4. oldal, 102 találat (0,506 másodperc)

Találatok

61. 1940-05-26 / 21. szám
[...] Rohony Pál Bat tonya özv Farkas Antalné Körmend Kovács Ilona Bánszállás [...] Meszlen Sifter István Za­laistvánd Forgó Sándorné Dombóvár özv Zsednai Györgyné Lajoskomárom [...] Lébény özv Né­meth Ferencné Barlahida Farkas Szabó Jenő Győrszabadhegy Czimmerman Gyuláné [...] Győrujfalu Kecskeméti Istvánné Sömjénmihályfa özv vitéz Nagy Jánosné Kispest Netusi Lászlóné [...]
62. 1938-03-06 / 10. szám
[...] az Isten áldása Halálozás Németh Sándorné szül Tömböly Terézia a vásárosfalui [...] Pálné Erdőkürt 20 20 fillér Farkas Antal Győrszabadhegy Punr Ede Zalaegerszeg [...] Almásfüzitő Pilisi Pál Albertiirsa Mórotz Sándorné Bpest Pályi Etel Bu­dapest Szinger [...] Ne­mes Istvánná Somogyi József dr vitéz Vida Elemérné Pápa Szakáts Pál [...]
63. 1936-05-10 / 19. szám
[...] kellékek beszerzését határozta el Dr Farkas Gyuláné a kegyszerek részére egy [...] Gyuláné 2 drb kehelytartót Balogh Sándorné 2 drb asz­talkendőt Bakos Gyula [...] Gretzár Margit Nagy Lidia és vitéz L Székely Annából álló énektrió [...] Damjanich u 28 b F Farkas L Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi [...]
64. 1928-09-09 / 37. szám
[...] Trauschenfels Elza diako­nissza főtestvér Dr Farkas Mária orvos diakonissza vezető testvér [...] impozáns meg­nyilvánulása közben temették el vitéz báró Willerding Rezső tábornokot A [...] egyházi szertartást utána pedig a vitézek nevében vitéz Szepessy Aladár tábornok mondott bú­csúztatót [...] felesége Kirchner Vilma özv Révész Sándorné szül Laucsek Margit Laucsek Zsuzsa [...]
65. 1933-01-29 / 5. szám
[...] Szom­bathely Albert Jánosné Dunaföldvár dr Farkas Béláné Győr Hofbauer Mihály Lajoskomárom [...] Sopron Keres László Ujdombovár dr vitéz Vida Elemérné Komárom özv Magyar [...] Csikor Lajos Celldömölk özv Horváth Sándorné özv Mihátsi Pálné Németh Károly [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
66. 1931-09-06 / 36. szám
[...] püspök urnák Halálozások Özv id Farkas Sán­dorrá sz Turcsik Julia Budapesten [...] Testvérein kívül gyászolja egyjetlen gyermeke Farkas Sándor hír­lapíró a protestáns egyházak [...] Sámuel Magyaróvár 10 fillér Hegedűs Sándorné Szilsárkány özv Lázár Jánosné Sárkeresztur [...] Lajos Szilsárkány Varga Sándor Répcelak vitéz Nagy Lajos Szombathely Kiss Kálmán [...]
67. 1936-04-12 / 16. szám
[...] Szenteh Istvánná Bu­dapest Huszár Odor Sándorné Nagysit ke Berta János Tihany [...] Rákospalota 22 22 fill Özv Far­kas Antalné Körmend Gulyás Lajos Uj [...] Irén Pécel Mes­terházy Jozefa Sopronbánfalva vitéz Polgár Józsefné Kőszeg Vörös Bálintné [...] Szandtner Béla Buda­pest dr Matolcsy Sándorné Kaposvár 5 20 5 20 [...]
68. 1931-12-06 / 49. szám
[...] evan­gélikus ember az emberek között Far­kas Zoltán balassagyarmati s lelkész Az [...] voltak még Demetrovits Mária dr Farkas Béláné Horváth Jolán Ittzés Miháiyné [...] szióról Fodor Kálmán orgonaszólót ját­szott vitéz Tóth Imréné az egyházi ve­gyeskar [...] 10 én elhunyt özv Tóth Sándorné szül Tóth Ilka és az [...]
69. 1932-02-21 / 8. szám
[...] hozsannákat harmonium ki­séret mellett énekelte Farkas Irma ta­nítónő Irásmagyarázatot tartott Síkos [...] Kiss Ir­ma még egy monológot Farkas Irma pe­dig újabb énekeket adott [...] Gézáné Sárvár 5 P Solymossy Sándorné Balatonkenese 2 P ifj Szabó [...] ERNÓ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavillalata Győr [...]
