17 találat (0,324 másodperc)

Találatok

1. 1974 / 9. szám • MŰHELY • Kovács Sándor Iván: A kecskeméti Szenczi Molnár-portré és ikonográfiái rokonsága (57. oldal)
[...] Viszont Kiss Zsigmond veje Gál István nyugalma­zott lelkipásztor Dunavecsén él Kér­jük [...] a fényképek meg­érkeztek már Gál Istvánnak is írtam Dunavecsére s Hatvani [...] Ugyanezen a napon Dunavecséről Gál István nyugalmazott lelkésztől szintén megjött a [...] I Hozzám küldött levelét pedig kérése értelmében szintén még a mai [...]
2. 2012 / 7-8. szám • Gaborják József: "A rendszer nem volt ennyire okos?" (189. oldal)
[...] fél hónapra halt meg Gajdócsi István Teljesen váratlanul én a pontos [...] Volt e valamiféle testamentuma Gajdócsi Istvánnak Tudjuk róla hogy ő az [...] a megyében működő egyházakkal Személyes kérése minimális volt Nem kötötte meg [...] ne essék én nem Gajdócsi István vagyok Teljesen különböző más személyiség [...]
3. 2010 / 9. szám • FALUDY GYÖRGY CENTENÁRIUMÁRA • Borsodi L. László: "Sátán és Isten foglya" (A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetében) (72. oldal)
[...] A bocsáss el zokogva mozzanatában kérésé ben az ő elkeseredettségére vagy [...] létbe vetettség tragikumát 24 Fried István szerint a szituációkhoz fűzhető metaforák [...] élt át In Uő Baka István hetvenkedő katonája 76 72
4. 2002 / 11. szám • Kovács Sándor Iván: „Szegény Zrínyi, ha ehetett volna abból a vaddisznóból is..." (Illyés-emlékek, levelek, dokumentumok) (88. oldal)
[...] hogy a lap élén Vas István írása álljon nagyobb munka első [...] számunk közlésére vonatkozik Illyés udvarias kérése nem teljesült a fő­anyagot a [...]
5. 1998 / 4. szám • Gajdó Ágnes: „Isten nélkül isteni életet” (Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum) (96. oldal)
[...] és lelkiismeretes­ség jellemzi a Kovács István Várady Szabolcs Nagy Gáspár Körmendi [...] mottó közül talán a Baka István idézet a legjellemzőbb a korra [...] várása a mél­tósággal viselhető halál kérése azt jelzi hogy a költő [...] Szige­ti gondolatot amellyel a Kovács Istvánról szóló írását hefejezi legyen lehetőségünk [...]
6. 2021 / 7-8. szám • Iványosi-Szabó Tibor: Szőlőtermesztés és borkultúra a Homokhátságon a kora újkorban (7-8_8. oldal)
[...] megfelelő területnek a tanácstól való kérése és beültetése Az kik régi [...] az tanú néhai idősbik Daróczi István házastársával edgyütt építette é azon [...] a Bokrosban vagyon Sánta Pál István szomszédságában adta el Fekete Jánosnak [...]
7. 2009 / 3. szám • Füzi László: Forrás – 40 (120. oldal)
[...] lapszerkesztés képezi le a Bibó István által említett műgonddal élő ember tevékenységét A kéziratok kérése gondo­zása a várakozás s az [...]
8. 1977 / 1. szám • MŰVÉSZET • Sümegi György: Beszélgetés B. Mikii Ferenc festőművésszel (83. oldal)
[...] hiszen ott élt évekig Nagy István Ha ő jól érezte magát [...] havi összeget A Tanácsnak a kérése szerint a mi terveinkkel egybehangzóan [...] Fővá­rosi Képtárban láttam ismerős Kun Istvánt nyertük meg Mikor indult a [...]
9. 1977 / 12. szám • VALÓ VILÁG • Zám Tibor: Bormelléki zsiványságok (4. rész: Amíg a lavina elindult...) (34. oldal)
[...] el egy nagyobb mennyisé­get Kelemen Istvánnak Vili rendű 6 év szigorított [...] illetve megbízható Megint más Gyulai István volt csengődi tanácselnöknek XXXV rendű [...] embernek csupán az volt a kérése hogy a a legális szállítmánnyal [...]
10. 2001 / 5. szám • Pünkösti Árpád: Rákosi mentében (Az 1956-os lemondás legendái és a valóság) (69. oldal)
[...] megnyugodtam Budaörsre men­tünk ahol Bata István és Piros László miniszterek már [...] a be és átrepü­lési engedélyek kérése a légierő parancsnok hatáskörébe tartozott [...]
11. 2019 / 3. szám • Rigó Róbert: A Forrás – ahogy én látom (3_138. oldal)
[...] 2‍0‍1‍6‍ o‍k‍t‍ó‍b‍e‍r‍ 1‍5‍ é‍n‍ T‍ó‍t‍h‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ i‍s‍ e‍l‍h‍u‍n‍y‍t‍ A‍ P‍i‍s‍t‍a‍ b‍á‍c‍s‍i‍t‍ó‍l‍ [...] á‍t‍o‍l‍v‍a‍s‍á‍s‍a‍ v‍é‍l‍e‍m‍é‍n‍y‍e‍z‍é‍s‍e‍ e‍s‍e‍t‍l‍e‍ g‍e‍s‍ k‍o‍r‍r‍i‍g‍á‍l‍á‍s‍o‍k‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ m‍i‍n‍d‍e‍z‍ a‍ s‍z‍ű‍k‍ü‍l‍ő‍ n‍y‍o‍m‍d‍á‍b‍a‍ k‍ü‍l‍d‍é‍s‍i‍ [...]
12. 2013 / 11. szám • Oláh - Gál Róbert: Bolyai Farkas levele báró Wesselényi Miklóshoz (39. oldal)
[...] másfelől Wesselényi Miklós is Széchenyi István felkérésére lett Széchenyi utazótársa és [...] tetszhetett Wesselényi Miklósnak Bolyai Farkas kérése Azt se felejtsük el lehet [...]
13. 2010 / 12. szám • Staar Gyula: Mindhalálig sugározta tudását (Emlékképek Simonyi Károlyról) (93. oldal)
[...] idő tájt jelentette ki Széchenyi István Magyarország nem volt hanem lesz [...] javítanál S amikor azután a kérése szerint előadtam jobbító szándékainkat rendszerint [...]
14. 1981 / 5. szám • Erdei Ferenc (Fejezetek a két világháború közötti progresszió történetéből - dokumentumfilm-szöveg, készítették: Csoóri Sándor, Hanák Gábor, Huszár Tibor, Sára Sándor) (16. oldal)
[...] hivatalos magyar revizionizmussal a Szent István i birodalmi gondolattal az elszakított [...] mi fogalmaztuk Kovács Imrével Kovács kérése volt hogy a pángermán veszély [...]
15. 1989 / 7. szám • Domokos Mátyás: "A szellem: erkölcs" (Koncsol László újabb tanulmányairól) (159. oldal)
[...] magyar tanszé­kének debreceni vendégtanára Rovács István révén s rajta keresztül kértek [...] az akkori magyarországi magyar hivata­losság kérése ellenében is változatlan hűség és [...]
16. 1999 / 6. szám • Pünkösti Árpád: „Nem erről volt szó” (Rákosiék 1953-as moszkvai raportja) (41. oldal)
[...] hívatta hogy nincs e valami kérése vagy közlendője 1 2 Mindkét [...] a PB szürke eminenciását Kovács Istvánt száműzik Miskolcra Áprilisban Gerő értesíti [...]
17. 2015 / 7-8. szám • Tóth Ágnes: Az NDK-ba kitelepített magyarországi németek családegyesítési lehetőségei (1948–1950) (61. oldal)
[...] Miután a német fél többszöri kérése ellenére az egész csoportnak hiányzott [...] d tétel 02764 1950 László Istvánná és Farkas Éva jelentése 1950 [...]