2. oldal, 75 találat (0,167 másodperc)

Találatok

21. 2003-10-29 / 249. szám, szerda
[...] Ügyészség négy óvást nyújtott be Bozóky meglepődött Budapest Számunkra meg­lepő a [...] az ügyészség lépésé vel kapcsolatban Bozóky Im­re az MLSZ elnöke MTI [...] 76 78 A sajógömöri Gergely István közel hetvenévesen is a terepversenyzésnek [...] tölti be a sajógö­möri Gergely István hetvenedik életévét A motorok nagy [...]
22. 2005-09-13 / 212. szám, kedd
[...] már most felvetődött a ka­pitánykérdés Bozóky Imre elnök az MLSZ honlapján [...] 2008 as Európa bajnoki selej­tezőkre Bozóky annak a vélemé­nyének is hangot [...] a győzelmekben mint azt Tóth Ist­ván gyúró szavai is bizonyítják Ákosnak [...]
23. 2001-08-13 / 186. szám, hétfő
[...] együttes kapusa Tavaly ősztől Sülyi István edző irá­nyítja a gárdát azóta [...] a legjobbak mezőnyében mondta Sülyi István A női I labdarúgóliga újonca [...] a szerda esti találkozót Csütörtökön Bozóky Imre a magyar szövetség elnöke [...] aki még 1999 ben megígérte Bozóky Imrének hogy 2001 ben Németország [...]
24. 2007-12-04 / 278. szám, kedd
[...] www ujszo com Interjú Mezei Istvánnal a kisebbségi labdarúgó válogatott menedzserével [...] Egyébként akkor ne­vezték ki Dr Bozóky Imrét az MLSZ elnökévé akinek [...] fi­gyelmet fordított a csapatra Ami­kor Bozóky urat leváltották azt gondoltuk olyan [...] bajlnak még jobbat akar Kisteleki István el is vitt ebédelni mindent [...]
25. (96. oldal)
[...] szabók Turpinszky József kalapos Lehoczky István borbél r Orbán Géza kertész és a leánya Bozóky Gyula éls a fieLesége a [...]
26. 1936-12-06 / 280. (4129.) szám
[...] Magda Köszönésedet átadtam János bá­csinak Bozóky János Képrejtvényt nem közölhetünk Schvarcz [...] türelemmel sor kerül rá­juk Béres István Schvarcz Rózsi Bö dök Irénke [...] rejtvényeket helyesen fejtették meg Béres István Bozóky János Dévay Emil Gyürky Sándor [...] Müller Klá­ri Matus Szabina Rlesa István Perjéssy Eszter Pancza Kornél Pető [...]
27. Előszó (27. oldal)
[...] helyi középiskola udvarán írod Nemeskürty István B P az ember és [...] Máté és kortársai 1874 cs Bozóky Mihály Kicsind 1755 Marót 1839 [...]
28. 2000-12-23 / 296. szám, szombat
[...] 77 78 MTI JELENTÉS Budapest Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...] évet hagytunk magunk mögött mondta Bozóky Ismét bebizonyo­sodott hogy eredményesen dolgoz­ni [...] pe­helysúlyú övéért bokszoló Kovács Kokó István mellett Erdei Zsolt is felléphet [...]
29. 2005-10-26 / 248. szám, szerda
[...] tagoknak egységesen kellett szavazniuk ami Bozóky Imre MLSZ elnök sze­rint ellentétes [...] azt írta úgy tűnik megalapozottak Bozóky Imre ag­gályai de a tisztánlátáshoz részle­tesebb tájékoztatást kért Közben Kisteleki István az MLSZ által vita­tott határozatot [...]
30. 1928-12-07 / 280. (1907.) szám
[...] lelkészt szentelt fel Ezután Horthy Ist­ván nyug lovassági tábornok az egyházkerület [...] édes­atyjukat gyászolják Özv Mináji Borne­missza Istvánná szül kiscsallói Ragályi Gi­zella életének [...] egyik előkelő belvárosi szállodájában és Bozóky László földbirtokosnő néven szobát bérelt [...] tóvállalat képviselője tudakozódott a szállo­dában Bozóky bárónő 44 után és ekkor [...]
