282 találat (0,185 másodperc)

Találatok

1. 1967-02-03 / 29. szám
[...] Doluhanova énekel 15 18 Albert István népi zenekara ját­szik Kemény Klió [...] TRISZTÁN Illés Endre és Vass István ültette át ma­gyarra a Szegedi [...] ellen A hárcm felvonásos drámái Bozóky István rendezte kiforrott korrekt eszközökkel NEGYED [...] az alkoholista garázda Dr Szalai István Tv ben láttuk
2. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva Mihail Lvov A kétszázötven [...]
3. 1974-04-17 / 88. szám
[...] órakor A HNF megyei székházában Bozóky Éva újságíró a Könyvtáros című [...] a zsűri a forgatókönyvíró Sas István munkáját aki a filmhez az [...] Dózsa Gvörgy Felelős vezető Boléezi István Íőöőmó 80888 v 58888 888 [...]
4. 1974-05-12 / 109. szám
[...] a tanítóképző intézet hallgatói köré­ben Bozóky Éva újságíró a Könyvtáros cí­mű [...] jelent arra választ ad Imre István Kossuth díjas festő­művész Nyíregyházán nyílt [...] impressziókat de mind­ezek transzformálódnak Imre Istvánban Szatmárból indult el A akvarell [...] fogságban a korábbi mesterek Réti István Szőnyi István és Elekfy Jenő oktatta szemlélettel
5. 1975-03-21 / 68. szám
[...] volt a város vendége Simon Ist­ván és Czine Mihály a népfrontklubban [...] csopor­tos foglalkozást rendhagyó irodalmi órákat Bozóky Éva a Nők Lapja szerkesztője [...]
6. 1975-08-29 / 202. szám
[...] Kiss Li bermann Popper értekezé­se Bozóky Éva könyve peda­gógiai tapasztalatairól ugyan­úgy [...] felvá­sárlást Újabb büntetőeljárás indult Rézműves István és két társa ellen akik [...] egyenesen oda irányí­tották őket Rézműves Ist­ván mintegy 10 000 Ft hasznot [...] már nem lehetett elkobozni Rézműves István 8000 Ros­tás Gusztáv 4000 és [...]
7. 1977-05-18 / 115. szám
[...] is hasonló bonyodalmakkal járt Széchenyi István 1830 nyarán a Desdemona nevű [...] mennyiségű munkát igény­lő műsor rendezése Bozóky Istvánt dicséri Merkovszky Pál A KÉPERNYŐ [...] abból az adósságból amellyel Nagy István romániai magyar író életművének tartozik [...] csaknem sikerült ben­ne megteremteni Nagy Ist­ván írásainak atmoszférá­ját A legerősebben A
8. 1978-04-14 / 87. szám
[...] rejtelmeivel ismerteti meg kis hallgatóit Bozóky Éva a Könyvtáros című folyóirat [...] 1834 36 között megfestette Széche­nyi István arcképét amely jelenleg is az [...]
9. 1978-05-07 / 106. szám
[...] 3 0 ará­nyú vereséget szenvedett Bozóky Dénes a szakosztály elnöke Fáradt [...] sz isk 208 2 Debreceni István 12 sz isk 180 3 [...] keddi számában fogjuk közölni Bányai István Tenisz NB I ki lesz [...]
10. 1979-03-13 / 60. szám
[...] Apollónia által összeállított és a Bozóky István rendezte dokumen­tumműsor érdekes módon tett [...] ezt a bonyo­lult jellemet Seregi István Cserbenhagyta áldozatát Egy nagy csattanásra [...]
11. 1980-03-01 / 51. szám
[...] másnál úgysem válik be Benedek István írja valahol hogy a házassággal [...] legjobban az lehetőleg ne házasodjék Bozóky Éva Fogyókúrázóknak 1 Csak meghatározott [...]
12. 1980-07-22 / 170. szám
[...] M László gra­fikus és Steiner István szob­rász alkotásaiból a Tokaji Galériában [...] táborban Színházról színészekről előadásokról Villáminterjú Bozóky Istvánnal A jövő esztendőben kez­di meg [...]
13. 1981-03-05 / 54. szám
[...] művelődési központ be­lépése Az előkészületekről Bozóky István és Géczi Fe­renc igazgató tájékoztatta [...]
14. 1981-06-11 / 135. szám
[...] mai követel­ményeknek A társulat szervezéséről Bozóky István színházigaz­gató adott tájékoztatót A művészeti [...] Petőfi Sán­dor a TITÁSZ Báthori Ist­ván valamint a Növényolaj­ipari és Mosószergyártó [...]
