106 találat (0,159 másodperc)

Találatok

1. 1928-12-12 / 283. (1910.) szám
[...] nem kell I revízió Fricdrick István fejtette ki előttem mondván A [...] megrendültén sirdo gálni kezdett szegény Feuer néni mikor meg­mutatták neki Anna [...] és csititott és elment tele­fonálni Feuer bácsinak aki sóhajtott a tele­fonba [...] mint ők voltak fiatal ko­rukban Feuer bácsi és Feuer néni Nem igen lehet érteni [...]
2. 1928-12-13 / 284. (1911.) szám
[...] miért nem kell revízió Friedrich István rejtette ki előttem mondván A [...] megrendültén sirdo gálni kezdett szegény Feuer ném mikor meg­mutatták neki Anna [...] és csálitott és elment tele­fonálni Feuer bácsinak aki sóhajtott a tele­fonba [...] mint ők voltak fiatal ko­rukban Feuer bácsi és Feuer néni Nem igen lehet érteni [...]
3. 1933-06-02 / 126. (3236.) szám
[...] agyőé tény községben kigyulladt Bemos István gazdál­kodó háza amely egy közelben [...] fegyházra Ítélték a szeretőgyilkos Makay István vágbesztercei legényt Tremcséni tudósítónk táviratozz [...] meg ítéle­tét amely szerint Makay Istvánt szándékos em­berölés bűntettében találta bűnösnek [...] Kúria ma hirdette ki ítéletét Feuer Sándornak Fuchs Leó elleni perében Feuer ugyanis azt állította hogy sógora [...]
4. 1930-06-29 / 146. (2367.) szám
[...] és vakok intézete legfőbb kor­mánybiztosa Feuer Gábort a Dunabank cégvezetőjévé nevezték ki Pozsonyi szerkesztőségünk telefo­nálja Feuer Gábort a Dunabank titkárát az [...] Az újságírók kétszeres öröm­mel regisztrálják Feuer kinevezését mert Feuer aktív ujságiró is évek óta [...] Mackó Ilonka Hausler György Kovács István és Mackó Lajos eg yifelvonósos [...]
5. 2000-10-18 / 42. szám
[...] a Mikszáth hoz Pestre az István Szálló éttermébe hogy elbeszéljen neki [...] úgy ahogy van szólt köz­be Feuer ügyvéd Ez a ti papotok [...] az a bácskai eset erősködött Feuer Mert ő személyesen ismerte a [...] nyoma kontrázott rá most már Feuer az eltiltott ügyvéd is Ma­ga [...]
6. 1931-05-17 / 112. (2629.) szám
[...] és családja s Öav Rooh Istvánná és gyermekei Ktleb el sb [...] megkezdte Halálozás Pozsonyi szerkesztőségünk te­lefonálja Feuer Béla a pozsonyi zsidó hit­község [...] igazgatója Becsben meghalt Az elhunytban Feuer Gá­bor a Dunabanfc cégvezetője az [...] fejjel holtan találták meg Darvas István 45 éves pénzügyi titkárt a [...]
7. 1930-06-28 / 145. (2366.) szám
[...] mé­terrel győzött Féloldali szélütés érte Feuer Benőt aí ismert pozsonyi sportembert [...] 10 óra­kor a Szárazvámon sétált Feuer Benő ismert pozsonyi sportember és [...] Pozsonyi sportkörökben élénk részvé­tet keltett Feuer Benő betegsége IA L T [...] szalón zenekarámk bangvereenye Vezényel Beádba István karnagy 14 00 Gcamofonhangverseny 15 [...]
8. A szövegben előforduló rövidítések jegyzéke (397. oldal)
[...] Csehszlovákiában 1918 1938 szerk Borsody István Bp 1938 Z A magyar [...] nyílt levelet is melyet Farkas István a Magyar Tanítót súj­tó egyházi [...] Po ban Lányi Géza és Feuer Gábor szerkesztésében A Csehszlovák Köztársaság [...]
9. 1926-03-04 / 52. (1090.) szám
[...] zinH z ZEr R Dancz István bemutatkozása Rimaszom­batban Tudósitónk jelenti A [...] uj énekes bonvivant ja Dancz István a Postás Katica háromfelvonásos Zerkowitz [...] Buchvalder Miksa Lányi Géza ellenőrök Feuer Gyula Lusztig Ferenc háznagy Here [...] Béla és Náthán Doppler Egon Feuer Benő Frank Zsig­mond Lusztig Adolf [...]
10. Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak (392u_02_141. oldal)
szolgált a harctéren F Feuer Rózsa oki középisk tanárnő alelnöke [...] Cikta csúzi fiókjának üzlet­vezetője Kúrián István műszaki s tiszt 1894 Aranyida [...] Vera Ervin és Róbert Kiirthy István gazdálkodó 1891 Nemesócsa A világháború [...] F Szivanyó Mária néhai Kiirthy István gazdálkodó 1885 Felsőgellér Régi nemesi [...]
11. 1925-10-20 / 237. (980.) szám
[...] 4 3 3 1 Bíró Feuer Gábor Egyforma erők küzdelme amelyben [...] po­zsonyi bajnokság harmadik helyezettje lett Feuer Gábor jól bíráskodott Külföldi futball [...] tanácsa elő­terjesztései között szerepelt Babarczy István Béla Henrik volt országgyűlési kép­viselő [...] Gazdasági Egyesület ügyveze­tő elnöke Sándor István járási főnök a Gazd Egy [...]
12. A szövegben előforduló rövidítések jegyzéke (369. oldal)
[...] Schwarz Miksa Fabík József és Feuer Gábor szerkeszté­sében T L Sport [...] 1953 1969 utódlapja Föszerk Federmayer István F Z STA M PAY [...]
13. 1968-05-01 / 120. szám, szerda
[...] idei Davis Kupa sze­replését Gulyás István a tenisze­zők pályafutása során ritka [...] Szövet­ség válogatott csapata Keller Haresch Feuer Kohút II Nagy Hatos Gállk [...] I Klrtsch Czére Kordik Leberfin­ger Feuer Gonda és mások Da nem [...]
14. 1927-07-09 / 154. (1488.) szám
[...] legnagyobb összetett versenye Strass burger István győzött és a második helyet [...] harmadszor védi a magyar Bárány István aki vasárnap aratta a MAC [...] Lengyel 2 és Krausz lőtték Feűer Gábor jól bíráskodott Klubközi tenniszvert [...] V 39 50 1 V Feuer dr 38 50 A nagysikerű [...]
15. 1925-04-07 / 79. (822.) szám
[...] 2 rúgták Nagyon jól bíráskodott Feuer Gábor Cérnagyári SK BULE 7 [...] sorába A CsAF fegyelmi bizottsága Feuer mannt Kassai Törekvés diszkvalifikálta április [...] Ödön a döntőből visszalépett Bárány István sikere a lipcsei uszóverse nyen Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefo­non Bárány István az egriek kiváló úszója a [...]
16. 1926-04-01 / 76. (1114.) szám
[...] as őrnagy hagyta vol­na Dobozy Istvánnak hívják a szabadság harc hősét [...] részéről Brüll Emii dr és Feuer Gábor vetek részt a közgyűlésen [...] lettek A végrehajtó bizottságba be­választották Feuer Gábort is X Devos és [...]
17. 1926-07-10 / 153. (1191.) szám
[...] ünnepük meg cz idén Szent István király napját Budapesten Buda­pesti szerkesztőségünk [...] előkészületeket tesz az idei Szent István ünnep megijlésére amelynek keretében óriási [...] 0 1 Barátságos mérkőzés Birő Feuer Gábor Szerdán délutánra kötötte le [...] Goldham mer játszottak klasszis futballt Feuer Gábor mintaszerűen vezette a mérkőzést [...]
18. 1925-01-21 / 16. (759.) szám
[...] nyey társaságban tömörült képzőművészek Csók István vezetésével elhatározták hogy előbb Párisban [...] Leber finger Rezső Lustig Lajos Feuer Gábor Kertész Kálmán Kállay Lajos [...] Fel obbezési tanács Brüli Emil Feuer Benő Szokol Árpád póttagok Leitner [...]
19. 1972-06-11 / 23. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] Wien Fanal Münsam lepja Berlin Feuer Die Flöte Die Form Inte [...] Ne félj K O Könözsí István felvétele a GYERKÖCÖK ciklusból EMLÉKEZÉS [...]
20. 1927-10-18 / 238. (1572.) szám
[...] törekedett ami azonban nem sike­rült Feuer Benő bíró ez alkalommal nem [...] 2 1 0 0 Biró Feuer Benő A Bratislava tegnapi szereplése [...] cseh filharmónia állt és Strasser István a fiatal szintén magyar dirigens [...]
