92 találat (0,088 másodperc)

Találatok

1. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
2. 1995-09-30 / 230. szám
[...] színésze voltam Közös öltözőnk volt Bozóky Pistával Egyszer látom hogy egy [...] Na ne hü­lyéskedj velem így Bozó­ky Nyíregyházára Te Az isten háta [...] nem viccelek vele Lt Megértem Bozóky Ist­vánt Kérem meséljen valamit az ifjúságáról [...] maradjon még sokáig közöttünk Palotai István
3. 1930-08-07 / 178. szám
[...] érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört [...] hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost a nyir­egyházi kir törvényszék [...] a folyosón néhány ismerőse tartózkodott Bo­zóky kezével eltakarta az arcát hogy [...] Mik­sa a Grand Hotel Esplanade Ist­ván király Deák Ferenc szállodák volt [...]
4. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
5. 1996-08-27 / 199. szám
[...] hogy ezekkel a szerződésekkel már István idejében is baj volt köttettek [...] más­kor talán soha Ratkó József Ist­ván királya közelebb hozott minket egymáshoz [...] híján az akarásnak összegzett végül Bozóky István aki 1981 től 84 ig [...] Panko tay Ist án GerbárTibor Bozóky István Léner Péter Csikós Sán­dor Simor [...]
6. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
7. 1907-07-15 / 13. szám
[...] állami fizetéskiegészitésben továbbra is részesül­jön Bozóky azt mondotta hogy a javaslathoz [...] nem ütközik a javaslat alapeszméibe Bozóky azonban téved módosítása sérti a [...] oka meg nem szűnt Bethlen István gróf Az államsegélyek kiosztása nagy [...] módosításával fogadja el s Bethlen István gróf Blahó Pál Damján Vazul [...]
8. 1909-10-13 / 233. szám
[...] óra­kor nyitotta meg az ülést Bozóky Árpád a Házszabályokhoz kór szót [...] teljesen házszabályszerü Búza Barna köszöni Bozókynak hogy indítványának igy beharangozott Kijelenti [...] tekintettel em fogadhatta el akkor Bozóky inditviyát Az alelnöki fizetéseket 1904 [...] részéről tartottak és különösen ítakovszky István néppárti vezérszónok oeszédót ismerteti A [...]
9. 1941-12-06 / 280. szám
[...] é s szentbeszéd a Szénit István bazcMkálból 11 15 fivamglélliíkus iistemiíLszbelefc [...] át Szabolcsvármegye körzetvezetője Szilágyi László Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...] a fővá­rosiban nagy népszerűségnek örven­dő Bozóky Gyula ny vezérkari ez­redes a [...]
10. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]
11. 1998-05-11 / 109. szám
[...] magyar szín­háztörténet nagykönyvé­be Köszönjük Palotai István színikritikája A Naplemente előtt talán [...] volt Megérdemel annyit hogy megnevez­zük Bozóky Istvánnak hívják Ő volt az aki [...]
12. 1997-03-17 / 63. szám
[...] középü­letek és villák díszítéséhez Palotai István Új Kelet Az elismerés a [...] ország egyik legjobb színiműhelyévé tették Bozóky István Holl István Bá­rány Frigyes Szigeti András Gerbár [...] egyes dobbanását Ünnepi kitüntetések Palotai István Új Kelet Szép hagyomány hogy [...] ért díjat kapott dr Páll István a nyíregyháza­sóstói Múzeumfalu igaz­gatója Páll [...]
13. 1926-02-07 / 30. szám
[...] a privilégium körül Közli Gál István I Nyíregyháza város adófizető communitása [...] nemesség e feltételeket elbí­rálás céljából Bozóky István elis­mert jogtudósnak adta át Ennek [...]
14. 1908-12-17 / 106. szám
[...] Kálmán Surmin György és Szappanos István felszólalása után a Ház hozzájár Felhatalmazási törvényjavaslat Püissy István kijelenti hogy ó az általános [...] szerződésről beszól Elfogadja a javallatott Bozóky Árpád a javaslat ellen beszél [...] elfogadta Ezután Nagy György és Bozóky interpelláltak Előbbi a horvát isko [...]
15. 1916-12-03 / 49. szám
[...] illető közlemények küldendők FŐSZERKESZTŐ ANTAL ISTVÁN oiao NAGYKÁROLYBA N Jókay i [...] szép mama magával hozta a Bozóky fóle estére hadd szokjék társasághoz [...] megszólította Jó estét Olga kisasszony Bozóky Kázmér volt egy fiatal 18 [...]
16. 1925-05-01 / 98. szám
[...] és félünk félünk J WORKA ISTVÁN A szombati Byron ünnep Szombaton [...] Esküvő Hoíik Lenke és Be­lánszkv István f hó 2 án szom­baton [...] ág h ev templom­ban Halálozás Bozóky Lászlóné szüi Bavlicza Gertrúd életének [...] szer­tartása szerint Az elhunytat férje Bozóky László a Fefsószabolcsi Tiszai Ármentesitő [...]
17. 1926-02-21 / 42. szám
[...] Rónay Jenő dr és Hál István angol nyelvű számokot adnak elő [...] dr Rónay Jenő és Gál István adnak elő A Shakespeare ünnépség [...] Julius Caesar fölött Brutus Szabó Ist­ván Antonius Bihary László 8 Dialogue [...] privilégium körül IV Közli Gál István Bozóky István jogi véleményét a nyíregyházi nemesség [...]
18. 1903-06-03 / 23. szám
[...] mi ve lési miniszter Osztroviczky István kir főmér­nököt Eszékről a helybeli [...] annak birlapi közlését elfogadták Dr Bozóky Alajos igazgató dr Molnár Imre [...] Kmf A kar megbizásából Dr Bozóky Alajos kir tanácsos igazgató elnök [...]
19. 1916-12-10 / 98. szám
[...] Ibrány 8 COO K Miklóssy István püspök 6000 K Hugyaji leány [...] József Kemecse Krausz Jákób Kemecse Bozóky László Kemecse Bozóky Lászlóné Kemecse Német Antal Nagyhalász [...]
20. 1926-03-05 / 52. szám
[...] a ne­mességet ez ügyben tényleg Bozóky István jogtudós kikért tanácsai irá­nyítják aki [...]