15. 1981-06-14 / 138. szám
[...] vezetőinek és színészeinek névsora Igazgató Bozóky István művészeti vezető Fehér György fődramaturg [...] Déryné Györgyfalvay Péter Szolnok Horváth István Pécs Holl István Kecskemét Ittes Jó­zsef Miskolc Katona Zol­tán Népszínház Kiss István Szolnok ifj Kovács Gyula József A Színház Lakatos István Szeged Lengyel Ist­ván Szolnok Stettner Ottó Kaposvár Szántó [...]
16. 1981-08-20 / 195. szám
[...] Lászlóval Ács Jánossal illetve Bujtor Istvánnal Balázsovits La­jossal Cserhalmi Györggyel Bánfalvi [...] Nincs egyedül a pilóta Beszélgetés Bozóky Istvánnal a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház [...]
17. 1981-08-27 / 200. szám
[...] ülés résztvevőinek egy csoportja Fent Bozóky István igazgató meg alakultnak nyilvánítja az [...] először felcsattanó lelkes tapssal Ezután Bozóky Ist­vánnak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház [...]
18. 1981-08-27 / 200. szám
[...] társulat tag­jai szavazatukkal elfogadták és Bozóky István jelentette a megye vezetőinek hogy [...] és Tünde Vörösmarty drámai költménye Bozóky István rendezésében Színre kerül továbbá Bereményi [...] 9 én délután 4 kor Bozóky Istvánt látják vendé­gül Az ünnepség a [...] a világ bé­kéjére biztonságára Kovács István SICILY Mediterranean Sea GREECE MALTA [...]
19. 1981-09-06 / 209. szám
[...] utca 5 alatt Első ren­dezvényén Bozóky István a Móricz Zsigmond Szín­ház igazgatóját [...]
20. 1981-09-12 / 214. szám
[...] cí­mű drámai költeményének bemutatóján amelyet Bozóky István rendez A főbb szere­pekben Vitai [...] Tün­de Szabó Tünde Ilma La­katos István Balga Holl István Tudós Tímár Zol­tán Fejedelem Fábián [...] állvány is jelzi hogy Gábor István festőmű­vész a napokban hozzáfog nagyméretű [...] 31 éves büntetett előéletű Balogh István megszúrta köny nyebb sebet ejtvén [...]
21. 1981-09-12 / 214. szám
[...] Papp László vezető edző Fecsku István arcüreggyulla­dása miatt nem léphet pályára [...] szint 82 5 kg Darmai István Kisvárda 235 kg II osztályú [...] Mátészalka 182 48 kg Sulák István Fehérgyar­mat 212 52 kg Szabó [...] 8 45 Thália Nyíregyházán Szí­nészarcok Bozóky István Sza­bó Tünde Bárány Frigyes Vi­tai [...]
22. 1981-09-13 / 215. szám
[...] Nagy Jánosné fehér gyarmati Holes István nyírteleki Csaplár Sándorné piricsei Czibe [...] 8 45 Thália Nyíregyházán Szí­nészarcok Bozóky István Sza­bó Tünde Bárány Frigyes Vi­tai [...]
23. 1981-09-15 / 216. szám
[...] utazott megyénk két művésze Kádas István grafikus és Sebestyén Sándor szobrász [...] kiállítóte­remben látható szeptember 20 ig BOZÓKY ISTVÁN a nyír­egyházi Móricz Zsigmondi Színház [...] innen húszon túl házigazdái Antal István és Pálfi Balázs munkásszál­lások kollégiumok [...] Iloná­val Barbinek Péterrel és Holl Istvánnal beszélget A követ­kező vasárnap szeptember [...]
24. 1981-09-26 / 226. szám
[...] szerveinek a társintézmények képviselői Dóka István főigazgató tan évnyitó ünnepi beszéde [...] titkára Itt adták át Dobos István III éves repülőgép vezető ágazatos [...] október 17 ig elvégzendő feladatokról Bozóky István a színház igazgatója adott tájékoztatást [...]
25. 1981-09-27 / 227. szám
1981 szeptember 27 o Bozóky rendez Bartók zongorázik A nyíregyházi [...] A Oson gór és Tündét Bozóky Ist­ván rendezi Erről készültek felvételeink Elek [...]
26. 1981-10-04 / 233. szám
[...] hiúság hajtja Színháznyitó társulati ülésünkön Bozóky István szájából elhangzott a varázsszó Szeretet [...]
27. 1981-10-08 / 236. szám
[...] új szín­ház létrehozását Ezért ami­kor Bozöky István hívott jöjjek el vele Pécsről [...]
