20. oldal, 416 találat (0,149 másodperc)

Találatok

381. 2015-02-27 / 48. szám, péntek
[...] Róbert Nagy László és Olasz István a já­tékmester Majorfalvi Bálint Az [...] rovatá­ban a Csemadok bényi alap­szervezetének kérése számí­tógépre volt szükségük hogy a [...]
382. 2015-05-12 / 107. szám, kedd
[...] bevételkiesést jelentett A klub számos kérése ellenére a Bad Blue Boys [...] klub felet­ti uralmát Salamon L István A Bad Blue Boys nevét [...]
383. 2015-05-23 / 117. szám, szombat
[...] a szakmaiság elve aminek számon kérése igazából abszurd a továbbiak­ban mégis [...] rovására is így válik Fábri István szo­ciológus szavait idézve a leg­fontosabb [...]
384. 2015-06-15 / 136. szám, hétfő
[...] Korpási ezüst Lévai bronzérmes Lévai István sorozatban negyedik Eb érmét nyerte [...] egy birkózó a honosított Lévai István szerezte aki a 66 kilósok [...] érmet to­vább szeretném fényesíteni Lévai István bronzérmes Vasárnap a Magyarországról honosított [...] talált meghallgatásra a profi klubok kérése mondta Ivan Kozák a Ligás [...]
385. 2015-12-15 / 289. szám, kedd
[...] Nemzeti Sírkert ravatalozójában Az elhunyt kérése az volt hogy jó barátja [...] életévében elhunyt Ju­hász Ferencet Ágh István költő Pomogáts Béla irodalomtörté­nész Konok [...]
386. 2016-10-01 / 228. szám, szombat
[...] Jányokon megállították az egyházkarcsaiakat ÁGH ISTVÁN Jányok Egyházkarcsa A nyugat szlovákiai [...] elhalasztották a novemberre a vendégek kérése miatt Bodíky Dübravka 2 1 [...]
387. 2016-10-07 / 233. szám, péntek
[...] vagy csak a másik KOLLAI ISTVÁN M ásnapos ország ez­zel a [...] tengerszint emelkedésével lé­tükben fenyegetett szigetállamok kérése volt amit több mint száz [...]
388. 2016-12-13 / 288. szám, kedd
[...] mindenkit meglepett Jozef Slabák képviselő kérése aki azt akarta hogy a [...] pénz­ügyi főosztályvezetője amit a Lengyel István képviselő szerint egyesek részéről erősen [...] összeg még nem ismert Lengyel István a pénzügyi bizott­ság elnöke felelősségteljesnek [...]
389. 2016-12-28 / 299. szám, szerda
[...] vendég köszöntötte Rudi bácsit Polácsek István feltétele Kósa Rudolf 105 éves [...] szívesen útbaigazít bennünket mondta Fazekas István Nyékvárkony polgármestere Az ünnepségen a [...] felállás Pataky Attila ének Alapi István gitár Kicska László basszusgitár Gömöry [...] polgármesterek és a lakosok többszörös kérése ellenére má­ig sem változott a [...]
390. 2017-02-01 / 26. szám, szerda
[...] nem jött szó­ba semmilyen kivétel kérésé adása mert ezen a napon [...] alkalommal rendezik meg a Horváth István Asztalitenisz Emléktomát Pénteken a gyerekek [...] felnőtteknél a 66 éves Soltész István akinek egyik komoly kihívója lehet [...]
391. 2017-06-14 / 136. szám, szerda
[...] című verses műsorunkra készültünk Olasz Ist­vánnal több kortárs verset olvas­tunk és [...] olvasót kapott az volt a kérése így olva­sunk elektronikusan is de [...]
392. 2017-08-22 / 194. szám, kedd
[...] Az esztergomi vasútállomás átépíté­sekor Szent István kori templom alapjaira bukkantak A [...] alá kerüljenek Egy egész Szent István kori település fekszik Esztergomban a [...] felvétele Gazdag program a Szent István Napokon Tíz évvel ezelőtt kötött [...] Károly úgy véli a pedagógu­sok kérése indokolt mert így az új [...]
393. 2017-09-16 / 213. szám, szombat
[...] Szól a nagy semmi KOLLAI ISTVÁN K épzeld el hogy nincsenek [...] hasznos tevékenység tette hozzá Erdogan kérése ellenére Törökor­szágban néhány létesítmény az [...]
394. 1954-05-08 / 36. szám
[...] és jól végzik mun­kájukat BAGOTA ISTVÁN llllt llltllt III II IHMItlIII [...] az agitátorok nem maradnak adó­sak kérése teljesítésében Egymásután szállnak felé a [...]
395. 1955-05-21 / 20. szám
[...] ilyen szép eredményeket felmutatni KURUCZ ISTVÁN Moldava Azért hogy mindannyian Varsóban [...] Rádió adásainak idő­pontja a hallgatóság kérése alapján megváltozik H ponként hírekkel [...]
396. 1956-05-05 / 18. szám
[...] bizottsága apparátusának dolgozói a jelentések kérése helyett valamikor is eljutottak volna [...] ki is tud­nak használni BAGOTA ISTVÁN Szép a Micsurin kert A [...]
397. 1957-01-01 / 1. szám
[...] Az idő további hidegedésére vo­natkozó kérése mely hidegedés a szén árának [...] 2 A munkanélküliség növekedésére vonatkozó kérése amelynek következ­tében a munkabérek további [...] csak elment valaho­gyan meg az István napi köszöntés is De az [...] magát a népet jelenti BAGOTA ISTVÁN Ugyanúgy mint nálunk a Német [...]
398. 1959-11-24 / 47. szám
[...] ta kérésére közöljük selyem­bársony anyagához Kérése sze­rint szoknyája szűk Gyönyö­rűen elrendezett [...] szabad finnyás­ Várva várjuk Verner Istvánná Felisz forróné kérésének teszünk eleget [...]
399. 1962-12-18 / 51. szám
[...] Újévet Fészekrakás előtt BAGÓT A ISTVÁN Beszélgetés fiatalokkal A BODROG MENTÉN [...] elhanyagolja a gyermeket A fiatalember kérése a bíróság az asszony hibájából [...]
400. 1963-03-12 / 10. szám
[...] jár meztelenül csak az a kérése ne prédikáljanak ne­ki a tisztességről [...] férjét is csalta Csak Híres István hiúbb ember volt Szuha Miklósnál [...]