7. oldal, 416 találat (0,593 másodperc)

Találatok

301. 001-10-30 / 250. szám, kedd
[...] a toló­kocsisok is akadálytalanul közle­kedhessenek Kérése megértő fü­lekre talált az önkormányzatban [...] az anya­nyelvi képzést fogalmazott Ju­hász István a Zoboralji vállalkozói Szakközépiskola igazgatója [...]
302. 2012-04-24 / 95. szám, kedd
[...] bajnokin az volt a maffia kérése hogy iksz legyen a végeredmény [...] Dr Szieben Lászlót majd Kisteleki Istvánt is aki 2005 ben Szieben [...] Németh N Edző Reszeli Soós István ZTE Varga Kocsárdi Sebők V [...]
303. 1999-07-03 / 152. szám, szombat
[...] a klubelnök viszont maradt Szántó István is ment vol­na ám a [...] a mostani főszponzo­runk a Tauris kérése Egészen biztos az együttes kere­te [...]
304. 1923-08-29 / 195. (348.) szám
[...] intézkednek Mindez információ hitelességéről Bethlen István gróf miniszterelnök a népszövetség genfi [...] szá­mára Ha Budapest Párisihoz intézett kérése nem volna eredményes remélhető hogy [...]
305. 1932-05-07 / 105. (2918.) szám
[...] alábbiakban közöljük A Kassai AC kérése hogy tartozásait havi 150 koronás [...] helyiségében fontos ülést tart Dobay István az Eperjesi TVE játé­kosa a [...]
306. 1986-01-02 / 1. szám, csütörtök
[...] a képviselők és a tö­megszervezetek kérése kívánsá­ga alapján próbáljuk mérlegelni a [...] üzemi ren­delők dolgozói Dr SZÓKE ISTVÁN A munka gyógyít Képünk a [...]
307. 1957-08-17 / 228. szám, szombat
[...] mindenki aki­nek a cárhoz valamilyen kérése volt belehelyezhette a maga alázatos [...] fejlesztésétől még Húzódózó fiataloknak Gacsó István Csemadok gyűlés Starý Hájban Augusztus [...]
308. 1975-11-19 / 273. szám, szerda
[...] dolgozók becsületes kitartó munkája MALINAK ISTVÁN Több mint 42 vagon sárgaré­pát [...] heti étrendet az idős emberek kérése kíván­sága alapján állítja össze az [...]
309. 1969-09-06 / 210. szám, szombat
[...] szerepel Egyenlítői Guinea kormányának a kérése melyben a sikertelen puccskísér­let valamint [...] személyiségek jelenlétében teg nap Szurdi István belkereske­delmi miniszter megnyitotta a Budapesti [...]
310. 1951-08-28 / 201. szám, kedd
[...] sohasem hagy cserben ben­nünket Vidor István A LÉVAI JÁRÁSI SAJTÓÉRTEKEZLET EREDMENYE [...] oldalról Szentesen a hely tényezők kérése helytelen vodt A járási pártbizottság [...]
311. 1932-08-30 / 197. (3010.) szám
[...] felajánlották a magyar trónt Strauss István az állami számvevőség el­nöke a [...] háború előtti idők legdaliásabb fiák kérésé volt állandóan cilinderben járt és [...]
312. 1963-10-15 / 41. szám
[...] egyet nem tud megérteni Többszöri kéré­se ellenére sem kapja meg mindig [...] éves Tapodi Ferenc Kiskundo rozsma István u 30 sz 18 éves [...]
313. 2003-07-16 / 162. szám, szerda
[...] a csillagos ég illetve Kocsis István író történész Attila Róma nyitott [...] iga­zodni az igényekhez a résztvevők kérése alapján a délelőtti és délutáni [...]
314. 1986-08-06 / 183. szám, szerda
[...] vagy kulturális vona­lon Dr GYÖRGY ISTVÁN kandidátus Az intenzifikálás útján Jaroslav [...] köz­lekedésügyet érinti a bejeiek Behynce kérése a menetrend módosítását illetően Hnúšťa [...]
315. 1995-01-17 / 13. szám, kedd
[...] vezetése a tiszteletbeli el­nök határozott kérése és 11 képviselő kezdeményezése el­lenére [...] Né­meth János Pécsi Ferenc Sin­kó István Szilágyi Zsolt Varga Attila Vida [...]
316. 1924-05-07 / 103. (551.) szám
[...] A bíróság még nőin határozott kérése fölött Hanika Hilda ismét a [...] Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon Forró István tárnok utcai házmester akit fe [...]
317. 1989-02-07 / 32. szám, kedd
[...] középkorú férfi közeledik Ó Bumbák István aki egy személyben az üzem [...] is meggyőződhetett volna Tehát olva­sónk kérése szerkesztőségünk köz­benjárása nélkül is teljesül [...]
