21. oldal, 417 találat (0,166 másodperc)

Találatok

401. 1963-03-12 / 10. szám
[...] jár meztelenül csak az a kérése ne prédikáljanak ne­ki a tisztességről [...] férjét is csalta Csak Híres István hiúbb ember volt Szuha Miklósnál [...]
402. 1963-10-15 / 41. szám
[...] egyet nem tud megérteni Többszöri kéré­se ellenére sem kapja meg mindig [...] éves Tapodi Ferenc Kiskundo rozsma István u 30 sz 18 éves [...]
403. 1965-09-28 / 39. szám
[...] szabaddá termi néhány embert Szabó István árvízkárosult háza újjáépítés alatt Koszmályban [...] jelentsék mire van szükségük Zsoldos István a HUB 39 éves elnö­ke [...] ma­radt tíz funkcionárius Kö­zöttük Zsoldos István a HUB elnöke Vörös Kálmán [...] Ha nem lennék mege­légedve jelenlegi kerese temmel máshová is mehet­nék Természetesen [...]
404. 1967-10-03 / 40. szám
[...] komáromi Járási Bizottsá­gának dolgozóival Bende István Hétfőn szeptember 25 én kevéssel [...] előtt a 32 éves Gog István szál I lító kocsiján megállt [...] út amelyre rálép­hettél volna Elittad kerese ted felit aminek feleséged nem [...]
405. 1973-03-06 / 10. szám
[...] i rodalom Jogos a párttagok ké­rése hogy minden kerületben rendezzenek be [...] négyszáz esztendeje halt meg Dubó István egri várkapi­tány Dubó vezetésével egy [...] egy egy kis részletet Dobé Istvánról és Gár­donyi Gézáról írásokból ame­lyek [...] ala­posabb ismertetést kívánnak Do bé István életéről Csipes Antal könyvében Gárdonyi [...]
406. 1973-06-19 / 25. szám
[...] majd bennük Berlinben fiataljaink NÉMETH ISTVÁN Közösen közös céljainkért J avaló [...] egy Óme­ga számot A másik kérése az hogy közöljük a cimet [...]
407. 1978-10-03 / 40. szám
[...] ma már nem megy Németh István A Bratislava Könyvtárosi Szakközép­iskola másodikos [...] Illetékeseknél meghallgatásra találjon pedagógusaink régi kérése egy új vagy legalább egy [...]
408. 1980-11-25 / 48. szám
Mázik István versei MEGIFJODVA Ma megifjodtam egy [...] Lysák kocs márosnak az a kérése hogy fjra megpró­bálkozna nem nagyon [...] Louis Arm­strong aprócska pBpírhajója NÉMETH ISTVÁN fordítása
409. 1982-04-06 / 14. szám
[...] Szinte parancs­ként hatott a gyermekek kérése nevel­Űj erőt adnak a csillogó [...] nyernek a különböző versenyeken Pintér Ist­ván mérnök a Békevilágtanács tagja Célunk [...]
410. 1984-02-28 / 9. szám
[...] tagját mutatjuk most be TÖMÖRI ISTVÁN 31 éves párttag Rendszeresen újít főleg saját munka területén István a gyár egyik legrá­zósabb szakmai [...] meghatá­rozásában A szerző felvételei Tömöri István w M jwívy Bodnár János [...] zárkózik el a SZISZ vezetőségének ké­rése vagy megbízatása elől Annak hogy [...]
411. 1984-03-13 / 11. szám
[...] úgy gondolom hogy idegi eredetű Ké­rése irreális ha tudnám akkör sem [...] fizikajegye is sokat jelent Zs Istvánná Lucenec Az utóbbi időben egyre [...]
412. 1988-07-27 / 30. szám
[...] Wolf Péter dolgozta S Nagy István irt hozzá jópofa szöveget amelyet [...] aktív zenélést az volt a kérése hogy ezzel a Cardinál is [...] billen­tyűse lett A másik Kolesár István aki amellett hogy zenél énekel [...]
413. Iratok (90. oldal)
[...] II Tretort kultuszminiszter rendelete Czékus István ág hitv evang tiszai kerületi superintendenshez 547 1874 sz Czékus István evang superintendens úrnak Rozsnyó A [...] nevezett gymnasium igazgatójá­nak segélygyüjtés iránti kérése az itteni 33 152 sz [...]
414. A fejedelem érintkezése a város vezetőségével és polgáraival • Érintkezés a korabeli 4 bíróval • Bethlen kedvelt kassai papja, Alvinczy Péter (144. oldal)
[...] Gyulafejérvárra készült Alvinczy fi­gyelmeztette Almássy István bírót hogy Bélaváryval hozzák rendbe [...] esett Viszont Alvinczynek is volt kérése Bethlenhez aki bizto­ 9 Cassa [...]
415. Nagy elfoglaltsága Kassán • Különféle személyi ügyek intézése (159. oldal)
[...] Miklósnak hűségtek váro­sában lakó Izdenczy Istvánnál vagyon adassa meg és adja [...] 8 Magának Bethlennek is volt kérése a tanácshoz Becsü­letes hívünk írja nekik Wesselényi István bizonyos dolgunkban Lengyelországba megy Mivel [...] legyenek oltalmukra E katonák Pál Ist­ván és György Darabont Márton Ujfalusi [...]
416. Mindenekről számot adok • X. A gazdasors évtizedei (1850-1918) • 2. Változások a kultúrára (230. oldal)
[...] Sisa Pista eredeti nevén Benkó István állító­lag Ipolyszalkán született 1847 ben [...] őt Sisának hozzá is volt kérése hozna neki két doboz gombostűt [...]
417. Függelék (344. oldal)
[...] május 13 201 53 Smíd István Lehel evangélikus lelkész jelentése a [...] 236 65 A csehszlovákiai magyarok kérése az UNESCO hoz 238 66 [...]