11. oldal, 1323 találat (0,161 másodperc)

Találatok

501. 1972-11-24 / 277. szám
[...] 1980 as olimpiáról A rendezés kérése jo­gos az esélyek pedig na­gyon [...] KlSZversenyek Nyírbátorban Élen a Báthori István Gimnázium ASZTALITENISZ Pedagógusok városi bajnoksága [...] értékes vándorserleget Eredmények Nyírbátori Báthori István Gimnázium Piricsei Tsz SE 3 [...] és sakkverseny küzdelmeire A Báthori Ist­ván gimnázium aulájában illetve klubtermében kö­zel [...]
502. 1998-01-09 / 7. szám
[...] az alábbi címre kérjük Bállá István 5000 Szolnok Tégla utca 42 [...] BSvehh felvilágosítás és műszaki leírás kérése GITR RT Szabolcs Szatmár Bereg [...]
503. 1913-12-03 / 21. szám
[...] 3 Hire jár hogy Tisza István mi­niszterelnök a horvátokkal kötött pak­tum [...] A VÁROS Az Iparos Otthon kérése Tegnap délután vette tárgyalás alá [...]
504. 2010-02-04 / 29. szám
[...] járművet mondta a nyíregyházi Horváth István Mészáros Jenő nem teljesítmény alapján [...] a spó­ k a Horváth István Pipicz Dávid Mészáros Jenő Szlanárs [...] az hogy a megye vezetésének kérése volt hogy a Kossuth téren [...]
505. 1887-01-23 / 4. szám
[...] lakos fiának két barátja Soltész István és Schnsider István loveléből ért 9 sülvéo a [...] a tény körülmények alapján Soltész István és Schueider István gönczi illetőségű magyar embereket vád [...] a haza folé távo­zó Soltész Istvánt és Schneider Istvánt az utczán 4 5 egyén [...]
506. 1975-03-26 / 72. szám
[...] szennyez áttörölni meg­tisztítani javasolja Ko­rom Istvánná jósavárosi lakos FÓRUM Szerkesztette Dr [...] a kárvallottja panaszolja levelé­ben Korompai Istvánná nyíregyházi olvasónk Sípos Jánosáé kisvárdai [...] kányi Makiári Károlyné nyírcsászári Faragó István tuzsári Deskó Béla tisza adonyi [...] fi­zetniük Kapolka Józsefné puszta­dobosi olvasónk kérése nem jogos Ugyanis a gyermek [...]
507. 1921-09-07 / 202. szám
[...] kérdése is Valószínű hogy Ma­gyarország kérése éles vitára ed alkalmat A [...] a város tu­lajdonát képező Burger István féle tanyán van azonnal kivonult [...]
508. 1994-05-12 / 111. szám
[...] sz TUKLA MÁRIÁT vagyleszánttazóit információk kérése céljából 86849 lK 04 n­Május [...] MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ SZAKÜZLET Nyíregyháza Szent István u 41 Tel 42 316 [...]
509. 2015-02-11 / 35. szám
[...] kedden Közölte az Európai Bizottság kérése instrukciói alapján kénytelenek azon gondol­kodni [...] Gyermekalapja szol­gáltató központját mondta Mikola István a Külgazdasági és Külügyminisztérium biz­tonságpolitikai [...] százaléka magyar lesz közölte Mikola István hangsúlyoz­ta Magyarország büszke arra hogy [...]
510. 1996-11-20 / 271. szám
[...] üvegműves művészpalántái­nak munkáit láthatjuk Palotai István Új Kelet Végigjárva a tárlatot [...] Cigány Magazin szer­kesztőjének azon mondata ké­rése a pedagógusokhoz a ci­gánygyermekek oktatásával [...] Nyí It na P Palotai István Új Kelet Kedden nyílt napot [...]
511. 1967-10-12 / 241. szám
[...] válaszolunk Márton Béla mátészalkai olvasónk kérése máris teljesült Az országgyűlés szeptemberi [...] Itt válik készáruvá tervteljesí­téssé Kormos István üzem­vezetővel éppen arról beszél­getünk hogy [...] szintén szabolcsiak Varga Lajos Bárdos István és Putnok László idejében kezdtek [...] csoportvezető is megerősíti Mikor Papp Ist­vánhoz odament Novák a műszak végén [...]
512. 1997-11-26 / 276. szám
[...] Hamlet be­mutatója előtt elküldte Bor­si Istvánnak a Shakespea re mű egyik [...] kifizetés módja Az esetet Verebes Ist­ván igazgató személyes ügyként kezeli folyamato­san tárgyal Eörsi Istvánnal vele mindenképpen meg­egyezik s ha [...] Eurorégió elnökével tárgyal hiszen kifejezett kérése volt hogy vendéglá­tója tájékoztassa az [...]