318. 1950-02-25 / 48. szám, szombat
[...] szolgálják a dolgozók köztársaságát Nagy István elvtárs kezdeményezésére a losonci CSE­MADOK [...] a Ba­lázs család Bajúzs elvtiársnőnek kérése van napközi gyermekotthonra van szük­ség [...]
319. 2005-05-13 / 110 szám, péntek
[...] egymás rovására történő megszerzése JANEK ISTVÁN 1940 januárjára a magyar szlo­vák [...] működését sem fogja eltűrni Konkrét kérése is volt a magyar kormányhoz [...]
320. 1987-02-07 / 31. szám, szombat
[...] épületeiből kihallatszó erős gá­gogás Rendelőink kérése szerint meg­felelő világítással etetéssel és [...] napokra Szabó László és Szabó István diszpécserekkel telefonöszekötte tésben voltam ők [...]
321. 1971-04-16 / 15. szám
[...] fejlesztésében Elbeszélgettem az andódi Agh Istvánnal és feleségével Czuczor Brigitta né­nivel [...] Ne vegye rossz néven hogy kérése ellenére rólam ne írjon inkább [...]
322. 1924-11-28 / 271. (719.) szám
[...] legionisták egy békés járókelőt Jámbor István kassai polgárt jogtalanul és törvénytelenül [...] Vik­tor cír kassai ügyvédnek felülvizsgálati ké­rése révén az ügy a legfelsőbb [...]
323. 1978-10-03 / 40. szám
[...] ma már nem megy Németh István A Bratislava Könyvtárosi Szakközép­iskola másodikos [...] Illetékeseknél meghallgatásra találjon pedagógusaink régi kérése egy új vagy legalább egy [...]
324. 2001-07-19 / 165. szám, csütörtök
[...] Tehát meghallgatásra talált a szur­kolók kérése Azok ugyanis a Púchov elleni [...] 21 kilométeres távnak és Székely István tanítvá­nya gyengébben kezdett a kelleté­nél [...]
325. 1969-02-08 / 33. szám, szombat
[...] 1899 ben halt meg BARTALUS ISTVÁN zenetör­ténész és népdalsyűjtő szül 1821 [...] Nacházelová ügyében A nyomozó hatóságok kérése a lakossághoz CSTK A prágai [...]
326. 1985-02-05 / 30. szám, kedd
[...] toni sajtókonferenciáján kijelentette hogy Washington kérése elfogadhatat­lan mivel ellentétben áll azzal [...] eleve kudarcra van ítél­ve MALINÁK ISTVÁN
327. 1993-04-18 / 15. szám
[...] fegyelmet sértett huszárt Zsurmay alvezére kérése dacára főbelövetett Más értesü­léseink is [...] hivatkozzam néha csönde­sen meggyanúsítjuk Tisza Istvánt abban hogy 1914 ben némi [...] hogy 1968 ban kettesben Eörsi Istvánnal mint a legjobb barátok megkeresték [...]
328. 1958-04-05 / 95. szám, szombat
[...] szovjet himnuszok elhangzása után Dobi István az Elnöki Tanács elnöke megnyitotta [...] nem térheteti ki Magyarország kormányának kérése elől a magyar ép segítségére [...]
329. 1990-11-20 / 272. szám, kedd
[...] munkára a bizonyítás­ra Ez a kérése teljesen irreális volt A kormány [...] 45 éve tartó kísérletezést MALINAK ISTVÁN A FÖLDTULAJDON RENDEZÉSE MAGYARORSZÁGON Jelentős [...]
330. 2003-04-25 / 95. szám, péntek
[...] örökbeadás most már legálisan GŐZÖN ISTVÁN Romániában feltehetően az év vé­gén [...] román ve­zetőktől Az amerikai törvényhozók kérése kapcsán Jonathan Scheele az Európai [...]
331. 2003-07-26 / 171. szám, szombat
[...] az egész országban beveze­tik Zachariáš István a ZMOS infor­matikai szakembere kulcsfontossá­gúnak [...] mondta hogy ez a püspök kérése volt mert Rozsnyón még nem [...]
332. 1994-10-15 / 239. szám, szombat
[...] fegyverszüneti delegáció tagjaként Faragho első kérése hogy 43 as fél­cipőt kapjon [...] magyar történészek Közöttük volt Vi­da István a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi [...]
333. 1926-01-23 / 18. (1056.) szám
[...] hogy szegény hazám és utolsó kérése az hogy hozas­sanak ki egy [...] kommunista indít­vány is amelyet Márton István terjesztett e a fogházban sínylődő [...]
