15652 találat, 5000 megjelenítve (0,185 másodperc)

Találatok

1. 1996-08-10 / 187. szám
[...] aug 18 16 30 óra Nyírpazony Sportegyesület Nyírtelek Sportegyesület Magy Sportegyesület [...] Vasmegy er Búj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tisza­telek III forduló szept 1 15 30 óra Nyírpazony Búj Magy Tiszabercel Vasmegyer Nyírtét [...] Nagycserkesz Vasmegyer Bököny Magy Oros Nyírpa­zony Nyírtét Sényő Tisza­bercel Búj VII [...]
2. 1997-03-14 / 62. szám
[...] forduló március 16 15 00 Nyírpazony SE Nyírte lek SE Magy [...] Tiszabercel Vasmegyer Buj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tiszatelek XVm forduló március 30 15 00 Nyírpazony Buj Magy Tiszabercel Vasme gyer [...] Vasmegy er Kék Magy Tiszadob Nyír­pazony Tiszatelek Sényő Nagycserkesz Buj Bököny [...]
3. 2009-02-28 / 50. szám
[...] 7 5 Szakoly 3 6 Nyírpazony 0 A Kun László pallérozta [...] semjéniek Mindeközben jelen­tős játékosmozgás volt Nyírpazonyban és Kálmánházán is Nyíregyháza KM [...] Robin újrakezdte Sivadó Péter Nyirgyulai Nyírpazony Távozott Szobonya Péter Bihari János [...] Bököny Rakamaz Vasárnap 14 Apagy Nyírpazony Nyírmihálydi Ófe hértó Nyírvasvári Máriapócs [...]
4. 1996-08-17 / 193. szám
[...] aug 18 16 30 óra Nyírpazony Sportegyesület Nyírtelek Sport­egyesület Magy Sportegyesület [...] Tiszabercel Vasmegyer Búj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tiszatelek III forduló szept 1 15 30 óra Nyír­pazony Búj Magy Tiszabercel Vasmegyer Nyírtét [...] szept 29 15 00 óra Nyírpa­zony Bököny Magy Nagycserkesz Vasme­gyer Tiszatelek [...]
5. 1975-03-01 / 51. szám
[...] forduld március 16 15 óra Nyírpazony Napkor Sényő Oros Kék Tiszate­lek [...] IS áfakor Székely Napkor Nyíribrony Nyírpazony Ti­szabercel Tiszadada Nagy cserkesz Tiszalöki [...] Spart Oros Tisza dada Tiszatelek Nyírpa­zony Tiszadob Napkor Nagycserkesz Nyíribrony Tiszabercel [...] órakor Tiszalöki Spart Napkor Tiszadada Nyírpa­zony Nyírteleki Tsz Tiszai telek Sényő [...]
6. 2007-08-10 / 186. szám
[...] 19 vasárnap 17 Leve­lek Bököny Nyírpazony Ófehértó Szakoly Nyírvas vári Kék [...] Kék Nyíribrony Sza koly Nyírvasvári Nyírpazony Ófehértó Levelek Bö köny Kállósemjén [...] 2 vasárnap 17 Leve­lek Nyírvasvári Nyírpazony Nyíribrony Szakoly De mecser Kék [...] forduló November 18 vasárnap 13 Nyír­pazony Bököny Szakoly Levelek Kék Ófehértó [...]
7. 2008-03-03 / 53. szám
[...] 1 Gól Somfalvi I Demecser Nyírpazony 0 0 Nyírpazony Nagykálló 0 3 Gól Domokos [...] vasárnap 14 Bököny Levelek Ófehértó Nyírpazony Nyírvasvári Szakoly Nyíribrony Kék Demecser [...] Apagy Kék Demecser Szakoly Nyíribrony Nyirpazony Nyírvasvá ri Levelek Ófehértó Kállósemjén [...] 15 Nyirvasvári Leve lek Nyíribrony Nyírpazony Demecser Szakoly Apagy Kék Kálmánháza [...]
