10. oldal, 537 találat (0,073 másodperc)

Találatok

451. 1996-01-05 / 4. szám
[...] Zsolt edző A fiatal tréner kérése volt hogy a távozók neve [...] valamint a jánk majtisi Krajcár István ugyan­csak a harmadosztályú legény­ség futballistája [...]
452. 1906-03-08 / 19. szám
[...] megölte az anyját és apasági kerese tét akasztott egy előkelő ur [...] egyhangúlag fogadta el Gyászhir Kabay Istvánt és nejét súlyos csapás érte [...] németi ev ref temetőben Kabay István hosszabb ideig mint törvh állatorvos [...] szülein kívül gyászolják özv Kabay Istvánná nagyanyja özv Ba­rabás Ferenczné nagynénje [...]
453. 1994-07-13 / 95. szám
[...] a jelenlegi bér­lők kérdeztünk Romanovics Ist­vánt a Polgármesteri Hivatal Vagyon és [...] híveknek a szobor érkezése Szent István felajánlotta a Szűz­anyának országát és [...] egy polgármes­teri döntés A szülők kérése és döntése volt ez miután [...]
454. 1901-12-22 / 51. szám
[...] nagykárolyi főszolgabírói állásra kijelöltettek Gőnyei István Szuhányi Géza és Thoma László [...] adtak be a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén 63 szótöbbséggel Gőnyei Istvánt választották meg Csendes választások A [...] és erdődi főszolgabirói állásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be A [...]
455. 1997-10-17 / 243. szám
[...] szavazatot a kormánynak az a kérése hogy a házszabály­tól való eltéréssel [...] az el­bocsátásoknál A nyalógép Palotai István Új Kelet Ha valaki még [...]
456. 1911-08-25 / 34. szám
[...] ur a méltatlankodó utasok minden kérése dacára nem tette azt meg [...] indítottak Az utolsó ököritói Varga István por csalmai gazdasági cselédnek a [...] katasztrófa alkalmával elhódította a Varga István házastársát s az asszony elhagyta Vargát s átköl­tözött Ököritóra Varga István bánatában ivásnak adta a fejét [...]
457. 1996-04-06 / 82. szám
[...] hazai együttesek közül a Szilvási István edző által irányított ifjúságiak alig [...] tud­hatunk magunk mögött A játé­kosok kérése volt hogy te­gyünk rá egy [...]
458. 1997-04-01 / 75. szám
[...] az államalapító magyar királyhoz Szent Istvánhoz hasonló tisztelet övezi s a [...] kért és kapott engedélyt Palotai István Új Kelet Nagy kérdés hogy [...] sem Azt hiszem az ola­szok kérése meglephette a ka­tonai és politikai [...]
459. 1998-04-03 / 79. szám
[...] ez Szo kai úr személyes kérése Szokai Imre az ÁPV Rt [...] és magyar életet Dr Szépfalusi István Auszt­riából érkezett evangélikus lel­kész a [...]
460. 1907-12-17 / 51. szám
[...] llosvay Aladár uj Főjegyző Péchy István dr Árvaszéki elnök llosvay Ferencz Főszolgabíró Köz­ponti Madarassy István fehérgyarmati Jékey Sándor szatmári Csaba [...] Jeszenszky Béla Kovács Sándor Jékey István dr régiek Bátthy Lajos Pavela Zsigmond Galgóczy István dr Szintay Gábor Lázin Tivadar [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese tűket hat hónap alatt vagyis
461. 1931-09-08 / 202. szám
[...] sz Árverési Tiirdétmény kivonat Gróf István végrehajtatónak O osz Gyulán é [...] érzi magát arra hrgy férje kerese é mrgtui 3 j baciülni [...] végrehajtást rendelő végzése folytán Sztrubár István javára 430 P tőke s [...]
462. 1998-03-28 / 74. szám
[...] képekben 590 Ft A nagykövetség kérése D Á Új Kelet Holnap [...] Média Kft Felelős kiadó Palotai István lapigazgató Főszerkesztő Kézy Béla Főszerkesztő [...]
463. 1996-11-12 / 264. szám
[...] tájékoztatott a minisztérium szóvivője Arafat kérése Jasszer Arafat a Palesztin Hatóság [...] Hírről hírre ÚJ KELET Palotai István Új Kelet A világon alig [...]
464. 1906-01-11 / 3. szám
[...] ne lehessen s midőn Tisza István alatt a obstrukció leszerelt ezt [...] előadta hogy volna neki egy kérése meg egy unokaöccse az előbbi [...]
