8. oldal, 417 találat (0,159 másodperc)

Találatok

351. 1993-06-05 / 129. szám, szombat
[...] megingatni fe­nyegetőzött Mečiar kormányfő Csurka István fokozatosan meg­szervezett magának egy pártot [...] mind a középiskolákban a szülők kérése alapján az igazgató maga döntene [...]
352. 1996-03-05 / 54. szám, kedd
[...] állí­tólag Rőcéhez csatolják farkas Zachariás István Szepsi polgármestere Úgy érzem az [...] és re­méltük hogy a bodrogköziek kérése végre meghallgatásra talál és ez [...]
353. 1929-11-29 / 272. (2197.) szám
[...] színműiró eljegyezte Bárczy Piroskáit Bárczy István volt polgármester és nyugalmazott igazságügy [...] kijelölt fogbázi cellába és első kérése az volt hogy adjanak neki [...]
354. 1995-06-13 / 136. szám, kedd
[...] léphet a nemzetközi erők parancs­nokainak kérése nélkül amely vi­szont a világszervezet [...] testület kizárja soraiból B Kovács Istvánt Ám a szavazáson a ma­gyar [...]
355. 1929-08-17 / 185. (2110.) szám
[...] programpontja a Deutsche Studentenschaft fölvételi kérése Ez a szövetség ugyanis ma [...] estély volt Ma délelőtt Hauauer István váci püspök latin nyel­ven mondott [...]
356. 1923-02-13 / 34. (187.) szám
[...] és Ferencet Öry Lászlót Roskó Istvánt Hrip­ka sógorát továbbá Neviczky Konstantin [...] tudják hogy Franciaországnak ez a kérése rendkívül megnehezítette Bonar Law helyzetét [...]
357. 1925-11-29 / 271. (1014.) szám
[...] érzésének mint a magyar Farkas István Alsd el Krím bosszula Egy [...] rnév re vágyott Szüleinek ellenzése kérése hatás­talan maradt Sziwel télekkel arra [...]
358. 1995-07-12 / 160. szám, szerda
[...] sávban en­gedik a járműveket Varga Ist­vántól a közúti határát­kelőhely vezetőjétől megtud­tuk [...] Az államügyész most azzal érvelt kérése elfogadása mellett hogy Craxi ügyvédjei [...]
359. 1929-12-12 / 283. (2208.) szám
[...] el­látni A vádlottat az ügyvéd kérése annyira indulatba hozta hogy fölragadott [...] OLCSÓ aRAK DROGÉRIA CENTRAL Kammerhofer István Brat slava Venturucca 20 ni [...]
360. 1963-08-17 / 226. szám, szombat
[...] bket dekének hanem az olvasók kérésé 5 s sok a pr [...] ajtót A békesség kulcsa GYURCSÓ ISTVÁN I BIZAKODVA Üljünk tanácsot csak [...]
361. 1924-10-02 / 224. (672.) szám
[...] tisztviselő azonban az utasok minden kérése ellenére egy félórás tolatást rendezett [...] Hírlap eredeti tárcája Irta Lázár István Álmosan pislogott a gázfény a [...]
362. 1978-12-01 / 332. szám, péntek
[...] 30 000 ko­rona A rendőrség kérése CSTKJ November 20 án hét­főn [...] Zoltán pSo Helyettes főszerkesztők Szarka István és Csető János Szerkesztőség 893 [...]
363. 1964-06-03 / 153. szám, szerda
[...] Szalal mar­sall magyar részről Dobi István írt alá A közlemény első [...] kérte felvételét a Közös Piacba Kérése megtárgyalását Franciaország és Nyugat Németország [...]
364. 1997-08-16 / 189. szám, szombat
[...] 25 Dallamról dallamra S Nagy István jubileuma 17 00 Telesport benne [...] 20 00 Film az önök kérése alapján 1 Vizsgálati fogság Fr [...]
365. 1932-04-15 / 87. (2900.) szám
[...] vegyék fi a hitközség tagijainak kérése dacára sem váüMta az elnöki [...] Schestág Antal építészit és Rédeky István dr t a jogügyi bizottság [...]
366. 1933-06-20 / 139. (3249.) szám
[...] sérelmet a Szinpártoló Egyesület számtalan kérése ellenére máig sem szüntették meg [...] László Tornaija és dr Pigler István Vágselye Titkár lett dr Brück [...]
367. 1930-07-11 / 155. (2376.) szám
[...] hatóit halt tehetséges zeneszerzőnknek Turchány István által magyarra fordított Az éjszaka [...] elhalasztás mellett Olaszország a Slavia kérése ellen foglalt állást Gerő dr [...]
