4. oldal, 411 találat (0,028 másodperc)

Találatok

151. 1984 / 1. szám • Kulturális figyelő (1_90. oldal)
90 KULTURÁLIS FIGYELŐ Fényszóró Jánosy István Útjelző fények című kö­tete a [...] versek meg­jelennek máshol is Jánosy István kötetében is csupán három vers [...] őket reményteljes fia­talok is Jánosy István lírája miként az aszu bor [...] útjelző fényeiről elmond bízvást egyetérthetünk Bozóky Éva Közel ötven esztendővel ezelőtt [...]
152. Figyelő • G. KOMORÓCZY EMŐKE: Négy változat a hatalomra (Kálmán Mária: A félisten) (158. oldal)
[...] the modern Hungárián Protestant erudition István Rakovszky Reflections on the Trilogy [...] Széchényi Library 1802 1918 Éva Bozóky Mária Lázár s short stories [...]
153. Figyelő • G. KOMORÓCZY EMŐKE: Négy változat a hatalomra (Kálmán Mária: A félisten) (159. oldal)
[...] modernen protestan­tischen Bildung in Ungarn István Rakovszky Gedanken über die Erdély [...] von 1802 bis 1918 Éva Bozóky Erzählungen von Mária Lázár Emőke [...]
154. (_2. oldal)
[...] szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Mányoki János szerkesztő Bozóky Éva Cserháti Márta Fabiny Tamás [...] Hafenscher Károly Harmati Béla Jánosy István Kovácsházi Zelma Reuss András RibárJános [...]
155. 1980 / 1. szám • Kulturális figyelő (1_92. oldal)
[...] hogy ő másképp él majd Bozóky Éva Kónya István Kálvinizmus és társadalomelmélet Budapest 1979 [...] is érdeklődéssel ve­szi kezébe Kónya István művét Azért is mivel marxista [...]
156. 1985-01-06 / 1. szám
[...] előadás amelyet vallásos est keretében Bozóky Éva írónő tartott Sztehlo Gábor [...] ÉS TENGELICI gyülekezetekben dr Nagy István professzor vezetésével teológus napot tartottak Pakson igét hir­detett dr Nagy István Tengeli cen Bachorecz Katalin V [...] viselő magatartás mindenkor példa lehet Bozóky Éva I
157. 1989 / 1. szám • Diakonia tartalomjegyzéke 1979–1988 (1_99. oldal)
[...] 23 Bencze Imre Adalék Magyari István életrajzához 87 1 86 88 [...] szemmel 83 2 30 34 Bozóky Éva Luther otthonában 83 2 [...]
158. 1997-08-24 / 34. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag hegy in Mátyás [...] Szir­mai Zoltán du 6 Pócsai Istvánná Vm Ül­lői út 24 de [...] és kellékbolt Bp V Bárczy Ist­ván u 10 Tel 117 1659 [...]
159. 1998-07-12 / 28. szám
[...] Hafenscher Ká­roly Mezősi György Németh István Takács József Vancsó József ISTENTISZTELETI [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] út 138 de 9 Rozsé István Buda gyöngye XII Szilágyi E [...]
160. Figyelő • Lázár Viktória: Keats levelei (109. oldal)
[...] 1593 in Bártfa Uber Klassiker István Rakovszky Der zweihundertjährige Vörösmarty János [...] Der Psalm von Angela Eva Bozóky Rózsa Ignatz Der Angeklagte László [...]
161. Figyelő • Lázár Viktória: Keats levelei (108. oldal)
[...] 1593 Bártfa Hymnal About classics István Rakovszky The two hundred year [...] Bérezi Angela s Psalm Éva Bozóky About the books of Rózsa [...]
162. 1992-11-22 / 47. szám
[...] is közöl szemelvényeket dr Csapody István válogatásában A Líceumi fizetek 1 [...] Tamás Szegé­nyek és elszegényedés Tóth István György A gazda­sági alkalmazkodás és [...] Ray megtéréséről Jö­vevények és vándorok Bozóky Éva számol be Kérjük lelkészeinket [...] kölcsönzésképpen is minden érdeklődő kezébe Bozóky Éva
163. 1989 / 1. szám • Diakonia munkatárai 1979–1988 (1_92. oldal)
[...] 85 2 38 48 Bottá István 79 1 45 51 79 [...] 79 81 1 87 89 Bozóky Éva 79 1 91 92 [...]
