6. oldal, 124 találat (0,170 másodperc)

Találatok

101. (68. oldal)
[...] nem érkezett Fölmentetik 68 Verbay István csurgói lelkész postakönyvi kivonattal igazolja [...] 30 korona birság elengedését kéri Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatmulasztás [...]
102.
[...] felterjesztésére kerületünknek a konventre terjeszteti kérése folytán a kántori díjazásokhoz Egyházme­gyénkben [...] Gyula lelkésztanáeshiró számvevő és Yégh István t ü I előadókat a [...]
103. 1939. november 23.
[...] Halmi János dr venia docendi kérése Budai 114 83 104 Házasságok [...] György segédtanító lakbér ügyében Kováts István dr 2 229 112 Jegyzőkönyv [...]
104. 1939. november 23.
[...] 34 222 279 dr Sipos István venia docendi kérése Budai 113 83 280 Skót [...]
105. 1877. október • Oldalszámok • 63
[...] egyeteme 323 A levéltárnok mindazon kérése hogy a levéltárba egy könyv [...] tanácstól jelentés váratik 336 Németi István tábornok hagyatéka világlatban tartandó 337 [...]
106. 1902. április 29-30.
[...] 25 Ugyanazon bizottság bemutatja Nagy István bisei lel­késznek f évi február [...] a fenti összeget a mely kérése a folyamodónak a bizott­ság által [...]
107. 1941. november 20.
[...] vele ellenséges viszonyban álló fe­lek kérése dacára elmulasztotta és ezzel az [...] Teleki Mihály Varga József Tasi István Szemők Pál és Szarvas Elek [...]
108. 1890. április 15-23.
[...] somogyi misszió újraszervezése tárgyában Begedi István esperes ur által beadott memorandumra [...] 1887 évtől leendő számítására vonatkozó kérése érdemében hozott bizottsági határoza­tunkat külön [...]
109. 1896. október 17.
[...] György Elekes Imre és Pünkösti István intéze­tünkben végzett papjelölteket továbbá Szilágyi [...] nézve az a tanári kar kérése hogy a fűtésért és butor­hásználatért [...]
110. 1927. október 21.
[...] Bpest k Lipót Terézváros káplán kérése Kováts 51 35 Áporkának állandó [...] Marton Lajos és B Pap István előlépése Kováts 54 43 a [...]
111. 1939. november 23.
[...] ből a gyöngyösi ref lelkész kérése 1711 ből a szentmártonkátai hívek [...] Csécsi János Patai Samu Pósaházy István levele Ráday Pálhoz stb Az [...]
112. 1876. június • Oldalszámok • 79
[...] a b somogyi egyházmegye Bélaváry István csoknyai lelkész úr kérése alapján indítványozza a névtárnak oly [...]
113.
[...] szolgál Az ülés rendjére vonatkozó kérése pedig a közgyűlés helyeslésével találkozik [...] azon szolgálatáról amellyel néhai Nagy István temetési szertartását elvégezte Győry Elemér [...]
114. (18. oldal)
[...] a többször késedelmesen intézkedő vagy kérése jogosságát kétségbevonó közellátási hatóságot A [...] László­kejrcai Pais Sándor barabásszegi Gombos István szalafői Pethő Antal körmendi lelkészek [...]
115. 1937. november 18.
[...] törvényes í­tést nyert a reverzális kérése által űzött erőszakoskodás mert köz­tudomású [...] jól esett hogy vitéz Horthy István ny lovassági
116.
[...] kérik Kérelmök teljesíttetik 51 Német István seregélesi tanitó hangoztató olvasó könyvét [...] Peterdi egyház charitativumainak elengedtetéseért folyamodik Kérése teljesíttetik 13
117. 1854. november • Oldalszámok • 13
[...] felvitettek s a tanoda nyilvánossága kérése ezek által sükeresen eszközöl­tetett volna [...] szerint Kiss Gábor és Kotasz István urak mint helyettesek 800 pft [...] helybeli tanodafelügyelő uron kivül Gáthy István és Liszkay József urak a [...]
118. 1869. május 27.
[...] már azon felyül volna tehát kérése nem teljesíthető 23 A kémesi [...] csere útján Tótkeresztúri tanitó Halász István rendeltetvén a kémesi egyház az [...]
119. 1862. október • Oldalszámok • 14
[...] alatt főiskolai igazgató tek Bo­csor István lek Vághó János gazdasági tanács [...] nem létezvén a tisztelt úr kérése nem teljesíthető 70 Fölemlíttetvén hogy [...]
120. 1867. június 19. 20. 21. 22. 24.
[...] magának esperes urnák s Jordán István tanácsbiró urnák vezérlete alatt a [...] gödöllei egyház több tagjainak azon kérése hogy az egyházmegyei törvényszék Miskolczy [...]