334. 1923-05-08 / 104. (257.) szám
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Bethlen István gróf miniszterelnök a jóvátétel bi­zottság [...] 44 Pünkösd előtt döntenek Magyarország kérése ügyében veíkezetlen dolog volna tőlem [...]
335. 1985-12-18 / 298. szám, szerda
[...] egymil­lió koronával túlteljesíti A rendőrség kérése December 5 én a Bratislava [...] Rabay Zoltán helyettes főszerkesztő Szarka István és Csetó János Szerkesztőség 815 [...]
336. 1986-04-23 / 95. szám, szerda
[...] tisztán előállíthas­sa Ha külön észrevétele kérése is van a karbantartókhoz akkor [...] édesapára férjre és fiúra Czuczor Istvánra Andód Andovce aki 1985 április [...] jó férjre édesapára nagyapára Pudmereczky Istvánra Felsőpatonyrét Horná Potôň Lúky akinek [...]
337. 1990-01-30 / 25. szám, kedd
[...] múlt év tavaszán 2 Holocsy István akit a Kulturális Mi­nisztérium még [...] jelöltségéről A színház dolgozóinak egyértelmű kérése vele együtt korábban is az [...]
338. 1924-03-25 / 69. (517.) szám
[...] a kalap­ját s ez a kérése Hajagos bácsi egy cipőm van [...] már bizonyossá vált hogy Belülien István gróf miniszterelnök a nemzet­gyűlés szerdai [...]
339. 1993-10-05 / 232. szám, kedd
[...] véletlenül meglássa a szakmai közönség ké­rése ellenére amely éppen a színházzal [...] a Lengyel Ferenc és Dusza István között kialakult vitához SZÁMÍTÓGÉP ÉS [...]
340. 2001-11-28 / 273. szám, szerda
[...] a sop­roni kollégájukkal Reszeli Soós Istvánnal szemben hozott a szer­vezet megítélése [...] igazságos elbírálást kapjon Reszeli Soós Istvánt az MLL fegyel­mi bizottsága március [...] a sportnapok megjelenése A magyarországiak kérése volt hogy először ők jöhesse­nek [...]
341. 1994-06-06 / 130. szám, hétfő
[...] táblán pedig a szurko­lók következő kérése volt olvasha­tó Maradj velünk Nyilasi [...] ennyi kellett a bennmaradás­hoz Vass István Zoltán a Magyar Rádió riportere [...]
342. 1992-01-11 / 9. szám, szombat
[...] Mátyás király­ról s később Szent Istvánról Rákóczi Ferenc­ről Bartók Béláról Csontváryról [...] várják az ügyfeleket A vezető kérése hogy aki bizonytalan inkább ki­töltetlen [...]
343. 1993-06-05 / 129. szám, szombat
[...] megingatni fe­nyegetőzött Mečiar kormányfő Csurka István fokozatosan meg­szervezett magának egy pártot [...] mind a középiskolákban a szülők kérése alapján az igazgató maga döntene [...]
344. 1996-03-05 / 54. szám, kedd
[...] állí­tólag Rőcéhez csatolják farkas Zachariás István Szepsi polgármestere Úgy érzem az [...] és re­méltük hogy a bodrogköziek kérése végre meghallgatásra talál és ez [...]
345. 1929-11-29 / 272. (2197.) szám
[...] színműiró eljegyezte Bárczy Piroskáit Bárczy István volt polgármester és nyugalmazott igazságügy [...] kijelölt fogbázi cellába és első kérése az volt hogy adjanak neki [...]
346. 1929-08-17 / 185. (2110.) szám
[...] programpontja a Deutsche Studentenschaft fölvételi kérése Ez a szövetség ugyanis ma [...] estély volt Ma délelőtt Hauauer István váci püspök latin nyel­ven mondott [...]
347. 1925-11-29 / 271. (1014.) szám
[...] érzésének mint a magyar Farkas István Alsd el Krím bosszula Egy [...] rnév re vágyott Szüleinek ellenzése kérése hatás­talan maradt Sziwel télekkel arra [...]
348. 1929-12-12 / 283. (2208.) szám
[...] el­látni A vádlottat az ügyvéd kérése annyira indulatba hozta hogy fölragadott [...] OLCSÓ aRAK DROGÉRIA CENTRAL Kammerhofer István Brat slava Venturucca 20 ni [...]
349. 1963-08-17 / 226. szám, szombat
[...] bket dekének hanem az olvasók kérésé 5 s sok a pr [...] ajtót A békesség kulcsa GYURCSÓ ISTVÁN I BIZAKODVA Üljünk tanácsot csak [...]
350. 1924-10-02 / 224. (672.) szám
[...] tisztviselő azonban az utasok minden kérése ellenére egy félórás tolatást rendezett [...] Hírlap eredeti tárcája Irta Lázár István Álmosan pislogott a gázfény a [...]