9 találat (0,365 másodperc)

Találatok

1. Mezőhék bemutatkozik (163. oldal)
[...] elkedvetlenedve az országgyűlési képviselőnek Tokár Istvánnak is megírta a mezőhékiek sérel­meit [...] levelezett hiába A mezőhékiek igé­nye kérése megértő segítségre talált Az országgyűlési [...] MATÁV igazgatót XXXIV Filmfejezet Tokár István képviselő Debrecen MA TÁV igazgatónál Tokár István Tisztelt Igazgató Úr Tokár István vagyok a Jász Nagykun Szolnok [...]
2.
[...] öreg Szőllősi Mihály ör üajor Istvánt ör Varga Istvánt Beke Mihályt s t a [...] ment elvett anya méheinek vissza kérése végett annyival is inkább mivel [...] raj méhelből haszontrlpn lévén minden kérése a legjobb két kas anya [...] t Br OEOtt C Sonkoly Istvántól kpsonló képpen három kas anya [...]
4. 2002-07-09 / 7. szám
[...] valamint az itteni lakosok régi kérése volt hogy az amúgy meglévő [...] dobróka BORZA ATTILA POLGÁRMESTER PÁLINKÁS ISTVÁN TERVEZŐ FŐÉPÍTÉSZ ÉS SZABADOS JÁNOS [...]
5.
[...] kezdeménye­zésére néhány asszonytestvér élükön Szonda Istvánná gyűjtést inditott a gyülekezeti terem [...] lelkipásztor külföldi utján történt segély kérése amely eredménye loo ooo Ft [...]
6. 1999-11-01 / 8. szám
[...] Stiegler Károly elnök­vezérigazgatóval és Török István kirendeltségvezetővel a cég helyzetét is [...] elemezték A polgármester úr korábbi kérése alapján részletesen fog­lalkoztak az önkéntes [...]
7. 1993-10-01 / 5. szám
[...] Ferenc utca je­lenleg Beloiannisz lakóinak kérése nyomán hogy ko­rántsem olyan bonyolult [...] A klub tagsága nevében Bérezi Istvánná kirendelt klubvezető
8. 1991-03-01 / 3. szám
[...] sze­mélyesen kéri azt nagyszülő ro­kon kérése nem elengendő 2 a szülők [...] és te­metkezési hely vagy Szent István király által alapított magyar za­rándokház [...]
9. 1992-02-01 / 2. szám
[...] jelenti hogy különböző egyházi szol­gálatok kérése esetén a hívők meghatározott összeggel [...] itt Tiszaföldváron Hálás tisztelettel Szilágyi Istvánná és az ott lakók Köszönetét [...]