28. 1981-10-11 / 239. szám
[...] A MÖRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ TÁRSULATÁT Bozóky István igazgató T hália a kőszobor [...] Sarolta Katona Zoltán Kiss T István Kovács Gyula Lakatos István KM K Rohály Miklós ügyvezető [...] Bárány Frigyes Barsy Géza Horváth István Horinetzky Erika Holl István Hartmann Terez Györgyfalvay Péter Fekete [...]
29. 1981-10-18 / 245. szám
[...] szüle­tésnapi ünnepség Az eme­leti társalgóban Bozóky Ist­ván igazgató avatta fel azt a [...]
30. 1981-10-18 / 245. szám
[...] szüle­tésnapi ünnepség Az eme­leti társalgóban Bozóky Ist­ván igazgató avatta fel azt a [...]
31. 1981-10-20 / 246. szám
[...] együtt lenyűgözőek s egyszersmind mozdulatlanok Bozóky István térbe helyez­te a darabot a [...] Csongor méltó ellenfelének Balga Lakatos István meglepetés Premierajándék Jelenetről jelenetre lendíti [...] felvilla­násban Hallatlanul nagy fel­adat Holl István a tudós ka­pott mindkét jelenete [...] erő­teljes ez a harc Sereg István Irádió MELLETT Az önpusztításba vezető [...]
32. 1981-12-29 / 303. szám
[...] aztán szerelem című zenés játékát Bozóky István rendezésében A Megyei és Városi [...] azzal dicse­kednek hogy felkészítésüket Adorján István tanár is segí­tette aki aktív [...] Tudomást szerzett a tör­téntekről Csákányos István a feleség apja is Vasvillával [...] ki­sebb ütést mért rá Csákányos Istvánt a nyír­egyházi kórház intenziv osz­tályára [...]
33. 1982-01-08 / 6. szám
[...] próbál most a nyír­egyházi társulat Bozóky István rendezésében viszik színre az argentin [...] művész helyettesítésé­re volt szükség Holl István­tól a Tudós szerepét Bozóky István vette át Mirigy szere­pébe pedig [...] is A múzeum mely Báthori István erdélyi vajda a tele­pülés névadójának [...] és elrendelte kényszergyógyítását is Marczinkó Istvánt súlyos testi sértés miatt mint [...]
34. 1982-01-22 / 18. szám
[...] most először dupla szereposztással jelentkeznek Bozóky István rendezésében a két fő­szerepet Szabó [...] illetve Tallós Rita és Hor­váth István alakítja Eközben a közönség az [...] használják a készüléket állítja Zlota István a GELKA műszaki ellenőre Előírás [...]
35. 1982-01-31 / 26. szám
[...] dolgozott át rockoperává A darabot Bozóky István ren­dezte A rendező nyilatkozata lapunk [...]
36. 1982-01-31 / 26. szám
[...] a mondanivaló így él Udud István tanácsi osztályvezető Fehérgyarma­ton molnár Meséi [...] válaszol­nak majd B G Bozólcy István a színház ősbemutatójáról hc újdonság [...] elkeltek Mi a vélemé­nye erről Bozóky István szín­házigazgatónak úgy is mint a [...]
37. 1982-02-20 / 43. szám
[...] is változatlanul időszerű Dr Bánszki István SZÍNHÁZI JEGYZET Ez aztán szerelem [...] Az előadás sodró és lendü­letes Bozóky István számta­lan rendezői ötlettel s lát­vánnyal [...] magát figu­rájának logikai következet­lenségein Horváth István a B szereposztásban mackó sabb [...] lelkesen Wilenskyt a pszichológust Lengyel István játssza szin­tén jó hanggal és [...]
38. 1982-03-04 / 53. szám
[...] szünetében érkeztek a vendégek akiket Bozóky István igazgató kala­uzolt végig a megszépült [...]
39. 1982-03-16 / 63. szám
[...] színészek köztük a nyíregyházi színidirektor Bozóky István a képer­nyőre célszerűen összefogott darab [...] még nem tet­tük volna Széchenyi István naplóját Már csak azért is [...] élővé tették a műsort Seregi István Tóth Árpád A tárgyalóteremből KÉPERNYŐ [...]
40. 1982-03-28 / 74. szám
[...] állami gazdasági igazgató Kossuth díjas Bozóky István színész rendező a Móricz Zsigmond [...] pedagógus házaspár Állami díjasok Hegymegi István a Mátészalkai Állami Tangazdaság igazgatója az MSZMP KB tgja Holl Ist­ván színész Jászai díjas Hajtó József [...] Győző pedagógus Apáczai díjas Molnár István atléta edző a nyíregyházi tanárkép­ző [...]
