5. oldal, 411 találat (0,177 másodperc)

Találatok

201. 1985-05-26 / 21. szám
[...] Zsolt és hat presbiterünk Kriskó István Macsár Katalin Vida Szil­via Markó [...] vala­mint ö Márton Jánosné Bodó Ist­vánná Pataki Pálné Lázár László né [...] Prőhle Károly és dr Nagy István tartották az előadásokat rajtuk kívül [...] vasárnap napi járóföldre szívesen elmennek Bozóky Éva MEDDIG TŰRJÜNK ÉS MIKOR [...]
202. 1988-10-30 / 44. szám
[...] tér de 9 úrv Vető István de fél 11 német de [...] közvetités Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Miklós Óboda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Óbuda de 10 úrv Nagy István du 6 úrv Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...]
203. 1983-12-11 / 50. szám
[...] hitünk összekötő vonásainak a jegyében Bozóky Éva az ismert újságíró és [...] szám szépirodalmi anyaga élén Jánosy István verse áll Kö­szönti a folyóirat [...] Jakobinusok tere Déli pu Szt István krt 25 I Bem u [...] A legnagyobb magyar című Széchenyi István műveiből készült monodráma A különleges [...]
204. 1986-03-30 / 13. szám
[...] Budafok de 11 úrv Rőzse István du 6 úrv Rőzse Ist­ván Budaörs du 3 úrv Rőzse [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] presbiterek helyére Abrahám András Kamasz Ist­ván Kiskoreny István Mózes György és Mózes Pál [...]
205. 1988-02-28 / 9. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Buda 1 őrs de 9 [...] várnak A Lumumba utcában Csákány István­ná Kelenföldén pedig Urbán Eszter hirdeti [...] életét A Szent Jobb Szent Ist­ván kardja a Szent Korona és [...]
206. 1985-03-17 / 11. szám
[...] jobbra Káldy Zoltán püspök Ablaka István igazgató és Tóth Szöllös Mihály [...] Kecskeméti Petőfi Nyomdába kerül Ablaka Istvánnal a nyomda igazgatójával beszélgetünk a [...] össze hangolja közösségbe az odalátogatókat Bozoky Éva A KIÁLLÍTÁS SZEPTEMBER 30 [...]
207. 1978-10-08 / 41. szám
[...] Lajos r y lelkésznek Sirhán István Farkas Sándor és Farkas István kőműves mestereknek a vezeté­sével a [...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Orgonái Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...] szőtt imádságaik a Végtelenben találkoznak Bozóky Éva
208. 1986-01-12 / 2. szám
[...] elnöke Az ünnepi alkalmon Halmaji István miskolci kántor harmóniumjátékkal orv Sáfrány­áé [...] hangú köszöntések hangzottak el Sándor István tanácselnök a helyi tanács és [...] testvéri szeretet fogja össze őket Bozóky Éva 1985 évben a gyülekezet [...] 15 000 Ft értékben Domonyi István gondnok és fejesége valamint Zsíros [...]
209. 1997-03-09 / 10. szám
[...] pedig a római katolikus Szent István bazüikában 90 év múlva 1996 [...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva U Modori u 6 [...] Idr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
210. 1982-06-06 / 23. szám
[...] meg­nyilvánulásait a béke érdekében Jánosy István író Jékely Zoltán­ról rajzol költői [...] részletét ismerteti frappánsan vi­lágos példákkal Bozóky Éva munkatársunk most társadalmi tanulmánnyal [...] reflexiókat Pomogáts Bé­la irodalomtörténész Jánossy Ist­ván összegyűjött verseit tartal­mazó Az álmok [...] irányítja a szer­kesztő pedig Haraszti István Pogy gyász nélkül című könyvét [...]
211. 1984-02-19 / 8. szám
[...] sorozat a TV ben Örkény István Rózsakiállítás c könyvének elején írja [...] ünnepi közgyűlést megtisz­telte jelenlétévéi Sándor István tanácselnök aki a község veze­tőinek [...] József végtelenbe látó jós Avar István fiát őszinte ön­váddal sirató apa [...] léthei léti sötétben örök pihenőt Bozóky Éva
212. 1982-06-27 / 26. szám
[...] felügyelő Zámbó Imréné gondnok Grénn István pénztáros­jegyző Pogány Antal számvevő széki [...] voltak a Kuruc Telkesi Török Istvánok akiknek adakozásai tet­ték lehetővé hogy [...] Tibor és Marton Andrea Arnóton Bozóky Éva és Balázs Tibor hir­dette [...] Buda Tok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Ro­zsé István Törökbálint du fél 5 Rozsé [...]
