8. oldal, 416 találat (0,658 másodperc)

Találatok

351. 1978-12-01 / 332. szám, péntek
[...] 30 000 ko­rona A rendőrség kérése CSTKJ November 20 án hét­főn [...] Zoltán pSo Helyettes főszerkesztők Szarka István és Csető János Szerkesztőség 893 [...]
352. 1997-08-16 / 189. szám, szombat
[...] 25 Dallamról dallamra S Nagy István jubileuma 17 00 Telesport benne [...] 20 00 Film az önök kérése alapján 1 Vizsgálati fogság Fr [...]
353. 1964-06-03 / 153. szám, szerda
[...] Szalal mar­sall magyar részről Dobi István írt alá A közlemény első [...] kérte felvételét a Közös Piacba Kérése megtárgyalását Franciaország és Nyugat Németország [...]
354. 1933-06-20 / 139. (3249.) szám
[...] sérelmet a Szinpártoló Egyesület számtalan kérése ellenére máig sem szüntették meg [...] László Tornaija és dr Pigler István Vágselye Titkár lett dr Brück [...]
355. 1932-04-15 / 87. (2900.) szám
[...] vegyék fi a hitközség tagijainak kérése dacára sem váüMta az elnöki [...] Schestág Antal építészit és Rédeky István dr t a jogügyi bizottság [...]
356. 1930-07-11 / 155. (2376.) szám
[...] hatóit halt tehetséges zeneszerzőnknek Turchány István által magyarra fordított Az éjszaka [...] elhalasztás mellett Olaszország a Slavia kérése ellen foglalt állást Gerő dr [...]
357. 2003-11-07 / 256. szám, péntek
[...] bejegyzett alakban használható azaz az Istvánt nem lehet önkényesen Stefanra változtatni [...] jelenti hogy Párkány az MKP kérése ellenére elesik ettől a szolgáltatástól [...]
358. 1954-04-23 / 98. szám, péntek
[...] adj a kérési Ik­re Alulírottak kérése az anyagi támogatással kapcsolatban kielégít­hető [...] kétharmada A délutáni műszakban Mllcsevics István csapata 22 óráig befejezte a [...]
359. 1937-07-08 / 152. (4298.) szám
[...] ha a szlovenszkói répatermelők egyesületének kérése nem jár eredménnyel úgy kísérletet [...] Ernő Baranyai Lajos és Kádár István nisztertanács foglalkozott a kérdéskomplexum­mal de [...]
360. 1992-02-18 / 41. szám, kedd
[...] kér hanem amikor a gyülekezetek kérése kérdése kezdeményezése nyilvánul meg kel­lő [...] a ballépéseivel szórakoztathatta hallgatóságát JAKAB ISTVÁN ZSINAT ELŐTT Acetilén ágyak
361. 1924-07-16 / 159. (607.) szám
[...] a katonaságtól de eredménytelen minden kérése E kis séta után pihenjünk [...] Hontfüzesgyarma ton a gyűlést Elek István helyielnök Alsófegy verneken pedig Kulcsár [...]
362. 1997-10-04 / 228. szám, szombat
[...] 05 Ruttkai Éva és Sztankay István énekel 20 43 Régimódi történet [...] 20 00 Film az önök kérése sze­rint 1 Áprilisi hó Német [...]
363. 2014-07-16 / 162. szám, szerda
[...] Sebő 19 35 Funérailles Baróti István játszik a Budavári Mátyás templom [...] találkoznak egymással Jóban rosszban Szilvia kérése ellenére István mégis megrende­zi a Macsekban Dénes [...]
364. 1962-12-18 / 51. szám
[...] Újévet Fészekrakás előtt BAGÓT A ISTVÁN Beszélgetés fiatalokkal A BODROG MENTÉN [...] elhanyagolja a gyermeket A fiatalember kérése a bíróság az asszony hibájából [...]
365. 1950-06-11 / 133. szám, vasárnap
[...] hogy Sebes Gusztáv és Krajcsovics István beha­tóan tárgyaltak a lengyel labdarúgó­sport [...] bevezetését kérték A dolgozó ifjak kérése most teljesül A minisztertanács elrendelte [...]
366. 2003-06-10 / 132. szám, kedd
[...] gördítettek a magyar szülők jo­gos kérése elé de ez sem állíthat­ja [...] után számlát kell adnom Lehoczki István rajza
367. 1984-03-13 / 11. szám
[...] úgy gondolom hogy idegi eredetű Ké­rése irreális ha tudnám akkör sem [...] fizikajegye is sokat jelent Zs Istvánná Lucenec Az utóbbi időben egyre [...]