513. 1987-03-30 / 75. szám
[...] képen Tóth Gergely­né és Barna Istvánná díszíti a tojásokat MTI fotó [...] Zoltán Sóstógyógyfürdő Vidra utcai Nagy István Nap­fény és Kovács Mihály Mackó [...] ut­ca 6 Kardos Zoltán Bessenyei István és mások azokra a sóstói [...] kapasz­kodva tud közlekedni Az a ké­rése segítsünk Az IKSZV igazgatója és [...]
514. 1918-07-25 / 30. szám
[...] a Ganz villamossági r t kérése a villanyáram fogyasztási dijának 14 [...] a főmérnöki állásra nem­csak latorján István jónevü szatmári építész adta be [...] Kornreich Manó Boda Gyula Virágh István Heilbrunn Jakab Felügyelő bizottsági tagok [...]
515. 1908-07-18 / 27. szám
[...] Liba és a kutya Orbán István helybeli czipészmesternéi valami rendbírság miatt [...] mert a rendőr kapitánynak többszöri kérése daczára az enge­dély kiadására nincs [...] Dániel fü szerkereskedő 1 Drágus István bádogos mester 2 továbbá Weisz [...]
516. 1911-05-28 / 22. szám
[...] őre a helybeli Múzeum Egyesület kérése folytán junius 10 én városunkban [...] művészettörténeti fejlődéséről elő­adást tart Az István király szálló bérlő r t [...] rendez A dalárdát ismét Szaucsek István dirigálja Illő volna ha a [...]
517. 1968-05-09 / 107. szám
[...] Kapitány György szakolyi es Szokol István orosi la­kosok EZ NEM JÁTÉK [...] Nagyker Vállalat Olvasó özv Lázár Istvánná mán­doki olvasónk az érvényben lévő [...] pon­tos választ adni olvasónknak hogy kérése jogos e vagy sem Özv [...] még nem reagált megjegyzé­sünkre Nagy István nyírma dai és Jankolics Mihály [...]
518. 1907-03-03 / 18. szám
[...] A magyar gazdák országos egyesületének kérése volt a tárgyalás rendjén melyben [...] lesz Ez alkalom­mal dr Fejes István felolvasással Márkus Béláné úrasszony énekkel [...] Az igazoló választmány elnö­kéül Korányi Istvánt tagjaiul dr Lebóczky Jáuost Jákó [...] órakor ülést tart Eljegyzés Péterfi István kudsidi m kir erdővéd eljegyezte [...]
519. 1899-06-04 / 23. szám
[...] meg szeratve tisztelt vezérünkről Horváth Istvánról ki ez idő szerint egészségének [...] tagjává válásét ja c Kovács István berezeli s Lengyel József nyír­egyházi [...] bogáti kartárs helyettes elnök Horváth István elnökre Lengyel József a szép [...] is foglalkozni fognak A nagykállóiak kérése Nagy Káiló varos közönségének kü [...]
520. 1937-02-27 / 47. szám
[...] Ezen a jogalapon léptek fel kerese tűkkel a mágnásasszony ok a [...] A juho kat terelő Magyari István juhászt a hodály ajtajában leütötték [...] ütést ő adott le Magvari Istvánra A mult év október 15 [...]
521. 1911-07-29 / 30. szám
[...] Tátrába megy üdülésre Deb reczeni István városunk polgármestere szer­dán hazaérkezett és [...] miniszter ha az éhező rokkant kérése elől elzárkózik A közbizton­ság szolgáinak [...] legjobb kivitelben olcsón készül Holczmann István mübutor készitö kárpitos műhelyében Nagy­károlyban [...]
522. 1997-07-04 / 154. szám
[...] A búcsúzó utánpótláskorú ak Lakatos István Balmaz Gábor és Sallai István és az eredményekhez nagymérték­ben hozzájámló [...] a szervezők nézők felé intézett kérése pályán átszaladni a kijelölt kor­donon [...]
523. 1974-09-04 / 206. szám
[...] Miski né­ni fáradozását olvastuk Marcinké István a tuzséri általános iskola igazgatóhe­lyettesének [...] Bartha Sándorne fehérgyarmati özv Mikita Istvánná nyírlövői Cselényi István nyíregyházi id Tóth Antal kisari és Tóth István demecseri olvasóink ügyében az illetékesek [...] csempézési munkála­tokat és ezzel olvasónk kéré­se teljesült AJ ÉS FOR Már [...]
524. 1904-05-29 / 21. szám
[...] vissza Szegedre Száznégy esztendős honvéd kérése Megható Írás érkezeti Torontói vármegyéhez [...] más pénzét osztogatja Székes­fehérváron Nyuli István ráchegyi jómódú gazda nyilván nagyon [...]