21. 1932-04-05 / 78. (2891.) szám
[...] Anna 4 Kommunista párt Kosaik István Valló József nemzetgyűlési képviselő Farkas [...] Neméinyi Jenő gyógyszerész Fran kovszky István tisztviselő István János épí­tész Liskó Elemér baukitárstuiajdonos [...] ügyvéd Farkas Dezső ház­tulajdonos Bartók István kereskedő Feuer miann Mihály dr ügyvéd Bekény [...] és testvéri megértés jegyében Vukovich Ist­ván dr Kolos Ákos dr Halmi [...]
22. 1931-03-31 / 75. (2592.) szám
[...] megtelt s tapsorkán fogadta Rcray István el­nök megnyitó beszédét Révay elnököt [...] Liskó Elemér Guttmann Ernő Moravek Ist­ván Igazgatótanács Sohurmann Imre Briill Emil Feuer Gábor Nagy Dezső Moravitz Jenő [...] Nándor Englaen der Jüzsef Bocsó István Csémán Endre és Diószeghy István Az igazgatótanács ülése A szövetség [...]
23. 1936-02-01 / 26. (3875.) szám
[...] M Varga János jegyző Fedék István pénz­táros Gynrcsó István ellenőrök Takács János és Nagyiday [...] Szeditek József Rimaszécsen elnök Hamkó István alelnök Murányi István titkár Haluska András pénz­táros Lóska [...] kocsit és a hatéves Miscsik Istvánt halálragázolta Az ügyet tegnap tárgyalta [...] Ja­kab sirokai gazda bakancsot vásárolt Feuer Ábrahám eperjesi cipésztől Az üzlet [...]
24. 1930-02-20 / 42. (2263.) szám
[...] Auró­ra budapesti irodalmi estéről Milotay István lap­ja a Magyarság többek között [...] csoportjával Sajnos Győry Dezső Darkó István és Sebesi Ernő nem jelenhettek [...] és Sziklay felolvasá­sában közvetített Darkó István novellája a szlo­venszkói magyar próza [...] közvetlen védelme A mérkőzést valószínűleg Feuer Gábor báró fogja levezetni Dudást [...]
25. 1938-04-02 / 77. (4520.) szám
[...] Ezzel eddig még csak Révay Istvánt tisztelte meg az egyesület Mora­vek [...] tagjai alelnökökí Gut Férenc Moravek István dr Párkány Lajos és Zsáry Gyula Tiszteletbeli aldnökök Aza Géza Feuer Gábor Krohnyák István Staihi Lajos Választmányi tagok Azór [...] a kiváló tudóst aki Sízent Ist­ván királyról tartott előadást A hallgatóság [...]
26. 1936-04-01 / 77. (3926.) szám
[...] filmet amelynek Spipl mit dem Feuer a elme a nyár elején [...] bemutatják a fekete Gar­bót Császár István népszínműve Somorján Tu­dósítónk jelenti A [...] i egyesület szinigárdája előadta Császár István pozsonyi újságíró ismert háromfölvonásos népszínművét [...] játsza Kun Magda és Gyergyay István uj an­gol filmje Londoniból jelentik [...]
27. 1928-06-03 / 127. (1754.) szám
[...] Sülő Ma ka és Kovács István Az előadás preciz ffgrendezése és [...] agyon A csendőrség letartóztatta Kulka Istvánt valamint Szlapecska Pált és Tomsalek [...] nyertek Angyal Gyula és Kozempl Ist­ván családjukat a legnagyobb nyomorban hagyták [...] Fodor Lászlóhoz semmi köze eredetileg Feuer Lászlónak hívják és az álnevet [...]
28. 1933-01-26 / 21. (3131.) szám
[...] Pál Hiadky Imre Lányi Gésa Feuer Gábor Lustig Lajos Pollik Lajos [...] Rei chart Aladár dr Tóváry István dr és Lichten stein Géza [...] Károly mérnök egyesületi titkár Csávojszky Ist­ván pénz tárnok Steinitz Sándor jegyzőkönyvve­zetők [...] Dostál Alajos Hirfcenstein Sándor Húst István Lettler Rudolf Matzner Ri chárd [...]
29. 1935-03-12 / 60. (3612.) szám
[...] a község agilis plébánosa Gsery István végezte A Kul turegylet keljeiében [...] Csáp Lajos pénztáros Gön döcs István Kitüntetést nyújtottak át Éliás Fe­rencnek [...] sze­replők közül kiváltak ifj Bagócsi István Rasmann László Cs icsman Mariska [...] tagjai Polgár Géza Polgár Gézáné Feuer Antal Rottman Miklós Románszky Géza [...]