41. 1982-04-24 / 95. szám
[...] óráig szintén a hivatali helyiségében BOZÓKY ISTVÁN a Mó­ricz Zsigmond Színház igaz­gatója [...]
42. 1982-05-08 / 106. szám
[...] színpadon Ezután jött Nyíregyháza ahová Bozóky István jóvoltá­ból kerültem Ide kellettem Kellettem [...] a színház leg alábbiiTszámomra Antal István Trágárságok a moziban dot magyar [...]
43. 1982-05-15 / 112. szám
[...] 1982 május 15 FILMJEGYZET Horváth István A z ember úgy hordja [...] csúf sászérepÁf bár­mikor cserélődhetnek Hor­váth Istvánnak á Nyíregyhá­zi Móricz Zsigmond Színház [...] és tulajdonképpen egészen addig míg Bozóky István igazgatónk nem hívott ott dolgoztam [...] szántam persze rá magam de Bozóky István személye is biztatóan hatott Most [...]
44. 1982-05-22 / 118. szám
[...] Veszprémi Petőfi szín­ház rendezőjének Pétervári Istvánnak hogy nézzen meg mert alkalmas [...] 76 ban aztán Kecske­méten találkoztam Bozóky Istvánnal akkör ott ő Tende ző [...] örülnénk ha jól sikerülne Antal István FILMJEGYZET Történelmi lecke 1945 november [...]
45. 1982-05-23 / 119. szám
[...] Arany szarvas étteremben Nyíregy­házán Laskai István 23 éves helybeli lakos Az [...] érzésekkel készül a budapesti bemutató­ra Bozóky István a Móricz Zsigmond Színház igazgatója [...]
46. 1982-06-26 / 148. szám
[...] a szakszervezeti bizott­ság nevében Horváth István színművész köszöntötte majd Bozóky István igazgató mél­tatta az önálló társulatú [...] adták át a következő művészeknek Bo­zóky István igazgatónak Nagy András László rende­zőnek [...] mann Teréz Kovács Gyula Lakatos István Máté Eta Szabó Tünde és [...] Albert Éva Horineczki Erika Horváth István Jancsó Sa­rolta Petényi Ilona Stettner [...]
47. 1982-08-24 / 197. szám
[...] 23 án tartották az zóky István igazgató meg róti Lajosra a színház volt Képünkön Bozóky István igazgató ismerteti a progra­mot a [...] Gerbár Tibor érde­mes művész Pankotai Ist­ván Tóth Károly és Üjvári Zoltán [...]
48. 1982-09-12 / 214. szám
[...] Lajos Hőhullám című darabját próbálják Bozóky István rendezésében Képünkön Petényi Ilona Szabó [...] Maróti Lajos Hő­hullám című színművét Bo­zóky István rendezésében Színházunk volt fődrama­turgjának művét [...] Tünde Kovács Gyula és Holl István kelti életre Október végére várható [...] Hartmann Teréz Györgyfalvai Péter Horváth István Lakatos István Vi­tai András A elmúlt évadból [...]
49. 1982-09-30 / 229. szám
[...] Móricz Zsigmond Szín­ház bemutatója rendező Bozóky István amellett hogy tiszteleg a színház [...] életünkbe olykor beleszürkülő önmagunkkal Nagy István Attila Porcsinfű Á z óra [...] amit a gyermekek köztük Jánszki István is erősen elleneztek s ezt [...] elment Jánszki ékhoz mert Jánszki Istvánnal jó barát­ságban volt Később utánament [...]
50. 1982-10-03 / 232. szám
[...] társulat egykori fődramaturgjának háromfelvonásos színjátéka Bozóky István rendezésé­ben került színre Felvételünkön Holl István Szabó Tünde Petényi Ilona és [...]
51. 1982-10-09 / 237. szám
[...] élményeinket idézi Stílusa van Palotai István úgyis mint Főnök Alfonz úgyis [...] író sem a darab rendezője Bozóky István nem használ­ja ki Lehetőséget ad [...] szerepeltetésére a Jászai díjas Holl István és a Szép magyar komédiában [...] újra elmúló lehetősé­gekről szól Holl István eszközökben gazdag színész az a [...]
52. 1982-10-16 / 243. szám
Szabó Tündével a Hőhullámban Holl István Jó félesztendei pihenés után végre [...] színpadon köszöntheti a közönség Holl Istvánt De én most mégsem a [...] aztán Dürrenmatt V Frankját Pesten Bozóky István rendezte Ebben ta­lálkoztunk először így [...] között lenni másnap elért te­lefonon Bozóky És jöttem Az elmúlt évad [...]