164. 1988-03-27 / 13. szám
[...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István [...] István Csillaghegy de fél 10 Bozó­ky Éva Csepel de fél 11 [...] a buda­vári Schütz kórus Csorba István ve­zényletével Közreműködik Basky Ist­ván Blazsó Sándor és Szász István [...] Sánta Jolán Fülöp Attila Baski István Berczelly István Kuncz László ifj Gryllus Vilmos [...]
165. 1993 / 1. szám • Kulturális figyelő (1_78. oldal)
[...] még oly kegyetlen volt is Bozóky Éva Révész István tábori naplójából Felsőbisztráról Alsószinevérre 44 [...]
166. 1993 / 1. szám • Kulturális figyelő (1_72. oldal)
[...] egy régebbi szép­írói mű Nemeskürty Istváné a címé­vel mondott Requiem egy [...] fénykép egészíti ki Európa 1992 Bozóky Éva A negyedik Levelező Teológiai [...]
167. Kulturális figyelő (115. oldal)
[...] Tamás Boly ki János Kapitánffy István Pesthy Mó­nika Szepessy Tibor Tóth [...] vészen át megőrzött megmentett em­lékeket Bozóky Eua A kivilágított óriási térképek [...]
168. 1981 / 1. szám • Bozóky Éva: Isten kezében: Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából (Első rész) (1_73. oldal)
BOZÓKY ÉVA ISTEN KEZÉBEN 73 kicsoda [...] jutottak el az otthonokba Gyürk Istvánnak nem le­hetünk eléggé hálásak ezért [...]
169. 1992-08-16 / 33. szám
[...] között az irodalom vezet Jeleníts István Pilinszky János evangéliumi esztétikáját mutatja [...] Takács Gyula Berzsenyi Dánieltől Ferdinand István Petőfi szabadságvallásáról vagy inkább bálványáról [...] megismerni érdemes könyvre Veöreös Imre Bozóky Éva Bojtos Sándor Rédey Pál [...] Ribár János ZayM László és Bozóky Éva kritikáival irányítja az olvasót [...]
170. 1988 / 1. szám • Kulturális figyelő (1_92. oldal)
[...] ezerszer jaj az elkövetőjének Avar István mély átéléssel jelenítette meg az [...] akik­re kiáradt valaha Móra 1986 Bozóky Éva
171. 1998-03-29 / 13. szám
[...] segíts a hitetlensége­men Ámen Pőcze István Imádkozzunk Urunk Köszönjük hogy nem [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Lajos du 6 vespera Rőzse István XI Németvöl­gyi út 138 de [...]
172. 1981 / 2. szám • Bozóky Éva: Isten kezében. Részletek Sztehlo Gábor emlékiratából (Második rész) (2_65. oldal)
BOZÓKY ÉVA ISTEN KEZÉBEN 65 és [...] megfeledkeznem a legkedve­sebbről sem Péterffy Istvánról aki ugyan nem volt tanár [...]
173. 1980 / 2. szám • Kulturális figyelő (2_93. oldal)
[...] negyedében folytatásokban közölt önéletrajzot Vas István Mért vijjog a saskeselyű című [...] emberismerethez vezet miindany nyi unkát Bozóky Éva vezte Intő példa az [...]
174. 1998-07-19 / 29. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da ül Dévai Bíró [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de 9 Rőzse István Budagyöngye XII Szilágyi E fasor [...]
175. 1990-01-21 / 3. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Attila Óbuda de 10 Nagy István XII Tartsay Vilmos u 11 [...] tőlem Bodrog Miklós Búcsú Seben Istvántól Szomorú igazságot szedett versbe Erdély [...] költészet Assisi Ference 270 kk Bozóky Évá­nak a mostani könyv válogatójának [...]
176. Kulturális figyelő (93. oldal)
[...] kell ezt a verset mondani Bozóky Éva szorgalommal jegyezte fel a [...] vagy protestáns személyek dolgában Báthory István Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf [...]
