297 találat (0,337 másodperc)

Találatok

1. 1935-09-15 / 211. szám
[...] Excelsior Harisnyagyár nyíregyházi üzletét a Feuer Miksa cég vette át Az [...] verekedés történt Józsa községben Pikó Ist­ván napszámos néhány barátjával elment a [...] hogy a közelében álló Pikó Istvánt kétszer ököllel arcul ütötte Pikó [...] belső részei egészen kifor­dultak Pikó István önként jelent­kezett a csendőrségen ahol [...]
2. 1935-12-03 / 276. szám
[...] ker is tanár Dr Balogh Istvánná báró Orbán Aranka énekel orgonán kiséri Dr Balogh István Beszédet mond Weiszer Gyuláné leánygimn [...] Excelsior Harisnya­gyár nyíregyházi üzletében a Feuer Miksa cégnél Másnap a lopási [...] 6 évi fegyházra Ítélték Halász István és Hegedűs István meggyaszói lakosok hivatalosak vol­tak Farkas [...]
3. 1914-07-21 / 164. szám
[...] 31 25 Klein Márton 22 Feuer Dávid 25 Grünfeld Kálmán 34 [...] 37 Hartman Ferencz 42 Nagy István 46 Farkas Kálmán 64 Kovács [...] Kovács József 1 12 Nyisztor István 1 13 Grosz Ignácz 1 [...] 79 Hermah Izidor 11 63 Feuer Áron 11 53 Kondor Sándor [...]
4. 1943-11-18 / 261. szám
[...] Mit csinált a cukorral Eladtam Feuer Miksának 25 kilo­gram ot Bleich [...] Síp utcába Az elnök Kovács Istvánhoz Ki volt az a Wassermann [...] piaci árus is vásárolt Tóth Istvántól néhány kiló cuk­rot Azzal védekezett [...] érte Négy öt pengőt kilogramonként Feuer Miksa 64 éves nyíregyházi lakos [...]
5. 1929-06-18 / 136. szám
[...] Emil felsőkeresk isk igaz­gató Prékopa István tanonciskolái igazgató tanártársaival és még [...] fogadott nagy hatású előadás után Feuer Miksa választmányi tag a Takarékosság [...] Balkányi Kálmán igazgató reflektált ugy Feuer Miksa fel­szólalására mint Hoffmann Mi­hály [...]
6. 1929-02-05 / 29. szám
[...] Etrenc Minden külön értesítés helyett Feuer Incit Nyíregyháza elje­gyezte Scháffer Sándor Prügy Feuer Klárit Ny regyháza elje­gyezte Dr [...] eljegyezte Willinger Mór A Kovács István szobor­bizottság a fővárosban A Ko vács István szoborbizottság élén Mikecz István alispánnal és Bencs Kálmán dr kir kormányfőtaná­csos polgármesterrel Kardos Ist­ván kulturtanácsnokkal a fővá­rosba utazott Kovács [...]
7. 1935-07-06 / 152. szám
[...] vég­rehajtatónak Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani végrehajtást szen­vedők ellen indított [...] a Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani nevén álló a Kistelek [...] Úrbéres Birtokosság 206 P Képiró István 2000 P Nyírbátori Takarékpénztár rt [...] Hugó és gyula végrehajta­tóknak Papp István nős Lengyel Veronikával végrehajtást szenvedő [...]
8. 1994-12-26 / 236. szám
[...] termelését kétezer tonnával növel­te Minderről Feuer István ügyvezető igaz­gató tájékoztatta az MTI [...]
9. 1907-09-22 / 76. szám
[...] polgármestert ren­des tagjaivá dr Fejes Istvánt Novák Lajost Bartha Kálmánt Gönczy [...] doktor aki az u n feuer játéknak való­ságos Maróczyja egy éjszaka [...] szabad Zsül doktornak egy remek feuer partiját 3 ik oldal
10. 1907-04-01 / 4. szám
[...] Czernyina Adler Simon Kökényesd Boldizsár István házaló Csicz György szolga Gerend [...] Kányaháza Dunka György adománygyűjtő Sárosbogdány Feuer Majer ruhatisztító Lanka Ferenczi Klára [...] Szabó Zsuzsánna Aranyos Megyes Timcsisen István házaló Béla Vizikány János terménykereskedő [...]