525. 2010-02-27 / 49. szám
[...] vezető Nyéki Zsolt szerkesztő Palicz István újságíró Sipeki Péter fo­tóriporter Száraz [...] nagy címlapkép között Ez régi kérése olvasóinknak mivel a címlapfotó és [...]
526. 1908-06-14 / 24. szám
[...] el őt Hivó szózata anyai kérése azonban hiába való mert mint [...] és Mandrulics Anna leány Spisák István és Kohut Katalin fiú Házasságok [...] izr 2 hónapos gyermek Puschauer István r kath 3 hetes gyermek [...]
527. 1972-05-21 / 118. szám
[...] szatmári tájegység fővá­rosában ahol Köő István a Vörös Meteor ügyvezető elnö­ke [...] azonban elzárkóznak az egyesület vezetőinek kérése elöl I Az eredménytelen tárgyalá­sok [...] Sándor 36 00 2 Horváth Ist­ván 25 10 3 Rozsnyai András [...] ifjúsági játékos hat hat Négyest István kemecsei és Bodnár István a Mátészal­kai Vörös Meteor labdarúgó­ja [...]
528. 2016-12-08 / 288. szám
[...] lutheránus egyház püs­pöke Jakubinyi György ké­rése lelkiismeretük szerint olyan jelöltekre adják [...] által ismertetett adatokat Fidesz Vitányi István a Fi­desz vezérszónoka úgy össze­gezte [...] Nincs generális metróügy BUDAPEST Tarlós István szerint nincs generális metróügy Bu­dapesten [...]
529. 2001-05-23 / 119. szám
[...] gazdaság 4260 as mell Nagy István Attila kultúra 4290 es mell [...] Kereső Magdolna Terjesztési vezető Szerbina István telefon 06 20 9589 906 [...] létezhetne Az pedig hogy pártunk kérése ellenére nem váltja le Túri [...] A munkaerőpiac legfrissebb infor­mációit Rezsőfl István a megyei munkaügyi központ igazgatója [...]
530. 1905-02-26 / 8. szám
[...] ezt a függeléket hogy a kérése telje­sül is csak épen leirta [...] Lajos káplárt tréfából agyonlőtte Keller István káplár ki tévedésből üres töltény [...]
531. 1954-09-17 / 220. szám
[...] Madarász Lajos sztahanovista mozdonyve­zető Aranyos István és 31 Pivnyik Mihály fűtők [...] Lajos nyíregyházi kovácsiparos összeszereli Lőjek István császárszállási dolgozó paraszt eltört de [...] Arató Sándor Sipő Sándor Sza­bó István és Szabó Bálint családja lépett [...] A gépállomás dolgo­zóinak az a kérése hogy a földművesszövetkezet veze­tősége igyekezzen [...]
532. 1909-09-05 / 36. szám
[...] mindenki a kinek csak valami kérése volt a legkönnyebben hozzájuthatott kerületünk [...] Plachy Gyula pénzügyigazgató és Bónis István függ párti alelnök kíséretében Felső­bányára [...]
533. 1906-04-08 / 14. szám
[...] képviseletét elvállalhassák minden külön engedély kérése nélkül Felhívás a Kossuth muzeum [...] 13 án Somkutpataka 32 Romocsa István és Pap Dominikának Gergely március [...] Somkutpataka 19 Március 8 Hegán Istvánná született Buháj Agápia 53 éves [...]
534. 1914-11-04 / 44. szám
[...] Megtérünk Jobbak leszünk Ez mindnyájunknak kérése imádsága ezek­ben a nehéz napokban [...] József s k Gróf Tisza István s k szólván és mindenki [...] a szép ideát megértem Tisza István nyilatkozatát is hogy a tanításnak [...]
535. 1937-02-23 / 43. szám
[...] formájában pokolgépet adott póstána Miklósy István püs pök címére A debreceni [...] át égi honodba hited Vietórisz István Vigyázat szélhámosok járnak a falvakban [...] az zal hogy egy alázatos kérése volna Előadta a kérést Kérem [...]
536. 2017-04-05 / 80. szám
[...] Manuel Barnáinak volt a kifejezett kérése hogy segítsem a munkáját Tetszik [...] elhunyt két kosárlabdás sport­ember Páll István és Zentai Levente emlékének szenteli [...] történetet Az el­tiltott frontember Pankotai István nélkül telt ház előtt hatalmas [...] amikor a ko­rábban kiállított Pálfi István után egy percen belül Szabó [...]
