33. oldal, 885 találat (0,076 másodperc)

Találatok

641. 1977-03-27 / 73. szám
[...] dolgozó tudja mikor van Körtvélyes István fogadónapja Ez a nap csu­pán [...] hét óra előtt érkezett Ollári István Kazincbarcika országgyűlési képviselője aki maga [...] kereste fel aznap elsőként Körtvélyes Istvánt Jóllehet a képviselő és az [...] A kér­désre a következő látogatók kérése már sejteti is a vá­laszt [...]
642. 1994-11-14 / 269. szám
[...] várnak a kormánytól Az ODE kérése vi­szont elsősorban nem anyagi jellegű [...] anyagi háttérrel rendelkező gróf Széchenyi István sem tehetne ha egy csoda [...] ve­zető Tóth Pál és Gyöngyösi István utcákat tekintse meg végezetül pe­dig [...]
643. 1973-06-13 / 136. szám
[...] azt egészségi ál­lapota tette szükségessé Ké­rése nélkül is meg kellett tenni [...] esztendőkre Csalódnia kellett s Nagy István V égé A vidám brigád [...] BVK igazgatójától Kört vél ves Istvántól kell meg­tudnom hogy a Kandó [...] az összhang Akkor Ol lári István üzemvezető aki ma már a [...]
644. 1965-06-10 / 135. szám
[...] szocialista brigád címet ok Soltész István Miskolcon rendezik a Országos Iársas [...] megbeszélése jesül a lakosság régi kérése ken és divatbemutatókon dön Közös [...]
645. 1993-04-07 / 81. szám
[...] képesek voltak ellopni T Szerkesztőség Kérése egy 73 éves MÁV nyugdí [...] marad figyelmen kívül Tisztelettel Zimonyi István MÁV nyugdijas Miskolc 3530 Szemere [...] minden rászoruló­nak A levélíró Szent Istvántól kezdve sok mindenkin keresztül a [...]
646. 1979-12-14 / 293. szám
[...] és Ku­bák Valériának Nándor Dános Istvánnak és Kalóz Erzsébetnek Edina Zilahi [...] Klebovicz Anna Máriának Anita Répasi Istvánnak és Fekete Etelkának Csaba Fitos [...] Kökényest Agnes Iloná­nak Ágnes Bodnár Istvánnak és Lánczi Erzsébetnek István Varga Jánosnak és Heiler Kata­linnak [...] sem volt baj fi renirség kérése December 12 én szerdán 21 [...]
647. 1994-04-27 / 98. szám
[...] gyógyításában Prof Dr Kiss János István Az újságolvasó előtt bizonyára is­mert [...] Április 27 Szerda Az ÉMÁSZ kérése Az ÉMÁSZ Rt értesíti a [...]
648. 1972-10-24 / 251. szám
[...] az egyik betegnek A gondo­zott kérése már itt is pa­rancs Igazából [...] Vörös Sári nótákat énekel Lu­kács István cimbalmozik 9 30 Mi van [...]
649. 1957-05-10 / 107. szám
[...] közben az ülésterembe lépett Dobi István a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke [...] Horváth Imre Kállai Gyula Kossá István Marosán György dr Münnich Ferenc [...] meg Az elnöki emelvényen Kádas István Pesta László és Sárfi Rózsi [...] ellene Kádár János is­mételten hangoztatott kérése elle­nére egyetlen szót sem szóltak [...]
650. 1971-02-27 / 49. szám
[...] öntuda­tára épülő politikánkkal í kormány kérése Az új ötéves tervvel össz­hangban [...] igaz­gatója mondott megnyitóbe­szédet Ezután Tózsa István a megyei Idegenforgalmi 1 Termelőszövetkezeti [...] kom­munistáit A pártnapon dr Koleszár István rendőr ez redes megyei rendőr [...] küldött veti részt Dr Koleszár István beszá mote ában hangsúlyozta hogy [...]