30. 1930-03-25 / 70. (2291.) szám
[...] dr Lusatng Jenő dr Pfesa István dr Szamok Gusztáv dr és [...] Aurél Brudmer Sándor és Déry István póttagjad pedig Manó Reaeő dr [...] a k vetkező elnök Révay Ist­ván alelnökök Moravék Gyula Le beirftnger [...] Pogány Géza dr Ürüli Emil Feuer Gá­bor Nagy Dezső Gross Ernő [...]
31. 1966-03-26 / 84. szám, szombat
[...] Stopl 5 éven felül Száva István A hiúz a napba néz [...] fényképezés Szimán Radó Fényszűrők Szini István A mozgokép vetítéstechnlkija Szűcs Miklós [...] jóbarátok Tildy Dobrányi Természetfényképezés Vásárhelyi István A keskenyfilmezés MŰSZAKI KÖNYVEK Bihari [...] Nándor Vasipari számitások 11 25 Feuer Ferenc Gépkocsik karbantartása és javítása [...]
32. 2000-11-08 / 45. szám
[...] meg az arcokon mondja Mikó István Chaplin a deszkákon Úgy érzem [...] Jókai Színházban Karácsonyfával gyertyákkal Mikó István színi­direktor színész és rendező Ko­máromban [...] Antalóczi doktor a nyugalmazott körorvos Feuer ügyvéd akit az osztályellenség szekértolójaként [...]
33. 1929-04-02 / 76. (2001.) szám
[...] Simandl Oszkár Kovács Béla Erdélyi István és Braun László tisztviselőket letartóz totta Forgács László édesapja Feuer Géza a Menetjegy Irodának igazgatói [...] halt meg A temetést Cselényi István szentszéki tanácsos végezte A temetésen [...] jegyzők Dalejcsik Endre és Szenderey István dr könyvtáros Aulinger József ügyész [...]
34. 1929-06-01 / 123. (2048.) szám
[...] biztosítva van A közgyűlést Révay István elnök nyitotta meg majd Fekete [...] kerületének 519 80 koronát Révay István elnök intézkedésére elkészítette és kiírta [...] oszt kv lcezö Elnök Révay István alelnökök Holota János dr Morávek [...] János Igazgatótanácsi rendes tagok Pozsonyból Feuer Gábor Pogány Géza dr Oberstak [...]
35. 1932-06-02 / 125. (2938.) szám
[...] jelenti Egy személy­autó amelyet Szoköl István soffőr vezetett Nyitra közelében a [...] Artúrral Az est rendezése körül Feuer Gábor cégvezető se­rénykedett A kis [...] Adolf Iványi Grünwald Béla Szőnyi István Csók István Sidló Ferenc Rudnay Gyula Beck [...] Károly Rippl Rónai József Csók István Iványi Grünwald Béla Vaszary János [...]
36. 1928-01-18 / 14. (1641.) szám
[...] választmányt válasz­totta meg Elnök Révay István Alelnökök Moravek Gyula a Pozsonyi [...] SC elnöke Kassa Pénztáros Benke István Kassa Ügyész Littmann János dr [...] tanács tagjai Pogány Géza dr Feuer Gábor Obertik Károly Böhm Rezső [...] János Nagy Dezső Pozsony Bénke István Várnay Brriff Glück Sándor Kato­na [...]
37. 1925-08-18 / 184. (927.) szám
[...] prágai magyar követség és Szent István napja A prágai magyar követség közli Augusztus 20 án Szent István napján a magyar követség a [...] emelet magasságból zuhant le Balázs István a lábát roncsolta össze Kozák [...] előtt folyt le Kitünően bíráskodott Feuer Benő A magyar csapatot nagyon [...]
38. 1928-06-21 / 141. (1768.) szám
[...] Feljelentette őt egykori fegyver­társa Hangos István dr ügyvéd csalás elmén feljelentette [...] elsősorban a klienst látta Hangos István dr ügyvéd a magyar nemzeti [...] tanítók vettek részt Kubányi Freismuth Feuer Uherkovich Kopa és Leidany A [...]
39. 1928-04-19 / 91. (1718.) szám
[...] agrárius képviselőt három elnökhelyettessé Bálint István műszaki tanácsost a Csallóközi Armentesitő [...] és komá­romi ipariársulatok képviselői továbbá Feuer mann Árpád Vágvecse Pollacsek Antal [...] Dosztál Jakab Braun Andor Broczky István Piskó Nándor Weisz János ép [...] mezőgazdasági szakosztály elnökévé Füriig lyás Istvánt választották még A szakosztály niegalakti [...]