53. 1982-10-31 / 256. szám
[...] próbái folynak Az igazgatói irodában Bozóky István a Móricz Zsig mond Színház [...]
54. 1982-11-19 / 272. szám
[...] meg­kezdődtek Shaw Pygmalionjá nak próbál Bozőky István rende­zésében A bemutatót december közepére [...] 1500 forintot csalt ki F Istvánnak S Ist­vánnak M Gyulánénak P Andrásnénak is [...]
55. 1982-12-16 / 295. szám
[...] i bemutató­jának főszerepeit Petényi Ilona Bozóky István és Ko­vács Gyula Bárány Frigyes [...] Tünde Máthé Eta játsszák Rendez­te Bozóky István n i a Lapátoltak az [...] helyezték alkoholista élet­módja miatt Juhász István 60 éves lónyai éjjeliőrt Az [...]
56. 1982-12-17 / 296. szám
[...] Pyg malionjának A népszerű mű­vet Bozóky István viszi szín­padra a díszleteket Baráth [...] víg­játék főbb szerepeit Peté­nyi Ilona Bozóky István il­letve Kovács Gyula kettős szereposztás [...]
57. 1982-12-19 / 298. szám
[...] a megyeszék­helyen 16 órakor Hliva István Oros általános iskola 11 óra­kor [...] Ferencné nyirjesi iskola dr Pregun István Ipari Szakközép iskola Korányi Frigyes [...] szerdán 17 órakor dr Petrus István Borbánya műve­lődési ház 18 órakor [...] darabot Mészöly Dezső fordítása alapján Bozóky István rendezte a nyíregy­házi színpadra Elek [...]
58. 1982-12-23 / 301. szám
[...] talán nem hagyott elég energiát Bozóky Istvánnak saját szerepe kiérlelésére s a [...] bent se lenne a színpadon Bozóky egyéb­ként igen jó felfogásban könnyedén [...] Kati Fábián József és Kováts István jól eltalált figurái az esőjelenetet [...] ez az előadás leglendületesebb jelenete Bozóky István és Baráth András szecessziós díszletei [...]
59. 1983-01-15 / 12. szám
[...] tájékoztatást a Móricz Zsigmond Színházban Bozóky István igazgató szólt a társulat helyzetéről [...] én lesz gyakorlati vezetője Kisg Ist­ván a Vörös Csillag Tsz fő­kertésze [...]
60. 1983-01-30 / 25. szám
[...] Nagydoboson Nyírmeggyesen FOGADÓNAPOK Vásá­rosnaményban Fodor István országgyűlési képviselő ja­nuár 31 én [...] éktelen­kednek az ottfelejtett betontöm­bök Kovács Istvánná Nyíregyháza Északi körút 54 szám [...] nyíregyházi Mó­ricz Zsigmond Színház igazgató­jával Bozóky Istvánnal találkoz­nak a klubtagok Január 31 [...] garázdaság miatt Rézművest és Nagy Istvánt egyaránt másfél év börtönre büntette [...]
61. 1983-02-25 / 47. szám
[...] irodalomtörté­nész Krúdy kutató be­vezetője után Bozóky István a színház igazga­tója és Kapás [...]
62. 1983-03-27 / 73. szám
[...] március 28 án 17 órától Bozóky István szín­házigazgató Kapás Dezső rendező valamint [...] Szabó Tünde Bárány Fri­gyes Holl István és Vitai András színművészek rész­vételével [...]
63. 1983-06-24 / 148. szám
[...] ze­nés komédiát fogják ját­szani KÖNYV Bozóky Mária Kunvári Lilla Fényszabályozó és [...] bemutató ki­állításon kívül megtekinthe­tő Kádas István grafikusmű­vész közelmúltban megnyílt tárlata is [...] meg Az ílső ilyen kötet Bozóky Mária Cunvári Lilla című kismonográ [...]
64. 1983-07-09 / 161. szám
[...] létszükségletévé válik a színházba já­rás Bozóky István igazgató a második éva­dot záró [...]
65. 1983-08-06 / 185. szám
[...] ló verseket mondtam Járt nálam Bozóky István színházigazgató Kért vállaljak sze­repet az [...] Sándor Tahi Tóth László Maszlay István Tordi Géza Koncz Gábor Kútvöl­gyi [...] rohanás okozott gondot Tanáraid Horvai István és Kapás Dezső megta­nította a [...] megjelent I II kötetében Balogh István fordításában és kritikai meg­jegyzéseivel az [...]
66. 1983-08-25 / 200. szám
[...] szerepel meg­felelő színvonalon elláthas­sák Halász Istvánná Gyökér Jánosné és Tóth Endréné [...] tanács vb művelődésügyi osztályának vezetője Bozóky István igazgató el­mondta minden új évad [...] Balogh Bé­la Hetey László Rudas Ist­ván Simor Ottó Somló Gá­bor Haász [...]
67. 1983-09-17 / 220. szám
[...] végén kaptam a kérdést elvállal­IBozóky István a Móricz Zsigmond Színház igazgatója [...] lehetőség és feladat jutott Elmondta Bozóky István Feljegyezte Tóth László KM hétvégi [...]
68. 1984-04-04 / 80. szám
[...] Vállalat igazgatója városi tanács­tag Nagy István a Nyíregyháza és Vidéke ÁFÉSZ [...] Zsigmond Színház A nyugalomba vonult Bozóky István igazgató színházalapítói rendezői és színészi [...] a Művelődési Minisztérium főmunkatársa méltatta Bozóky István ez alkalom­ból vette át a [...] ülésen meleg szavakkal köszöntek el Bozóky Istvántól a tár­sulat tagjai is majd [...]
69. 1984-07-21 / 170. szám
[...] vezetésében is a nyugdíjba vonult Bozóky István helyét Léner Péter az addigi [...] mentek el a társulattól Lengyel István Szeli Ildikó és Somló Gábor Visszajön viszont Holl István Petényi Ilona míg Debrecenből Csi­kós [...]
70. 1986-05-24 / 121. szám
[...] tör­tént hogy egymás mellett öltöztünk Bozóky Istvánnal aki megkérdezte nem jönnék e [...]
71. 1986-08-30 / 204. szám
[...] Vajda Márton kommunista újság­író Porzsolt István tanító­képző intézeti tanár fárado­zott a [...] kollégista otthona is LÁTOGATÓBAN Lakatos Istvánnál Lakatos Istvánról az egykori nyíregyhá­zi színészről akaratlanul [...] színház új­jászületett Az új igazgató Bozóky hívott ide és én örömmel [...] színkör tagjai szeretik e LakatO Istvánt Hiszen maximalista igényes rende zőnek [...]
72. 1987-06-09 / 134. szám
[...] Nyírség Konzervipari Vállalat a Máriás Istvánná Fekete Ilona Koleszár Edit összetételű női illetve a Bozóky Ferenc Koós Miklós Csehi János [...] Mészáros Miklós Krakomperger László Furár István Tar Zsolt Hajzer András Kassai [...] Fábián János Kiss Tamás Molnár Ist­ván Szabó László Az országos egyetemi [...]
73. 1987-09-12 / 215. szám
[...] a pályámon Kapóra jött hogy Bozóky István aki szí­nészkolléga volt Pécsett meghívott [...] A csapatnak közösség­Hétvégi interjú Horváth István ügyvezető igazgatával i színházról gé [...]
74. 1988-03-19 / 67. szám
[...] mond Színház ügyvezető igazgatói tisztét Bozóky Ist­ván mellett tanulta a színhá­zi szakmát [...] kevésbé in­gatnak meg mióta Benedek István az Aranyketrec szerzője leírta hogy [...]
75. 1988-05-17 / 116. szám
[...] a vezetői posztokon vál­tozások történtek Bozóky Istvántól 1984 elején vette át a [...] nagysikerű volt Ratkó József alkotása István királyunkról a többi­ek közül pedig [...]
76. 1988-05-27 / 126. szám
[...] salakmotoros fe lette előtte Bódi István kétdanos karatemester Tulajdonképpen semmi különös [...] Győztesek Lipcsey Ti­bor Tanács Artner István Sza vicsav Tóth Béla Szabolcshő és Szilágyi Istvánná Dohány­gyár TISZAHAT KUPA néven indí­tottak [...] Fekete Ilona Szabó Tamásné Férfiak Bozóky Ferenc Cserhalmi Fe­renc Dienes Barna [...]
77. 1989-02-02 / 28. szám
[...] ismerősnek szomszédnak munkatársnak akik BÖZ ISTVÁN temetésén megjelentek sírjára virágot helyeztek [...] nagyanyánk dédnagy anyánk MIKECZ GÁBORNÉ Bozóky Anna 79 éves korában elhunyt [...] édesanyánk nagyanyánk dédanyánk MIKECZ GÁBORIÉ Bozóky Anna életének 7 S évé­ben [...]
78. 1990-01-25 / 21. szám
[...] már az IC ben Verebes Ist­ván Moldova György Zalatnay Sarolta Pa­taki [...] berendezés nélkül A színiház vezetése Bozóky István volt ekkor az igazgató egyáltalán [...] gyakori színházba já­rókat említi Horváth István a színház ügy­vezető igazgatója az [...] majd a második évtizedet Nagy István Attila A néző közvetlen közelről [...]
79. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Fülpösdárőcon tart választási gyűlést Szakács István pártok­tól független képviselőjelölt március 14 [...] Kutatások Központja tudományos főmunkatársa Berényi István a földrajztudo­mány doktora az MTA [...] Márai Sándor író költő Molnár István koreográfus ki­váló művész öze Lajos [...] Jászai Mari díjas színművé­sze valamint Bozóky István nyugalmazott színész rende­ző a Móricz [...]
80. 1990-06-09 / 134. szám
[...] aztán régi ismerőse Bo zóky István az új nyíregyházi színház szervezője [...] színpadhoz való ragasz­kodás éveinek mondja Bozóky a színházalapító nagyon nagy színházi [...] úgy be mint ahogyan képzeltem Bozókyt mint tudjuk Léner Péter váltot­ta [...] többé ne léphessek színpadra Bodnár István Film I Salaam Bombay A [...]
81. 1990-09-22 / 223. szám
[...] hat A színház első igazgatója Bozóky István is színész volt A harmadik [...] közönségnek Köszönöm a válaszait Nagy István Attila az idős férfinak a [...]
82. 1991-08-31 / 204. szám
[...] mindig hoz ma­gával új embereket Bozóky egyébként hihetetlenül jól ala­pozta meg [...] is hozták létre a színhá­zat Bozóky István igazgató Fehér György művészeti vezető [...] Berki Antal Hartmann Teréz Holl István Jancsó Sarolta Lakatos István Vitai András Október 17 én [...] Tünde című művét adta elő Bo­zóky István rendezésében Már az első évad [...]
83. 1992-03-28 / 75. szám
[...] vesz Nyíregyházáról Budapesten Öt perc Bozóky Istvánnal utóhanggal Budapest Nyíregyháza KM Réti [...] szereposztás köze­pe táján Kovács professzor Bozóky István Jóval az előadás kezdete előtt [...] ott töl­tött évekről szeretné kérdezni Bozóky István jellegzetesen fanyar vagy inkább kesernyés [...] Minden általunk elvárt ven­dégnek beleértve Bozóky Ist­vánt is fénymásolt meghívót küldtünk az [...]
84. 1992-10-24 / 251. szám
[...] mélységesen elítél­jük a vétkest Pók István és Ne­umann Gábor a levelükkel [...] 13 30 V Molnár Fazekas Bozóky A Pro montor utcai pálya [...] a klub nevében köszöntötték Tatos Istvánt a kosarasok Pis­ta bácsiját és [...]
85. 1993-02-06 / 31. szám
[...] A fűnyí­róember délután Kiállítások Drozsnyik István képző­művész munkáiból nyílt kiállítás a [...] a Móricz Zsigmond Színháznak Verebes István Harasztosi Pál felvétele Nyíregyháza KM Nagy István Attila A megyei ön kormányzat [...] társulatot S ebben az elődök Bozóky István Léner Péter Csikós Sándor Schlanger [...]
86. 1993-03-06 / 55. szám
[...] és nagy pillanatait Az aranyos Bozóky igaz­gató úr csalt ide halljuk [...] produkciók születtek forgatta le Szőts István az Emberek a hava­son című [...]
87. 1993-11-30 / 280. szám
[...] újabb vonulatából Annus József Baka István Szepesi Attila Veress Miklós Tóth [...] életforma harmóniája marasztalt itt Bodnár István Nyíregyháza KM Ju­bileumi év ez [...] nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház alapítása­kor Bozóky azt mondta ne félj anyaszereplőkre [...]
88. 1993-12-31 / 306. szám
[...] át oly szép napokat töltöt­Bodnár István Nyíregyháza KM Pá­lyájának főbb állomásai [...] Ez úgy történt hogy lát­tam Bozóky kollégám lázas tervezését készülődését Ki­derült [...]
89. 1994-02-05 / 30. szám
[...] Szabó Tünde a Tangóban Nagy István Attila Könnyen Ál lehet hogy [...] szeretne lenni Az évad Verebes István be­mutatkozásával kezdődött Azzal hogy színházunk [...] lehet a jövőre is Verebes István első nyíregy­házi rendezésében felvonulta­tott mindenkit [...] Zsigmond Színház első önálló társulata Bozóky Ist­ván vezetésével Az alapító művészek közül [...]
90. 1994-03-26 / 72. szám
[...] alapítvány munkájával kapcsolatos ügyintézést Baka István vezetésével Jánd vállalta Az adományokból [...] október 17 én nyílt meg Bozóky István igazgatása alatt A fiatal társu­lat [...] Sándor is 1993 nyarától Verebes István a színház vezetője A napokban [...] Sürgős esetekben Nyíregy­házán a Szent István u 16 szim alatt látják [...]
