70 találat (0,297 másodperc)

Találatok

1. Irodalmi rész (21. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] 18 Szilveszter decz 31 j Szaniszló püspök május 7 I Szidónia [...]
2. Kalauz (83. oldal)
83 Ettyek Plébános Nyirák Sándor Káplán Szauer László Kis Torbágy [...] Márton Rácz Keresztur Plébános Pfriem Sándor Boros Jenö Plébános Kállinger Lajos [...] a megyei fegyenczek lelkésze Soóty Szaniszló Ünnepi hitszónok és csöszi helyettes [...]
3. Kalauz (114. oldal)
[...] Valentini János Selmeczy Imre Grabovszky Szaniszló Hidegh József Gazdasági kör Székhelye [...] és Hochstädter Ign Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József Elnök Sterbeczky [...] Pap Mihály Simon József Hegedűs Sándor Torsok János Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sándor Kemenczky József Kemenczky Kár A [...]
4. Irodalmi rész (25. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] febr 18 Szilveszter decz 31 Szaniszló püspök május 7 Szidónia jun [...]
5. Irodalmi rész (25. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 1 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] febr 18 Szilveszter decz 31 Szaniszló püspök május 7 Szidónia jun [...]
6. Kalauz (124. oldal)
[...] János Stockin­egylet mint szövetkezet ger Sándor Kozak Janos Pup Mihály Simon József Hegedűs Sándor Torsok Janos Alapittatott az 1872 [...] elején Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sándor Kemenczky József Kemenczky Kár Székhelye [...] és Hochstädter lgn Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh Józeef Velenozei kölcsönös [...]
7. Irodalmi rész (25. oldal)
[...] apr 17 Sára jan 19 Sándor febr 26 Sándor márcz 10 Sándor ans márcz 18 Sándor máj 3 Sebestyén jan 20 [...] febr 18 Szilveszter decz 31 Szaniszló püspök május 7 Szidónia jun [...]
8. Kalauz (163. oldal)
[...] Titkár Schwartz Lipót Pénztárnok Marton Sándor Ж gyesült ipartársulat Székhelye Lovasberény [...] és Török János Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József Nádasd Ladány [...] János Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sán­dor Kemenczky József Kemenczky Károly védnök [...] 0 VáC 3 János Grabovszky Szaniszló Konráth Karoly JegjoJan 0 S [...]
9. Kalauz • Fejérvármegye (169. oldal)
[...] Választmányi tagok Török J Grabovszky Szaniszló Konráth Károly Me nil er [...] Igazgató Brunkala Imre Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivö Hidegh József Nádasd Ladányi [...] Elnök Tóth János gazgatók Herczeg Sándor Reiznauer Ág ritkár és könyvelő [...] Titkár Schwartz Lipót Pénztárnok Marton Sándor Egyesült Ipartársulat Székhelye Lovasberény Elnök [...]
10. Irodalmi rész (26. oldal)
[...] 2 Samu aug 26 I Sándor febr 27 márcz 10 és [...] jul 3 Szabina okt 27 Szaniszló május 7 nov Szebáld aug [...]
11. Kalauz • Fejérvármegye (171. oldal)
[...] dr Bruck Ferencz segédtiszt Förstner Sándor orvos dr Bruck Ferencz A [...] alparancsnok és szivattyús parancs­nok Grabovszky Szaniszló segédtiszt Kresler Rókus osztályparancs­nok Lázi [...] egylet Főparancsnok üresedésben Alparancsnok Balogh Sándor 40 mű­ködő tag teljes felszereléssel [...]
12. Kalauz • Fejérvármegye (176. oldal)
[...] dr Kremnitzky Ferencz Alelnökök Urházy Sándor Deutsch Mór Könyvelő Ofner Zsigmond [...] dalárda Elnök és karnagy Urházy Sándor 25 működő tag Polgárdi köles [...] Imre I Választmányi tagok Grabovszky Szaniszló Mentler Gyula Molnár István Arany [...] id Kigyósy J Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József Nádasd Ladányl [...]
13. (26. oldal)
[...] jul 2 Samu aug 26 Sándor febr 27 márcz 10 és [...] jul 3 Szabina okt 27 Szaniszló május 7 Szebáld aug 19 [...]
14. Kalauz • Fejérvármegye (164. oldal)
[...] nok Lastgang József titkár Leitner Sándor szakaszparancsnokok Gemmel Antal Ifj Szál [...] dr Bruck Ferencz segédtiszt Förstner Sándor orvos dr Bruck Ferencz A [...] szivattyús parancs t nők Grabovszky Szaniszló segédtiszt Kresler Rókus osztályparancs­nok Lázi [...]
15. Kalauz • Fejérvármegye (170. oldal)
[...] Brunkala Imre Választmányi tagok Grabovszky Szaniszló Mentler Gyula Molnár István Arany [...] id Kigyósy J Pénztarnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József Nádasd Ladányl [...] János Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sándor Kemenczky J zsef Kemenczky Károly [...] Kondik Ferencz Perl Jakab Császár Sándor Nagy János Decsi János Csonka [...]
16. (11. oldal)
[...] 7 li ozoaklD 3 K Sándor Sándor 21 Jan 11 BöjtfrigySZ 4 [...] 3 z í 7 Sz Szaniszló Szanisz 25 Márk e 4 [...]
17. (26. oldal)
[...] jul 2 Samu aug 26 Sándor febr 27 márcz 10 és [...] jul 3 Szabina okt 27 Szaniszló május 7 Szebáld aug 19 [...]
18. Kalauz • Fejérvármegye (169. oldal)
[...] id Kígyós J Pénztárnok Grabovszky Szaniszló Könyvvivő Hidegh József N Lad [...] János Felügyelő bizottsági tagok Durneisz Sándor Kemenczky József Kemenczky Károly Velenozel [...] Kondik Ferencz Perl Jakab Császár Sándor Nagy János Decsi János Csonka [...]
19. Általános rész (39. oldal)
[...] jul 2 Samu aug 26 Sándor febr 27 márcz 10 és [...] jul 3 Szabina okt 27 Szaniszló május 7 Szebáld aug 19 [...]
20. Kalauz • Fejérvármegye (164. oldal)
[...] hold boü lak bíró Puskás Sándor pénztárnok Márkus József közgyám Sza [...] szakaszparancsnok Takács József szertáros Halasi Sándor szivattyúsok Raposa György Fazekas Mihály [...] Választmányi tagok Brunkala Imre Grabovszky Szaniszló Buzássy Lajos Kígyósy József Hutvágner [...] id Kígyós J Penztárnok Grabovszky Szaniszló Könyv vivő Hidegh József Polgári [...]