34. oldal, 936 találat (0,039 másodperc)

Találatok

661. 1977-03-27 / 73. szám
[...] dolgozó tudja mikor van Körtvélyes István fogadónapja Ez a nap csu­pán [...] hét óra előtt érkezett Ollári István Kazincbarcika országgyűlési képviselője aki maga [...] kereste fel aznap elsőként Körtvélyes Istvánt Jóllehet a képviselő és az [...] A kér­désre a következő látogatók kérése már sejteti is a vá­laszt [...]
662. 1984-10-02 / 231. szám
[...] hazafias nép­front elismerés illette Haj­dú Istvánt Sárospatak és ér Borsi Ernőt [...] ko­rabeli fotográfus A nagypa­pa Marhoíler István 1919 ben az ózdi kohászat [...] ezzel kapcsolatos az idejövök Leg­több kérése is Valóban Evek óta sze­retnénk [...]
663. 1971-02-27 / 49. szám
[...] öntuda­tára épülő politikánkkal í kormány kérése Az új ötéves tervvel össz­hangban [...] igaz­gatója mondott megnyitóbe­szédet Ezután Tózsa István a megyei Idegenforgalmi 1 Termelőszövetkezeti [...] kom­munistáit A pártnapon dr Koleszár István rendőr ez redes megyei rendőr [...] küldött veti részt Dr Koleszár István beszá mote ában hangsúlyozta hogy [...]
664. 1979-12-14 / 293. szám
[...] és Ku­bák Valériának Nándor Dános Istvánnak és Kalóz Erzsébetnek Edina Zilahi [...] Klebovicz Anna Máriának Anita Répasi Istvánnak és Fekete Etelkának Csaba Fitos [...] Kökényest Agnes Iloná­nak Ágnes Bodnár Istvánnak és Lánczi Erzsébetnek István Varga Jánosnak és Heiler Kata­linnak [...] sem volt baj fi renirség kérése December 12 én szerdán 21 [...]
665. 1994-05-05 / 105. szám
[...] ért Rt kereskedelmi igazgatóhelyet­tese Tőzsér István Előre szeretném bocsátani ezen a [...] fiatalok fejlődésének támogatása szakértői támogatás kérése eredménymérésekhez és ké­pességvizsgálatokhoz A pályázatnak [...] Ház Pedagógus Nőikara a Gál Ist­ván Kórus valamint a Kammerchor der [...]
666. 1954-09-24 / 226. szám
[...] tettek hazafias kötelességüknek 900 forintot kerese 25 éves családos ember vagyok [...] János tsz elnök és Zoltai Ist­ván a miskolci tanács szirmai kirendeltségének [...] I es számú kohónál Füsti István olvasztár 1600 forintot jegy­lett s [...] jókat nevettek a tréfákon Keksz István fiatal vájá is ott volt [...]
667. 1968-12-15 / 294. szám
[...] remél­hetjük hogy a Központi Bi­zottság kérése amely sze­rint Kér minden párttagot [...] kege T k Foto Miserák István Nem adminisztratív intézkedés politikai esemény [...]
668. 1957-09-26 / 225. szám
[...] az állam kormányzójának bele­egyezése vagy kérése nélkül A rend helyreállításával kapcsolat­ban [...] ülést tartott A képvise­lik Antos István pénzügyminiszter­iek és Ajtai Miklósnak az [...]
669. 1957-05-10 / 107. szám
[...] közben az ülésterembe lépett Dobi István a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke [...] Horváth Imre Kállai Gyula Kossá István Marosán György dr Münnich Ferenc [...] meg Az elnöki emelvényen Kádas István Pesta László és Sárfi Rózsi [...] ellene Kádár János is­mételten hangoztatott kérése elle­nére egyetlen szót sem szóltak [...]