11. 1912-03-10 / 10. szám
[...] fehér­nemfieket a legolcsóbban szerezhetjük be FEUER MIESÁNÉ női divat és rövidáru [...] Jenő Bálasy József Dr Gulyás István Boros József Fráter István Benedek Zoltán Grünberger Ignácz Felügyelő [...]
12. 1928-07-08 / 153. szám
[...] szén kereskedése Széchenyi út 16 Feuer Miksa uri és női divat [...] uriszabó Bessenyey tér 2 Kertész István látszerész fényképező gépek fényképészeti cikkek [...]
13. 1912-09-29 / 39. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECZKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] 5 5 5 I Í FEUER MIKSA i KOVALÓ PÉTER ÉS [...]
14. 1907-08-01 / 8. szám
[...] Bodnár Osiás terménykereskedő Nadvorna Galiczia Feuer Verber Herman Félegyháza Grószman Izráel [...] Kondor József földmives Milota Gruber István fíirészmester Salánk Meller Ignácz utazó [...]
15. 1913-01-26 / 4. szám
[...] és fá tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri nöi divat ás [...] házam őrök áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
16. 1913-02-09 / 6. szám
[...] koszorú óa fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri női divat éa [...] fizetéssel vagy teljes ellátás lielyi István sál felvétetik a nyomdába
17. 1913-02-02 / 5. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksámé úri nöi divat é [...] házam isik áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
18. 1936-10-04 / 228. szám
[...] sorsú büdszent mihályi kántornak Kiss Istvánnak akit elmebeteg fia egyetlen baltacsa [...] Hét kiállítását és utána vásároljon FEUER nál az EXCELSIOR HARISNYAGYÚR R [...]
19. 1913-01-19 / 3. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksánó úri r öl div [...] házam őrök áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
20. 1937-05-09 / 103. szám
[...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ztinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...] könyvnyomda Bercsényi utca 3 Göcze István férfi női és francia szabászat [...]
21. 1913-01-12 / 2. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri r 5 i [...] házam őrök áron dalé Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
22. 1912-10-06 / 40. szám
[...] posta­id költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse FEUER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...] 80 fillérért Kapható Nyíregyházán Major István fodrásznál Főtér 599 55 20 [...]
23. 1912-07-25 / 166. szám
[...] Vidékre is elmegy Címe Adorján Istvánná Szatmár hegy Ker eekectelmi tanfo [...] Z alá helyeztem át Tisztelettel FEUER IGNÁCZ A FONGIÉRE 1 PESTI [...]
24. 1920-11-24 / 269. szám
[...] nov 28 Gaál András Gaál István Gaál József Városi közlemények X [...] vállkendök nagy választék­ban érkeztek a Feuer Miksa divatáruházában Városhízpalota A nyíregyházai [...] 3 án született szüle Német István és Biri Anna kótaji lakosok [...]
25. 1936-12-06 / 281. szám
[...] választmányi ülést hív nak egybe FEUER MIKSA cég Magyar Festőművészek képeiből [...] uotorventilátor leszakította az ujját Sztupján István 21 éves lakatos segédnek munka [...]
26. 1937-05-12 / 105. szám
[...] az Albusz és a Szent István tápszerművek kartellba tömörültek és megindult [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
27. 1900-08-26 / 17. szám
[...] 2 Gulyás csárdás 3 Im Feuer Ga­lopp 4 Keringő 5 Torna [...] első apostoli magyar király szent István napján ünnepelték meg Nagybányán a [...] láttuk Nagy László alispánt Gőnyei István megyei t b főjegyzőt
28. 1914-09-22 / 224. szám
[...] und so müssen wir ihr Feuer erwiedern Wir bedauern dass der [...] Budapestről táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök Bécsből visszaérkezett Budapestre A [...] Takács Sándor Rebi András Papp István Jurtim Vaszil Világ Gergely Kontra [...] Podolák Ándrás Popovics György Véréi István Dregán György Szabó Ignác és [...]
