6 találat (0,274 másodperc)

Találatok

1. BEVEZETÉS • Jegyzetek (12. oldal)
[...] 48 KOVALOVSZKI Júlia vállalkozott MÉRI István régé­szeti feltárásának feldolgozására KOVALOVSZKI JÚLIA [...] tisztségviselők GUNDA Béla és VINCZE István támogatták a kiadvány tervét A [...] b 38 42 61 MÉRI ISTVÁN 1944 A MÉRI hagyaték gondozója [...] közzététele Ezzel kapcso­latos szinte végrendeletszerű kérése volt a Borsa völgyi anyag [...]
2. HORVÁTH Sándor: Keresztek, kőképek, kápolnák Vas vármegyében (389. oldal)
példányban már az engedély kérése alkalmával fel kell terjeszteni s [...] Szemlében maga a tulajdonos BEZERÉDJ István mutat­ta be A szobor fenntartásáról [...] Szombathelyi Püspöki Levéltár 26 BEZERÉDJ István 1936 4 A szobrot Bajáky [...] Szt János Nepomucenus Státuáját BEZERÉDJ István 1936 2
3. Gombosi Beatrix: Mestergerendák a Kisalföldön – „Isten kegyelmibül ípítette…” (54. oldal)
[...] középrésze Miklós u 22 NAGY István felvétele 2000 előnézetből Rábapatona Zrínyi Miklós u 22 NAGY István felvétele 2000 kivitelezése motívumkincse különösen [...] és fohász oltalom és védelem kérése tükröződik a sztereotip mondatokban félmondatokban [...]
4. JEGYZETEK (54. oldal)
[...] I 487 1970 143 JANOVICH István jelentése KODOLÁNYI János­nak 1970 április [...] SZEGE Bá­lint CSIZMADIA Pál JANOVICH Istvánnak SZNM I 115 1971 153 [...] 28 FÜGGELÉK 77 154 Támogatás kérése a SZNM részére az Idegenfor­galmi [...]
5. PÁLL ISTVÁN: Építési szerződések, építőmesterek a 18-19. századi Szabolcs és Szatmár megyékben (148. oldal)
[...] et Anno ut supra László István Tiszttartó A molnárnak a fenti [...] a fo­lyamodó Czéhnek ezen állapotba kérése nem teljesítte­tik A nyíregyházi tanács [...] Januar 1771 Fő Biró Kováts István Hites Tanátsaimmal A molnárok fogadásával [...]
6. Vargha László (1904—1984) • Vargha László irodalmi munkássága (Bibliográfia) (57. oldal)
[...] Vargha László munkamódszerét A Györffy Istvánról írt cikke is előadás formájában [...] közlése Vargha László egyik utolsó ké­rése volt Jósvafő műemléki együtteseiről készült [...]