1617 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1996-08-10 / 187. szám
[...] aug 18 16 30 óra Nyírpazony Sportegyesület Nyírtelek Sportegyesület Magy Sportegyesület [...] Vasmegy er Búj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tisza­telek III forduló szept 1 15 30 óra Nyírpazony Búj Magy Tiszabercel Vasmegyer Nyírtét [...] Nagycserkesz Vasmegyer Bököny Magy Oros Nyírpa­zony Nyírtét Sényő Tisza­bercel Búj VII [...]
2. 1997-03-14 / 62. szám
[...] forduló március 16 15 00 Nyírpazony SE Nyírte lek SE Magy [...] Tiszabercel Vasmegyer Buj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tiszatelek XVm forduló március 30 15 00 Nyírpazony Buj Magy Tiszabercel Vasme gyer [...] Vasmegy er Kék Magy Tiszadob Nyír­pazony Tiszatelek Sényő Nagycserkesz Buj Bököny [...]
3. 1996-08-17 / 193. szám
[...] aug 18 16 30 óra Nyírpazony Sportegyesület Nyírtelek Sport­egyesület Magy Sportegyesület [...] Tiszabercel Vasmegyer Búj Magy Sényő Nyírpazony Nyírtelek Tiszatelek III forduló szept 1 15 30 óra Nyír­pazony Búj Magy Tiszabercel Vasmegyer Nyírtét [...] szept 29 15 00 óra Nyírpa­zony Bököny Magy Nagycserkesz Vasme­gyer Tiszatelek [...]
4. 1940-07-23 / 166. szám
[...] ház modern belte­fületen árverésen eladó Nyirpazony község elöljáróságától 2013 1939 Versenytárgyalási hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a községi képviselőtestület [...] értelmében a község tulajdonát képező Nyirpazony községben lévő óvónői lakásnak 1 [...] külön is megtehető Az ajánlatok Nyirpazony község elöljáróságánál legkésőbb 1940 aug [...]
5. 1940-04-18 / 88. szám
[...] 1939 tksz ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT Nyírpazonyi Hitelszövetkezet vég rehajtatomak Szigeti József [...] Nyínpazony községben fekvő s a nyírpazonyi 145 számú betétben A 3 [...] pengő kikiáltási árban elrendelte A nyírpazonyi 463 sz betétben A I [...] eső ingatlan ille­tőségek közül a nyírpazonyi 145 sz betétben A IV [...]
6. 1910-09-18 / 36. szám
[...] Árlejtosi hirdetmény Alulírott községi elöljáróság Nyirpazony község képviselőtestületének 2 1910 kgy sz képviselőtestületi határozata alapián Nyir­pazony község részére a közvágóhíd felépítésére [...] folyó év szeptember 28 áig Nyirpazony község elöljáróságához címzetten küldjék meg A tervrajz és az előirányzat Nyirpazony községházánál a hivatalos órák alatt [...]
7. 1926-05-30 / 120. szám
[...] terméssel vagy anélkül épülettel és Nyirpazonyban í holdas bel­sőség lajta lévő [...] eladó Értekezni le­het Kántor Józseftel Nyir­pazonyban 2773 3 Szoptatós dadának sjánliozom [...] terméssel vagy anélkül épülettel és Nyirpazonyban í holdas bel­sőség lajta lévő [...] eladó Értekezni le­het Kántor Józseftel Nyir­pazonyban 2773 3 Három szoba két [...]
8. 1929-08-13 / 183. szám
[...] adóhivatal Részletes Versenytárgyalási hirdetmény Alulírott Nyirpázony község a m kir vallás [...] munkáira Az ajánlatok csakis a Nyirpá­zony község által kiadott ajánlati költségvetéseken [...] 5 százalékra kiegészí­teni Az ajánlatok Nyirpázony község hivatalos helyiségében 1929 évi [...] vég­leges döntésig kötelezettségben maradnak Kelt Nyirpázony 1929 aug 8 Nyirpázony község elöljárósága 5014 2 AZ [...]
9. 1927-06-19 / 137. szám
[...] vonatközlekedés minden irányban 2270 Fürdővezetőság Nyirpazony község elöljáróságától 1105 1927 K Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága köz­hírré teszi hogy [...] adni A készülék barmikor megtekint­hető Nyirpazony községben a pálinka főzde helyiségben Nyirpazony 1927 junius 7 én 455 [...]
10. 1927-07-17 / 160. szám
[...] S 1 56 hold föld Nyirpazony­ban haszonbérbe tanyával kiadó Jó barna [...] Kivenni szándékozók Szoboszlay Ist vánnál Nyirpazonyban ér­tekezhetnek 7451 3 Egy tisztességes [...] S 1 56 hold föld Nyirpazony­ban haszonbérbe tanyával kiadó Jó barna [...] Kivenni szándékozók Szoboszlay Ist vánnál Nyirpazonyban ér­tekezhetnek 7451 3 Egy tisztességes [...]