465. 1900-12-16 / 101. szám
[...] K dr Bródi Kálmánná Szabó István Hámon Róbert 4 4 K [...] Mikszáth Kálmán Bródy Sándor Bársony István Herczeg Ferencz Külföldiek Geor­ges Ohnet [...] a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez hogy a [...]
466. 1994-10-03 / 164. szám
[...] MagyjjuTelevízió műsorszerkesztősége a Telesport il­letékeseinek kérése ellenére képtelen volt megoldást találni [...] a helyi önkormányzat és Tarjányi István vállalkozó Jegyeladás Az ibrányi labdarúgó [...] meghalt míg az ifiben Veress István egyengette utamat Tizenhét esztendősen egy [...]
467. 1995-12-16 / 295. szám
[...] le itt minálunk kínál hellyel István gazda s felesége Tériké mosolyogva [...] húgomnak csak az volt a kérése hogy köz­tünk maradhasson Hónapo­kig ápoltam [...]
468. 1880-04-15 / 3. szám
[...] felállítását Azon­ban az árvaszéki elnök kérése ez idószerint nem volt teljesíthető [...] László Winkler János Báji Patay István Jármy Beniámin Nagy Káliói Kállay [...] Vajai Vay Adám Csepey Zoltán István Korda La­jos Désy Ferencz Osváth [...]
469. 1995-06-05 / 130. szám
[...] Polgármesteri Hivatalokban a Miniszterelnöki Hivatal kérése alapján 1995 június 15 éig [...] Paszab Bubán Ferenc Mándok Tóth István Mándok Hojer Gyula Mán­dok Dojcsák [...] Vásá­rosnamény Kovács Gusztáv Vásárosnamény Horváth Ist­ván V ásárosnamény Zí ÁY Béla [...] Nyíregyháza Hering János Nyíregyháza Izsák István Nyíregyháza Kozma István Kemecse Kiss Jenő Nyíregy­háza Kovács [...]
470. 1997-08-29 / 201. szám
[...] a norvégiai világbajnok­ságra kijutott Wágner Ist­ván illetve a korosztályos Európa bajnokságon [...] Kiss Gergely Kiss Valentin Ko­csis István Nyíri Zsolt Pá­pai Szabolcs Peterman [...] nél az egykori Argentumnal Szász István csapatvezető jobbnaK lát­ta ha félreáll [...] amúgy az NYKFC játé­kosa Egyetlen kérése volt az általa kitalált Argentum [...]
471. 1883-12-30 / 52. szám
[...] felolvasását amelyet a biró vádlott kérése daczára megtagadott elrendelte s a [...] 1884 április 3 án Kovács István Hrabovszky Rudolf a függetl párt [...]
472. 1890-03-16 / 11. szám
[...] teljesen ösmeretlen hadkötelesek nevjegyzéke Kovács István Nóvák József Varga János Kelemen [...] Dudlák József Dobiáu Audrás Dicsek István Marusiu Mihály Magyar György Nagy István Stefáu Pál Szilágyi Jmos Szuuyog [...] Lukacs Mihály Peraudik Jáuos Popovie István Simon András Liszka György Schvarcz [...] kiséri s a sze­rető hitves kérése meg óvja Ah de szivéhez [...]
473. 1997-04-07 / 80. szám
[...] nem tisztességes a négy férfi kérése ezért tilta­kozott hogy hagyják békén [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Főmunkatársak Palotai István Száraz Attila Szerkesztőség és lapigazgatóság [...]
474. 1900-09-11 / 37. szám
[...] eladó Értekezhetni lehet dr Fejes István ügyvéddel Szat máron Eötvös utcza [...] bejegyzések érvénytelensé­gét kimutathatják végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...] 1 3 SZŰCS MIHÁLY KRASZNAY ISTVÁN tkvi betétszerkesztő kir tvszéki bíró [...]
475. 1908-09-16 / 75. szám
[...] Béla Maróthy Sándor Oszt roviczky István Ináncsy Károly Jékey Sándor főszolga­bíró [...] Madarassy Dezső Madarassy Gyula Kossuth István Gyene Pál Luby László és [...] megnyugtató érzés­sel távozott hogy Csenger kérése a főispánnál jó kezek­ben van [...] s k Dalila 10 Reök István fhdn 4 é s k [...]
476. 1903-08-18 / 33. szám
[...] Ezen oszlop felállítását a törté­Önagysága kérése pedig oda irányult hogy neki [...] Apróságok Kapaczitál valaki hogy az István király ünnep alkalmából menjek fel [...]
