25 találat (0,092 másodperc)

Találatok

1. 1993-04-17 / 6. szám
[...] 200 de maximum 500 dolgo­zó kérése esetén mód nyílik munkahelyi szavazókö­rök [...] van b EZERMESTER­BOLT Bp IV István tér 5 T 169 2838 [...]
2. 1993-11-13 / 21. szám
[...] szociális iroda veze­tője és Nagy István szociális alpolgármester tárta a testület [...] népjó­léti osztály vezetője valamint Nagy István szociális pol­gármester terjesztette a testület [...] MSZP Ferenczi Sándor SZDSZ Nagy Ist­ván Fidesz és Vajda Pál MSZP [...] tudósítva is beszámoltunk a képviselőcsoportok kérése volt hogy a költségvetés félévi [...]
3. 1995-07-08 / 14. szám
[...] adott tennivalók vállalásával segítésé­vel is Kérése sohasem maradt pozitív válasz nélkül [...] volt Hoiyáth László a Károlyi István Általános Iskola tanára az olvasókönyv [...]
4. 1995-10-14 / 21. szám
[...] az 1 oldalról A tűzoltóság kérése Dr Derce Tamás polgármester arról [...] is lehetne a szolgálatot Nagy István Fidesz Polgári Párt a Népjóléti [...] segély összegét a család Nagy István bizottsági elnök arra intett a [...]
5. 1997-10-17 / 21. szám
[...] módosító indítványát alapjavaslatként elfogadni Nagy István Fidesz MPP népjóléti al­polgármester a [...] fogja Ötödik napirendi pontként Nagy István népjóléti alpolgármester terjesztette elő az [...] tá­mogatást egyhangúlag támogatta a gyermekszak­rendelő kérése pedig többségi szavazatot kapott a [...] testület el is fogadott Nagy István népjóléti alpolgármester arról tájékoz­tatta a [...]
6. 1998-04-10 / 7. szám
[...] Katalin 5 Bárány Erika Szőnyi István Általános Iskola Tóthné Paulicsek Erzsébet 6 Mándics Anikó Károlyi István Álta­lános Iskola Aranyos Lóránt 5 [...] otthon u Általános Iskola Tisza Istvánná 7 osztály 1 Czétényi Diána [...] Magdolna 2 Somlai Beá­ta Károlyi István Általános Iskola Aranyos Lóránt Kérése van Teknős a könyvtárban Néhány [...]
7. 1999-05-21 / 10. szám
[...] volt a szándék a hatástanulmányok kérése bi­zottsági üléseken illetve a településrészi [...] Zsófia ritmikus sportgimnasztikázó a Károlyi Ist­ván Általános Iskola diákja Molnár Ákos [...] diákja Lovász Kinga a Károlyi István Általános Iskola diákja Miklós István az Újpesti Műszaki Szakközépiskola és [...]
8. 1999-11-05 / 22. szám
[...] Az ügyintézés a hivatal IV István út 14 félfogadási időben a [...] kö­vetkező évezredről beszélgetés dr Hiller Istvánnal az MSZP Országos Választmányának alelnökével [...] hivatal városköz­ponti ügyfélszolgálati irodájában IV István út 14 a polgármesteri hivatal [...] ügyekről gyámügyekről építési ügyekről engedélyek kéré­se közüzemi ügyekről közművek fakivágás ké­szült [...]
9. 2001-07-12 / 14. (220.) szám
[...] adott hangot hogy a frakciószünet kérése nem indokolt mert az MSZP [...] megalapozott ezért támogat­ta azokat Nagy István alpolgármester sajnálatosnak nevezte hogy az [...] Egészségéért díjban részesíti Dr Székely Istvánt a Károlyi Sándor Kórház és [...]
10. 2003-04-10 / 7. (262.) szám
[...] locso­lók rohamán a színes csokitojás keresé sen és sonka lakomákon ő [...] hivatal ügyfélszolgálati irodáiban Bp IV István út 15 Hajló u 42 [...]
11. 2005-10-13 / 20. (325.) szám
[...] a közlekedésre vonatkozó fel­tételeket Szálkái István alpolgármester a helyszínen kiosztásra került [...] katasztrofális közlekedési helyzetet teremt Nagy István alpolgármester a Fidesz frak ció [...] tartóz­kodás nélkül majd a Szálkái István által benyújtott határozati javaslatról döntöttek [...] kötődő most alakuló civil szervezet kérése amely az Újpesti Német Tanárok [...]
12. 2006-01-26 / 2. (332.) szám
[...] szoborra Kondor atyának pusztán annyi kérése volt hogy hazaérve az eredeti [...] Háza Lóverseny tér 6 Szőnyi István Általános Iskola Lakkozó u 1 [...] Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház István út 17 19 Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Erzsébet u [...]