368. 1956-09-23 / 266. szám, vasárnap
[...] mellett érdekesebben fel­vetni mondotta Gál István a gép­és traktorállomás dolgozója Kétségtelen [...] iránti végte­len odaadása Az olvasók kérése jogos De a sajtókonferencián sajnos [...]
369. 1930-07-30 / 171. (2392.) szám
[...] Minden valószínűség szerint a Szent István bazilika lesz ez a templom [...] s aki reggel a cseléd kérése dacára szemtelenül addig s oly [...]
370. 1928-12-13 / 284. (1911.) szám
[...] ment minden egyformán tovább Révay István az MTSZ elnöke ruszinszkói látogatása [...] nem kaphatnak Elhatározását a jelenlevők kérése ellenére sem változtatta meg és [...]
371. 1981-05-19 / 116. szám, kedd
[...] llékon kívül nincs igénye elesett ké­résé tkü Iön bűzeiének megtéríté­sére Igény [...] élményt nyújtott minden irodalomkedvelőnek Firtko Istvánná
372. 1935-01-11 / 9. (3561.) szám
[...] beállított egy fiatal legény An­gyal István korcsmájába és italt kért Minthogy [...] a korcsmáros meg tagad La ké­rése teljesítését A legény erre nagy [...]
373. 1926-11-23 / 266. (1304.) szám
[...] még nem döntöttek Léd eremé kérése ügyében Mükrisch Ostrau november 22 [...] vinni Jobb szerencséjük volt Mándy István ügyvéd lakásában ahol 50 millió [...]
374. 1930-02-16 / 39. (2260.) szám
[...] s eállilásának szokat­lan és indokolatlan kérése következtében olyan hírek terjedlek el [...] CeiosáUka Ella Fábián Juci Cltimodraszlky István Drahoss Zoltán Fuchs Jancsi Kardos [...]
375. 1923-11-01 / 248. (401.) szám
[...] parlamenti frakciójá­nak elnökéhez intézett ama kérése hogy en­gedjék meg nekik a [...] Kapósom A gyűlés el­nöke Búza István kaposi kőmíves volt aki a [...]
376. 1990-01-27 / 23. szám, szombat
[...] az ügy felülvizsgálására A szülők kérése az volt hogy minél előbb [...] Fóruma nevé­ben CSÍKFEJES ERZSÉBET BATTA ISTVÁN mérnök FEJES ZOLTÁN mérnök a [...]
377. 1965-01-05 / 4. szám, kedd
[...] és a család többszöri figyelmeztetése kérése ellenére sem javult meg A [...] gyermek­betegségek könnyebb lefolyása Dr JUHÁSZ ISTVÁN gyermekorvos Válasz a bírálóir a [...]
378. 1983-11-12 / 268. szám, szombat
[...] kérték különkiadása az OFOTÉRT dolgozóinak ké­rése alapján 17 25 Reklám 17 [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetö János szerkesztőség 815 [...]
379. 1960-03-03 / 62. szám, csütörtök
[...] válik a ne­velők munkája Tamás István Egyházasbást dogulnak és ezen a [...] egy kicsit meglepett Varga elvtárs kérése mert tudtommal meg voltak elégedve [...]
380. 1963-03-12 / 10. szám
[...] jár meztelenül csak az a kérése ne prédikáljanak ne­ki a tisztességről [...] férjét is csalta Csak Híres István hiúbb ember volt Szuha Miklósnál [...]
381. 2008-07-12 / 161. szám, szombat
[...] döntő elnöke Edzőnk Miroslav Svoboda kérése volt hogy a sé­rülések elkerülése [...] illésházi csa­patban a drukkerek Valocsay Istvánt azonban hiába is keres­nék a [...]
382. 1973-09-21 / 225. szám, penrtek
[...] nyertesek Mészáros Lajos Brno Meló István Galan­ta DELMÁR GÁBOR GELLER PORTISCH [...] az eső de a szurkolók kérése hogy hazai gólokat lát­hasson kétszer [...]
383. 1958-07-23 / 202. szám, szerda
[...] fel­adatokat is sikeresen megoldják Szarka István T eljesen érthető és indokolt több olvasónknak az a ké­rése adjunk felvilágosí­tást magyarázzuk meg hogyan [...]
384. 1937-11-19 / 264. (4410.) szám
[...] IB kimondta hogy íz MSE kérése jogos azonban a kerülethez inté [...] Jüger Sándort Az IB Lecskó István kassai Barak SC intézőt is [...]
