25 találat (0,269 másodperc)

Találatok

1. (7. oldal)
[...] Ferenc Dorrit kis­asszony Ford Timár Szaniszló Bem 19 o 5 IV [...] A nap hóse Ford Timár Szaniszló Bem 19 o 6 UL [...] DILDE DE MI Ford Góth Sándor Bem 19 o 6 IV [...] A kacagó me­nyecske Ford Góth Sándor Benv 19 o 6 VT [...]
2. (32. oldal)
[...] Szm 3 fv Ford Góth Sándor Rend s Góth Sándor Díszlet Matura Alajos tervei nyomán [...] 1918 aug 31 Rend Góth Sándor Rp Ny 88 208 SCHÖNTHAN [...] Boh 3 fv Ford Timár Sza­niszló Rend Péchy Kálmán 19 o [...] Ford Mikes Lajos RenáL Góth Sándor 19 o 6 márc 28 [...]
3. (42. oldal)
[...] boh 3 fv ford Góth Sándor bem V 31 Bisson Alexandre [...] 3 fv ford Ti már Szaniszló bem XII 6
4. (31. oldal)
[...] Boh 3 fv Pord Góth Sándor Rend Péchy Kálmán 19 o [...] Vj 3 fv Ford Timár Szaniszló Rend Szi­lágyi Vilmos 19 o [...]
5. XI. Szakirodalom (62. oldal)
[...] 1955 7 Ö sz Kárpáti Sándor Két jezsuita vlgjáték írod 1944 [...] kol­légiumának története Vác 1907 Mócs Szaniszló Kóz
6. 1906-05-11 / 129. szám
[...] Kéroul és Barré Fordította Góth Sándor Rendező Péchy Kálmán Személyek Chabal [...] tagja Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini [...]
7. 1906-05-16 / 134. szám
[...] Kéroul és Barré Fordította Góth Sándor Rendező Péchy Kálmán Személyek Chabal [...] tagja Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini [...]
8. 1906-05-24 / 142. szám
[...] Kéroul es üarré Forditotta Góth Sándor Rendező Péchy Kálmán Személyek Chabal [...] Rikárd Sólyom Oszkár o Dóri Szaniszló Csige Mimi I S Kornai [...]
9. 1906-06-04 / 153. szám
[...] Irta Soulié Márton Fordította Góth Sándor Rendező Szilágyi Vilmos Személyek Brequet [...] Rikárd Sólyom Oszkár M Dóri Szaniszló Csige Mimi 2 Kornai B [...]
10. 1906-05-14 / 132. szám
[...] Kéroul és Barré Fordította Góth Sándor Rendező Péchy Kálmán Személyek Chabal [...] 3 Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini [...]
11. 1906-05-20 / 138. szám
[...] Kéroul és narré Forditotta Góth Sándor Rendező Péchy Kálmán Személyek Chabal [...] tagja Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini [...]
12. 1906-06-03 / 152. szám
[...] Irta Soulié Márton Fordította Góth Sándor Rendező Szilágyi Vilmos Személyek Brequet [...] Iványi Rikárd Sólyom Oszkár Dóri Szaniszló Csige Mimi 5 Kornai B [...]
13. 1903-04-26 / 114. szám
[...] Lupi bácsi ügyvéd Horváth V Sándor fia jogász Szirmai János pinczér [...] esz Samu Czakó Viktor Griffli Szaniszló segéd Müllernél Lengei Fanny trafikos [...]
14. 1906-05-13 / 131. szám
[...] Kéroul és Barré Forditotta Góth Sándor Rendező Péchy Kálmán Személyek Chabal [...] Sólyom Oszkár M o Dóri Szaniszló M Csige Mimi Kornai B [...]
15. 1906-04-01 / 91. szám
[...] Fordította Mikes Lajos Rendező Góth Sándor Személyek Dudgeon né Richard a [...] Irta Kadelburg Gusz­táv Fordította Timár Szaniszló Rendező Péchy Kálmán Személyek Dornwald [...]
16. 1906-03-02 / 61. szám
[...] szerepel Rékai Nán­dor és Várady Sándor A nagyidai czigá­nyok czimü eredeti [...] A nap hőse czimen Tímár Szaniszló forditotta Az előkészületeket Péchy Kálmán [...] sikeres eredményt pedig elsősorban Somló Sándor igazgató javára köny­velhetjük A mikor [...] része máris valóra vált Somló Sándor gárdája élén sikert siker után [...]
17. 1904-05-15 / 133. szám
[...] Abelesz Samu Czakó Viktor Griffli Szaniszló segéd Mül lernél Lergei Fanny [...] IINyári nőt kalap újdonságok FRIEMANN SÁNDOR jun Qál iv Párisi u [...]
18. 1905-12-31 / 363. szám
[...] dalokkal 3 fevonásban Irta Lukácsy Sándor Személyek Özvegy Sajgó Jánosné Siposné [...] Irta Schőnthan Fe­rencz Forditotta Timár Szaniszló Rendező Szilágyi Vilmos Személy ek [...]
19. 1903-06-06 / 155. szám
[...] is a csinos leánynak minthogy Szaniszló gróf Csöisz báró unoka­öcscse a [...] ízlésnek megfelelően jutányosán vásárolhat FRIEDMANN SÁNDOR jun nál IV Zslbárus u [...]
20. 1891-12-05 / 8. szám
[...] n u s Aurél Kazalitzki Sándor Emil C i r e [...] t o 11 n é Szaniszló Berzsenyi Adelaide Tiszai Csörsz báró [...]
21. 1906-03-06 / 65. szám
[...] Irta Kadelburg Gusztáv Fordította Timár Szaniszló A Magyar Szinház nagy vonzóerejü [...] tegnap Fenyvesi Emil és Góth Sándor Azt vitatták hogy melyik darab [...]
22. 1905-12-05 / 337. szám
[...] föl először a Lakmé czimszerepében Sándor Erzsi az Operaház fiatal tagja [...] irta Schönthan Ferencz Fordította Timdr Szaniszló Személyek Dorrit Tip a tia [...]
23. 1906-03-04 / 63. szám
[...] drámája Wilde Oszkárt szintén Somló Sándor vezette be a magyar színpadra [...] Irta Kadelbug Gusztáv Fordította Tímár Szaniszló Személyek Cornero Lola Varsányi I [...]
24. 1906-03-05 / 64. szám
[...] drámája Wilde Oszkárt szintén Somló Sándor vezette be a magyar színpadra [...] Irta Kadelbug Gusztáv Forditotta Timár Szaniszló Személyek Cornero Lola Varsányi I [...]
25. 1905-12-08 / 340. szám
[...] föl először a Lakmé címszere­pében Sándor Erzsi az Operaház fiatal tagja [...] kapott A fordítás munkája Timár Szaniszló avatott to lát dicséri Független [...]