651. 1990-01-02 / 1. szám
[...] személyzeti igazgatóhelyettesének meg­keresése és segítségének ké­rése a vállalat kezelésében külföldön üzemelő [...] jelző nélküli a demokrácia Brackó István
652. 1984-10-02 / 231. szám
[...] hazafias nép­front elismerés illette Haj­dú Istvánt Sárospatak és ér Borsi Ernőt [...] ko­rabeli fotográfus A nagypa­pa Marhoíler István 1919 ben az ózdi kohászat [...] ezzel kapcsolatos az idejövök Leg­több kérése is Valóban Evek óta sze­retnénk [...]
653. 1968-05-01 / 101. szám
[...] Baráth Lajos ír­ta és Bozsik István illusztrál­ta a másiknak pedig Tóth [...] számol be az el­hunyt Vásárhelyi Istvánról pedig Arokszállusy Zoltán ír nekrológot [...] a Hello Dolly ról Illés István ír kritikát A harmadik állan­dó [...] életközeibe hozása Háromszáz isWás averck kérése Néhány héttel ezelőtt a ti [...]
654. 1994-05-05 / 105. szám
[...] ért Rt kereskedelmi igazgatóhelyet­tese Tőzsér István Előre szeretném bocsátani ezen a [...] fiatalok fejlődésének támogatása szakértői támogatás kérése eredménymérésekhez és ké­pességvizsgálatokhoz A pályázatnak [...] Ház Pedagógus Nőikara a Gál Ist­ván Kórus valamint a Kammerchor der [...]
655. 1975-12-11 / 290. szám
[...] Margitnak Szilvia Tünde Szi ráczki Istvánnak és Török Jolán­nak István Török Istvánnak és Nemes Ágnesnek Henriett Lo­vász [...] Kovács Istvánnak és Sógor Ilonának Ist­ván Krisztián Vadászi Jenőnek és Budai [...] Orosz Istvánnak és Berecsi Évá­nak István Zsolt Kasaróczki Gábornak és Sipos [...] Gergely Istvánnak és Nagy Gi­zellának István Kovács János­nak és Kovács Juliannának [...]
656. 1965-05-14 / 112. szám
[...] A Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának kérése esetén a Magyar Népköztársaság kor­mánya [...] üdvözölte a tanácskozás rész­vevőit Szúrd István az MSZ­MP Központi Bizottságának titkára [...] Ádám u X 36 Boda István X ü i A Napot [...]
657. 1994-04-12 / 85. szám
[...] Ráczkevey József FKgP dr Lakatos István Ma­gyarságért Választási Szövetség 2 vk [...] dr Halász Gyula Munkáspárt Horváth Istvánná független 11 vk Szerencs Buri [...] Pártja Tar Mihály NDSZ Csatári István Li­berális Polgári Szövetség Vállalko­zók Pártja [...] lehet vele Az érintett csapatok kérése alapján csupán az ENSZ főtitkár [...]
658. 1994-02-28 / 49. szám
[...] Emlékhelyen 1994 Február 28 Csurka István Miskolcra jön Miskolc ÉM Választási [...] Mozgalom A nagygyűlés vendégei Csurka István Deme Zol­tán Dénes János és [...] 35 országgyűlési képviselő 6 Gu­lyás István 38 újságíró politoló­gus 7 Zambó [...] telefonszámot Áz elnöknek csak egyetlen kérése van pénzt ne kéijenek Gyula [...]
659. 1968-12-15 / 294. szám
[...] remél­hetjük hogy a Központi Bi­zottság kérése amely sze­rint Kér minden párttagot [...] kege T k Foto Miserák István Nem adminisztratív intézkedés politikai esemény [...]
660. 1957-09-26 / 225. szám
[...] az állam kormányzójának bele­egyezése vagy kérése nélkül A rend helyreállításával kapcsolat­ban [...] ülést tartott A képvise­lik Antos István pénzügyminiszter­iek és Ajtai Miklósnak az [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind