8. oldal, 411 találat (0,191 másodperc)

Találatok

351. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Jézus az élet kenyere Gémes István áhítata Levelezési cím 2142 Nagytarcsa [...] 36 38 de 10 Szabó István V Deák tér 4 de [...] úrv Szeverényi János du 6 Bozóky Éva XI Németvölgyi út 138 [...] Deák téri templomban Orgonái DÁVID ISTVÁN Műsor Brahms Korálfeldolgozások Bach Passacaglia [...]
352. 1998-04-26 / 17. szám
[...] Hafenscher Károly du 6 úrv Bozóky Éva II Modori u 6 [...] János du 6 vespera Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...]
353. 2002-10-06 / 40. szám
[...] az örök szombat kezdete Bartha István ISTENTISZTELETI REND Bu dapesten 2002 [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda II 1 Dévai [...]
354. 2001-04-15 / 16. szám
[...] Koszorú Oszkár Ribár János Jantos István egyházmegyei esperes egyházközségi felügyelő felügyelő [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
355. 1996-03-17 / 11. szám
[...] klr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rá­kosszentmihály XVI Hősök tere de [...] az érdeklődőket szeretettel HALÁLOZÁS Szabó Istvánná sz Károlyi Gert rúd 76 [...] én volt a Budakalász Szent István telepi temetőben unoka testvére Balikó [...]
356. 1999-04-04 / 14. szám
[...] LL u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Áldjuk nevét mindörökké Ámen Vető István úrv Marossy Attila XIV Lőcsei [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
357. 1995-08-06 / 32. szám
[...] vasárnap A hónap igé­je Gémes István Levelezési cím Ev Rádiómisszió 2142 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] és Gárdonyi kórusművei Vezényel BALÁS ISTVÁN Közreműködnek orgonán a tanfolyam tanárai [...]
358. 1986-03-02 / 9. szám
[...] Sopron Pityer Gabi Szarvas Stecz István Gyermekbibliakör újtemplom Szügy Gyermekbibliaóra Doma [...] fő érdeme hogy gondolkozzunk rajta Bozóky Éva Bizonyára mindannyian átbön­gésztük már [...]
359. 1992-06-28 / 26. szám
[...] fejünket álomra Sári néni László Istvánná börtönmissziós a könyv egy olvasója [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva D Torockó tér de [...] u 16 de 11 Rozsé István Budaörs Ref Imaház de 9 Rozsé István Budakeszi de 8 ISTENTISZTELETEK A [...]
360. 1988-07-17 / 29. szám
[...] Bálint László malomsoki lelkész Cserági István tési lelkész A sorozatot vasárnap [...] Szebik Imre du I 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Zoltán Óbuda de 10 Nagy István XII 9 Tartsa y Vilmos [...]
361. 1960-05-08 / 19. szám
[...] Károly CSALÁDI HÍREK Berecz Gáborné Bozóky Mária Berecz Gábor volt nemeskéri [...] Sándor u de 10 Nagy István Rákóczi út 57 b de [...] Jenő de há­romnegyed 12 Nagy István Thaly Kálmán u de H [...]
362. 1996-01-28 / 4. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...] 138 de 9 úrv Rőzse István Budahegyvidék XD Daresay V u [...] 28 Kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...]
363. 1997-09-28 / 39. szám
[...] Hafenscher Károly du 6 dr Bozóky Éva II Modor u 6 [...] 27 szombat Én va­gyok Gémes István Jézus soro­zata szeptember 28 vasárnap [...] és kellékbolt Bp V Bárczy Ist­ván u 10 Tél 117 1659 [...]
364. 1998-06-14 / 24. szám
[...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Eva II Modori u 6 [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
365. 2000-08-27 / 35. szám
[...] úrv Bence Imre du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] vallomásával Hiszek Uram Ámen Pőcze István döttségével gyönyörködtünk a tó szépsé­gében [...]
366. 1994-05-29 / 22. szám
[...] vált ismertté Halála után naplóját Bozóky Éva rendezte sajtó alá a [...] u 16 de 11 Rozsé István SZENTHÁROMSÁG VASÁR­NAPJÁN az oltárterítő színe [...] VILÁGIT A FÉNY címmel Gémes István lelkészről láthatunk port­réműsort május 29 [...] 2 Sz Általános Iskola Jantos Ist­vánná igazgató 5900 Orosháza Bajcsy Zs [...]
367. 1987-11-29 / 48. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rözse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] professzor Alingsas Svédor­szág utódja Gémes István lelkész Stuttgart az eddigi titkár [...]
368. 1989-08-13 / 33. szám
[...] Árpád Rákosszentmihály de 10 Vető Ist­ván Mátyásföld de 9 Szalay Tamás [...] 11 úrv vendég du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] mellett A temetési szertartást Vaj­da István helyi lelkész és Kutas Elek [...]
369. 1996-03-10 / 10. szám
[...] szolgáló lelkészek Győrfi Mihály Ittzés István Széli Bulcsú Verasztó János a [...] első­sorban az isteni kegyelem ajándéka Bozóky Éva
370. 2002-05-19 / 20. szám
[...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] u 17 de 10 Rözse István XIII Kassák Lajos u 22 [...]
371. 1996-12-29 / 52. szám
[...] Legyen ez öröme szívednek Szabó István Egyszer élünk Neked mi jut [...] 28 kistempíom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da III Dévai Bíró [...] templom de 10 úrv Szabó István Rákos­szentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
372. 1986-12-07 / 49. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva To rockó tér de [...] Kelen völgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rozsé István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
373. 1996-02-25 / 8. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda m Dévai B [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XIV Hősök tere de [...] vasárnap Élő víz cseppek Gémes István Levelezési cím 2142 Nagytarcsa Pf [...]
374. 1990-12-23 / 51. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva II Torockó tér de [...] u 16 de 11 Rőzse István Karácsony második napján az oltárte­rítő [...] újszülött Király első vértanú követőjé­nek István vértanúnak mennyei születé­séről haláláról A [...]
375. 1997-06-08 / 23. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva DL Modori u 6 [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó Ist­ván Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] lelki felemelkedését szolgálja SZÜLETÉS Pőcze István és Ruborics Tímea bakonyszombathelyi lelkészéknek [...]
376. 1990-06-03 / 22. szám
[...] ifj Benczúr László Benkő Imre Bozóky Éva Dr Garami László Rendes [...] völgyében meglátogat­tuk a domonyi Koren Istvánról elnevezett általános iskolát meg­nP 7 [...]
377. 1990-02-04 / 5. szám
[...] Óbuda de 10 úrv Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 úrv [...] a tévedésről még nem tudhattam Bozóky Éva U A 7 AI [...]
378. 1995-11-05 / 45. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] vasárnap Ä hónap igé­je Gémes István Levelezési cím 2142 Nagytarcsa Pf [...] Istentisztelet és közgyűlés keretében Veress István segédlelkész igehirdető szolgálata után Varga [...]
379. 1997-12-14 / 50. szám
[...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] 10 de 8 úrv Rőzse István de 11 úrv Rőzse István du 6 Schulek Mátyás XI [...]
380. 1995-01-01 / 1. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda Ill k Dévai [...] 28 Kistemplom de 10 szabó István Rákos­szentmihály XVI Hősök tere de [...] 9 Solymár Gábor Törökbálint Szent István út du 3 Solymár Gábor [...] evangélikus templomból Igét hirdet Ittzés István lelkész EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ SZ 1 [...]
381. 1989-12-24 / 52. szám
[...] a mai napig tartóan Seben István lelkész­szel járja a gyülekezeteket fáradhatat­lanul [...] Mindennek ellenére Mégis az örömé Bozóky Éva Csak egy refrén mégis [...] fiúk Martha Szépfalusi Wanner Szépfalusi Istvánná Wanner Márta fordításában megjelent né­met [...]
382. 1996-12-15 / 50. szám
[...] Karácsonyi képek énekek versek Mácz István Örülj velem meditá­ciók az örömről [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
383. 1992-08-23 / 34. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Torockó tér de [...] M tér de 10 Nagy István Újpest IV Leibstück Mária u [...] fasori találkozójukon sem Temetésén Gémes István lelkész hirdette az igét magyar [...]
384. 1996-08-25 / 34. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 7 Bozóky Éva n Modor u 6 [...] 73 nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Deák téri templomban Orgonái DÁVID ISTVÁN Műsor Brahms Korálfeldolgozások Bach Passacaglia [...]
385. 1990-03-25 / 12. szám
[...] modern rendezésben vitte színpadra Eörsi István költői szépségű szöveghű fordítása a [...] temetni emléküket ápolni pedig kötelező Bozóky Éva Február 23 án a [...]
386. 1989-04-02 / 14. szám
[...] úrv Mado­csai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
387. 1997-02-09 / 6. szám
[...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva n Modort u 6 [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hő­sök tere de [...] gyülekezet Csekket kérni lehet Cser­ági István lelkész 9555 Kissomlyó Kossuth u [...]
388. 1997-05-04 / 18. szám
[...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda ÜL Dévai Bíró [...] fel­világosítás a Hajdúszoboszlói konferen­ciákra Kábái István 4025 Debrecen Szív u 16 [...]
389. 1995-08-13 / 33. szám
[...] klr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] vasárnap 15 35 kor Nemeskürthy Ist­ván szól Berzsenyi Dániel költészetének etikai [...] és Gárdonyi kórusművei Vezényel BALÁS ISTVÁN Közreműködnek orgonán a tanfolyam tanárai [...]
390. 1992-03-01 / 9. szám
[...] indíttatásokat Ugyanolyan jó ismerője Jánosy István a nemrég elhunyt Csanádi Imrének [...] a mai ma­gyar értelmiség mulasztásaira Bozóky Éva újságíró színház figyelője pedig [...]
391. 1995-12-24 / 52-53. szám
[...] Kistemp lom de 10 Szabó István du 5 Veperdi Zoltán Rákosszentmihály [...] ki­áltja Nem volt elég Simon István Nem elég Elveszíthetünk valamit de [...] úrv Solymár Gábor Törökbálint Szent István út du 3 Solymár Gá­bor [...] klr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...]
392. 1996-10-20 / 42. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda IU Dévai Bíró [...] du 5 órakor dr Kárászon István teoló­giai professzor tart előadást A [...] 5 órakor Igét hirdet Mészáros István református püspök Előadást tart D [...]
393. 1997-04-13 / 15. szám
[...] hu­manitárius programok grozniji veze­tőjét Horváth Istvánt váltották fel Megérkezésüket követően bemu­tatkozó [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva Modori u 6 de [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
394. 1992-10-25 / 43. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva II Torockó tér de [...] u 16 de 11 Rőzse István Budaörs Ref imaház de 9 Rőzse István SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 19 VASÁRNAPON [...]
395. 2003-04-20 / 16. szám
[...] élni akarsz ne lopj Bartha István BUDAPESTEN 2003 ÁPRILIS 18 I [...] u 12 de 10 úrv Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
396. 1996-12-22 / 51. szám
[...] kir u 31 du 2 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 28 kis­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XVI Hősök tere 11 [...]
397. 1995-11-12 / 46. szám
[...] családi Mesterházy Zsuzsa du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...] 73 Nagy­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XIV Hősök tere de [...]
398. 1995-05-28 / 22. szám
[...] uta­zás stb hajdúszoboszlói konferenciák­ra KÁBÁI ISTVÁN 4025 Debrecen Szív u 16 [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva XD Szilágyi E fasor [...]
399. 1996-11-17 / 46. szám
[...] segédlelkész majd Ké tyen Gyalog István főesperes mel­lett aki meleg családias [...] Ur u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda Hl Dévai Bíró [...]
400. 1996-07-14 / 28. szám
[...] úrv Hafenschcr Károly du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] 73 nagytemplom de 10 Sza­bó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...]