91. 1994-08-20 / 196. szám
[...] energiával opti­Ahol a Tisza ered BOZÓKY ÉVA Sorsfordító István király Hol vagy István király Téged magyar kíván Idestova [...] őrzött meg a nép emlékezete István és Mátyás egyaránt Európa felé [...] is helyrehozhatatlan károkat okozott Szent István még nehezebb helyzetben de nagyobb [...]
92. 1994-08-29 / 203. szám
[...] Csatári Fige Forkavec Veres Ko­vács István Tóth Bemáth Loós Edző Tar [...] 25 Kovács Imre 35 Kovács István 44 Kapusztyin 48 Ko­vács Imre [...] ez­er néző v Fodor dr Bozóky Fazekas III kér Zay Földvári [...] Hrus ka Balázsi Edző Kegye Ist­ván Záhony Rácz Győri Hegedűs Izaiszki [...]
93. 1994-12-10 / 292. szám
[...] ajándékkosár címmel hangzik el Lantos István és Sebestyén János orgona zongora [...] kerültem művészeti vezetőnek Nyíregyházára ahová Bozóky István hívott S aztán egyszeriben a [...] lett Számomra is teljesen váratlanul Bo­zóky odahívott szeptemberben s decem­berben le [...] nyolc évet töltött Kaposváron majd Bozóky István hívó szavára tért vissza a [...]
94. 1996-08-26 / 198. szám
[...] Péter Csíkos Sándor és Verebes István Harasztosi Pál felvétele Nagy István Attila Nyíregyháza KM Szín­háztörténeti szempontból [...] vettek a tár­sulati ülésen Verebes István bevezetőjé­ben néhány gondolatban felvá­zolta a [...] Simor Ottó A három direktor Bozóky István alapító tag Lé­ner Péter és [...] Beszélgetés a gyermekek írójával Csukás Istvánnal a Cimbora Vakáció ürügyén Budapest [...]
95. 1996-09-14 / 215. szám
[...] Pál és archív felvételek Nagy István Attila A következő olvasható a [...] Örökös tag címet adományo­zott nekik Bozóky István színházalapító igazgató Be kell vallanom [...] idekerültem először rendez­ni majd felkérésre Bozóky István után színházigazgatónak megérintett az a [...] Mindenki éli a maga életét Bozóky István össze tudta tartani a közösséget [...]
96. 1996-09-30 / 228. szám
[...] Horváth L Pampuch Edző Balázs István Az első játszmában még 2 [...] néző v Sóthy Sápi dr Bozóky Kiskundo­rozsma Csehó Tóth Ko vács [...] védők rövid felszabadítása után Ko­Balázs István a szünetben megpróbálta felrázni fiait [...]
97. 1996-12-04 / 283. szám
[...] most fizetség nélkül is Lakatos István Harasztosi Pál felvétele Bodnár István Nyíregyháza KM A szín­házkedvelők közül bizonyára sokan emlékeznek még Laka­tos Istvánra a Móricz Zsig mond Színház [...] amikor áthívott az új színházba Bozóky Ist­ván Nincs hálásabb dolog mint egy [...] Árpád örökében című könyv Szent Istvántól III Andrásig dolgozta fel a [...]
98. 1996-12-06 / 285. szám
[...] mér­kőzésen fújja a sípot Part­jelzőként Bozóky Imre és Hamar László segíti [...] Nyírjákó EDZŐCSERE Útilaput kapott Vojtkó István aki eddig a Mátészalkai MTK [...]
99. 1997-06-17 / 139. szám
[...] színházi találkozón Nyíregyháza KM Nagy István Attila Az elmúlt színházi évad [...] ügyve­zető igazgatóját és Várko nyi Istvánt a Nyíregyházi Regionális Munkaerőfej­lesztő és [...] ügyeleti idő­ben Nyíregyházán a Szent István úl 14 alatt látják cl [...] díját A legjobb jelmezterve­ző díját Bozóky Mária a leg­jobb epizódafakitését Szabó [...]
100. 1997-11-15 / 267. szám
[...] Attila Le­velek Marinka Barnabás Vajas István Nyírkárász Petrik László Csenger Jurij [...] Forgó 2 0 Edző Kasziba István 1 játszma 19 perc 1 [...] jelenlegi helyzetünkben jónak tartom Kasziba István A viszony­lag sima győzelemért is [...] Kinizsi 13 v Heibl dr Bozóky Fridély Egyetérthe­tünk Eszenyi Dénessel a [...]