477. 1994-04-30 / 33. szám
[...] fogadtatásáról váltot­tam néhány szót Kakukk Istvánnal a labdarúgócsapat szakosztályvezetőjével Már nagyon [...] egyesületnek eddig az volt a kérése hogy fejezzük be az egyenlősdit [...] kicsikarása Nagykálló Edelény Nagykálló Kaszap István lab­darúgó Kígyósi újra elfoglalja he­lyét [...]
478. 1898-12-25 / 52. szám
[...] a fejembe önnek az a kérése írnék én a Bessenyei Kör [...] ez évi rendes közgyűlését Horváth István egyesületi elnök miután a szép [...]
479. 1910-03-06 / 10. szám
[...] fogja fogadni s képviselőnk Bónis István alalnök vendége lesz Beszámoló s [...] éppen jól esnék és beleegyezésed kérése nélkül is jogom volna újra [...]
480. 1898-05-01 / 18. szám
[...] alap ügyében hozott s Darvas István részéről megfelebbezett határozatára 86 Tisztiügyészi [...] 136 Az erdélyrészi kárpát egyesület kérése a hazai ásványvizek támogatása iránt [...]
481. 1901-07-28 / 30. szám
[...] Kenézlő község elöljáróságától Körözvény Köröztetés kérése mellett jelentjük miszerint Pevák Janosnak [...] vett értesítés szerint a Szent Istvan ünnep­nap alkalmából a magyar kir [...]
482. 1910-06-14 / 24. szám
[...] Sándor tiszti főügyész dr LénátÁ István árvaszéki tanácsos dr Jégtr Kálmán [...] Samu Jákó Sándor dr Fejes István Cső may Imre bizottsági tagok [...] 11 ig Helyettesíti dr Paál István Dr Paál István biró részére szeptember hó 12 [...] Ferenc r tanárnak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Jelentés az 1908 9 [...]
483. 1909-06-01 / 22. szám
[...] délelőtt fél tízkor prédikál Rácz István lelkész Agendál Biki Károly esperes [...] Biki Károly espetes Agendál Rácz István lelkész Urvacsora osztás Délután prédikál Mózes István s lclkész Pünkösd vasárnapján délelőtt [...] a hívek régi hő vágya kérése nagyobb tágasabb kálvária templomot Teljesült [...]
484. 1890-09-14 / 37. szám
[...] akarja ölelni kedvesét mikor Daphné kérése teljesül lábai gyökeret vernek karjai [...] szintén nagy raktárt tartok SURÁNYI ISTVÁN 381 3 3 fűszer és [...] órája a kir törvény­széknél Kovács István kir tszéki bíró hivatal szobájába [...] órája a kir törvényszéknél Kovács István kir tszéki biró hivatalBzobájába kitüzetett [...]
485. 1901-01-13 / 2. szám
[...] mi ma is ragaszkodunk Szent István azon nemzetiségi politikájához a mely [...] be fog illeni a Szent István nemzetiségi politikájába T Á R [...] nyelvét műveltségét folytatjuk a Szent István által inaugurált szabad nemzetiségi politikát [...] ottani la­kosság régi és jogos kérése végre is teljesittessék A közigazgatási [...]
486. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Pál alispán a közgyűlés minden kérése dacára megmaradt elhatározása mellett s [...] Vadász Lipót Kállay András Kovács István biz tagok felszólalásában kifejtett indokok [...] pártelnökök Mezőssy Bela és Gönczy István pártjegyzők irták alá A ruhák [...] meg s vette rá Toronyi István hogy közösen öljék meg Orosz [...]
487. 1905-07-30 / 31. szám
[...] melyek közül kiemeljük gróf Károlyi István és társainak lapunk múlt heti [...] József ellenőr Barbul János Ferenczy István Frits Béla Fetser József Gyárfás [...] Dani ifj Vida Sándor Vida István Vida Lajos Varga Imre Wéber [...] s az ismétlőiskola részére állam­segély kérése 7 Iparos tanoncziskolai felügyelő­bizottság megválasztása [...]
488. 1904-02-23 / 8. szám
[...] társasági atyák intézősége megvásárolta Unger István Eötvös utczai házastelkél 24000 korona [...] keltett az öreg fen­tebb leirt kérése s az anyakönyvvezető bár egy [...]