8. 2014-08-09 / 185. szám
[...] Vasárnap 17 Sényő Apagy Nyírvasvári Nyírpazony Levelek Rakamaz GFSE Oros Terem [...] Augusztus 30 szombat 17 Újfehértó Nyírpazony Vasárnap 17 Sényő Ra kamaz [...] forduló Szeptember 20 szombat 16 Nyírpazony GFSE Oros Vasárnap 16 Sényő­Nyíribrony [...] Terem Apagy Nyíribrony Gávavencsellő Vasmegyer Nyírpazony GFSE Oros Rakamaz Napkor Levelek [...]
9. 2015-08-01 / 179. szám
[...] viszont változott Szalka Norbert a Nyírpazony míg Soós Dávid a Nyírtét [...] Augusztus 16 vasárnap 17 Gávavencsel­lő Nyirpazony Apagy Balkány Kállósemjén GFSE Ores [...] Nyíribrony Levelek Gávavencsellő Balkány Terem Nyírpazony 3 forduló Augusztus 30 vasárnap [...] Nylrvasvári Nyíribrony Kótaj Napkor Újfehértó Nyirpazony GFSE Oros Encsencs Balkány 6 [...]
10. 1998-08-13 / 189. szám
[...] Nagy cserkesz Nyírtura Tiszabercel Oros Nyírpazony Nyírtét Bas halom szabadnapos II [...] Bököny Nyírbogdány Buj Bas halom Nyírpazony szabadna­pos III forduló augusztus 23 [...] augusztus 30 16 30 óra Nyírpazony Nagycser kesz Nyírtét Tiszaeszlár Oros [...] Tiszadada Oros Tiszadob Nyírtét Bököny Nyír­pazony Buj Tiszabercel Nyírtu­ra szabadnapos XII [...]
11. 2013-08-08 / 184. szám
[...] 18 vasárnap 17 Teremi SE Nyirpazony SE Encsencs SE Napkori SE [...] Rakamaz Ófehértó Levelek Szakoly Apagy Nyírpazony Terem Napkor Encsencs Úlfehértó 3 [...] Levelek Terem Újfehértó Napkor Nyírtelek Nyírpazony Apagy Nyírlugos 5 forduló Szeptember [...] Nyírvasvári Újfehértó Rakamaz Levelek Nyiribrony Nyirpazony Nyirlugos Ófehértó Nyirtelek Szakoly Apagy [...]
12. 2009-08-07 / 184. szám
[...] SC Nylrbogdány SE Nyírmihálydi SE Nyírpazony SE Nyírvasvári SE Kálmánháza SE [...] Nyírlugos Nyíribrony Kálmánháza Ófehértó Nyírvasvári Nyírpazony Nyírbogdány Nyírmihálydi Gávavencsellö Apagy Kölyök [...] Nyírvasvári Nyíribrony Nyírbogdány Ófehértó Gávavencsellő Nyirpazony Nvírmihálydi 5 forduló Szeptember 13 [...] Máriapócs Gávavencsellő Nyíribrony Nyírmihálydi Ófehértö Nyirpazony 7 forduló Szeptember 27 vasárnap [...]
13. 1974-08-02 / 179. szám
[...] Tiszalöki Spartacus Nagycserkesz Tiszadáda Tiszabercel Nyírpazony Nyíribrony Napkor Székely Sényó III [...] óra 30 perckor Napkor Ti­szabercel Nyírpazony Nagycserkesz Tiszadada Tiszadob Tiszalöki Sparta­cus [...] Spartacus Nyírteleki Tsz Tiszadada Oros Nyírpa­zony Tiszatelek Napkor Tiszadob Nyíribrony Nagy [...] 29 15 órakor Napkor Oros Nyír­pazony Nyírteleki Tsz Ti­szadada Sényó Tiszalöki [...]
14. 1972-01-14 / 11. szám
[...] 19 Gyulata­nya Tiszabercel Apagy Kék Nyírpazony Tiszadob Székely Nyírszőlős Nyírib rpny [...] II ford március 26 Tisza­bercel Nyírpazony Kék Gyulatanya Tiszadada Vasmegyer Napkor [...] ford április 2 Apagy Gyulatanya Nyírpazony Kék Székely Tiszabercel Nyíribrony Tiszadob [...] IV ford április 9 Gyula­tanya Nyírpazony Napkor Nyírteleki M Nyírjákó Vasmegyer [...]