213. 1978-11-05 / 45. szám
[...] Sándor igazgató lelkész pedig Rözse István gyü­lekezeti felügyelőt és Babicz Ist­ván másodíelügyelőt Az ÜNNEPI ISTENTISZTE­LET IGEHI [...] köszöntötte a beiktatottakat Végül Rözse István felügyelő köszöntötte az új lelkészt [...] Magyar László Sajtóosztályunk legújabb kiad­ványa Bozóky Eva Claudia című kisregénye Száztizennégy [...]
214. 2003-10-05 / 40. szám
[...] ezeken az alkalmakon Már Bartha István kezdő a Csipetnyi Só internetes [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Az ünnepi közgyűlésen elsőként Papp Istvánná felügyelő köszöntötte a megje­lenteket majd [...] annak iskoláját is Dr Léránt István
215. 1980-02-03 / 5. szám
[...] technikai fejlődése vet fel Jánosy István író István király című kéziratban levő drámájá­ból [...] költőtől A Kulturális Figyelőben Jáno­sy István méltatja Keresztury Dezső így éltem [...] a magyar filmek etikájáról ír Bozóky Éva Fényszóró ja ma­gyar folyóiratokban [...]
216. 1990-01-14 / 2. szám
[...] ün­nep előtt találkozott dr Gyenesei Ist­ván megyei Papp János városi taná­cselnökkel [...] Károly megyei Népfront elnökkel Horváth István egyházügyi titkárral dr Blázy Árpád [...] emelte Právics Ani­kó szólóéneke Várdai István főiskolai tanár orgonajátéka mellett Török [...] erre a napra készült el Bozóky Éva mutatta be Az emlékest [...]
217. 1982-09-05 / 36. szám
[...] jus­sunk és kérdéseinkre mindig vá­laszoltak Bozóky Éva NÉMET NYELVTANFOLYAM A Német [...] Laborczi Géza nyíregyházi ifj Seben István ecsenyi segédlel­kész Szebik Imre miskolci [...] Kisebbségi részt vesz dr Nagy István a Fejér Evangélikus Egyházak Regionális [...] csodálkozó hála csendül dr Gömöry István fel­ügyelőnk visszaemlékezéseiből Ez a templom [...]
218. 1999-11-21 / 47. szám
[...] Miniszterelnöki Hi­vatal élén álló Stumpf István miniszter és Balogh Zoltán miniszterelnöki [...] emberi rontást Különös érdeklődéssel figyel­hettünk Bozóky Éva újságíró író mély gondolataira [...] nem igazán történt meg Szent István óta fennáll az a tagadha­tatlan [...] a mi volt igazgatónk Arató István fia a kapocs Egyben meghívott [...]
219. 1998-05-31 / 22. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Muntag Andomé du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rá­kosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de [...]
220. 1989-01-29 / 5. szám
[...] Andomé du 6 ifjúsági Vető István Üllői út 24 de fél [...] úrv Szilas Attila du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse [...] másodfelügyelője Weiszthaupt János pénztárosa Szabó Istvánná jegyzője Dudás Pál a számvevőszék [...]
221. 1984-05-06 / 19. szám
[...] Boros Bo tond gödöllői János István veres egyházi felügyelő tfifter Ernő [...] lettek Boros Botond és János István gondnoknak vá­lasztották meg Mátis Zoltánt [...] Jánost pénztárnoki fel­adatot kapott Sándor István és Ladnyánszky Mihály a jegyzői [...] van a múlt bennünk él Bozóky Éva nom hogy ez a [...]
222. 1989-09-10 / 37. szám
[...] I Hafenscher Károly du 6 Bozóky Éva To rockó tér de [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...] Szentgyör gyi Ferencné 500 Németh István 600 Horváth Istvánná 500 Dr Lemlé Zoltán 200 [...]
223. 1978-11-19 / 47. szám
[...] egy a hangja H Németh István Autósok imádsága Este a garázsban [...] század ele­jén épült már Szepesi István ide­jében egészségtelenné vált aki negyven [...] ott­hona legyen Koszeghy Tamas Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
224. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Október első vasárnapján Dr Nagy István es­peres szolgált a délelőtti isten­tiszteleten [...] szabadsag harc 300 évfordulójára Bottá István további kutatási eredményeket bocsát közre [...] a folyóiratunk részére adott verse Bozóky Éva Három hit határán címen [...]