489. 1915-01-12 / 2. szám
[...] férjével egy sirba temessék E kérése elé a katonai pa­rancsnokság nem [...] debreceni járátbirósághoz helyezte át Gyúró István kir adóbiv ellenőr Kis­kőrösről Nyárádszercdára [...] van Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos ás [...]
490. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se Miben kérte a segítségeteket a [...] Pá­rizs férfiak rúd 5 Bagyula István 2 szabadtéri Európa bajnokság Helsinki [...] 4 78 kg 5 Gulyás Ist­ván 2 plusz 95 kg 5 [...] 2 1000 m 3 Béé István Szíjjártó Sz István 4 k 4 1000 m [...]
491. 1903-02-08 / 6. szám
[...] Eötvös alap tagsági dijat Pazár István gyüjlő­bizottsagi elnökhöz küldjek be Nyíregyházára [...] körül­ményre felhívom kartársaim figyelmét Iiubacska István járásköri elnök Szabolcsvármegyei gazdasági egyesületi [...] elleni édekezésről Elő idó Hajós István gazdasági taninlézeti tanár 2 ik [...] t szüksigleUk fedez sére pótjavadalmazás kérése iránt Alispáni jelentes a szervezkedési [...]
492. 1899-06-04 / 23. szám
[...] meg szeratve tisztelt vezérünkről Horváth Istvánról ki ez idő szerint egészségének [...] tagjává válásét ja c Kovács István berezeli s Lengyel József nyír­egyházi [...] bogáti kartárs helyettes elnök Horváth István elnökre Lengyel József a szép [...] is foglalkozni fognak A nagykállóiak kérése Nagy Káiló varos közönségének kü [...]
493. 1896-12-13 / 50. szám
[...] vállalkozásnak biztos alapot teremt Virágh István Könyörület A hideg beköszöntött s [...] a könnyes szemek tekintetében esdő kérése van könyörüljetek jó emberek mert [...]
494. 1901-02-17 / 7. szám
[...] város tek tanácsá­hoz a subventió kérése végett küldendő kérvényt mit a [...] Ervin Sürger Mihály ifj Nagy István 2 K Beregszászi Samu 1 [...] voltak Pennás Muki jegyző Kocsis István Hájas Muki ispán Kovács Lajos [...]
495. 1906-07-05 / 27. szám
[...] tneg a hol az a kérése fel fog vétetni és elbírálás [...] 4391 1906 K sz Pintér István és társai Gencs utczai telkéből [...] 4392 1906 K sz Jakócs István nagy­károlyi lakos Nagyhajduváros utczai telkéhez [...] 4396 1906 K sz Danka István nagy­károlyi lakos Gencs utczai telkéhez
496. 1903-01-18 / 3. szám
[...] nőknek lehetőleg egyszerűbb megjelenésre való kérése a papák hango­lása mamák szivének [...] főgyu násium physikai hallgatótermében Szabó István főgyimnásiumi tanár tart főlolvasást e [...] 5 K Kazamér János Nánássy István Zelinger Lajos Vigh László 4 K Galisz István Komzsik Alajos Steinfeld Béla 3 [...]
497. 1904-07-31 / 31. szám
[...] Dezső kir lantéi ügyelő Horváth István ev ref Seszlay János gör [...] ik év elején pedig Horváth István nyíregyházi ref igazgató tanítót tehát [...] Ezzel igazan nagyra vagyok Tisza István gróf m kir ministerelnök ur [...] és gyáminté elbe való felvétel kérése alkalmával többek kőzött a rlijlevél [...]
498. 1886-12-25 / 52. szám
[...] Ferencz ur helyett tekintettel ismételt ké­rése s előhaladott korára Pscherer József [...] János alelnököt helyettes elnökül Bodnár István urat tagokul Haas Mór Propper [...]
499. 1890-10-05 / 40. szám
[...] egyen ruháját viselte a Szent István rend szalagjával A két hatalmas [...] alatt állott melyet Herman Ottó kérése foly­tán ez alkalomra irt Irányi [...] Kozma László Kabáczi Mihály Baudrexler István Túlesik Ferencz Gáthy Sámuel Friedlender [...]
500. 1907-12-15 / 50. szám
[...] Lőjek József 2 kor Major István 1 kor Törley és társa [...] Köszönet nyilvánítás Néhai özv Knauer István árváinak gyámolítására megindított gyűjtésünk e [...] gymnas tanár 15 kor Bodnár István Reisman Hermán Dr Fiegmann Sándor [...] gazdasági egyesület a munkásosztálynak léli kerese 1 forrás bizlosíiása céljából néhány [...]