29. 1941-10-24 / 244. szám
[...] 1 özv Kojhn Iginiácné 10 Feuer tMiilksa 5 Szilágyi Bánnia 5 [...] 2 Kalbay Miihiáflly 30 Keheimen István 1 ÖZJV Fiekiete Andrá 6 [...] 50 Gaszper József 50 Haiuser István 5 Vaskó Miihály 50 Steiner [...]
30. 1936-12-08 / 282. szám
[...] fehérneműek nagy választékban Egyedárusitó női FEUER MIKSA cég Városház épfilet Köszönetnyilvánítás [...] szabó 1 1 nadrág Máyer István 1 darab dísz ébresztő óra [...]
31. 1936-03-22 / 69. szám
[...] kérelmét Hasonló sors érte Sigray István gépészmérnököt akit a villamossági koncessziószerződés [...] szomorodni 88 fillér vitéz Tornay István I fűszer és csemegeüzletében Bethlen [...] feltűnő olcsó árban árusítja a FEUER Mim cég a gyár egyedárusitója [...] Paulik József Kovács János Benczúr István Gibuly Pál és Ba­lázs István 3 Népdal egyveleg énekli a [...]
32. 1939-08-09 / 179. szám
[...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Várnsbázépiilet gPORT Nyelve úszók [...] szép fek­vési strandra élén Lénárt István főjegyzővel és dr Nánássy jegyző­vel [...] fog részesülni Teljes tisztelettel Zoltán István Virág utca 10 Tel 551 [...]
33. 1918-08-10 / 180. szám
[...] a vá­ros díszpolgárává választotta Tisza István a harctérre megy Bndapest augusztus 9 Pöstyénböl jelentik Tisza István gróf feleségével holnap Pöstyénbe érke­zik [...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Könyvelőnő [...]
34. 1937-10-31 / 247. szám
[...] tűzifa és szénkcrcskedő 6 őcze István férfi és aői szabó Budapesti [...] Kelemen Károlyná uridivat és cipőháza Feuer Miksa divatüxletc Kertész István látszerésc Földes Drogéria R T [...] ruhák és urí szaeóság Mayer István órásfés ékszerész Merkur kőnynyemda Nyíregyháza [...]
35. 1937-03-17 / 61. szám
[...] pályaműn kája isy míg Aknássy István VII o tanuló nyilvános dicséretben [...] textilkereskedő Kossuth tér hxcelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 5 Mayer István órás és ékszerész Róni kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
36. 1936-12-30 / 298. szám
[...] dr Aradványi Endre dr Rácz István és dr Süttő Gyula Jegyző dir Kasza István Fiatalkorúak tanácsa és uzsora ügyek [...] Várady Mihály Bírák dr Rácz István dr Süttő Gyula és dr [...] fehérnemiiek nagy választékban Egyedárusitó nő FEUER MIKSA cég Városház épület A [...]
37. 1936-04-05 / 80. szám
[...] szabott olcsó áraikkal vezetnek Egyedárusitó Feuer Miksa Nyiregyháza Városház palota Natkó [...] szomorodni 88 fillér vitéz TQRNAY ISTVÁN fűszer és csemege üzletében Bethlen [...]
38. 1937-08-30 / 195. szám
[...] Városháza Telefon 318 EXCELSIOR HARISNYAHÁZ Feuer Miksa divatüzlete kötött szö­vött és [...] és műszerész Kállói utca GÖCZE ISTVÁN férfi női és francia szabász [...] minőségű és kivi­telű áruk KERTÉSZ ISTVÁN látsze rész Bethlen u 3 [...] vá­lasztékban és olcsó árakkal MÁYER ISTVÁN órás és éksze­rész Zrínyi Ilona [...]
