3. oldal, 1323 találat (0,185 másodperc)

Találatok

41. 1941-02-15 / 38. szám
[...] különböző háztártási cikkek eladók Szent István utca 32 901 4 szoba [...] x kiadóba kérek Vörösréz üstöt kerese í megvételre Cimet a kiadóba [...]
42. 1907-12-15 / 50. szám
[...] Lőjek József 2 kor Major István 1 kor Törley és társa [...] Köszönet nyilvánítás Néhai özv Knauer István árváinak gyámolítására megindított gyűjtésünk e [...] gymnas tanár 15 kor Bodnár István Reisman Hermán Dr Fiegmann Sándor [...] gazdasági egyesület a munkásosztálynak léli kerese 1 forrás bizlosíiása céljából néhány [...]
43. 1903-06-07 / 23. szám
[...] legjobban és legol­csóbban késziti Karikás István kas kosiir és nádszók kötö [...] érvénytelenséget kimulathatják e végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...]
44. 1931-09-08 / 202. szám
[...] sz Árverési Tiirdétmény kivonat Gróf István végrehajtatónak O osz Gyulán é [...] érzi magát arra hrgy férje kerese é mrgtui 3 j baciülni [...] végrehajtást rendelő végzése folytán Sztrubár István javára 430 P tőke s [...]
45. 1915-04-16 / 101. szám
[...] Kováts Jenőné 20 K Kulcsár István télekkönyv vezető tejre 5 K [...] Cím a k adóhivatalban Kertészt kerese r aki 1 ózsák gon­dozásához [...]
46. 1996-11-15 / 267. szám
[...] hűtőházakban lévő té­telekre egyelőre nincs kerese kedői érdeklődés Eközben az idén [...] János rajza I Önvédelem Nagy István Attila A pszichológiában hosszú fejezetek [...]
47. 1931-02-12 / 34. szám
[...] január 31 e i SMlkecz István s k 897 2 f [...] Gazdrs gba nőtlen segéde tisztet kerese k Csak idősebb több évi [...]
48. 1992-06-24 / 148. szám
[...] hanem hogy minél több vállalkozó kerese fel a PRIMOM Alapítvány inkubátor­házát [...] mondta az új gazda Zsukk István az inku bátqrház igazgatója Az [...]
49. 1900-09-11 / 37. szám
[...] eladó Értekezhetni lehet dr Fejes István ügyvéddel Szat máron Eötvös utcza [...] bejegyzések érvénytelensé­gét kimutathatják végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...] 1 3 SZŰCS MIHÁLY KRASZNAY ISTVÁN tkvi betétszerkesztő kir tvszéki bíró [...]
50. 2007-04-06 / 81. szám
[...] Debrecen 52 02 3 Könnyű István Deb­receni Nagyerdő 1 01 32 [...] 1 06 52 3 Vadászná Kerese Andrea Debreceni Nagyerdő 1 09 [...]
51. 1941-01-27 / 21. szám
[...] ér­telmében mindazon adózó akinek a kerese i adóra továbbá a jövedelem­és [...] éves eladó Cím Felektanya Szántó István A iiarka jrtéiárt falalAr Jók [...]
52. 1909-08-01 / 61. szám
[...] közkórháznak ugyanaz 258 K Türr István bajai szobrára 30 K 80 [...] kies helyek sorba sorba Almádi Kerese Balatonfü red Tihany erről majd [...]
53. 1911-07-09 / 28. szám
[...] anélkül és hagyhatná azt a kerese tet egy olyan embernek aki [...] tőszomszédságába örökáron eladó Értekezhetni Virág Istvánnal Varga u 2 Altnéder Jenő [...]
54. 1926-10-24 / 242. szám
[...] 15 kas méh eladó Han­kószky István C ászarszál­lás Újsor 565 1 [...] szoba és konyhá­ból álló lakást kerese Cim Bethíen u ca 23 [...]
55. 1912-04-24 / 17. szám
[...] Máriavölgyi VÍZ kristálytiszta kellemes Zinner István étterme Nagykároly Nagypiac Kitűnő ételek [...] két és fél cvi Székely Istvánt pegig egy évi börtönre Ítélte [...] püspökséghez történő csatlakozásnak kimondása illetve ké­rése képezte E nagyfontosságu ügy előkészí­tése [...] értelemben történt felszólalása után Drágus István kérése elnöklő főesperes felolvasta azon kérvényt [...]
56. 1911-07-30 / 31. szám
[...] józan és szakértő vezetők egyre kerese tebbek lesznek Részletes tájékoztatót küld [...] 287 jul 19 Rusznák Mártonnak István 288 jul 22 Cseterás Demeternek [...]
57. 2011-07-07 / 157. szám
[...] Kiss Árpád és testvére Kiss István valamint Pető Zsolt és Csontos István munkáltatója volt és az elsőrendű [...] Vagyonkezelő Alap MTVA vezérigazgatója Böröcz István közölte az MTVA Kommunikációs Igaz­gatósága [...] illetve arról hogy a szakszervezetek kérése ellenére nem tudja az MTV [...] Pannonhalmi Ben­cés Főapátságban Habsburg Ottó kérése volt hogy szívur­nája Pannonhalmán legyen [...]
58. 1913-10-04 / 40. szám
[...] Gyula kir tanácsos pénzügyigazgató Pechy István várni főjegyző Schönptlug Richárd megyei [...] Schönpflug Bela megyei főorvos Rónay István róm kai ti plébános Csighy István ref lelkész dr Tóth Zoltán [...] két hogy tolmácsolja azon utolsó kérésé a méltóságos gazdája előtt hogy [...] hunyta le szemét hogy teljesül ké­rése Valószínű azonban hogy nem volt [...]
59. 1981-09-23 / 223. szám
[...] szélső bokori lakos EGY ROKKANT KERESE A négy falhoz vagyok kötT [...] az életet is jelenti Kállai István Nyírpazony Lenin u 23 sz [...] Bertalanná tiszaado nyi és FiZip Istvánná anar csi lakosok ügyében az [...]
60. 1956-06-05 / 130. szám
[...] József az országgyű­lés alelnöke Sebes Ist­ván külügyminiszterhelyet­tes Baczoni Jenő külkeres­r Uj [...] kerüljenek az országos normával dolgozók kerese tével A szakszervezet elnökei beszélt [...]