15. 2012-08-11 / 188. szám
[...] ÚJfehértó Nyírvasvári Vasárnap 17 Nyíribrony Nyírpazony Terem Napkor Nyírtelek Székely Nyíregyházi [...] Nyírtelek Székely Terem Napkor Nyíribrony Nyírpazony Volán Sényő 3 forduló Szeptember [...] Szeptember 8 szombat 16 Újfehértó Nyírpazony Vasárnap 16 Votán Sényő Nyírlugos [...] Nyírlugos Székely Kálmánháza Napkor Kállósemjén Nyirpazony Ófehértó 8 forduló Október 6 [...]
16. 2011-03-11 / 59. szám
[...] Kállósemjén Nagykállói VSE Napkor Kálmánháza Nyírpazony Nyírvasvári Vasmegyer Máriapócs Apagy Nyírtiogdány [...] 27 vasárnap 15 Vasmegyer Máriapócs Nyirpazony Nyirvasvári Geszteréd Kálmánháza Ófehértó Nyíribrony [...] Április 3 vasárnap 15 Máriapócs Nyírpazony Nyírvasvári­Geszteréd Kálmánháza Napkor Levelek Vasmegyer [...] Geszteréd Máriapócs Napkor­Nyírvasvári Vasmegyer Nyírtugos Nyírpazony Levelek Kállósemjén Kálmánháza Ófehértó Nyfrbogdány [...]
17. 2010-08-07 / 184. szám
[...] Napkor Nagykállói VSE Geszteréd Nyírbogdány Nyírpazony Kálmánháza Vasmegyer Nyírvasvári Apagy Máriapócs [...] 00 Levelek­Apagy Máriapócs Vasmegyer Nyírvasvári Nyírpazony Kálmánháza Geszteréd Nyírbogóány Napkor Nagykállói [...] Napkor Kál mánháza Geszteréd Nylrvasvári Nyirpazony Máriapócs Vasmegyer Levelek Apagy Nyírlugos [...] Ápagy­Kölyök SC Nyírtugos Vasmegyer Levelek Nyírpazony Máriapócs Geszteréd Nyirvasvári Napkor Kálmánháza [...]
18. 1999-08-10 / 185. szám
[...] Buj Nyírbogdány Bököny Nyírtét Tiszatelek Nyírpazony Biri Oros Nyírtura Tiszadob Tiszaeszlár [...] 16 30 Tiszaeszlár Oros Nyírtura Nyírpazony Biri Nyírtét Tisza telek Nyírbogdány [...] Nyírbogdány Biri Nyírtét Nyír tura Nyírpazony Tiszaeszlár Oros Tiszadob Tiszavasvári Napkor [...] 16 30 Oros Tiszavasvári Tiszadob Nyírpazony Tiszaeszlár Nyír tét Nyírtura Nyírbogdány [...]
19. 2000-08-09 / 185. szám
[...] Aug 20 16 30 Vasmegyer Nyírpazony Oros Napkor Nagycserkesz Tiszate lek [...] Nagycserkesz Tiszatelek Oros Napkor Vasme­gyer Nyírpazony Beszterec Buj Gávavencsellő 5 forduló [...] dány Bököny Tiszadob Gáva vencsellő Nyírpazony Beszte rec Napkor Nyírtét Buj [...] Tisza telek Beszterec Tiszaeszlár Nyírtét Nyírpazony 8 forduló Szept 24 15 [...]
20. 2006-08-16 / 191. szám
[...] Vasmegyer Nyír tét Bashalom Geszteréd Nyirpazony 2 forduló Szeptember 3 vasárnap 16 Nyírpazony Nyír­tét Bashalom Tiszatelek Vasmegyer Nagycserkesz [...] Ramocsaháza Vasmegyer Nagycserkesz Bashalom Tiszatelek Nyírpazony Nyfr tét Geszteréd Nyirtura Nyirbogdány [...] Nyírtét Nyír túra Geszteréd Tiszatelek Nyírpazony Nagycserkesz Bas halom Ramocsaháza Vasmegyer [...] Nagycserkesz Nyírbogdány Ramo csaháza Nyírtura Nyírpazony