385. 1924-11-16 / 261. (709.) szám
[...] az Írót s az asszony kérése küzdelmesen szól bele a leikébe [...] a nyitrai törvényszék elé Kovácsik István hetvenéves cliinórányi földműves A tárgyalás [...]
386. 1992-04-24 / 97. szám, péntek
[...] hangzott el a királyhelmeci polgármester ké­rése még az 1991 1992 es [...] öttagú zsűri Var­ga Ervin Keszegh István Szabó Szilárd Németh Ildikó és [...]
387. 1929-05-16 / 111. (2036.) szám
[...] soha meg nem tört Utolsó kérése az volt hogy ne küldjenek [...] xx Étvágytalanság ellen igyon Cigelka István gyógyvizet 12 Jegy helyett ökölcsapás [...]
388. 1965-01-14 / 13. szám, csütörtök
[...] talált megértés­re az iskola azon kérése hogy az autóbuszmegállót helyezzék közelebb [...] hozza ki a sodrából Harbulék István szövetkezeti elnök is habozás nélkül [...]
389. 1973-06-19 / 25. szám
[...] majd bennük Berlinben fiataljaink NÉMETH ISTVÁN Közösen közös céljainkért J avaló [...] egy Óme­ga számot A másik kérése az hogy közöljük a cimet [...]
390. 1982-03-06 / 55. szám, szombat
[...] nincs teljesen rendben Beckenbauer eme kéré­se ellentétben áll azzal a koránban [...] 2 pont A nyertesek Jakab István Cebovce Varsányi György Tomášov illetve [...]
391. 1959-03-15 / 73. szám, vasárnap
[...] a szo­cializmus építésén Dr Král István Első kép A galgóci nevelőinté­zet [...] az orvosi se­gítség idejében való kérése Az egészségügyi felvilágosító munka in­tenzívebbé [...]
392. 1938-09-15 / 211. (4654.) szám
[...] Súlyos fenyegetések és Isten segítségének kérése után Hitler kijelentette hogy a [...] Kölcsey levelezőlap akcióba Megrendelések Császár Ist­ván a pozsonyi SzMKE titkára címén [...]
393. 1936-06-11 / 133. (3982.) szám
[...] két nyilatkozat és Dubick ama kérése hogy a délelőtt hozott határozatot [...] leányiljusági moz­galom főbb gondolatait Smld Istvánná Rozs­nyó A nő az egyházban [...]
394. 1997-06-27 / 147. szám, péntek
[...] zselizi magyar alapis­kola élére Repka Istvánt a lévai magyar alapiskola testnevelő [...] ú Tiltakozás Van den Broek kérése ellen Pozsony A DSZM öt [...]
395. 1954-05-08 / 36. szám
[...] és jól végzik mun­kájukat BAGOTA ISTVÁN llllt llltllt III II IHMItlIII [...] az agitátorok nem maradnak adó­sak kérése teljesítésében Egymásután szállnak felé a [...]
396. 1994-01-23 / 4. szám
[...] nyomába szegődött Ennek ellen­példájaként I Istvánra hivatkozott aki a pápai állítás [...] el­ítélte Álmos nyilvánvalóan IV Hen­rik kérése alapján megkísérelte bátyját megnyerni a [...]
397. 1955-05-21 / 20. szám
[...] ilyen szép eredményeket felmutatni KURUCZ ISTVÁN Moldava Azért hogy mindannyian Varsóban [...] Rádió adásainak idő­pontja a hallgatóság kérése alapján megváltozik H ponként hírekkel [...]
398. 1930-03-04 / 52. (2273.) szám
[...] kitüntetve A DAC nak legfontosabb kérése a községhez hogy a sportpá­lyát [...] 1 80 Megrendeléseket elfogad Geró István magamszőlész Nilra Zobor Martinská dö­fi [...]
399. 1984-11-14 / 270. szám, szerda
[...] ellátásáról váltottunk szót Her vay Istvánnal a vendéglátóüzem vezetőjével Régóta dolgozom [...] felmentést a hallgató előzetes írásbeli kérése alapján Az igazolatlanul hiányzót figyelmez­tetik [...]
400. 1931-03-14 / 61. (2578.) szám
[...] Petrigalla dr polgármesternél a sport­emberek kérése mindig megértésre talál Bár a [...] ReMőMi í ltn KOTVA Troniholt István fele k Lewte Stoee LUCERNA [...]