4. oldal, 537 találat (0,080 másodperc)

Találatok

61. 1910-06-15 / 128. szám
[...] alapitó tagjai lettek Kinevezés Horváth István brassói államvasuti fütöházi mérnököt aki [...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 Mészáros Ferenc r tanár­nak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Je­lentés az 1908 9 [...] Imre Humoros magánjelenet Előadja Mihalovits István Debreczen A szikra Vígjáték egy [...]
62. 1913-11-16 / 3. szám
[...] Rossz kegyetlen idők járnak Mindenkire Ist­ván gazdára talán a legkegyetlenebb Ö [...] hajthatatlan marad Hiábavaló az asszony kérése Rimánkodása Sirva sirása A Vi [...]
63. 1912-06-05 / 125. szám
[...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] 8 án éjjel a Zvabeni Istvánná kamrájának ajtaját kinyitva a hombár [...] szerkezeteit Építész iroda áthelyezés latorján István ís irodáját junius 1 től [...] mai viharos ülés után Tisza István gróf több uiságiró előtt a [...]
64. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
65. 1924-11-15 / 262. szám
[...] oldalán nagy zaj támad Farkas István 600 elbocsátott munkás érdekében akart [...] abban találja hogy még Tisza István miniszterel­nöksége alatt 22 országgyűlési képviselőt [...] fölött ébren őrködni A hitel kérése jogos mert a rendőrság nemcsak [...]
66. 1914-03-24 / 68. szám
[...] könyvtár bevétele stb A közgyűlés kérése kapcsán felha­talmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hérmán István III ügyvezető alelnök Sinay Lajos [...] Fábián Lajos főjegyző dr Mák István aljegyző Kir 11 a Mihály [...] Fekete Samu Figus Albert Fazekas István Foga rassy István Görömbei János Hájtájer Pál Gárdos [...]
67. 1914-02-08 / 6. szám
[...] állást hogy a két igazgató kérése telje­sítessék főként Heves Bélára te­kintettel [...] mun­kás embernek ismerte mindenki Csánvi Istvánt aki a Tyúkod köz­séghez tartozó [...]
68. 1914-06-28 / 145. szám
[...] Acker György rendőrkapi­tány Szászsebes Riedl István rendőrkapitány Rozsnyó Dr Hulin Béla [...] Moravek Antal rendőrfőkapitány Selmecbánya Berzeviczy István rendőrkapitány Ungvár Erdőhegyi Miklós rendőrkapitány [...] h rendőrfőkapitány s dr Kozslik István rendőr­fogalmazó Miskolc Dr Hadady Endre [...] cél­juknak mindenben megfeleljenek A tanfelügyelő kérése a szakbizottság elé került amely [...]
69. 1913-01-26 / 21. szám
[...] Batthányi utca 10 MeKyKfJf Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] eladó Levélbeli megkereséseket ilobai Szent István bányatársulat igazgatóságának ILOBA Szatmármegye cimzendők [...]
70. 1923-11-03 / 249. szám
[...] Szabó József Mózer Er­nő Rubinek István s mások jelentek meg a [...] a cikk írója hog Magyarország kérése jogos mert a meghosszabbított ha­tárokat [...]
71. 1892-07-30 / 29. szám
[...] volt h lelkészükhöz Garcsik S Istvánhoz s már két Ízben sem [...] melyben a dijlevél megváltoztatását kérte Kérése ugyan méltá­nyos volt de e [...]
72. 1912-03-17 / 63. szám
[...] volt a pápaszemes bölcs pro­fesszorok kérése intelme bizony üresen ma­radtak nemsokára [...] B pártfogást kérve tisztelettel Dudás István Crick Comp egyedüli elárusítója ÉRT [...]
73. 1919-01-05 / 1. szám
[...] folyamatban van Egy tartály petróleum kérése A Néptanacs a németkatonák leszerelése [...] Gold berger Sámuel 20 Pap István 20 Szabó Bözsiko 20 Kupíerstein [...] kdzélt e mely szerint Újhelyi István einládi okok miatt iiletvs kaiéi [...] megbízatásáról lemondott sajnos ugyan Újhelyi István mig moghinva is volt ő [...]
74. 1923-06-21 / 138. szám
[...] Lajos herceget és Fried rich Istvánt sikerült megnyerniök ele a rendőrség [...] Béla elnök Jelenti hogy Kaller István lemondott ceglédi mandátumáról Napirend szerint [...] hazafias megfontolás tár­gyává A másik kérése az hogy a rendelkezésbe álló [...]
75. 1937-07-19 / 160. szám
[...] hozta hírül hogy a Szent István Tápszerművek kis őrszemeit két­heti nyaralásra [...] Jóleső meg­elégedettséggel regisztráljuk a Szent István Tápszerművek Rt nevét K Tóth [...] az ítéletben csak az a kérése hogy nyomban szállítsák a dolog [...] esett a választás A Szent István gyár nevelőhatású ügyes propagan­dával népszerűsíti [...]
76. 1941-11-15 / 262. szám
[...] volt Amerikától kérni A szovjet­kormány kérése a washingtoni Maritime Commision határozata [...] lalácsionív rnozd­hdjyáoakikaí Ezt dlsősorban Reödk Istvánná a Városi Mozgószinlház tu­fcjidtnjosának viégtia [...]
77. 1940-02-01 / 25. szám
[...] magyar asszonyt kit érdekel Szent István országának jövője boldogulása s annak [...] 1 Yíttéz Keresztes Fischer Ferencné kérése Szabolcs és Nyíregyháza asszonyaihoz Hungária [...]
78. 1939-09-01 / 198. szám
[...] fog részesülni Teljes tisztelettel Zoltán István Virág utca 10 Tel 531 [...] nak kell kérni A hadisegély ké­rése a csapatparancsnokságon ki­hallgatás útján történik [...]
79. 1939-11-07 / 252. szám
[...] mai időkben azonban az államsegély kérése igen problematikusnak lát­szott ezért az [...] a kérdéssel és dr Bálint István ügyvéd javaslatát magukévá téve úgy [...] ezeket a terhieket Dr Bálint István javaslatát a Háztulajdonosok Egyesülete egy­hangú [...] ván Szmolár Mihály és Pali István voltak a tagjai a miult [...]
80. 1943-08-21 / 188. szám
[...] veze­tője első munkatársát vitéz Kudriczy Ist­ván vezérőrnagyot a leventék országos parancsnokát [...] körümények kö­zött a Vörös Kereszt kérése hogy azok akiknek bőven van [...] Telefon 28 é 4 Dienes István is Newne anyagokkal garanciával készítünk [...] vasárnap fel 25 Dr Kovács István Páwó f plák Pá r [...]