70. 1917-12-02 / 32. szám
[...] Márton Marthon László özv Színak Sándorné Felső István id Adorján Lajos [...] Szabó Pál Szabó József Csulák Sándorné id Szabó Lajos ifj Nemes [...] ahol hős honvédeink hetekig oly vité­zül harcoltak A rettenetes pusztulás képe [...] nem volt mesék 1 80 Farkas M né Történetek az életből [...]
71. 1942-03-22 / 12. szám
[...] 9 15 ig evangélizációt tartottak vitéz Sréter Ferenc lelkész Ágoston Sándor [...] szerepelt a Leányegyesület énekkara Mesterházy Sándorné vezetésével Szák Az ifjúsági egyesület [...] Gyula Matisz Kálmán Hezler Teréz Farkas Lásnló Farkas Feronc Veréb Já­ 96 nos [...]
72. 1929-05-12 / 20. szám
[...] 159 Gyula Virágok tavaszai Vers Farkas Zoltán A keresztes kő csodája [...] Gizella dr Thomay Ernő Jirkovszky Sándorné szül Thomay Minka Thomay Frigyes [...] Gyula és Dezső Hofer László vitéz Répcevölgyi Jolánka unokái Hajas Gyuláné [...] Horváth Teréz menye Gaál Sándor vitéz Répcevölgyi Dénes vejei Hajas Lajos [...]
73. 1929-04-01 / 14. szám
[...] László Szabó Imre Balikó Lajos vitéz Horkay Béla Mura közy Gyula [...] Kovács Sándor Gombos Lajos Pápai vitéz Mátyás Sándor Új hittudományi doktor [...] igaz­gató tanító férje Özv Csörnyei Sándorné anyja Idb Káldy József id [...] Krieger Mihály kerületi másodlelkész tartoita Farkas Gyula Máv föintéző Szentgott hárdon [...]
74. 1945-02-11 / 6-7. szám
[...] TUD RÓLA Aki tud valamit vitéz Orbán Mihály budapesti Kossuth Lajos [...] Hullmann Sándor rácalmási lakosról továbbá vitéz Sima Károlyné érdi lakosról 1944 [...] László 20 20 fillér Özv Farkas Jánosné Bezi özv Schnei­der Jánosné [...] 9 20 P Özv Eőry Sándorné Tárnokréti özv Pető Jánosné Répcelak [...]
75. 1923-09-23 / 38-39. szám
[...] 2 Ács Jánosné 2 Gősy Sándorné 5 Kiss Istvánná 2 Gősy [...] 5 Nagy Antalné 4 Hor­váth Sándorné 4 Gősy Lajosné 3 Kiss [...] a debreceni egyház nevé­ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl­ték A közgyűlés [...] aug 25 án Somogyvármegye 23 vitézét Az ün­nep alkalmából Brenner Ede [...]
76. 1938-02-27 / 9. szám
[...] Körmend Kapeller Hem ik Hidas vitéz Bator Eleméi Budapest Späth Gyuláné [...] vi éz Repcevölgyi Dénes Kaposvár vitéz Pe tkó Szandmer Tibor Bábolnapuszta [...] Szil­vágy Dénesné Farád özv Kováts Sándorné Kör­mend Németh Zoltán Budapest Takáts [...] Mezőberény Hajdúk Gyula Borsodnádasd Dr Farkas Béláné Győr Nádorvárosi hívő Győr [...]
77. 1930-09-21 / 38. szám
[...] Ludwig Wolff regényét a Smarrát Farkas Imre verse és Kosztolányi Dezső [...] Beled Mayer Károly Sopron Erdős Sándorné Győr 72 72 f Goher [...] moróc dr Kneffel József Túra vitéz Bolla István Győrszabadhegy 1 60 [...]
78. 1915-12-06 / 8. szám
[...] sokat szen­vedett nemzetünket győzelemre vezeti vitéz hadseregünket Magyarkeresztur község asszonyai és [...] Mihályné Kok Istvánné Schus­ter Lajosné Farkas István Varga János Magyar János [...] Mihály Varga Ferenc Szűcs Mihály Farkas Pál Horváth Péter Németh Péterné [...] Bécsi Már­ton Polgár Mihályné Imre Sándorné Takács Mihály 60 60 fillér [...]
79. 1936-11-22 / 46. szám
[...] vegyeskar által előadott kompoziciója Hőgye Sándorné és Tóth István ref lelkész [...] Imaheti tárgysoro­zatot az érdeklődőknek dr vitéz Csia Sándor a Magyar Evangéliumi [...] Damjanich u 28 b F Farkas L
80. 1937-02-21 / 8. szám
[...] bonyhádi gimnáziumi igazgató és neje Farkas Jolán fia február 11 én [...] pengő Dr Jánossy Lajos Sop­ron vitéz Draskóczy István Pápa 5 20 [...] Dankó Sámuel Szarvas özv Varga Sándorné Gy Fekete Sán­dor Fábi István [...]