177. 2005-10-02 / 40. szám
[...] Barna György Barta Imre Bartalis István Bartha István Barthel Rúzsa Zsolt Barth Györgyné [...] von Carolsfeld Kaderják Csilla Kadlecsik István Kadlecsik Istvánná Kalina Katalin Kalincsák Balázs Kallus [...] Szántó Piroska Szántó Vilmosné Szarka István Szárnyas István dr Szathmáry Miklósné Szávay László [...] Ravai Réka Veress Erzsébet Veress István Veszprémi Erzsébet Vető István Victor [...]
178. Kulturális figyelő (82. oldal)
[...] mi hát az ünnep Babos István a szimbólumból indul ki Az [...] az ősök ráhagyományozott imádságát művé­szetét Bozóky Éva
179. 1990 / 1. szám • Kulturális figyelő (1_92. oldal)
[...] hazánk különböző börtöneiben ahol Bibó István tanítgatta társadalmi együttélésre toleranciára azt [...] nemzet lelkiismerete benne testesült meg Bozóky Éva Mivel vannak teli az [...]
180. 2003-08-31 / 35. szám
[...] Márkus Mihály és dr Szabó István reformá­tus püspökök valamint Szili Katalin [...] V László állatorvos a Szent Ist­ván Egyetem egyetemi tanára Manninger Jenő [...] lovagkeresztje polgári tagoza­ta kitüntetést adományozta Bozóky Éva újságírónak interjúnk a 10 [...]
181. 1995-04-09 / 15. szám
[...] ez az út vezet Szabó István A VASÁRNAP IGE HATALOM ÉS [...] hiba csúszott be A Magyari Ist­vánnal foglalkozó irodalom ajánlása című cikkünkbe [...] Országos Levéltár őriz egy Magyari Istvánhoz intézett eredeti levelet HASZNOS AJÁNDÉK [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...]
182. 1983-11-27 / 48. szám
[...] cselekedeteit Zsolt 118 17 Jánosy István Luther a zenéről Ha az [...] a mi reménységünk Hédey Pál BOZÓKY ÉVA KÖNYVE dr Theofil Funk [...] jutott el a né­met olvasókhoz Bozóky Éva Claudia című kis­regényét másódik [...]
183. 1997-08-31 / 35. szám
[...] 30 szombat Én va­gyok Gémes István Jézus soro­zata augusztus 31 vasárnap [...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillag­hegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda 111 Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVL Hősök tere 11 [...]
184. 2007-05-06 / 18. szám
[...] a piarista pap tanár jeleníts István a máso­dik kiadáshoz írt előszavának [...] mindenkihez aki olvas­sa őket Jeleníts István 192 oldal 133 x 156 [...] ragasztókötött 1220 Ft a Szent István könyvhéten 976 Ft Megvásárol­ható a [...] 3900 ft helyett 3120 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Regények 409 oldal [...]
185. 1911-01-07 / 2. szám
[...] lelkészt tiszavidéki főesperest ajánlja Homola István kassai lelkész a munkabírás az [...] és Vigh föreálisk tanárok és Bozóky jog­tanár Győrben Kramolin Viktor kir [...] lelkészek a világiak részéről Radványi István Kubinyi Géza Medveczky Sándor Szentiványi [...] 18 án tartott közgyűlésében Mészáros István győri hitoktató segédle készt és [...]
186. 1986-10-05 / 40. szám
[...] úrv Nagy Gyula du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Kelen völgy de 9 Rőzse István Budafok de 11 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Benkő [...] végzi A köz­gyűlésen emlékbeszédet tart Bozóky Éva írónő az egykori tanítványok [...]
187. 2004-08-08 / 32. szám
[...] 238 mm 308 old kartonált Bozóky Éva Szárnyasoltár Claudia Sebastianus és [...] mm 412 old kötött Gémes István Hungari et Transylvani Kárpát medencei [...] 1200 Ft 840 Ft Gémes István Igen Atyám Szivárvány sorozat 7 [...]
188. 1999-08-08 / 32. szám
[...] vissza otthonainkba gyülekezeteinkbe S ula Istvánná és dr Drenyovszky Kálmánná A [...] Bence j Imre du 6 Bozóky Éva II Modori ii 6 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbu­da III Dévai Bíró [...]
189. 2005-11-27 / 48. szám
[...] csak együtt vásárolható meg Malis István Küszöb előtt Mátis István a falu és főleg a [...] kellőképpen mél tányoljuk e Mátis István novelláit olvas­va viszont reménykedem 214 [...] kartonált 610 Ft 325 Ft Bozóky Éva Szárnyasoltár Claudia Sebastianus és [...] ago rt no Ft Ferdinand István Csittvári Krónika A Csittvári Krónika [...]
190. 1983-02-06 / 6. szám
[...] A gyülekezet januári szeretetvendégségén Ma­ils István ny lelkész számolt be szépirodalmi [...] Koren Emil Madocsai Miklós Mátis István valamint Bozóky Éva Carádoi István és Szécsey Béla szolgáltak HALÁLOZÁS [...] Krisztust is várjuk özv Bachát Istvánná Ba­chát István volt őrimagyarósdi lelkész özvegye életének [...]
191. 2007-12-02 / 48. szám
[...] 2950 ft 2510 Ft Mátis István Küszöb előtt Mátis István a falu és főleg a [...] írásaikat kellőképpen mél­tányoljuk e Mátis István novelláit olvas­va viszont reménykedem 214 [...] 5 e ft 325 Ft Bozóky Éva Számyasoltár Claudia Sebastianus és [...]
192. 1982-09-12 / 37. szám
[...] ebben a három évben kaptak Bozóky Éva E ház hamvából lassan [...] el az első tég­lákat Lapossá István felügyelő Hrabovszky Sámuel lelkész ké­sőbbi [...] hozzátok hűtlen leszek ÍRTA VAS ISTVÁN 1953 BAN RADNÓTI NAPLÓJÁT OLVASVA [...] lenne a százezrivel elveszejtettekhez Vas Ist­ván tudatosan vállalja amire a túlélés [...]
193. 1997-10-19 / 42. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda Hl Dévai Bíró [...] 73 Nagy­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XVI Hősök tere 1 [...]
194. 1988-08-14 / 33. szám
[...] u GYERMEKEKNEK Egyháztörténeti arcképcsarnok 11 István király és Gellért püspök Kettős [...] arcké­ pe előtt Fehérvár 1015 István király magánki­hallgatáson fogadja Gellért velencei [...] halála is szo­ros kapcsolatban volt Istvánnal 1031 ben meghalt Imre herceg [...] lelkész Ko­ren Emil lelkész Mátis István lel­kész Sághy Jenő lelkész Bozóky Éva írása már teije delmével [...]
195. 1988-01-24 / 4. szám
[...] halála után 1158 ban III Istvánnal szemben ellenkirályként lépett fel és [...] ma sem vesztett időszerűségétől Jeleníts István piarista tartományfő­nök irodalomtörténész József Attila [...] ismerteti a finn egyház életében Bozóky Éva újságíró a levele­ző teológiai [...] megszó­laltatott néhány szép kórusmüvet Sólyom Istvánná nek a szerepjátszó funkcióját vizsgálja [...]
196. 1997-11-23 / 47. szám
[...] Víziorgona u 1 de 9 Bozóky Éva Csil­laghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozó­ky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
197. 1988-11-27 / 48. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Buda­örs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Do­nátit [...] János Kisapostag 500 Aler T Istvánná Kisapostag 500 dr Buda István Budapest 500 Juhász Tibor Budapest [...]
198. 1979-11-25 / 47. szám
[...] Károly Fasor de 11 Nagy István du 5 Szeretetvendégség Nagy István Dózsa György út 7 de [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rozsé István Csil­laghegy de fél 10 Kaposvári [...] és szolgáló papnék Az előadást Bozóky Éva tartotta Papnőkről papnéknak címmel [...]
199. 1997-12-21 / 51. szám
[...] u 1 de fél 9 Bozóky Éva Csillaghegy III Mátyás kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] kis­templom de 10 gyermekkarácsony Sza­bó István Rákosszentmihály Xyi Hősök tere 11 [...]
200. 1979-05-20 / 20. szám
[...] javat kell hogy munkálja Gyarmati István Imádkozzunk Irgalmas mennyei Atyánk dicsérünk [...] Keleii völgv de 9 Rozsé István Budafok de ll Rozsé István du 6 Rozsé István Csepel du 6 HALAl OZAS [...] Szirmai Zoltán du 5 szeretetvendegség Bozóky Éva Dózsa György út 7 [...]