40. 1925-01-18 / 14. (757.) szám
[...] elnevezésre Bocsássa meg ne­künk Friedrich István azt a feltevésünket hogy Baseli [...] fe­lől érkező gyorsvonaton Abos közelében Feuer Tibor szentesi tüdőbeteg földbirtokos meghalt [...] személyiségei Kukán Béla dr Hangos István d Meder János stb vettek [...]
41. 1924-10-18 / 238. (686.) szám
[...] Reibeil KAC Burtovszky 11 KSC Feuer mann Csibe Tör Dra b [...] várt sikerrel végző­dött Kul tsár István a 15 kilométeres sikfutó baj­nokságban [...] kerület 1924 évi bajnoka Kultsár István M AC 50 p 58 [...]
42. 1938-03-11 / 58. (4501.) szám
[...] buffó Kozma Andor szerelmesszinész Bakos István tenorista Turóczy Gyula Némethy Zoltán [...] Dudinszky Pál Seress Gyula Lengyel István stb A tizenkéttagu dzseszzenekart Fest [...] Ferenc Társaság vasárnapi kiskunfélegyházai közgyűlésén Feuer Já­nos tag indítványára elhatározta hogy [...]
43. 1933-06-13 / 134. (3244.) szám
[...] szerelme hozta őt vissza mert Feuer Gizi hajadonhoz gyöngéd szálak fűzik [...] tragédiája Debrecenben Debrecenből jelentik Szombathelyi István 18 éves bolti szolga vasárnap [...] esküdt bíróság szombaton tárgyalta Tlstyák István nagyhindi munkás rablási ügyét aki [...] ennek alapján az esküdtbiróság Tlstyák Istvánt tizeunyolehónapi börtönbüntetésre ítélte Parázs botrány [...]
44. 1931-01-27 / 21. (2538.) szám
[...] Lemipert Leó Érsekoijvér Kerületi kapitány Feuer Gábor Jegyző Berta István A választmány tagjai Kmotz Ferenc Sebőik Gém Knichnák István Pozsonyból Pintér Sándor Vágselllyérőil Neiumiann [...]
45. 2004-02-07 / 31. szám, szombat
[...] Talán a modem ate­izmus megalapítójának Feuer bachnak arra a kijelentésére ala­pozva [...] egy sze­rény emlékművet állítani KOHÁN ISTVÁN Mivel az eseményeknek egykori gyerektársaimmal [...]
46. 1930-08-23 / 191. (2412.) szám
[...] összes tör­ténelmi szereplőit közöttük Tisza István grófot is egy szinpadi mü [...] ütközet nagy napjait irta meg Feuer aus dem Késsél cimü müvében [...] uj operettet komponált ifjabb Békeffy István és Vadnai Lász­ló szövegére Bécsiben [...] vivócsapat magyar trénere provokáltaitta Bárány István dr t egy a profi [...]
47. 1935-08-07 / 179. (3731.) szám
[...] vehetnek példát Huszton dr Buday István a HSE elnöke ve­zet ki [...] Kertész Mórné Nemes József Polchy István dr és Waisbecker Gyula Elnök [...] László Vincze Hugó Főtitkár Rucsin István Titkár Feuer AntaL Pénztárosok Kovács Kálmán és [...] Buda­pesti szerkesztőségünk telefonon jelenti Éne­kes István ökölvívó bajnok aki a losangelesi [...]
48. 1927-06-14 / 135. (1469.) szám
[...] Eljön a fiatal Írógárdából Darkó István 8 Győry Dezső akik írásaik [...] Kisebbségi géniuszá­ról tart előadást Darkó István a jólismert iró novelláiból fog [...] és stTusos alakítást nyújtott Balázs István a bonvivánt szerepkörnek igen hálás [...] ből Igen jó bíró volt Feuer enő Magyarország Franciaország 13 1 [...]
49. 1978-09-05 / 36. szám
[...] ö ezen egészsé­gesen nevet Bagota István Dr Helmuth Käser a Nemzetközi [...] világ labdarúgásáról EGVRf MESS A FEUER FOLT BESZÉLGETÉS A FIFA FŐTITKÁRÁVAL [...]
50. 1929-06-04 / 125. (2050.) szám
[...] ellen a Davis Copben Bárány István rekordformában Magyarország leit a katona [...] út­ját aa úszásban pedig Bárány István szerep­lése élrdemel megemlítést aki Pécsett [...] 4 1 3 0 Biró Feuer Benő A Bratislava több tartalék­kal [...] szem­ben VSZ A S Bárány István két uj rekordja A Pécsi [...]