyula rk lelkészeit Illés Károly Debreceni Ist­ván Makray István Farkas Jenő polgármeste­rek Bay Lajos [...] 6 Gáspár Pál árvaszéki elnök kérése szolgálati pótlék engedélyezése iránt 7 [...]
79. 1910-06-15 / 128. szám
[...] alapitó tagjai lettek Kinevezés Horváth István brassói államvasuti fütöházi mérnököt aki [...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 Mészáros Ferenc r tanár­nak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Je­lentés az 1908 9 [...] Imre Humoros magánjelenet Előadja Mihalovits István Debreczen A szikra Vígjáték egy [...]
80. 1926-07-16 / 158. szám
[...] a nyíregy­házi honvédség orvos­karában Csutkay István dr lett a nyír­egyházi honvéd [...] honvéd állo­más orvosfőnöki állásába Csutkay István dr századosorvost nevezte ki Csutkay [...] fellendítésére az üzemi részvénytársaság Szent Ist­ván napján nagy regattát rendez amelyre [...] város hősök szobra bizottságá­hoz Sajnos kérése a pályázati idő lejártával tárgytalanná [...]
81. 2006-12-14 / 292. szám
[...] reményében tudatja hogy DR PREGUN ISTVÁN pápai prelátus főhelynök főiskolai rektor [...] katolikus templomban Táviratcím Dr Pregun Istvánná 4400 Nyíregyháza Kálvin tér 9 Főhelynök úr kifejezett kérése volt hogy a virágra vagy [...]
82. 1932-03-01 / 49. szám
[...] á hazának mint dr Bárány István és társai nem kell csüggednünk [...] ház tombolva ünnepelte dr Bárány Ist­vánt akit rengeteg virággal halmoz­tak el [...] magyar tomászvilág di­csőséges reprezentánsa Pelle Ist­ván olimpiai bajnok klasszikái szépségű gyakorlatait [...] fó­jegyző lendületes szavakkal köszön­tötte Pelle Istvánt aki fényt és dicsőséget szerez [...]
83. 1907-07-31 / 31. szám
[...] Tiszaujlakról Mezőpetribe helyez­tetett át Rokk István Nagybányára az uj misések közül [...] dorné szül Vonház Juliánná Kuncz Istvánná szül Máncz Terézia özv Kuncz [...] kérlelni kezdte szép szavakkal midőn kérése sikertelen maradt megragadta a leány [...] mezőn dolgozó munkások közül Kelesics Ist­vánná 49 éves asszony a zivatar [...]
84. 1915-08-07 / 32. szám
[...] Emil dr Baftha Kálmán Domahidy István Chólnofty Imre Pethő György Szatmár [...] kereskedők is benne vannak sem kérése sem követelése meg nem hallgattatott [...]
85. 1912-06-05 / 125. szám
[...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] 8 án éjjel a Zvabeni Istvánná kamrájának ajtaját kinyitva a hombár [...] szerkezeteit Építész iroda áthelyezés latorján István ís irodáját junius 1 től [...] mai viharos ülés után Tisza István gróf több uiságiró előtt a [...]
86. 1912-06-14 / 24. szám
[...] Ferenc Ko lyüs Lajos Lőrinc István Rác István Szabó József Csizmadia Mihály Néma [...] Szabó Ferenc Csizmadia Ferenc Oláh István Csiz­madia József Hála a hazafias [...] bekért szakértői vélemény alapján Madarassy István főszolgabíró múlt hó 30 án [...] helytől értesülünk az Udvarhely­vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...]
87. 1943-02-10 / 32. szám
[...] 37 sz 30 pengő Nagy István hentes és mészáros Kossuth La­jos [...] 29 szám 40 pengő Bedö István pénzügyi főszem lész Eötvős utca [...] Egy tüdőbajos menekült magyar leány kérése Dózsa Anna jelenleg nyíregyházi lakos [...] sz 20 pengő özv Tamás Istvánná étkezdetulajdonos Zimony utca 4 sz [...]
88. 1919-01-19 / 15. szám
[...] kabinetnek tagja lesz nagyatádi Szabó István is mint tárcanélküli miniszter A [...] Pál tárcanélküli niinszter nagyatádi Szabó István A nemzetiségi miniszté­riumot megszüntetik A [...] helyezkedik és csak az a kérése a kormányhoz hopry az országban [...]
89. 2006-10-27 / 252. szám
[...] a csapat gardírozásával megbízott Fecsku István Az alkalmi fut­ballcsapat jövő kedden [...] Lajos családjá­nak ajánlják fel Fecsku István válogatási el­vei az alábbiak voltak [...] félidőt játszanak A tiszavasvári tréner kérése hogy amennyiben valamelyik jelölt a [...] tudta vállalni a szereplést Fecsku István az egyesületi edzőkkel egyeztet­ve jelölte [...]