39. 1924-06-08 / 131. szám
[...] szemefénye volt a nagy Széchenyi István­nak ifjúkorában óhajtott mintaképe Hogy az [...] Káeoly felsőke­reskedelmi iskola III osztályú Feuer Ilonka leányfőgimnázium VIII osztályú tanulók [...] áfi dijat nyer­ te Ballá István Kossuth főgimn IV osztályú j [...] polgári leányiskola IV osztályú Ko­zák István Kossuth főgimnázium IV osztá­lyú Racsek [...]
40. 1937-12-25 / 292. szám
[...] December 26 Vasárnap Rám kát István Gör kát Istensz M Prot István Izr Tebeth 22 A nap [...] na Jo Lankát el­jegyezte Márkus István banktisztvi­selő Minden külön értesítés he­lyett [...] Mackóruhák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál Női meleg nadrág Női [...] egyház­község vezetői és hívei Hulvej Ist­ván Újévkor megkezdi lelkészi szol­gálatát Nyíregyházán [...]
41. 1937-03-21 / 65. szám
[...] 2 Megnyitót mond vitéz Putnoky István ezredes 3 Gyóni verseket ad [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ármin textilüzlet Korona épület Mayer István órás és ékszerész Róm kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
42. 1937-04-18 / 86. szám
[...] ev Bánszki Edit ref Kotricz István g kat Be­lánszky Judit Berta [...] ág h ev Halálozás Krajecz István ág h ev 75 éves [...] textilkereskekő Kossuth tér Excelsíir Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza Maysr István drás és ékszerész rk bérpalota [...] iVárosház épülrt Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
43. 1937-10-27 / 243. szám
[...] Nagyváradon több fejszecsapással meggyilkolták Tóth István gyógyszerészt A szilágyme­gyei torockói születésű Tóth István a nagyváradi Oroszlán gyógyszer tárban [...] párás levegő Légnyomás 765 Emelkedő FEUER divatäzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
44. 1941-12-19 / 290. szám
[...] köziben Gairaj Júlia lés Gairaj István szalvafllattitail szánaikoiz­tattálk a közönségeit Bűntbocsámí [...] maradt csak a helv változott FEUER MIKSA ES URI DIVATUZLETE Korona [...]
45. 1936-03-25 / 71. szám
[...] feltűnő olcsó árban árusitja a FEUER MIKS 9 cél a gyár [...] szomorodni 88 íillér vitéz Tornay István fűszer és csemegeüzletében Bethlen utca [...] Ferenc többszörö­sen büntetett hajcsárt Varga István gazda azzal bízta meg hogy [...]
46. 1912-12-15 / 286. szám
[...] Náci a hordár Előadja Márton István 7 A mucsai mozi­ban Előadja [...] Legrégibb legelőkelőbb márka GRÓF KEGLEVICH ISTVÁN UTD COGNAC BUDAFOK A legbiztosabb [...] a következő bejegyzések tétettek Születtek Feuer Sára Kenczo Ilona Mészáros András [...]
47. 1918-08-08 / 178. szám
[...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Intelligens [...] vsgonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél Debrecen Poroszlay ut 1 [...]
48. 1936-07-26 / 171. szám
[...] 1936 április 26 án Matus István Matus János és ennek fele [...] térő olcsó vásárlási alkalom a FEUER MIKSA Excelsior gyár egyedárusitója Városházépület [...]
49. 1919-03-25 / 12. szám
[...] sk Walter Ede sk Dézsy István sk Náth Sándor sk Feuer sk Sza­bó Fülöp sk Chlopiczky [...] sk Pál T sk Miklós István sk Windischman Ignác sk Á [...] sk Sch Béla sk Császár István sk Varga Albert sk Erzsi [...]
50. 1936-12-04 / 279. szám
[...] Telefon 121 Halálraégett gyermek Topán István zilahi irodaszolga feleségével laikásáróíl eltávozott [...] nagy választékban Eíycdám 8 itó FEUER MIKSA cég Városház épület Megrágalmazta [...] birét Fáibián Ferenc és Fábián István gé gényi lakosok azt híresztelték [...] a bejelentésünk hogy Zá dor István a hírneves magyar grafi kus [...]