33. oldal, 936 találat (0,045 másodperc)

Találatok

641. 1989-01-06 / 5. szám
[...] heti RTV müsort Erre olvasóink kérése ösz­tönzött bennünket Többen szóvá tették [...] autóbusz vég­állomáson Az útvonal Lil­lafüred István kilátó Eszperantó forrás Lilla­füred DVTK [...]
642. 1996-05-14 / 112. szám
[...] alkotótáborba Ott kérte tőlem Szathmáry István hogy fessek neki egy igazi Kozma képet Szathmáry István az abaúji al­kotótelepek elindítója azóta [...] diákkörök műkö­désének elősegítése szakértői tá­mogatás kérése eredménymérések­hez és képességvizsgálatokhoz A pályázatokat [...] a Munkaügyi Bíróság elnöke Gecse Istvánná bíró és Nik házy László [...]
643. 1979-08-09 / 185. szám
[...] is hogy a könnyűipari mi­niszter kérése alapján a Napjaink egyik sokat [...] 10 százalékos növe­kedésével számolnak Olajos Istvánnal már csak ketten vagyunk az [...]
644. 1965-04-25 / 97. szám
[...] ágon még nem takarékoskodnak Endrödj István karikatúrája Leffióláféicozlati A Sportfogadási és [...] a probléma is amiről Kriston István beszél A szál 1 Htokról [...] újabb írásait Pál József Tolcsvai Kérésé­nek szívesen eleget tettünk s lapunk [...]
645. 1955-02-13 / 37. szám
[...] öntő Balogh Dániel és Zimon István 195 százaié kos teljesítményével járult [...] tagjai elbeszélgettek Bíró Imre Tóth István Balogh István Gönczi Károly és Lux Elek [...] tudnák csökkenteni az önköltséget Régi kérése a dolgozóknak a bunkerok pá­rosítása [...]
646. 1978-09-20 / 222. szám
[...] az ünnepélyes megnyitóra melyet Tarján István a Centrum Áruházak vezér igazgatója [...] még az ország többi szakosztályának kérése Biztos hogy telt ház előtt [...] látia a szakfelügyelői teen­dőket Sziráczki István és Csa­thó Sándor a Borsodi [...] Nemzetközi Vásárköz­pontban Bp X Dobi István út 10 A vásárterület D [...]
647. 1995-04-13 / 88. szám
[...] fórumon Iskolát teremtett Kiss János István Sebészeti tudományos ülés a Semmelweis [...] ÉM B Gy Kiss János István professzor tíz éve érke­zett Miskolcra [...] hiszen mint mondta a kórházigazgató kérése megfellebbezhetetlen tényekről tesz említést A [...] akinek a szülője tanár Szöllősi Istvánná a Pedagógusok Szakszervezetének fórumán Miskolc [...]
648. 1956-05-04 / 104. szám
[...] tudjuk felhasználni Dolgozóinknak az a kérése hogy az új szocialista városhoz [...] MOHÁCSI GÁBOR üb elnök LESKÖ ISTVÁN igazgató A legkiválóbbakat bízták meg [...]
649. 1978-07-03 / 154. szám
[...] Piginato olasz 6 11 Sziráczki István magyar 5 12 Sova cseh­szlovák [...] sszavágóra maradt a döntés Szabó István felv abdarúgás Ossétályoxóh Szombaton délután [...] különbséggel verte meg Belvárit Szabó István felvételei Kovács Károly a megyei [...] kaptak Nem egészen ko­molyan előadott kérése azon­ban teljes komolysággal meg­hallgatásra találhat [...]
650. 1988-08-09 / 187. szám
[...] Mini Galéria ló 18 Roskoványi István festmé­nyei Herman Ottó Emlékház Petőfi [...] 00 Kérted hallgathatod Edl Eszter kérése 20 25 Népsze­rű muzsika 21 [...]
651. 1965-06-10 / 135. szám
[...] szocialista brigád címet ok Soltész István Miskolcon rendezik a Országos Iársas [...] megbeszélése jesül a lakosság régi kérése ken és divatbemutatókon dön Közös [...]
652. 1994-07-20 / 169. szám
[...] mint a számlaérték jogos a kérése hogy a Matáv Rt derítse [...] kellemetlen ügyet ÉM portré Ducsai István Miskolc ÉM LGY Miskolcon született [...] a biztos stabil jövedelem­re Fia István akkor már egyetemista volt Fi­zikus [...]
653. 1994-04-27 / 98. szám
[...] gyógyításában Prof Dr Kiss János István Az újságolvasó előtt bizonyára is­mert [...] Április 27 Szerda Az ÉMÁSZ kérése Az ÉMÁSZ Rt értesíti a [...]
654. 1972-10-24 / 251. szám
[...] az egyik betegnek A gondo­zott kérése már itt is pa­rancs Igazából [...] Vörös Sári nótákat énekel Lu­kács István cimbalmozik 9 30 Mi van [...]
655. 1994-11-14 / 269. szám
[...] várnak a kormánytól Az ODE kérése vi­szont elsősorban nem anyagi jellegű [...] anyagi háttérrel rendelkező gróf Széchenyi István sem tehetne ha egy csoda [...] ve­zető Tóth Pál és Gyöngyösi István utcákat tekintse meg végezetül pe­dig [...]
656. 1979-07-03 / 153. szám
[...] kaptak a diákok Fotó Kozma István A kazincbarcikai alsóvá si általános [...] Mi volt az asszonyok legutóbbi kérése Az új telepítésű szőlő művelésén [...] dinamikus ágazat jövője Beszélgetés Tobak Istvánnal a Baromfifeldolgozó Vállalatok Trösztje vezérigazgatójával [...] bő­vülésével kezdte a beszél­getést Tobak István majd így folytatta Ebben az [...]
657. 1955-03-06 / 55. szám
[...] nagyszerű szakem bereik vannak Keresztyény István és Rontó István boronaszerelők amíg volt elegendő anyaguk [...] elvtársnak és munka­társainak az a kérése hogy időben biztosítsák a szükséges [...]
658. 1990-01-02 / 1. szám
[...] személyzeti igazgatóhelyettesének meg­keresése és segítségének ké­rése a vállalat kezelésében külföldön üzemelő [...] jelző nélküli a demokrácia Brackó István
659. 1993-04-07 / 81. szám
[...] képesek voltak ellopni T Szerkesztőség Kérése egy 73 éves MÁV nyugdí [...] marad figyelmen kívül Tisztelettel Zimonyi István MÁV nyugdijas Miskolc 3530 Szemere [...] minden rászoruló­nak A levélíró Szent Istvántól kezdve sok mindenkin keresztül a [...]
660. 1973-06-13 / 136. szám
[...] azt egészségi ál­lapota tette szükségessé Ké­rése nélkül is meg kellett tenni [...] esztendőkre Csalódnia kellett s Nagy István V égé A vidám brigád [...] BVK igazgatójától Kört vél ves Istvántól kell meg­tudnom hogy a Kandó [...] az összhang Akkor Ol lári István üzemvezető aki ma már a [...]