24. oldal, 1323 találat (0,201 másodperc)

Találatok

461. 1940-04-06 / 78. szám
[...] eset mikor az eladó minden kérése vagy ajánlata nélkül a vevő [...] t vásárló közönséget hogy Szent István utca 4 sz alatt Balczár [...]
462. 1975-09-03 / 206. szám
[...] más városok­ban teszi szóvá Tóbiás István kisvárdai lakos Dudaszó A Lujza [...] nyíregyházi olvasónk Szerkesztői üzenetek Ragyák István tornyos pálcái Tóth Andrásné baktalórántházi Rad vánszki Istvánná őri Szabó János papi Bíró [...] ilyen összeget tesz ki Olvasónk kérése az hogy törvényesen milyen ösz [...]
463. 1954-09-17 / 220. szám
[...] Madarász Lajos sztahanovista mozdonyve­zető Aranyos István és 31 Pivnyik Mihály fűtők [...] Lajos nyíregyházi kovácsiparos összeszereli Lőjek István császárszállási dolgozó paraszt eltört de [...] Arató Sándor Sipő Sándor Sza­bó István és Szabó Bálint családja lépett [...] A gépállomás dolgo­zóinak az a kérése hogy a földművesszövetkezet veze­tősége igyekezzen [...]
464. 2017-04-05 / 80. szám
[...] Manuel Barnáinak volt a kifejezett kérése hogy segítsem a munkáját Tetszik [...] elhunyt két kosárlabdás sport­ember Páll István és Zentai Levente emlékének szenteli [...] történetet Az el­tiltott frontember Pankotai István nélkül telt ház előtt hatalmas [...] amikor a ko­rábban kiállított Pálfi István után egy percen belül Szabó [...]
465. 1967-10-12 / 241. szám
[...] válaszolunk Márton Béla mátészalkai olvasónk kérése máris teljesült Az országgyűlés szeptemberi [...] Itt válik készáruvá tervteljesí­téssé Kormos István üzem­vezetővel éppen arról beszél­getünk hogy [...] szintén szabolcsiak Varga Lajos Bárdos István és Putnok László idejében kezdtek [...] csoportvezető is megerősíti Mikor Papp Ist­vánhoz odament Novák a műszak végén [...]
466. 1987-03-30 / 75. szám
[...] képen Tóth Gergely­né és Barna Istvánná díszíti a tojásokat MTI fotó [...] Zoltán Sóstógyógyfürdő Vidra utcai Nagy István Nap­fény és Kovács Mihály Mackó [...] ut­ca 6 Kardos Zoltán Bessenyei István és mások azokra a sóstói [...] kapasz­kodva tud közlekedni Az a ké­rése segítsünk Az IKSZV igazgatója és [...]
467. 1986-08-09 / 187. szám
[...] a népgazdasá­í illetékes egyesületi etők kérése révén alig i ét hete [...] házat építeni tudtuk meg Szat­mári Istvántól a megyei ta­nács főelőadójától Látszólag [...] férfi ellen fordult sót K István rá is rátámadt aki megjegyezte [...] segítségére siető Béri András K Istvánt kezdték ütle­gelni A visszaérkező O [...]
468. 1908-11-28 / 27. szám
[...] Uray Géza Domahidy Elemér Domahidy István Luby Géza és Helmeczy József [...] hogy az erdődiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] tiszti ügyész kezeihez hogy Krasznay István szat­mári lakos borszegi lankáját az [...]
469. 1996-02-10 / 35. szám
[...] egymásai a titkosszolgálatok közölte Nikolits István deb­receni sajtótájékoztatóján A polgári titkosszolgálatokat [...] A készülő ügynöktörvény kapcsán Nikolits István nem tart ja indokoltnak hogy [...] a fehérgyarmati egész­ségügyi intézménnyel Határozott kérése volt Sánta Miklós dr Varga István dr Turóczi Zoltán és Fórizs [...]
470. 1923-06-21 / 138. szám
[...] Lajos herceget és Fried rich Istvánt sikerült megnyerniök ele a rendőrség [...] Béla elnök Jelenti hogy Kaller István lemondott ceglédi mandátumáról Napirend szerint [...] hazafias megfontolás tár­gyává A másik kérése az hogy a rendelkezésbe álló [...]