368. 1954-04-23 / 98. szám, péntek
[...] adj a kérési Ik­re Alulírottak kérése az anyagi támogatással kapcsolatban kielégít­hető [...] kétharmada A délutáni műszakban Mllcsevics István csapata 22 óráig befejezte a [...]
369. 1937-07-08 / 152. (4298.) szám
[...] ha a szlovenszkói répatermelők egyesületének kérése nem jár eredménnyel úgy kísérletet [...] Ernő Baranyai Lajos és Kádár István nisztertanács foglalkozott a kérdéskomplexum­mal de [...]
370. 1932-04-03 / 77. (2890.) szám
[...] kislakást bérelt s igy a kerese tuak állításai e tekintetben nem [...] határában halálra gázolták autójukkal Spál István négy éves galgóoi kisfiút A [...] Lasztoveczky tanáesa teg­nap tárgyalta Rinyák István téhányi gazdálko­dó rendtörvényes ügyét amelyet [...]
371. 1992-02-18 / 41. szám, kedd
[...] kér hanem amikor a gyülekezetek kérése kérdése kezdeményezése nyilvánul meg kel­lő [...] a ballépéseivel szórakoztathatta hallgatóságát JAKAB ISTVÁN ZSINAT ELŐTT Acetilén ágyak
372. 1936-11-17 / 263. (4112.) szám
[...] hirdetés ara érti gzives me keresé esetleg részletekben is A nráflai [...] 90 elve alapján áll Szépe Istvánná Guta gozni akarok 11 jeligére [...]
373. 1924-07-16 / 159. (607.) szám
[...] a katonaságtól de eredménytelen minden kérése E kis séta után pihenjünk [...] Hontfüzesgyarma ton a gyűlést Elek István helyielnök Alsófegy verneken pedig Kulcsár [...]
374. 1995-09-04 / 204. szám, hétfő
[...] semmilyen külföldi szerv vagy intézmény kérése sem jogi segítségnyújtásra Az ügyész [...] eltávolí­totta Lendvay Tibort és Tenczel Istvánt és a helyükre szakmai szempontokat [...]
375. 1997-10-04 / 228. szám, szombat
[...] 05 Ruttkai Éva és Sztankay István énekel 20 43 Régimódi történet [...] 20 00 Film az önök kérése sze­rint 1 Áprilisi hó Német [...]
376. 1962-12-18 / 51. szám
[...] Újévet Fészekrakás előtt BAGÓT A ISTVÁN Beszélgetés fiatalokkal A BODROG MENTÉN [...] elhanyagolja a gyermeket A fiatalember kérése a bíróság az asszony hibájából [...]
377. 1950-06-11 / 133. szám, vasárnap
[...] hogy Sebes Gusztáv és Krajcsovics István beha­tóan tárgyaltak a lengyel labdarúgó­sport [...] bevezetését kérték A dolgozó ifjak kérése most teljesül A minisztertanács elrendelte [...]
378. 1930-11-02 / 250. (2471.) szám
[...] nyert a segítségre szo­rulók sóhaja kérése A város egész társadalmában komoly [...] népszerű Hungaricus Viatora Sáros Dobay Istvánja s komoly csendben hallgatta min­denki [...]
379. 1995-10-05 / 230. szám, csütörtök
[...] Egy állítólagos volt SZISZ es kérése kollégáihoz A Národná obroda szerkesztőségétől [...] Kft képviselőjétől valamint kol­légájától Szekeres Istvántól a Bábolna Takarmányipari Kft kül­kereskedelmi [...]
380. 2003-06-10 / 132. szám, kedd
[...] gördítettek a magyar szülők jo­gos kérése elé de ez sem állíthat­ja [...] után számlát kell adnom Lehoczki István rajza
381. 1956-09-23 / 266. szám, vasárnap
[...] mellett érdekesebben fel­vetni mondotta Gál István a gép­és traktorállomás dolgozója Kétségtelen [...] iránti végte­len odaadása Az olvasók kérése jogos De a sajtókonferencián sajnos [...]
382. 1930-07-30 / 171. (2392.) szám
[...] Minden valószínűség szerint a Szent István bazilika lesz ez a templom [...] s aki reggel a cseléd kérése dacára szemtelenül addig s oly [...]
383. 1928-12-13 / 284. (1911.) szám
[...] ment minden egyformán tovább Révay István az MTSZ elnöke ruszinszkói látogatása [...] nem kaphatnak Elhatározását a jelenlevők kérése ellenére sem változtatta meg és [...]
384. 1990-12-15 / 294. szám, szombat
[...] alighanem jogos volt a nyelvészek kérése hogy a tömegtájé­koztatás a leghatékonyabban [...] meghívottak köz­reműködésével lezajlott tanácskozás Lanstyák Istvánnak a társaság titkárának a bevezetője [...]
385. 1935-01-11 / 9. (3561.) szám
[...] beállított egy fiatal legény An­gyal István korcsmájába és italt kért Minthogy [...] a korcsmáros meg tagad La ké­rése teljesítését A legény erre nagy [...]
386. 1926-11-23 / 266. (1304.) szám
[...] még nem döntöttek Léd eremé kérése ügyében Mükrisch Ostrau november 22 [...] vinni Jobb szerencséjük volt Mándy István ügyvéd lakásában ahol 50 millió [...]
387. 1930-02-16 / 39. (2260.) szám
[...] s eállilásának szokat­lan és indokolatlan kérése következtében olyan hírek terjedlek el [...] CeiosáUka Ella Fábián Juci Cltimodraszlky István Drahoss Zoltán Fuchs Jancsi Kardos [...]
388. 1923-11-01 / 248. (401.) szám
[...] parlamenti frakciójá­nak elnökéhez intézett ama kérése hogy en­gedjék meg nekik a [...] Kapósom A gyűlés el­nöke Búza István kaposi kőmíves volt aki a [...]
389. 1990-01-27 / 23. szám, szombat
[...] az ügy felülvizsgálására A szülők kérése az volt hogy minél előbb [...] Fóruma nevé­ben CSÍKFEJES ERZSÉBET BATTA ISTVÁN mérnök FEJES ZOLTÁN mérnök a [...]
390. 1923-06-02 / 122. (275.) szám
[...] Szerdán délelőtt íéltizkor megjelentek Mulicky Istvánnál a besztercebányai keresztényszociális párt el­nökénél [...] és az a szülők minden kérése dacára sem akarta kiadni azzal [...]
391. 1965-01-05 / 4. szám, kedd
[...] és a család többszöri figyelmeztetése kérése ellenére sem javult meg A [...] gyermek­betegségek könnyebb lefolyása Dr JUHÁSZ ISTVÁN gyermekorvos Válasz a bírálóir a [...]
392. 1983-11-12 / 268. szám, szombat
[...] kérték különkiadása az OFOTÉRT dolgozóinak ké­rése alapján 17 25 Reklám 17 [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetö János szerkesztőség 815 [...]
393. 1960-03-03 / 62. szám, csütörtök
[...] válik a ne­velők munkája Tamás István Egyházasbást dogulnak és ezen a [...] egy kicsit meglepett Varga elvtárs kérése mert tudtommal meg voltak elégedve [...]
394. 1963-03-12 / 10. szám
[...] jár meztelenül csak az a kérése ne prédikáljanak ne­ki a tisztességről [...] férjét is csalta Csak Híres István hiúbb ember volt Szuha Miklósnál [...]
395. 1933-10-22 / 17. szám
[...] adóhivatalába 7 1 L ÜZLETTÁRSAT KERE­SE K 20 eö 000 korona [...] I Rotenturmstrasse 24 A Szent István dóm közelében Interurban telefon L [...]
396. 1973-09-21 / 225. szám, penrtek
[...] nyertesek Mészáros Lajos Brno Meló István Galan­ta DELMÁR GÁBOR GELLER PORTISCH [...] az eső de a szurkolók kérése hogy hazai gólokat lát­hasson kétszer [...]
397. 1958-07-23 / 202. szám, szerda
[...] fel­adatokat is sikeresen megoldják Szarka István T eljesen érthető és indokolt több olvasónknak az a ké­rése adjunk felvilágosí­tást magyarázzuk meg hogyan [...]
398. 1937-11-19 / 264. (4410.) szám
[...] IB kimondta hogy íz MSE kérése jogos azonban a kerülethez inté [...] Jüger Sándort Az IB Lecskó István kassai Barak SC intézőt is [...]
399. 1924-11-16 / 261. (709.) szám
[...] az Írót s az asszony kérése küzdelmesen szól bele a leikébe [...] a nyitrai törvényszék elé Kovácsik István hetvenéves cliinórányi földműves A tárgyalás [...]
400. 1992-04-24 / 97. szám, péntek
[...] hangzott el a királyhelmeci polgármester ké­rése még az 1991 1992 es [...] öttagú zsűri Var­ga Ervin Keszegh István Szabó Szilárd Németh Ildikó és [...]