225. 2001-10-14 / 42. szám
[...] őket Ravasz László és Bibó István másként véleked­hettek politikáról haladásról népük [...] is uralomra segített rendszertől Bibó Istvánnak nemcsak rabtársa barát­ja de sok [...] és gyóntatója barátja kritikusa Jeleníts István versekkel is vonzó vitája Körösi [...] szóra vár hogy valahol befogadják Bozóky Éva MEGHÍVÓ A Magyarországi Evangélikus [...]
226. 1988-11-06 / 45. szám
[...] tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 úrv Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u 11 [...] a HNF országos főtitkárának Hu­szár Istvánnak a megnyitó beszéde is A [...] a szeretetvendégségen a gyüle­kezet imatermében Bozóky Éva előa­dást és megbeszélést tart [...] a feltámadás igéjét özv Kovács Istvánná sz Horváth Róza az acsádi [...]
227. 1985-12-22 / 51. szám
[...] Erika Nagytarcsáról Győri Péter Morva István Nyíregyházáról a gyermekbibliakör Pécsről Légrádi [...] könyvet kézbevennénk Károlyi Gáspár Vas István és Fra Angelico UJJONGJATOK AZ [...] áhítatot keltők Helikon Kiadó 1985 Bozóky Éva Vas István a kiváló költő esszé és [...] jelentését kisgyermekkorban ismertük meg Vas István azonban nem valamelyik Evan­géliumot dolgozza [...]
228. 1985-12-22 / 51. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelenvölgy de 9 úrv Rőzse István Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs du 3 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 5 úrv [...] Tibor Kelenvölgy de 9 Rőzse Ist­ván Budafok de 11 Rőzse István Csillag­hegy de fél 10 Benkő [...]
229. 1984-08-12 / 33. szám
[...] tette lenyűgözővé ezt a kiállí­tást Bozóky Éva Istentiszteleti rend Budapesten 1984 [...] 9 Kelenvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs du 3 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...]
230. 1987-05-24 / 21. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Keleuvölgy de 9 Rozsé István Budafok de 11 Rózáé Ist­ván Budaörs du 3 Rőzse István Törökbá­lint du fél 5 Rőzse [...] tér de 11 úrv Vető István du 6 Vető István Óbuda de 10 Görög Tibor [...]
231. 1979-02-04 / 5. szám
[...] Gáza Hubay Miklós Nemeskür ty István Kocsis István és mások eleven hagyományt ébresztő [...] kor nagy prédikátorairól Geleji Katona István­ról Medgyesi Pálról Alvinczi Pétenől végül [...] Nagy kérdés Érdemes elgondolkozni rajta Bozóky Éva
232. 1999-04-18 / 16. szám
[...] az egyházi lapok szerkesztői Igehirdető Bozóky Éva TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS A Zalaegerszegi [...] Tőkéczki László tart előadást Tisza István a református államférfi címmel OMIKK [...] rákospalotai Nagytemplomban Az elhunytban Szabó István ny ev lelkész felesége az [...]
233. 1998-11-01 / 44. szám
[...] éneklő­nek is örömet jelent Szabó István Reformáció ünnepe Koldusok vagyunk így [...] u 31 du 4 szeretetvendégség Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 6 ref templom dr Szabó István Bácskai Károly XIII Kassák Lajos [...] Andomé de 11 úrv Gémes István du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...]
234. 1984-01-22 / 4. szám
[...] Csepregi András Molnár Éva Vető István Tamásy Zoltán Ta másy Tamás [...] a nők szolgálata az egy­házban Bozóky Éva Folytatás a 3 oldalról [...] fölújításával lét­rehozott Győri János Gartai Ist­ván Sztojanovics András lelké­szek köszöntötték a [...]
235. 1999-12-19 - 1999-12-26 / 51-52. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] Kistemplom de 10 úrv Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Tenor Marosvári Péter Basszus Berczelly István Continuo Dobozy Borbála Lutheránia Weiner [...] számunk 3 oldalán dr Galli István írásának második hasábjában a szekcióülés [...]
