282 találat (0,683 másodperc)

Találatok

1. 2006-10-12 / 240. szám
[...] Antal Holl István Mensáros László Bozóky István Kerekes László Pankotay István Gerbár [...] Tünde című filozofikus mesejátéká­val rendező Bozóky István nyitotta meg kapuit az önál­ló [...] nélkül beszélni ezek­ről a pillanatokról Bozóky István térbe helyezte a dara­bot a [...] dolgoznak Nyíregyháza KM Léner Péter Bozóky Istvánt követte az igazgatói székben Schlan [...]
2. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
3. 1992-03-28 / 75. szám
[...] vesz Nyíregyházáról Budapesten Öt perc Bozóky Istvánnal utóhanggal Budapest Nyíregyháza KM Réti [...] szereposztás köze­pe táján Kovács professzor Bozóky István Jóval az előadás kezdete előtt [...] ott töl­tött évekről szeretné kérdezni Bozóky István jellegzetesen fanyar vagy inkább kesernyés [...] Minden általunk elvárt ven­dégnek beleértve Bozóky Ist­vánt is fénymásolt meghívót küldtünk az [...]
4. 1996-09-14 / 215. szám
[...] Pál és archív felvételek Nagy István Attila A következő olvasható a [...] Örökös tag címet adományo­zott nekik Bozóky István színházalapító igazgató Be kell vallanom [...] idekerültem először rendez­ni majd felkérésre Bozóky István után színházigazgatónak megérintett az a [...] Mindenki éli a maga életét Bozóky István össze tudta tartani a közösséget [...]
5. 2001-05-31 / 126. szám
[...] személy­pénztárainál adnak bővebb felvi­lágosítást Elhunyt Bozóky István Budapest MTI Nyolc­vanéves korában vasár­nap elhunyt Bozóky Ist­ván színész igazgató rendező érdemes mű­vész Bozóky István 1921 ben szü­letett Budapesten Tanul­mányait [...] ben érdemes művész elismerést kapott Bozóky István Konferencia a méltóságért mentesítő vonatok [...]
6. 1991-08-31 / 204. szám
[...] mindig hoz ma­gával új embereket Bozóky egyébként hihetetlenül jól ala­pozta meg [...] is hozták létre a színhá­zat Bozóky István igazgató Fehér György művészeti vezető [...] Berki Antal Hartmann Teréz Holl István Jancsó Sarolta Lakatos István Vitai András Október 17 én [...] Tünde című művét adta elő Bo­zóky István rendezésében Már az első évad [...]
7. 1984-04-04 / 80. szám
[...] Vállalat igazgatója városi tanács­tag Nagy István a Nyíregyháza és Vidéke ÁFÉSZ [...] Zsigmond Színház A nyugalomba vonult Bozóky István igazgató színházalapítói rendezői és színészi [...] a Művelődési Minisztérium főmunkatársa méltatta Bozóky István ez alkalom­ból vette át a [...] ülésen meleg szavakkal köszöntek el Bozóky Istvántól a tár­sulat tagjai is majd [...]
8. 2002-06-07 / 131. szám
[...] évad Az esemény a színházalapító Bozóky István emléktáblájá­nak avatásával kezdődött A színház [...] emléktáblánál Hetey László szín­művész emlékezett Bozóky Ist­vánra majd felolvasták özvegye üdvözlő levelét [...] a megyei Közoktatási Közalapítvány Porzsolt István Ösztöndíjára amit több éve már [...]
9. 1981-08-27 / 200. szám
[...] társulat tag­jai szavazatukkal elfogadták és Bozóky István jelentette a megye vezetőinek hogy [...] és Tünde Vörösmarty drámai költménye Bozóky István rendezésében Színre kerül továbbá Bereményi [...] 9 én délután 4 kor Bozóky Istvánt látják vendé­gül Az ünnepség a [...] a világ bé­kéjére biztonságára Kovács István SICILY Mediterranean Sea GREECE MALTA [...]
10. 1994-12-10 / 292. szám
[...] ajándékkosár címmel hangzik el Lantos István és Sebestyén János orgona zongora [...] kerültem művészeti vezetőnek Nyíregyházára ahová Bozóky István hívott S aztán egyszeriben a [...] lett Számomra is teljesen váratlanul Bo­zóky odahívott szeptemberben s decem­berben le [...] nyolc évet töltött Kaposváron majd Bozóky István hívó szavára tért vissza a [...]
11. 1982-12-23 / 301. szám
[...] talán nem hagyott elég energiát Bozóky Istvánnak saját szerepe kiérlelésére s a [...] bent se lenne a színpadon Bozóky egyéb­ként igen jó felfogásban könnyedén [...] Kati Fábián József és Kováts István jól eltalált figurái az esőjelenetet [...] ez az előadás leglendületesebb jelenete Bozóky István és Baráth András szecessziós díszletei [...]
12. 2016-10-15 / 243. szám
[...] 4 8 százalékkal nőttek Józsa István az MSZP ve­zérszónoka megjegyezte azt [...] egy szabolcsi almáskertben hang­zottak fel Bozóky István rendezésében Vitai András és Hartmann [...] És eszedbe jut Szigeti András Bozóky István Gaál Erzsébet Máté Eta Holl István Simor Ottó Pankotay István Kerekes László Safranek Károly A [...]
13. 1996-08-27 / 199. szám
[...] hogy ezekkel a szerződésekkel már István idejében is baj volt köttettek [...] más­kor talán soha Ratkó József Ist­ván királya közelebb hozott minket egymáshoz [...] híján az akarásnak összegzett végül Bozóky István aki 1981 től 84 ig [...] Panko tay Ist án GerbárTibor Bozóky István Léner Péter Csikós Sán­dor Simor [...]
14. 1982-01-08 / 6. szám
[...] próbál most a nyír­egyházi társulat Bozóky István rendezésében viszik színre az argentin [...] művész helyettesítésé­re volt szükség Holl István­tól a Tudós szerepét Bozóky István vette át Mirigy szere­pébe pedig [...] is A múzeum mely Báthori István erdélyi vajda a tele­pülés névadójának [...] és elrendelte kényszergyógyítását is Marczinkó Istvánt súlyos testi sértés miatt mint [...]
15. 1981-10-11 / 239. szám
[...] A MÖRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ TÁRSULATÁT Bozóky István igazgató T hália a kőszobor [...] Sarolta Katona Zoltán Kiss T István Kovács Gyula Lakatos István KM K Rohály Miklós ügyvezető [...] Bárány Frigyes Barsy Géza Horváth István Horinetzky Erika Holl István Hartmann Terez Györgyfalvay Péter Fekete [...]
16. 1995-09-30 / 230. szám
[...] színésze voltam Közös öltözőnk volt Bozóky Pistával Egyszer látom hogy egy [...] Na ne hü­lyéskedj velem így Bozó­ky Nyíregyházára Te Az isten háta [...] nem viccelek vele Lt Megértem Bozóky Ist­vánt Kérem meséljen valamit az ifjúságáról [...] maradjon még sokáig közöttünk Palotai István
17. 1982-12-17 / 296. szám
[...] Pyg malionjának A népszerű mű­vet Bozóky István viszi szín­padra a díszleteket Baráth [...] víg­játék főbb szerepeit Peté­nyi Ilona Bozóky István il­letve Kovács Gyula kettős szereposztás [...]
18. 1982-06-26 / 148. szám
[...] a szakszervezeti bizott­ság nevében Horváth István színművész köszöntötte majd Bozóky István igazgató mél­tatta az önálló társulatú [...] adták át a következő művészeknek Bo­zóky István igazgatónak Nagy András László rende­zőnek [...] mann Teréz Kovács Gyula Lakatos István Máté Eta Szabó Tünde és [...] Albert Éva Horineczki Erika Horváth István Jancsó Sa­rolta Petényi Ilona Stettner [...]
19. 1981-08-27 / 200. szám
[...] ülés résztvevőinek egy csoportja Fent Bozóky István igazgató meg alakultnak nyilvánítja az [...] először felcsattanó lelkes tapssal Ezután Bozóky Ist­vánnak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház [...]
20. 1982-12-16 / 295. szám
[...] i bemutató­jának főszerepeit Petényi Ilona Bozóky István és Ko­vács Gyula Bárány Frigyes [...] Tünde Máthé Eta játsszák Rendez­te Bozóky István n i a Lapátoltak az [...] helyezték alkoholista élet­módja miatt Juhász István 60 éves lónyai éjjeliőrt Az [...]