12 találat (0,224 másodperc)

Találatok

2. 1928-05-13 / 20. szám
[...] Zsigmond Dr Varsányi Mátyás Blat niczky Pál A prédikációra való előkészülésről [...] László Bpest 10 Kliment Z Judit Bcsaba 3 60 Horváth Sándor [...]
3. 1943-11-28 / 48. szám
[...] missziói szö­vetségeknek nagyon ajánljuk Podma niczky Pál dr báró egjíStÉípi teológiai [...] budapesti lelkész és felesége Farkas Judit házas­ságát Isten fiúgyermekkel áldotta meg [...]
4. 2005-12-18 / 51. szám
[...] visel Ezek a Dukai Takách Judit önélet­rajzából való mondatok olvasha­tók az [...] a maga eszközei­vel Dukai Takách Judit Jósika Podma niczky Júlia Bajza Lenke szépirodalmi te­vékenységével [...]
5. 1934-04-01 / 14. szám
[...] fill Benedek Irénke Bakonyszombathely Biró Judit Békés­csaba Sándor József Kemenesmagasi Tucska [...] hanem az összegnek báró Pódma niczky Pál Sopron 38 470 számú [...]
6. 1981-06-07 / 23. szám
[...] az orgona hangjaiba amelyet Blat niczky János lelkész szólaltat meg örvendetes [...] a lelkészt és feleségét Tanai Judit és Belop Csaba Az üdvöz­lések [...] Erzsébet Mády Szabó Katalin Mohácsi Judit Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly [...]
7. 1925-10-04 / 40. szám
[...] az ünnepi beszédet báró Podma niczky Pál budapesti evang lelkész tartotta [...] hetilapjának 39 számában folytatódik Beczássy Judit szép regénye és befejezést nyer [...]
8. 2008-09-28 / 39. szám
[...] e sorok írója a Podma niczky Degenfeld könyvtá rat mutatta be [...] Podmanicz­ky János és felesége Osztroluczky Judit virágoztatta fel a családot Képmásukat [...]
9. 2008-05-25 / 21. szám
[...] dr Zsigmondy Árpád Összeállította Vitális Judit T estvérgyülekezetek határközeiben Éppen öt [...] állomá­saként meglátogatták az aszódi Podma niczky Széchenyi kastélyt amely saj­nos igen [...]
10. 1996-07-28 / 30. szám
[...] számunkra az Ő jelenléte Sajnos Judit Sárika és Éva néni egészségi [...] u de fél 11 Blat niczky János Mátyásföld XVI Prodám u [...] Sz Gáborfi Zsuzsanna szoprán Kővári Judit alt PÚjer Sára gordonka Műsoron [...]
11. 1961-06-11 / 24. szám
[...] Rákóczi úti szlovák­nyelvű egyházközség Blat niczky Jenő lelkész a cinkotai gyülekezet [...] Jó­zsef és neje szül Stefáni Judit adományozott a gyülekezetnek A gyülekezet [...]
12. 1974-07-28 / 30. szám
[...] a Ma­gyar Nemzet ben Fekete Judit írt róla megkapóan szép cik­ket [...] török kiűzése után a Be niczky család birtoka lesz Cinkota amely [...]