31. 1923-03-29 / 72. (225.) szám
[...] a vá­rosháza kapujára Perszenszicilio vagyis Bozóky János rendelkezéseit amelyekben rövid morális [...] csillagzat jövendölései következ­tek Ilyenformán Szegény Bozóky János csillagzata a Perszenszicilio szerint [...] nyavaja a madarasi úti Dobos Istvánt mer nem tud a fösvénységtül [...]
32. 1938-03-02 / 50. (4493.) szám
[...] előadás végéig hü kísérőjük maradt Bozóky László az ezredes Farkas István a lelkész Bútora Margit az [...] rendezését Op mann Ha Sípos István és Frenyó Lajos tanárok vé­gezték [...] segédkező diákrendezők neveit akik közül Bo­zóky László Smál Sámuel Kovács Bertalan [...]
33. 1993-12-24 / 52. szám
[...] a XVI század végén lllésházy István újjáépíttetett Sokszor meg­pihentek falai között [...] lllésházy család utolsó férfitagja lllésházy István gróf díszes sírem­léke 1838 ból [...] Ábrahám Kiss György László Füssy Bozóky Tamássy Nagy Czine Györgyi és [...]
34. 2006-02-28 / 49. szám, kedd
[...] Kisteleki az MLSZ elnöke Kisteleki Istvánnak jobbra ellenfele Pellady Péter gratulál [...] és visszavont visszalépések után Kisteleki István lett a Magyar Labdarúgó Szövet­ség [...] körében 66 küldött voksolt Kistele­ki Istvánra a Magyar Labdarúgó Liga elnökére [...] kétharmados többséget 66 30 így Bozóky Imre utódaként mos­tantól Kisteleki István az MLSZ új elnöke A [...]
35. 2007-04-13 / 85. szám, péntek
[...] helyett egy mérkőzésre Re­szeli Soós István január 1 től Klement István December 22 Újpest Valéré Billen helyett Urbányi István Március 2 Vác Gergely Károly [...] addig kölcsö­nösen sikeres volt amíg Bozóky Imre tevékenykedett elnökként s a [...] vette át az irányítást Kisteleki Istvánnal az élén akit később az [...]
36. 1981-05-31 / 21. szám
[...] Az idősebb pionírok kategóriájában Földes István Csémi Miklós és Boros Zsuzsa [...] tanítónő tanított be Baranyai Attila Bozóky Zsuzsa Hajpál Vali Kiszel Erika [...] öt őrs A szöveg Fekete István Tüskevár című ifjúsági regénye volt [...]
37. 2006-02-27 / 48. szám, hétfő
[...] tudnak futballozni bt Budapest Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga és [...] azért volt szükség mert Kiste­leki István ligaelnök bírálatai nyomán a Bozóky Imre vezette el­nökség mandátuma január [...] bizottságot vá­lasztott amelynek elnöke Kistele­ki István lett Kisteleki és Pellady Péter [...]
38. 1928-12-01 / 275. (1902.) szám
[...] bécsi rendőrség megállapította a szélhámosnőt Bozóky Andrea földbirtokosnő 11 néven szerepelt [...] társaiság főtiit i kárának huszonötéves István nerdi fiai aki j súlyos [...] Súlyos vallomás hangzott el Nagy Ist­ván ellen Budapesti szerkeszt őségünk tele­fonálja [...] György könyvszakértő pénzt adott Nagy Istvánnak A tanú éppen benyi­j tott [...]
39. 1935-03-15 / 63. (3615.) szám
[...] 48 Talá d ki Biederinann István kere ztrejIvénye 4 5 Vízszintes [...] kicsi na na ra Biedermann István pótlóiéjtvéuye A hiányzó betűk e [...] Bödök Ete Iika Bosnyák Gyúr Bozóky Tibor Bihaiy Mihály Baranyay Edit [...] Jeszenák Győző Jeszonák Palika Kemecsey István Karsay Tibor Kansay Lajcsi Kis [...]
40. 1929-02-02 / 28. (1951.) szám
[...] teilefo nálja Az öngyilkos Német István kerekedal rni akadémia haűilisr itót [...] beszédet is fog tartaná Né­met István a német nyelvből és a [...] Ferenc Szarka Gyű a Letootcziky István és Tóth Géza el­len A [...] Dezsőt feifiételesen nyolcnapi fog­házra ítélte Bozókyt és Orbánt bisonyité koik hiányában [...]