13. 2007-02-16 / 1. szám
[...] írtunk ki az Újpesti Szt István téri Piac és Vásár csarnok [...] első jelentős si­kereként értékelhetjük Szálkái István alpolgármester MSZP gek pl a [...] egyik reális kiegészítési lehetőségét Nagy István alpolgármester Annak el­lenére hogy a [...] jogos az orvosok aggodalma és kérése most mégis azt kell mondanom [...]
14. 2007-10-26 / 17. szám
[...] mellett a testület elfogadta Nagy István alpolgármester előter­jesztette a 2007 év [...] elfogadta az előterjesztést Szintén Nagy István alpolgármester nyújtotta be a Szociális [...] alapít­ványt hozott létre Az intézmény kérése az volt hogy az alapítvány [...] Trippon Norbert al­polgármester megköszönte Szálkái Ist­ván elvégzett munkáját PÁLFI KATALIN 4 [...]
15. 2009-03-27 / 6. szám
[...] Tel 369 09 05 Nagy István április 7 én kedden 16 [...] tart fogadóórát Helyszín 1042 Budapest István út 11 Daróczi Lajos önkormányzati [...] szülők a gyerekek köszöneté hálája kérése megerősít bennünket abban hogy érdemes [...]
16. 2009-09-21 / 18. szám
[...] Tel 369 09 05 Nagy István október 6 án kedden 16 [...] tart fogadóórát Helyszín 1042 Bp István út 11 Az Újpesti Fidesz [...] pénteken 18 órai kezdettel Jelenczki István Népek Krisztusa Magyarország 1956 filmének [...] rendezvénysorozat amit az Önök lelkesedése kérése tovább éltet Szeretettel várjuk mindazokat [...]
17. 2009-09-28 / 19. szám
[...] 56 Tel 369­09 05 Nagy István október 6 án kedden 16 [...] tart fogadó­órát Helyszín 1042 Bp István út 11 Daróczi Lajos önkormányzati [...] pénteken 18 órai kez­dettel Jelenczki István Népek Krisztusa Magyarország 1956 fil­mének [...] rendezvénysorozat amit az Önök lelkesedése kérése tovább éltet Örömmel értesítjük hogy [...]
18. 2009-12-14 / 29. szám
[...] Déjeuner Kft adta Ezután Nagy István alpolgármes­ter Fidesz előterjesztései következ­tek A [...] mellett a képviselők egyetértettek Nagy István javaslatá­val A Közép magyarországi Operatív [...] járjanak el Ha a testület kérése nem valósul meg mondjanak le [...]
19. 2014-08-26 / 30. szám
[...] ezelőtt elkezdett felújításokat az újpestiek kérése alap­ján végeztük el Eddig közel [...] sarkán lévő és a Türr István utca jár­dái következnek tudtuk meg [...]
20. 2014-09-18 / 33. szám
[...] évek óta természetes mond­ja Nagy István alpolgármester az egészségnap egykori kezdeménye­zője [...] megfogadá sa az orvosi segítség kérése Önkor­mányzatunk éppen ezért lett gazdá­ja [...] nagyja számára emeli ki Nagy István alpolgármester B K Részletes egészségnapi [...]
21. 2015-10-14 / 29. szám
KÖZTÉR Az újpestiek két legfontosabb kérése az volt hogy a piac [...] és központi helynek tekintett Szent István téren valamint hogy ne vesszen [...] helyre kerülnek majd A Szent István tér és a Károlyi István park mellé több egyedi közös­ségi [...] piac mindenképp maradjon a Szent István téren és a felújítás miatt [...]
22. 2015-11-26 / 34. szám
[...] vesszük fel a IV Szent István tér 6 szám alatt Hirdetésfelvételi [...] kiszállás értékbecslés V kér Szent István krt 25 szentistvankrt 25 gmail [...] újpesti szurkolók A gyászoló család kérése koszorúk he­lyett egy szál fehér [...] Perneczky Laszlo Újpesti LMP Iroda István út 22 a Főposta mellett [...]
23. 2016-05-20 / 18. szám
[...] vesszük fel a IV Szent István tér 6 szám alatt Hirdetésfelvételi [...] kiszállás értékbecslés V kér Szent István Krt 25 szentistvankrt 25 gmail [...] stb Készpénzért V kér Szent István krt 25 H P 10 [...] Lebstück M u 36 Testvérünk kérése volt hogy a szertartáson virágok [...]
24. 2017-01-26 / 2. szám
[...] pálya választását A résztvevők egyöntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganőnél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...]
25. 2017-02-09 / 3. szám
[...] Budapest 2017 január 31 Nagy István Nagy sikerrel zárult az Újpest [...] gyermekek pályaválasztását A résztvevők egy­öntetű kérése volt hogy ilyen típusú rendezvényekkel [...] Ágnes kolléganő­nél jelezni szíveskedjenek HEGYALJAI ISTVÁN a IV kerületi Tagcsoport elnöke [...] hu Cím 1041 Budapest IV István út 18 www posta hu [...]