92 találat (0,108 másodperc)

Találatok

1. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
2. 1995-09-30 / 230. szám
[...] színésze voltam Közös öltözőnk volt Bozóky Pistával Egyszer látom hogy egy [...] Na ne hü­lyéskedj velem így Bozó­ky Nyíregyházára Te Az isten háta [...] nem viccelek vele Lt Megértem Bozóky Ist­vánt Kérem meséljen valamit az ifjúságáról [...] maradjon még sokáig közöttünk Palotai István
3. 1996-08-27 / 199. szám
[...] hogy ezekkel a szerződésekkel már István idejében is baj volt köttettek [...] más­kor talán soha Ratkó József Ist­ván királya közelebb hozott minket egymáshoz [...] híján az akarásnak összegzett végül Bozóky István aki 1981 től 84 ig [...] Panko tay Ist án GerbárTibor Bozóky István Léner Péter Csikós Sán­dor Simor [...]
4. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
5. 1930-08-07 / 178. szám
[...] érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört [...] hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost a nyir­egyházi kir törvényszék [...] a folyosón néhány ismerőse tartózkodott Bo­zóky kezével eltakarta az arcát hogy [...] Mik­sa a Grand Hotel Esplanade Ist­ván király Deák Ferenc szállodák volt [...]
6. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
7. 1998-05-11 / 109. szám
[...] magyar szín­háztörténet nagykönyvé­be Köszönjük Palotai István színikritikája A Naplemente előtt talán [...] volt Megérdemel annyit hogy megnevez­zük Bozóky Istvánnak hívják Ő volt az aki [...]
8. 1997-03-17 / 63. szám
[...] középü­letek és villák díszítéséhez Palotai István Új Kelet Az elismerés a [...] ország egyik legjobb színiműhelyévé tették Bozóky István Holl István Bá­rány Frigyes Szigeti András Gerbár [...] egyes dobbanását Ünnepi kitüntetések Palotai István Új Kelet Szép hagyomány hogy [...] ért díjat kapott dr Páll István a nyíregyháza­sóstói Múzeumfalu igaz­gatója Páll [...]
9. 1926-02-07 / 30. szám
[...] a privilégium körül Közli Gál István I Nyíregyháza város adófizető communitása [...] nemesség e feltételeket elbí­rálás céljából Bozóky István elis­mert jogtudósnak adta át Ennek [...]
10. 1926-02-21 / 42. szám
[...] Rónay Jenő dr és Hál István angol nyelvű számokot adnak elő [...] dr Rónay Jenő és Gál István adnak elő A Shakespeare ünnépség [...] Julius Caesar fölött Brutus Szabó Ist­ván Antonius Bihary László 8 Dialogue [...] privilégium körül IV Közli Gál István Bozóky István jogi véleményét a nyíregyházi nemesség [...]
11. 1926-03-05 / 52. szám
[...] a ne­mességet ez ügyben tényleg Bozóky István jogtudós kikért tanácsai irá­nyítják aki [...]
12. 1907-07-15 / 13. szám
[...] állami fizetéskiegészitésben továbbra is részesül­jön Bozóky azt mondotta hogy a javaslathoz [...] nem ütközik a javaslat alapeszméibe Bozóky azonban téved módosítása sérti a [...] oka meg nem szűnt Bethlen István gróf Az államsegélyek kiosztása nagy [...] módosításával fogadja el s Bethlen István gróf Blahó Pál Damján Vazul [...]
13. 1996-08-17 / 193. szám
[...] készülő show jában amelyet Verebes István ren­dez a Fészek Klubban A [...] Már korábban megírtuk hogy Verebes István a Bé­késcsabáról érkező Molnár Lászlónak [...] Andrással Örökös tagsággal ismerik el Bozóky István Léner Pé i tér Csikós [...] a sorban előtte állót Verebes István rendezi s ben­ne a tehetség [...]
14. 1926-02-19 / 40. szám
[...] utca Ibo­lya utca Incédy sor István utca Jég utca Kálmán utca [...] a privilégium körül Közii Gál István III A 6 pontra a [...] ápr 24 1824 alázatos szolgájok Bozóky István Folytatjuk
15. 1997-08-06 / 182. szám
[...] ám de mégis létező Palotai István Új Kelet Szertefoszló illúziók jövőkép [...] emlékem adta meg a választ Bózóky István a Móricz Zsig mond Színház [...]
16. 1997-05-05 / 103. szám
[...] Darvas Ivánt Aztán 1979 ben Bozóky Ist­ván megtisztelő feladatot ka­pott megszervezhette a [...] szinte kong az ürességtől Török Istvánnal a Magyar Nemzeti Gasztronómi­ai Szövetség [...]
17. 1909-10-13 / 233. szám
[...] óra­kor nyitotta meg az ülést Bozóky Árpád a Házszabályokhoz kór szót [...] teljesen házszabályszerü Búza Barna köszöni Bozókynak hogy indítványának igy beharangozott Kijelenti [...] tekintettel em fogadhatta el akkor Bozóky inditviyát Az alelnöki fizetéseket 1904 [...] részéről tartottak és különösen ítakovszky István néppárti vezérszónok oeszédót ismerteti A [...]
18. 1880-04-22 / 4. szám
[...] ki hivatalát el nem fogadhatta Bozóky Ist­vánnak hasonlóképen Másod Kapitányi ranggal és [...]
19. 1941-12-06 / 280. szám
[...] é s szentbeszéd a Szénit István bazcMkálból 11 15 fivamglélliíkus iistemiíLszbelefc [...] át Szabolcsvármegye körzetvezetője Szilágyi László Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...] a fővá­rosiban nagy népszerűségnek örven­dő Bozóky Gyula ny vezérkari ez­redes a [...]
20. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]