537. 2005-03-09 / 57. szám
[...] Miklós országgyűlési képviselő és Lenti István a megyei közgyűlés mezőgazda sági [...] megtartó ereje a mezőgazda­ság Lenti István szerint a kormány fél attól [...] ellentmondva Móricznak és az író kérése mellett érvelő papnak is milotai [...]
538. 1950-10-28 / 252. szám
[...] debreceni fő spáni székbe Loscnczy Istvánt A beik a táson Szabolcs [...] részt a beikta­táson Feltűnt Losonczy István egyik régi barátjának Zelenszky Jan [...] akkor ezt kapjuk amit Bíró István elvtárs a Villanytelep párttitkára mondott [...] Ez utóbbinak egyedüli cka a kerese nélküliség a rossz lakás a [...]
539. 1913-08-30 / 35. szám
[...] fülekre talált a gazdatársadalmi szervezetek kérése és a tárt karuk helyett [...] alapján az állam feladatait Bethlen István gróf a társadalom feladatait pedig [...]
540. 1929-06-16 / 24. szám
[...] megismétlő­dő tiltakozásuk formájában Legutóbb Bethlen István gróf miniszterelnök a Hősök Emlék­kövének [...] forgó körirata A körirat egyik kérése az hogy a ref lelkészek [...]
541. 1900-01-18 / 5. szám
[...] válasz megnyugtató volt A másik kérése az volt hogy a matolcsi [...] Jenőnö Tankóczy Gyulánó és Unger Istvánná urhölgyek árultak s gyűjtöt­tek kedves [...] Lajosné Pap Lajosné Hirip Rácz Istvánná Sznhányi Ödönné Szathmári Zsigmondné Schönpflug [...] Temleiternó Sárköz Szentiváuyi Sándorné Unger Istvánná Uray Gézáné Un­ger Ulmannó dr [...]
542. 2002-03-14 / 62. szám
[...] jelentkezőket akik ez a szervezők kérése sportfelszerelést vigyenek magukkal VÁROSKÖRZETI LABDARÚGÁS [...] bizonyítsuk jó úton járunk Ko­vács István játékára továbbra sem számíthatok Danes pedig háromsárgás Kató István ibrányi edző Hazai pályán nagy [...] Nyíri Fészek csoport Tippel Peregi István a Komoró elnöke Szombat kezdés [...]
543. 1996-02-10 / 35. szám
[...] egymásai a titkosszolgálatok közölte Nikolits István deb­receni sajtótájékoztatóján A polgári titkosszolgálatokat [...] A készülő ügynöktörvény kapcsán Nikolits István nem tart ja indokoltnak hogy [...] a fehérgyarmati egész­ségügyi intézménnyel Határozott kérése volt Sánta Miklós dr Varga István dr Turóczi Zoltán és Fórizs [...]
544. 1931-06-07 / 126. szám
[...] S teszik ezt önzetlenül ellenérték kérése nélkül jutalmat találva abban ha [...] HÁZASSÁG Kovács Lulu és Sztachó István folyó hó II én csütörtökön [...]
545. 1929-02-28 / 49. szám
[...] 000 pengős adományának szétosztását Hász István győri theologiai tanár az uj [...] szükséges lépéseket A tót néppárt kérése KöszöneínyüVánitás Mindazok akik felejt­hetetlen jó [...]
546. 2016-11-28 / 279. szám
[...] a fehér szakállú öregurat FÖLDI ISTVÁN KOCSORD POLGÁRMESTERE Események képekben Márton [...] váratlan ugyanakkor szokat­lan volt a kérése hogy nem tudtam megszólalni Fogyatékos [...]
547. 1955-07-09 / 160. szám
[...] labdarúgó viadal keretében rendezik BANYAI ISTVÁN A Néplap elintézte Elkészült a [...] A vizsgálat azt igazolta hogy kérésé jogoé és indokolt A sizerkesztöség [...]
548. 2007-03-02 / 52. szám
[...] Town FC nél megfordult Lakatos Ist­ván Lakatos Tamás Petró Zsolt trió [...] ve­zetősége de a szurkolóink kifejezett ké­rése volt hogy a megszokott otthonunkban [...] a Tiszavasvári SE be Nagy István az SK Tiszavasvárihoz Feczkó Tamás [...]
549. 1911-08-03 / 175. szám
[...] 17 Attila utca Saßlö Maris Istvánnál kkÉpviselöpz ülése Saját tudósítónktól Bpest [...] kéri Elnök jelenti hogy Lovászy kérése fölött használ több képviselő névszerinti [...]
550. 1969-12-16 / 291. szám
[...] mindazoknak akik drága halottunk NAGY ISTVÁN temetésén részt vettek sírjára virágot [...] nem csak as 1100 család kérése teljesül de azoké is akik [...]