236. 1978-12-10 / 50. szám
[...] is a közelmúltban jelent meg Bozóky Éva Claudia című regénye 30 [...] de fél 9 úrv Rőzse István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 Rő­zse István Budaörs du 3 Rőzse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] A gyü­lekezet templomszentelési emlék­ünnepén Bándi István gyékényesi Lelkész igehirdetéssel szolgált HANGLEMEZEN [...]
237. 1998-03-08 / 10. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] János du 6 vespera Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 úrv Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...] 28 Kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
238. 1987-12-27 / 52. szám
[...] folyó és gépkocsimárka 14 Becézett István 17 Az ének harmadik sora [...] du 4 gyermekek karácsonya Rózse István Csillaghegy de fél 10 Benkó [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Budaörs de 9 úrv Rőzse István Törökbálint du fél 3 úrv [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...]
239. 1998-04-19 / 16. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir [...] Szirmai Zoltán du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] 10 de 8 úrv Rőzse Ist­ván de 11 úrv Rőzse István du 6 vespera Joób Máté [...]
240. 1988-07-24 / 30. szám
[...] úrvacsorái istentisztelet igehirdetői szolgála­tát Gémes István lelkész a stuttgar­ti Útitárs című [...] Tibor Buda­fok de 11 Mátis István Budaörs de 9 Mátis István Törökbálint du fél 5 Wunderlich [...] elbeszélők gyűj­teménye Találunk benne elbe­szélést Bozóky Évától Fabiny Tamástól Gyarmathy Iréntől Jakus Imrétől Koren Emiltől Mátis Istvántól és Sághy Jenő­től Ezek az [...]
241. 1978-11-12 / 46. szám
[...] Nagytétény de fél úrv Rőzse István Kelenvölgy de udafok de 11 Rőzse István Bu­rs du 3 Törökbálint du fél 5 e István Csillaghegy de fél 10 osvári [...] fel­kelő magyar fényes csillaga Bocskay István már készülő­dik hogy szívében magyar [...] rövid időre Sumeghy József Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
242. 1988-04-24 / 17. szám
[...] úrv Mado­csai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Imre Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] Imre Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
243. 1981-05-24 / 21. szám
[...] alakja mai művekben címmel Bottá Ist­ván lelkész történész ad kritikai elemzést [...] Dániel Igét hirdet DR NAGY ISTVÁN esperes lisalmiba készülünk Az első [...] komor szomorú tekintete De hová Bozóky Éva Lapunk május 10 i [...]
244. 2008-12-14 / 50. szám
[...] gyülekezeti teremben bejárat a Magyari István utca felől Ezen Böröcz Enikő [...] A hónap könyve akció december Bozóky Éva Számyasoltár Vásárolja meg a [...] Kitöltött űr portréfilm 33 Szita István evangélikus lelkész 20 00 Duna [...]
245. 1988-01-31 / 5. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rözse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Csepel [...] Andrásné Kutasó 1000 Ft Bálint Istvánná Budapest 10 000 Ft Fodor Istvánná Budapest 500 Ft Marschalkó Jenöné [...] Fülöp Attila te­nor és Szőts István basszus A zenekar szólistái voltak [...]
246. 1979-02-25 / 8. szám
[...] szerkesztő bizottság tagjai a következők Bozóky Éva Dr Cserháti Sándor Dr [...] Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Dr Karner Ágos­ton Dr Kneffel [...]
247. 1981-11-15 / 46. szám
[...] eredetének kutatójáról ad pályaképet Jánosy István író Csanádi Imre költőt mutatja [...] épí­tését Cikkét számos kép illuszt­rálja Bozóky Éva néhai Sztehlo Gábor evangélikus [...] tartották esküvőjü­ket A szertartást Hubert István csornai lelkész a vőlegény édes­apja [...]
248. 1983-05-22 / 21. szám
[...] a teremtett világ harmonikus rendje Bozóky Éva írja A szabadban tanító [...] volt áp­rilis 23 án Tolnai István 74 éves korá­ban elhunyt Temetése [...]
249. 1989-11-12 / 46. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tar tsay Vilmos u [...] Tibor Budafok de 11 Rozsé István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse [...] rádió Igét hirdet Dr Nagy Ist­ván a Teológiai Akadémia dékánja A [...]
250. 1983-05-22 / 21. szám
[...] s munkálkodnak élte­tő reménységgel Nagy István Csipri Éva HULLJ ESŐ Hullj [...] püspök dr Ré dey Pál Bozóky Éva könyveivel ÄI 1 VASÁRNAP [...]