471. 1974-09-04 / 206. szám
[...] Miski né­ni fáradozását olvastuk Marcinké István a tuzséri általános iskola igazgatóhe­lyettesének [...] Bartha Sándorne fehérgyarmati özv Mikita Istvánná nyírlövői Cselényi István nyíregyházi id Tóth Antal kisari és Tóth István demecseri olvasóink ügyében az illetékesek [...] csempézési munkála­tokat és ezzel olvasónk kéré­se teljesült AJ ÉS FOR Már [...]
472. 1913-06-24 / 143. szám
[...] ugyannyira hogy rövi­desen teljesül százezrek kérése amely a legége­tőbb szociális feladatok [...] valamint Szász Károly ós Lázár István gróf a képviselőhöz alelnökei vasárnap [...]
473. 1917-12-28 / 308. szám
[...] amelyből lü önösen tetszett Katz István éneke A barakkokban egész hétfőn [...] el ridegen a szegény ár­vák kérése élői hanem annyit a meny­nyit [...] Aurél Tóth Gyula és Banyowszky István művészi tudásait di csérik Honvédeink [...]
474. 1995-04-21 / 93. szám
[...] hogy a Ház al­kotmányügyi bizottsága kérése alap­ján az Alkotmánybíróság állásfog­lalást alakítson [...] minden település számára elfogadható Jeszenszki István vezérigazgató az előző évet értékelve [...] az Új Kelet kérdésre Jeszenszki István Amennyiben nem az általunk kal­kulált [...]
475. 1938-05-25 / 117. szám
[...] mértékű igazságáról nem­csak a levélíró kérése alapján ha­nem vele együtt sokaknak [...] Nőegylet szerdai utol­só bibliaóráján Hulvey István lel­kész fejezi be az egyházakról [...] Erzsébet r kát Halálozás Pásztor István g kát 12 napos Muszlinsálak [...]
476. 2005-09-09 / 211. szám
[...] az intézmény jelenlegi igazgatója Gajdos István és korábbi 1978 1992 vezetője [...] Mátyás véleményét is megkérdeztük Gajdos István Az iskola szakmai munkaközös­sége és [...] Nyíregyháza lakójá­hoz a polgármester asszony kérése örömmel venné ha leírnánk és [...]
477. 1981-12-02 / 282. szám
[...] válaszoltunk Takács András keme­csei Bányai Istvánná kék­esei Barna Istvánná nyír­bátori Gere Kálmán nyírmeggyesi Nagy [...] rápolti Var­ga Károlyné nyírmadai Élesdi István fehérgyar­mati Nagy Istvánná fü­lesdi Papp Györgyná ti szavasvári [...] a helyes árat al­kalmazta Kállai István nyírpazo nyi lakos ügyében a [...] ügyekben legyen az igazolás engedély kérése vagy bármilyen más jellegű minden [...]
478. 2000-12-20 / 297. szám
[...] a betegeket Nyír­egyházán a Szent István u 14 szám alatt látják [...] s remélhe­tően meghallgatásra talál a kérése Igazán szerencsésnek mondhatja magát hiszen [...] fejti ki karita­tív tevékenységét Balogh István elnök A rend ellen Jól [...] Azt sem értjük hogy Balogh István honnan kapta azokat a téves [...]
479. 1988-09-17 / 223. szám
[...] Novak Lajos Bánfalvi András Tölgyesi István Kovács János Pre gun István Varga Gyula Mo ravszki György Moldvai Ist­ván és Bíró Miklós Draskovits Tibor [...] volt a válla­latoknak ez a kérése ma ugyanis a gazdaságirányítás szabja [...] fölötti vitában szót kért Tölgyesi István Gu­lyás Gyula Kovács András­áé Pregun [...]
480. 1890-09-14 / 37. szám
[...] akarja ölelni kedvesét mikor Daphné kérése teljesül lábai gyökeret vernek karjai [...] szintén nagy raktárt tartok SURÁNYI ISTVÁN 381 3 3 fűszer és [...] órája a kir törvény­széknél Kovács István kir tszéki bíró hivatal szobájába [...] órája a kir törvényszéknél Kovács István kir tszéki biró hivatalBzobájába kitüzetett [...]