8 találat (0,464 másodperc)

Találatok

1. Bevezetés (_14. oldal)
[...] közzé jelen kötetében ifj Bids István is Az unitárius vonatko­zású adatok [...] 8 szám továbbá az unitáriusok kérése az országgyűlés elnökéhez és ren­déihez [...] 1792 ből a torda­­megyei unitáriusok kérése a hivatalokra történő jelöléseknél a [...]
2. Rövidítések (166. oldal)
[...] Tiszt Föconsistoriumnak alázatos szolgája Iszlai István m p Czím A Tisztelendő Unitarium Föconsistoriumhoz bizodal­­mas és alázatos kérése Iszlai Iszlai Istvánnak aziránt hogy az iszlói ekklésiából [...]
3. dr. Erdő János - dr. Szabó Árpád: Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából (51. oldal)
[...] Az ellenreformáció kolozsvári foglalásai Steinville Ist­ván Erdély katonai parancsnoka elfoglalta a [...] Az egyház tiltako­zása és minden kérése az elvett templomok és nyomda [...]
4. Rövidítések (14. oldal)
[...] Szent ivómi Sámuel és Iszlai István uraméknak I o miss Csekély [...] IX 1721 körül Az unitáriusok kérése az erdélyi országgyűlés elnökéhez és [...]
5. (19. oldal)
[...] zárkózott el a hozzá folyamodók kérése elől ő a vitatkozók kérését [...] testamentumát amit Nádasdy Annának Majláth István özve­gyének ajánlott Ebben az esztendőben [...]
6. Rövidítések (80. oldal)
[...] által secundáltatik első szülötte ezen kérése az ő itten lehető maradása [...] rontotta meg a mél­­tóságos Maurer István úr fiával együtt mert ez [...]
7. II. Ezerkilenszáz (48. oldal)
[...] Tibor Bedő Ferenc és Györfi István is Azt hogy a kör [...] Dávid Ferenc Egylet választmányához benyújtott kérése 1906 ban 19 bár az [...]
8. (9. oldal)
[...] Püspökké vá­lasztották Azt írja Kovács Istvánnak 1861 júl 6 hogy a [...] ment a zsinatra Az előkelőségek kérése jóakaróinak biztatása fogadtatta el véle [...]