670. 1965-05-14 / 112. szám
[...] A Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának kérése esetén a Magyar Népköztársaság kor­mánya [...] üdvözölte a tanácskozás rész­vevőit Szúrd István az MSZ­MP Központi Bizottságának titkára [...] Ádám u X 36 Boda István X ü i A Napot [...]
671. 1982-01-17 / 14. szám
[...] kertbarátot szeretet­tel várnak A RENDŐRSÉG KÉRÉSE Cegléd határában a 4 es [...] következtében a személygép­kocsi vezetője Papp István 51 éves rokkant nyugdíjas buda­pesti [...]
672. 1968-05-01 / 101. szám
[...] Baráth Lajos ír­ta és Bozsik István illusztrál­ta a másiknak pedig Tóth [...] számol be az el­hunyt Vásárhelyi Istvánról pedig Arokszállusy Zoltán ír nekrológot [...] a Hello Dolly ról Illés István ír kritikát A harmadik állan­dó [...] életközeibe hozása Háromszáz isWás averck kérése Néhány héttel ezelőtt a ti [...]
673. 1993-09-04 / 206. szám
[...] osztály 10 000 Ft Váradi Istvánná 3534 Miskolc Gagarin u 4 [...] idegen nyelv taní­tására anyagi támogatás kérése 50 000 Ft Könyves Kálmán [...]
674. 1979-09-16 / 217. szám
[...] a reggeli hajrá mondja Dienes Istvánná boltveze­tő A tejivó dolgozóinak mikor [...] Korai De hiszen az önök kérése szerint szállítottunk Nem akarják felsze­reltetni [...]
675. 1994-02-28 / 49. szám
[...] Emlékhelyen 1994 Február 28 Csurka István Miskolcra jön Miskolc ÉM Választási [...] Mozgalom A nagygyűlés vendégei Csurka István Deme Zol­tán Dénes János és [...] 35 országgyűlési képviselő 6 Gu­lyás István 38 újságíró politoló­gus 7 Zambó [...] telefonszámot Áz elnöknek csak egyetlen kérése van pénzt ne kéijenek Gyula [...]
676. 1973-11-19 / 271. szám
[...] NÉP­VISELETI KIÁLLÍTÁS A bajai Türr István Múzeum­ban nagy sikerrel mutatták be [...] Jogos a tanács említett osztályának kérése a telep lakói haté­konyabban működjenek [...]
677. 1994-04-12 / 85. szám
[...] Ráczkevey József FKgP dr Lakatos István Ma­gyarságért Választási Szövetség 2 vk [...] dr Halász Gyula Munkáspárt Horváth Istvánná független 11 vk Szerencs Buri [...] Pártja Tar Mihály NDSZ Csatári István Li­berális Polgári Szövetség Vállalko­zók Pártja [...] lehet vele Az érintett csapatok kérése alapján csupán az ENSZ főtitkár [...]
678. 1994-04-13 / 86. szám
[...] már kórházak szakvizsgálati vagy helybiztosítási kérése Az osztályhoz tartozó Kardiorespi ratorikus [...] Házban Választási fórumokat tart Veres István az Agrárszövetség 6 számú választókerület [...]
679. 1960-08-04 / 183. szám
[...] zum A bányászok jól állnak kerese dolgában Ormosbányán az átlagke­reset 2202 [...] Egy másik hel sígben Almást István Kosuth dij vájár Rivák Lajos [...] lennének Egy nyugdíjas bányász Reményi István lép az irodába ö a [...] telep presszójába ahol Ozv Gyurkó Istvánná főzi a Jó feketét A [...]
680. 1969-03-14 / 61. szám
[...] az Aranykalász Tsz képviselője Bállá Istvánná egyszerű de meleg szavakkal így [...] ju­talmat A kis ünnepség Négyessy Istvánnak a járási tanács vb elnökhelyettesének [...] di Nvotpi Felelő vovptő SZEMES ISTVÁN tét követett el Ez a [...] vitték A mentőknek az 5 kérése hogy a segíteni szán ékozók [...]