90. 2007-07-14 / 163. szám
[...] Tamást a szintén nagykállói Kovács Istvánt a dombrádi Birovecz Jánost valamint [...] rajtra A Nagykállóból érkező Márton István Márton Lász­ló és Bárány Tamás [...] bajnoki zárásuk miatt tovább pi­henhettek István lehetett velük aki ked­vező benyomást [...] végeztük a szervezést ez Kim kéré­se volt nyilatkozta a helyi rádiónak [...]
91. 1915-06-02 / 148. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf Andrássy Gyulát gróf [...] hiszen az audiencia gróf Tisza István miniszterelnök ajánlatára történik Gróf Tisza István a kihallgatásról Gróf Tisza István miniszterelnök az ellenzéki vezérférfiak kihallgatásáról [...] felemelt jegyzések közül megemlitjük Rada István dr pápai prelátus az előző [...]
92. 1915-10-23 / 43. szám
[...] hosszú ideig jóbarátságban volt Bogye István utkaparó 10 éves Ferenc nevű [...] területek jurisdictiója A magyar szaléziánusok kérése Egyház jogász Sipos István dr Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel [...]
93. 1927-07-12 / 155. szám
[...] sikerrel zajlott le a Kovács István népünnepély Óriási közönség nézte végig [...] A polgári eszme vértanujának Kovács István nemzetőrfőhadnagy­nak Nyíregyházán szülőháza előtt szobrot [...] volt szűkebb környezetéből alakult Kovács István Baj társi Szö­vetséget A szobor [...] voltak hogy az el­keseredett asszonyok kérése elől már nem lehetett elzárkóznia [...]
94. 2007-10-29 / 252. szám
[...] Korányi úti ravatalozójából A család kérése hogy 1 szál virággal búcsúzzanak [...] család Fájdalommal tudatjuk hogy KIS ISTVÁN MÁV nyugdíjas 88 éves korában [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy ROMÁN ISTVÁN LAJOS nyírbátori lakos 53 éves [...]
95. 1908-02-23 / 8. szám
[...] bizonyos fizetés javításra szolgáló segély kérése tárgyában De hát miért maradt [...] küldöttség járt hétfőn este Debreceni István pol­gármester vezetésével melyben részt vettek [...] Dr Vetzák Ede ügyvéd Debreceni István a küldöttség vezetője arra kérte [...] át helyébe pedig innen Voloncs Ist­ván hadnagy jön A Kölcsey Egyesület [...]
96. 1913-05-18 / 20. szám
[...] fel­fogva jól adta elő Mosolygó István mint Gyuri inas nagyon jó [...] válna nagyobb városok színtársulatának Mosolygó István mint tanító minden megjelenésében teljesen [...] még eddig nem volt olyan kérése Elírnék a mit az öreg [...]
97. 1968-01-28 / 23. szám
[...] előtt tömött vevősor áll Gincsai István vezetőhe­lyettes fehér köpenyben es­ti ellenőrző [...] nincs Gesztelyi Nagy Zoltán Tuzsér kérése Tuzsér mind jelentősebb gazdásági helye [...] me­gyénkben Kár lenne ha Tuzsér kérése nem taialns meghallgatásra Nem szabad [...]
98. 2017-08-11 / 186. szám
[...] PI Zuberecz Anna fotók palicz istván A sokszínű rendezvénycsokorban többek között [...] Lajos egyetemi tanár és Fodor István az Ericsson magyarországi vállalatának alapítója [...] ellenőrzése Helyszíni felmérések elvégzése Árajánlatok kérése és feldolgozása Elvárás I 1 [...]
99. 1940-10-23 / 243. szám
[...] a kolozsvári egyetem disztoktorává Csáky István gróf külügyminisztert iMa kezdődtek meg [...] és közoktatásügyi miniszter feleségével Csáky István gróf külügyminiszter feleségével Szily Kálmán [...] a kolozsvári egyetem díszdoktorává Csáky Ist­ván gróf külügyminisztert MTI A német [...] mától kezdve bárki mindéin enge­dély kérése nélkül utazhat Erdélybe A Máv [...]
100. 1918-02-28 / 9. szám
[...] közelebbről érint a nagy­bányai festőiskola kérése ösztöndíj irányában s báró Syntinis [...] tartott üléséből Váradi Albert Rozsos István titkár elnök A gyűlés tárgyai [...] yiségébcn közszemlére kitétetett MEGHÍVÓ Az István Király Szálló Bérlő R Társaság az István Király Szálló I emeleti 22 [...] Alapittatott 1893 ban Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán Telefon 43