11. 1929-08-14 / 184. szám
[...] Részletes Versenytárgyalási hirdetmény A uürott Nyirpázony község a m kir vallás [...] munkáira Az ajánlatok csakis a Nyirpá­zony község által kiadott ajánlati költségvetéseken [...] 5 százalékra kiegészí­teni Az ajánlatok Nyirpázony község hivatalos helyiségében 1929 évi [...] vég­leges döntésig kötelezettségben maradnak Kelt Nyirpázony 1929 aug 8 Nyirpázony közséq előliarósága 5014 2 Kereskedők [...]
12. 1924-02-23 / 45. szám
[...] Bakonyi Sándomé 121 924 Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a közsági képviselőtestület [...] területen gyakorolható vadászati jo got Nyirpazony községházáná 1 az 1924 év [...] 2 mázsa buza Árverési feltételek Nyirpazony köz­ségházánál megtekinthetők Nyirpazony 1924 febr IS 680 3 [...]
13. 1924-02-21 / 43. szám
[...] N MII 121 924 Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a községi képviselőtestület [...] gyakorolható vadászati jo got J Nyirpazony községházánál az 1924 év március [...] 2 mázsa buza Árverési feltételek Nyirpazony köz­ségházánál megtekinthetők Nyirpazony 1924 febr 18 680 3 [...]
14. 1929-09-22 / 216. szám
[...] Nyíregyházá­ról mint nyugdijasok költöztek el Nyirpazony községben lakó tulaj­donos nincs a [...] sze­rint ennyire egybekötött telep közigazgatásilag Nyirpazonyhoz tartozik A község a telep [...] a családnak el kell menni Nyirpazonyba és kihozni a halott­kéme t [...] idő és pénz­veszteséget okoz a Nyírpazonyhoz tartozás az a fentiekből látható [...]
15. 1996-03-02 / 53. szám
[...] 2 szombat 11 INGATLAN NYÍREGYHÁZA Nyírpazony főút mentén 226 n öl [...] gáz­fűtéses kertes családi ház Érd Nyírpazony Margaréta u 22 Fin­tor Ferenc [...] eladó Érd Nyírszőlős Csemyikbokor 11 Nyírpazonyban 300 m 2 es 3 [...] 3 án 14 órától a nyírpazonyi ravatalozóban veszünk búcsút Gyászoló családja [...]
16. 1995-12-18 / 296. szám
[...] magyar kórusok napján Karácsonyi koncert Nyírpazonyban Az aranyvasárnap előtti szombaton december [...] és bármikor a Tetszett a nyírpazonyi görög katolikus templomban Adám Péter [...] hangversennyel újból felejthetetlen élményt nyújthatott Nyírpazony lakóinak s a néni kevés [...] kíséri el a kóristá­kat hanem Nyírpazonyba is a hangversenytől fénylő szemek [...]
17. 1998-05-06 / 105. szám
[...] kapcsoldnak Ilyen Nyírszőlős mellett Nyírtelek Nyírpazony és a tanyabokrok sora Önkormányzati [...] Helmeczy László ügyvéd Nyíregyházán Nyírtelken Nyírpazonyban a Fidesz és az MDF [...] a nyírteleki Esély és a nyírpazonyi Kikelet alapítványnál amelyek a mai [...] érvényesíti Programja Nyíregy­háza Nyírszőlős Nyírtelek Nyírpazony Sóstó és Sóstóhegy lakói számára [...]
18. 1937-07-07 / 150. szám
[...] 1037 1937 szám Versenytárgyalási hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a községi képviselőtestület [...] külön is megtehető Az ajánlatok Nyirpazony község elöljáróságánál legkésőbb julius 15 [...] csatolni nem szabad Az ajánlatokat Nyirpazony község elöljáróságánál 1937 julius 15 [...] munkálatokat Munkálati tervraja és feltételek Nyirpazony községházánál a hivata­los órák alatt [...]
19. 1924-02-22 / 44. szám
[...] Szilvásai Károly 121 924 hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága t községi képviselőtestület [...] hold területen gyakorolható vadászati jo­got Nyirpazony községházánál az 1924 év március [...] 2 mázsa buza Árverési feltételek Nyirpazony köz­ségházánál megtekinthetők Nyirpazony 1924 febr 11 680 3 [...]
20. 1918-09-12 / 205. szám
[...] 1244 1509 1918 sz Hirdetmény Nyirpazony község vadászterülete szeptember hó 15 [...] Kikiáltási ár évi 300 korona Nyirpazony község elöljárósága ne­vében Papp Batáry [...] ügyvédnél Várme­gyeházán 1243­1510 1918 Hirdetmény Nyirpazony község elöljárósága a Sóstóhegyen lévő [...] hó 15 ig felvilágosítást nyer­hetnek Nyirpazony község elöljárósága ne­vében Papp Batáry [...]